1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Hadith van de dag

  Stuur een mailtje naar hadithvandedag@gmail.com en ontvang elke dag een andere hadith, insha Allaah.

  Voel je vrij hier verschillende, betrouwbare ahadith te plaatsen.  Aqiedah (Geloofsleer)


  Tawheed (Monotheïsme)
  Ik geloof in Allaah
  Geen andere Godheid dan Allah‏
  Heeft de Profeet Allah gezien?
  Houding tegenover Allah
  Wees gerust, alles is vastgesteld

  Imaan (Geloof)
  Over zelfonderzoek
  Een moslim is verplicht te luisteren en te gehoorzamen‏
  Een greintje imaan in het hart‏

  Qor'aan
  Soerah al-Ikhlaas


  Fiqh (Jurisprudentie en wetgeving)  Gebed
  Smeekbede tijdens de Sadjdah‏
  Een overtreding begaan
  Het gebed
  Beloning voor het gebed

  Huwelijk
  Het opzeggen van dou'a voor gemeenschap


  Kleding
  Het dragen van goud
  Goud en zijde

  Eten
  Het slachten van dieren
  Drinkmanieren
  Een derde voor voedsel, een derde voor drinken en een derde voor adem

  De dood
  Paradijs en Hel
  Niet naar de dood verlangen
  Oprechtheid leidt tot het paradijs
  Intentie en oprechtheid‏
  Berouw tonen
  De sleutel van het Paradijs‏
  Bescherming tegen het hellevuur‏
  Zelfmoord
  Barmhartigheid van Allah

  Ziekte
  Pijn genezen

  Sadaqa (liefdadigheid)
  Het begroeten wanneer je het huis binnengaat
  Het voedsel voor twee is voldoende voor drie‏
  Geld uitgeven voor familie is sadaqa
  Genadig zijn tegenover kinderen
  Bedelen
  Bedelen is een soort wond
  Elkaar presentjes geven

  Gedrag
  Arrogantie zal niet tot het Paradijs leiden
  Twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te zijn‏
  Een moslim is de broeder van een moslim
  Goed gedrag
  Omgang met buren‏
  Goedheid en zonde‏
  Het teruggeven van het recht van de onderdrukte
  Houdt van je zuster of broeder, omwille van Allaah
  Het mishandelen van dieren is ongeoorloofd
  Kiezen voor het eenvoudigste
  Geduld

  Vasten
  Ar-Rayyaan‏

  Dromen
  Het zien van de Profeet in een droom

  Ouders
  Wie moet ik volgen?‏
  Gehoorzaamheid aan de ouders
  Beloning voor een miskraam

  Vrouwen
  Het gebed van een vrouw is beter in haar huis
  Gelovige behoort een gelovige vrouw niet te haten
  Vrouwen goed behandelen
  Een vrome gelovige vrouw


  Afbeeldingen

  Honden en afbeeldingen‏
  Het maken van afbeeldingen‏

  Overig
  De meest geliefde namen door Allah
  De aandacht van de Islam voor de moskeeën‏
  Het vermeerderen van de beloning

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Het begroeten wanneer je het huis binnengaat

  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: donderdag 21 augustus 2008 9:49:19
  Aan:
  Titel: Het begroeten wanneer je het huis binnengaat

  Anas verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) tegen hem zei: "O zoon, wanneer je je huis binnengaat, begroet dan je mensen. Het is een bron van zegeningen voor jou en de leden van je familie."

  Overlevering: Tiermiedie

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Over Zelfonderzoek

  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: maandag 18 augustus 2008 10:43:48
  Aan:
  Titel: Over Zelfonderzoek

  Aboe Hoerairah verhaalt dat hij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) hoorde zeggen: "Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante).

  De engel kwam bij de leproos en zei: 'Van wat voor iets houd jij het meest?' Hij zei: 'Een mooie (huids-) kleur en een mooie huid, en dat van mij weggaat wat de mensen haten. Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur. En toen vroeg hij: 'Van wat voor eigendommen houd jij het meest?' Hij zei: 'Kamelen.' Daarop werden er tien maanden zwangere vrouwtjeskamelen gegeven, en werd hem gezegd: 'Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.

  Toen ging de engel naar de kale, en zei: Van wat voor iets houd jij het meest?' Hij zei: Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten.' Hij raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg mooi haar. Hij vroeg: 'Van wat voor eigendommen houd jij het meest? Hij zei: 'Koeien.' Toen kreeg hij drachtige koeien en zei hij: 'Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.'

  Daarop ging hij naar de blinde, en zei: 'Van wat voor iets houd jij het meest?' Hij zei: 'Dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelt zodat ik de mensen kan zien.' Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij: 'Van wat voor eigendommen houd jij het meest?' Hij zei: 'Geiten.' Toen kreeg hij een zwangere geit. De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er één een vallei vol kamelen had, er één een vallei vol koeien had en één een vallei vol geiten had. Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei: 'Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in Naam van Degene Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien.'

  Hij zei: 'Ik heb veel verplichtingen.' De engel zei: 'Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah werd geraakt?' Hij zei: 'Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd.' De engel zei: 'Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin jij was.'

  Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroeger) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Ook tegen hem zei hij: 'Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was.'

  Toen bezocht de engel de blindeman in zijn vroegere gedaante, en zei: 'Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in de Naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming.' Hij zei: 'Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie, wilt nemen.' Hij (de engel) zei: 'Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproeft. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoond op jouw metgezellen."

  Overlevering: Buchaarie en Muslim

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Het zien van de Profeet in een droom
  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: maandag 11 augustus 2008 10:53:34
  Aan:
  Titel: Het zien van de Profeet in een droom

  Aboe Hoerairah verhaalt dat de Profeef (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Hij die mij in zijn droom ziet is alsof hij mij ziet als hij wakker is, - of het lijkt alsof hij mij ziet terwijl hij wakker is – want Satan kan mijn gedaante niet aannemen."

  Overlevering: Al-Buchaarie en Muslim

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Bedelen
  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: dinsdag 5 augustus 2008 15:54:56
  Aan:
  Titel: Bedelen

  Aboe 'Abdoellah az-Zoebair ibn Al-Awwaam verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Het is beter voor een ieder van jullie als hij touwen pakt, de bergen intrekt, en een pak hout op zijn rug draagt, en het dan verkoopt en zo beschermt Allah zijn gezicht, (het is beter) dan dat hij de mensen vraagt, of zij het hem nu geven of niet."

  Overlevering: Al-Bucharie

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Paradijs en Hel
  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: woensdag 30 juli 2008 12:47:59
  Aan:
  Titel: Paradijs en Hel

  Aboe Huraira verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) werd gevraagd: "Wat zal de meeste mensen in het Paradijs brengen?" Hij antwoordde: "Vrees voor Allah en een goed karakter." Hij werd gevraagd: "Wat zal de meeste mensen in de Hel brengen?" Hij zei: "De mond en de geslachtsdelen."

  Overlevering: Tiemiedie

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Genadig zijn tegenover kinderen
  Van: Hadith van de dag (hadithvandedag@gmail.com)
  Verzonden: dinsdag 29 juli 2008 9:42:46
  Aan:
  Titel: Genadig zijn tegenover kinderen

  Aboe Hoerairah verhaalt dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) Hasan bin Ali kuste. Hij was in het gezelschap van Aqra' ibn Haabis. Aqra' zei: "Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit een van hen gekust." De Boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) keek naar hem, en zei: "Wie niet genadig is, wordt niet begenadigd."

  Overlevering: Al-Buchaarie en Muslim

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Wat verloopt dit vreselijk stroef zeg, :/

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  )))))))))(((((((((

 10. #10
  Vreemde vogel.

  Reacties
  1.542
  13-07-2005

  Het gaat over het geloof. Begrijpelijk toch?
  Het is me duidelijk geworden dat de huidige Intifada op een geniepige manier bloediger, harder en zwaarder is dan we thuis op TV kunnen zien.


 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  1.840
  15-10-2005

  Ik ga een mail sturen.

 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  1.320
  30-01-2007

  Super! Ik ga me gelijk aanmelden.

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  321
  06-02-2008

  Ik heb gemaild

 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  1.722
  27-11-2007

  Citaat Geplaatst door Precumida Bekijk reactie
  Het gaat over het geloof. Begrijpelijk toch?
  , ik opende een keertje een topic met als titel: Wat begint er met de N en eindigt op euken? (Nasi uit eigen keuken) Nou, gelijk een hele heisa en m'n topic ging als een tierelier,

  Citaat Geplaatst door hananschoonheid Bekijk reactie
  Ik ga een mail sturen.
  Insha Allaah!

  Citaat Geplaatst door Escapiste Bekijk reactie
  Super! Ik ga me gelijk aanmelden.
  Insha Allaah!!

  Citaat Geplaatst door runner180cc Bekijk reactie
  Ik heb gemaild
  , maa shaa Allaah.

 15. #15
  MVC Lid

  Reacties
  1.840
  15-10-2005

  Ik heb het al gestuurd.