Today’s Beautiful Hadith is about Begging

Narrated Abdullah ibn Umar : The Prophet (peace and blessings be upon him) said: If anyone seeks protection in Allah’s name, grant him protection; if anyone begs in Allah’s name, give him something; if anyone gives you an invitation, accept it; and if anyone does you a kindness, recompense him; but if you have not the means to do so, pray for him until you feel that you have compensated him.

-
Overgeleverd door Abdullah ibn Umar : De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: als iemand bescherming zoekt in de naam van Allah, schenk hem dan bescherming; als iemand in Allah's naam smeekt, geef hem dan iets; als iemand je een uitnodiging geeft, accepteer het dan; en indien iemand iets vriendelijks doet voor je, beloon hem; maar als je de middelen niet hebt om dat te doen, bid dan voor hem totdat je voelt dat je hem hebt gecompenseerd.
-

(Sunan Abi Dawud, Sahih Al-Albani, Book 9, Hadith 117)