1. #946
  81:26

  Reacties
  1.247
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Prayer

  Buraidah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "Convey glad tidings to those who walk to the mosque in the darkness. For they will be given full light on the Day of Resurrection."

  -
  Buraidah (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Breng blijde tijdingen over aan hen die in de duisternis naar de moskee lopen, want zij zullen op de Dag der Wederopstanding het volle licht krijgen."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 9, Hadith 1058, [At-Tirmidhi and Abu Dawud])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #947
  81:26

  Reacties
  1.247
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Anger

  Narrated Abu Huraira : Allah’s Messenger (peace and blessings be upon him) said, “The strong is not the one who overcomes the people by his strength, but the strong is the one who controls himself while in anger.”

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira : de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf onder controle houdt terwijl hij in woede is."
  -

  (Sahih al-Bukhari, Book 78, Hadith 141)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #948
  81:26

  Reacties
  1.247
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  On the authority of Abu Mas'ud al-Ansari (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said:
  A man from among those who were before you was called to account. Nothing in the way of good was found for him except that he used to have dealings with people and, being well-to-do, he would order his servants to let off the man in straitened circumstances [from repaying his debt]. He (the Prophet ) said that Allah said: We are worthier than you of that (of being so generous). Let him off.
  It was related by Muslim (also by al-Bukhari and an-Nasa'i).

  -
  Op gezag van Abu Mas'oed al-Ansari (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (de zegeningen en vrede van Allah zij met hem) heeft gezegd:
  Een man uit degenen die vóór u waren, werd ter verantwoording geroepen. Er werd niets goeds voor hem gevonden dan dat hij vroeger met mensen omging en, omdat hij welvarend was, gaf hij zijn dienaren de opdracht om de man in erbarmelijke omstandigheden vrij te stellen [van het aflossen van zijn schuld]. Hij (de Profeet zei dat Allah zei: Wij zijn het meer waard dan jij om zo genereus te zijn. Laat hem af.
  Het was gerelateerd door Muslim (ook door al-Bukhari en an-Nasa'i).
  -

  Hadith Qudsi, Hadith 12
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #949
  81:26

  Reacties
  1.247
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Sacrificing

  Narrated Anas bin Malik : The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) slaughtered two horned male sheep which were mostly white. He slaughtered them with his hand and mentioned Allah's Name, and he said 'Allahu Akbar', and put his foot on their side."

  -
  Overgeleverd door Anas bin Malik : De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) slachtte twee gehoornde mannelijke schapen af die overwegend wit waren. Hij slachtte ze met zijn hand en noemde Allah's Naam, en hij zei 'Allahu Akbar' en zette zijn voet op hun zij. '
  -

  (Jami`at-Tirmidhi, Sahih Darussalam, Vol. 3, Book 19, Hadith 3)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #950
  81:26

  Reacties
  1.247
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Ascribring Partners to Allah

  Narrated Nafi`:
  Whenever Ibn `Umar was asked about marrying a Christian lady or a Jewess, he would say: "Allah has made it unlawful for the believers to marry ladies who ascribe partners in worship to Allah, and I do not know of a greater thing, as regards to ascribing partners in worship, etc. to Allah, than that a lady should say that Jesus is her Lord although he is just one of Allah's slaves."

  -
  Overgeleverd door Narri`:
  Telkens wanneer Ibn'Omar gevraagd werd over het huwen van een christelijke jonkvrouw of een jodin, zou hij zeggen: "Allah heeft het onwettig gemaakt voor de gelovigen om dames te huwen die partners in aanbidding toeschrijven aan Allah, en ik ken geen groter ding, wat betreft het toewijzen van partners in aanbidding etc. aan Allah, dan dat een dame zou moeten zeggen dat Jezus haar Heer is, hoewel hij slechts een van Allah's slaven is. "
  -

  (Sahih al-Bukhari, Vol. 7, Book 63, Hadith 209)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib