1. #1321
  Ahl ul quran

  Reacties
  11
  30-04-2019

  Bukhari 5 58 188 Ene Amr bin Maimun zag ooit in de pre-Islamitische periode een vrouwelijke aap gestenigd worden door andere apen omdat ze illegaal sexueel verkeer gehad had. Amr bin Maimun heeft vervolgens meegeholpen de aap te stenigen.
  Bukhari 4 54 537 Als een huisvlieg in je drank valt, dien je deze eerst volledig onder te dompelen in deze drank, aangezien één van de vleugels de ziekte bevat en de andere vleugel het geneesmiddel hiertegen.
  Bukhari 8 82 794 Een groep mensen kreeg kamelenurine voorgeschreven als medicijn. Na hersteld te zijn keerden zij zich tegen de herder van de kamelen en stalen de kamelen. Mohammed liet ze vervolgens achtervolgen en gevangen nemen, waarop hij de opdracht gegeven zou hebben de handen en benen van deze mensen af te hakken en hun ogen uit te branden met hete stukken ijzer.
  Bukhari 3 43 654 Mohammed verbood roven en mutilatie. (Opmerking: let op de tegenspraak met de hadith die hierboven genoemd wordt)
  Bukhari 1 8 402-409 Als iemand in de moskee wil spugen moet dit gedaan worden aan diens linkerzijde of onder diens linkervoet, dit onder andere omdat God voor je zou staan als je aan het bidden bent. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran o.a. 50:16 met betrekking tot de 'locatie' van God)
  Bukhari 4 54 482 Het hellevuur zou klagen bij God en verantwoordelijk zijn voor de hitte in de zomer en de kou in de winter. (Opmerking: let op dat volgens de Koran 81:12 de hel nog helemaal niet bestaat! Er zijn veel hadith te vinden die over de hel spreken en aan dit feit voorbij gaan.)

  Bukhari 1 12 748 Als je "Amin" zegt tegelijkertijd met de engelen worden al je zonden vergeven. (Opmerking: deze hadith gaat wederom voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)
  Bukhari 9 83 17 Mohammed zou gezegd hebben dat Moslims die moorden, illegale sexuele contacten hebben of de Islam verlaten hebben vermoord kunnen worden. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran die zegt dat er geen dwang in religie is, 2:256.)
  Bukhari 1 4 159 Mohammed zou zijn wassing hebben uitgevoerd door de lichaamsdelen één keer te wassen.
  Bukhari 1 4 160 Mohammed zou zijn wassing hebben uitgevoerd door de lichaamsdelen twee keren te wassen. (Opmerking: zie de tegenspraak met de hadith hiervoor.)
  Bukhari 4 54 435 Mohammed zou tegen Hassan gezegd hebben dat Gabriël met hem zou zijn als hij de ongelovigen zou ridiculiseren. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran die zegt dat men niemand mag ridiculiseren in 49:11.)
  Bukhari 4 54 513 Mohammed zou gezegd hebben dat een goede droom van God komt en een slechte droom van Satan. Als je een slechte droom gehad hebt moet aan je linkerzijde spugen en je toevlucht tot God zoeken, dan zal de slechtheid van de droom je niet schaden.
  Bukhari 1 4 195 Mohammed heeft ooit om een beker water gevraagd, zijn handen en gezicht hierin gewassen en een mondvol water erin gegooid. (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
  Bukhari 8 82 806 Mohammed veroordeelde een man die vreemdging tot dood door steniging. (Opmerking: let op de tegenstrijdigheid met de Koran die zegt dat zweepslagen de straf voor vreemdgaan zijn in 24:2. Vrijwilligheid blijft volgens 2:256 natuurlijk een vereiste.)
  Bukhari 1 4 210 Mohammed dronk melk, spoelde zijn mond en zei "Het bevat vet.". (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
  Bukhari 1 4 242 Mohammed spuugde ooit op zijn kleren. (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
  Bukhari 8 73 120 Abdullah zou gezegd hebben dat de beste spraak uit de Koran komt en de beste begeleiding de begeleiding van Mohammed is. (Opmerking: volgens de Koran, 2:120, is de beste begeleiding die van God.)
  Bukhari 7 65 297 Volgens Anas at de profeet tijdens zijn leven geen dun brood of geroosterd schaap. (Opmerking: een dergelijk voedselverbod valt nergens in de Koran te bekennen.)
  Muslim - 28 5609 Mohammed zou gezegd hebben dat het beter is je buik vol pus te hebben dan je hoofd vol frivole poëzie.
  Bukhari 4 54 445 De profeet zou van Gabriël gehoord hebben dat eenieder die alleen God aanbeden heeft het paradijs zal betreden, zelfs als ze illegale sexuele contacten hebben gehad of diefstal hebben gepleegd. (Opmerking: dit is in tegenspraak met vele verzen in de Koran die voorwaarden stellen voor het bereiken van de hemel.)
  Bukhari 4 54 525-526 Mohammed zou opdracht gegeven hebben salamanders te doden.

 2. #1322
  Ahl ul quran

  Reacties
  11
  30-04-2019

  Bukhari 4 54 527-529 Mohammed zou opdracht gegeven te hebben verschillende soorten slangen te doden omdat ze blindheid en abortus zouden veroorzaken.
  Bukhari 4 54 530 Mohammed zou het doden van slangen die in huizen wonen verboden hebben.
  Bukhari 4 54 531-532 Mohammed zou toestemming gegeven hebben te allen tijde de rat, de schorpioen, de hond met hondsdolheid, de kraai en de wouw te doden.
  Muslim - 10 3811 Mohammed zou ooit opdracht gegeven hebben alle honden te doden.
  Muslim - 4 1032 Mohammed zou gezegd hebben dat een zwarte hond een duivel is.
  Bukhari 4 54 538 Mohammed zou gezegd hebben dat een prostitue ooit vergeven werd omdat ze een dorstlijdende hond te drinken gaf. (Opmerking: let op de tegenspraak met de bovenstaande hadith over het doden van alle honden.)
  Bukhari 3 43 646 Mohammed zou een verhaal verteld hebben over een man die een dorstlijdende hond te drinken gaf. De uiteindelijke conclusie van het verhaal is dat er een beloning zit in het helpen van alle levende wezens. (Opmerking: let op de tegenspraak met de hadith over het domweg doden van bepaalde dieren.)
  Bukhari 8 73 25 Mohammed zou ooit gebeden hebben met het kind van zijn kleinkind over zijn schouder. Zodra hij moest buigen zette hij haar neer en als hij opstond pakte hij haar weer op.
  Bukhari 3 31 120 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit verteld dat er een poort tot het paradijs is genaamd 'Ar-Raiyan'. Zij die vasten zullen op de dag van wederopstanding door deze poort het paradijs betreden en niemand anders.
  Muslim - 28 5612 Mohammed zou gezegd hebben dat het voor hem die schaakt is alsof hij zijn handen gekleurd heeft in vers zwijnenbloed. (Opmerking: is dit misschien omdat schaken aanzet tot nadenken?)
  Muslim - 1 0381 Mohammed zou gezegd hebben dat hij de eerste zal zijn die zal bemiddelen in het paradijs. (Opmerking: volgens de Koran, 2:254,zal er helemaal geen bemiddeling zijn!)
  Bukhari 1 12 739 Abu Huraira zegt hier dat zij de verzen uit de Koran die Mohammed luid reciteerde zelf ook luid reciteerden en de verzen die hij zacht reciteerde zelf ook zacht reciteerden. (Opmerking: in de Koran, 17:110, staat duidelijk dat men met een gematigd volume de salat dient uit te voeren.)
  Bukhari 1 8 387 Mohammed zou gezegd hebben dat God hem de opdracht gegeven heeft niet Moslims te bevechten tot ze Moslims worden zoals hij dat was. (Opmerking: dit is wederom grof in tegenspraak met de Koran, 2:256. Volgens dit vers is er geen dwang in religie.)
  Bukhari 9 93 597 Volgens deze hadith heeft Mohammed een verhaal verteld over een man die nooit een goede daad verricht had en zijn familie de opdracht had gegeven na zijn door zijn lichaam te verbranden en zijn as over de zee en over het land uit te strooien, zodat God hem niet te pakken zou kunnen krijgen. God heeft vervolgens de man na zijn dood gerercreëerd en hem uiteindelijk zijn zondes vergeven. (Opmerking: deze hadith gaat wederom voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)
  Bukhari 9 93 505 Mohammed zou gezegd hebben dat God waarschuwt voor de eenogige leugenaar "Ad-Dajjal", die tussen zijn twee ogen het woord "Kafir" geschreven heeft staan.
  Bukhari 4 54 439 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit gezegd dat eenieder die een paar objecten aan God's zaak wijdt door de wachters van het paradijs zal worden doorgelaten. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
  Muslim - 42 7147 In deze hadith zegt Mohammed dat men niets behalve de Koran van hem mag opschrijven.
  Muslim - 1 0039 Mohammed zou gezegd hebben dat hij die sterft, beseffende dat er geen God dan God is tot het paradijs toegelaten zal worden. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
  Bukhari 3 50 894 Mohammed zou gezegd hebben dat God 99 namen zou hebben en eenieder die deze 99 namen kent tot het paradijs toegelaten zal worden. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
  Bukhari 8 73 130 Schilders van plaatjes van dieren zullen op de Dag des Oordeels het zwaarst gestrafd worden.
  Bukhari 4 52 82 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit gezegd dat vijf verschillende types personen als martelaars worden beschouwd: zij die sterven aan de pest, zij die door buikziektes overlijden, zij die verdrinken of onder een vallend gebouw raken en martelaars in de zaak van God.
  Bukhari 4 52 45 Mohammed zou gezegd hebben dat de eennabesten onder de mensen, die mensen zijn die in de bergpaden blijven terwijl ze God aanbidden en anderen veilig houden van misstanden die ze zouden kunnen veroorzaken. (Opmerking: deze bewering vindt geen enkele bevestiging in de Koran.)
  Muslim - 23 5007 Mohammed zou gezegd hebben dat je niet met je linkerhand moet eten, omdat Satan ook met zijn linkerhand eet.
  Muslim - 41 7005 Volgens deze hadith is Dajjal blind aan zijn rechteroog.
  Muslim - 41 7010 Volgens deze hadith is Dajjal blind aan zijn linkeroog. (Opmerking: let op de tegenspraak met de voorgaande hadith.)
  Bukhari 3 31 154 Volgens deze hadith besloot Mohammed uit eigen overwegingen iets wel of niet toe te staan aan 'zijn' volgelingen. (Opmerking: let op dat volgens de Koran, o.a. 5:92, alleen God bepaalt of iets is toegestaan of niet en Mohammed zijn taak uitsluitend was God's bepalingen door te geven.)
  Bukhari 8 73 115 Mohammed zou het volgens deze hadith hebben laten regenen in Medina in een tijd van droogte en vervolgens de regen ook laten ophouden. (Opmerking: volgens de Koran, 17:59, kon Mohammed nooit een dergelijk wonder kunnen hebben doen plaatsvinden, aangezien het zenden van wonderen door God reeds beëindigd was.)
  Bukhari 1 8 388 Mohammed zou gezegd hebben dat mensen bij het ontlasten niet met hun aanzicht of rug naar de Qibla gekeerd mogen zijn.
  Bukhari 4 54 541 Mohammed zou gezegd hebben dat iemand die een hond heeft, één eenheid aan beloningen voor goede daden per dag kwijtraakt, tenzij de hond voor landbouwdoeleinden of bewaking van vee gehouden wordt. (Opmerking: dit is in tegenspraak met de Koran waar deze afkeer jegens honden ten eerste helemaal niet te vinden is, maar hiernaast nog expliciet vermeld wordt, in 5:4, dat voedsel dat door jachthonden gevangen wordt, na het noemen van God's naam hierover, toegestaan is.)
  Bukhari 3 43 637 Mohammed zou volgens deze hadith gezegd hebben dat de meest gehate persoon in het aanzicht van God, de ruziezoeker is. (Opmerking: volgens de Koran, 8:55, zijn de ergste wezens in het aanzicht van God de ongelovigen.)
  Bukhari 9 93 613 Volgens deze hadith kan je de mensen van de Boeken niet vragen naar hun boeken, omdat je beschikt over de Koran. (Opmerking: dit is tegenstrijdig met de de Koran. Volgens 10:94 is dit bij twijfel wel degelijk toegestaan.)
  Bukhari 1 8 429 Mohammed zou gezegd hebben dat hij zich onderscheidde van eerdere profeten doordat hij onder andere het recht tot bemiddeling op de Dag des Oordeels heeft gekregen. (Opmerking: volgens de Koran, 2:254,zal er helemaal geen bemiddeling zijn!)
  Bukhari 7 71 592 Mohammed zou gezegd hebben dat zwarte komijn genezing voor alle ziektes, behalve de dood, bevat.
  Muslim - 38 6691 Mohammed zou gezegd hebben dat eenieder die de heuvel van Murar beklom alle zonden zou kwijtraken. (Opmerking: deze hadith gaat voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)

 3. #1323
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Greetings

  Narrated Anas bin Malik:
  A Jew passed by Allah's Messenger (ﷺ) and said, "As-Samu 'Alaika." Allah's Messenger (ﷺ) said in reply, "Wa 'Alaika." Allah's Messenger (ﷺ) then said to his companions, "Do you know what he (the Jew) has said? He said, 'As-Samu 'Alaika.'" They said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Shall we kill him?" The Prophet, said, "No. When the people of the Book greet you, say: 'Wa 'Alaikum.'"

  -
  Overgeleverd door Anas bin Malik:
  Een Jood passeerde de Boodschapper van Allah (ﷺ) en zei: "As-Samu 'Alaika." Allah's Boodschapper (ﷺ) zei in antwoord: "Wa 'Alaika." Allah's Boodschapper (ﷺ) zei toen tegen zijn metgezellen: "Weet je wat hij (de Jood) heeft gezegd? Hij zei: 'As-Samu' Alaika.'" Ze zeiden: "O Allah's Boodschapper (ﷺ)! Zullen we hem doden?" De Profeet zei: "Nee. Als de mensen van het Boek u begroeten, zeg: 'Wa 'Alaikum.'"
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 88, Hadith 8)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1324
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Secret Counsels

  Narrated `Abdullah:
  The Prophet (ﷺ) said, "When you are three persons sitting together, then no two of you should hold secret counsel excluding the third person until you are with some other people too, for that would grieve him."

  -
  Overgeleverd door `Abdullah:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Als u met drie personen bij elkaar zit, dan mogen geen twee van u een geheime raad houden met uitsluiting van de derde persoon totdat u ook met enkele andere mensen bent, want dat zou hem treuren."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 79, Hadith 62)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1325
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Good Manners

  Narrated Jarir:
  The Prophet (ﷺ) did not screen himself from me (had never prevented me from entering upon him) since I embraced Islam, and whenever he saw me, he would receive me with a smile. Once I told him that I could not sit firm on horses. He stroked me on the chest with his hand, and said, "O Allah! Make him firm and make him a guiding and a rightly guided man.

  -
  Overgeleverd door Jarir:
  De Profeet (ﷺ) schermde zichzelf niet van me af (had me nooit verhinderd hem te betreden) sinds ik de islam omarmde, en wanneer hij me zag, zou hij me met een glimlach ontvangen. Ik vertelde hem eens dat ik niet stevig op paarden kon zitten. Hij streelde me op de borst met zijn hand en zei: "O Allah! Maak hem stevig en maak hem een leidende en een rechtgeleide man.
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 78, Hadith 117)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1326
  MVC Lid

  Reacties
  2.543
  17-12-2019

  Citaat Geplaatst door Token Bekijk reactie
  Today’s Beautiful Hadith is about Good Manners

  Narrated Jarir:
  The Prophet (ﷺ) did not screen himself from me (had never prevented me from entering upon him) since I embraced Islam, and whenever he saw me, he would receive me with a smile. Once I told him that I could not sit firm on horses. He stroked me on the chest with his hand, and said, "O Allah! Make him firm and make him a guiding and a rightly guided man.

  -
  Overgeleverd door Jarir:
  De Profeet (ﷺ) schermde zichzelf niet van me af (had me nooit verhinderd hem te betreden) sinds ik de islam omarmde, en wanneer hij me zag, zou hij me met een glimlach ontvangen. Ik vertelde hem eens dat ik niet stevig op paarden kon zitten. Hij streelde me op de borst met zijn hand en zei: "O Allah! Maak hem stevig en maak hem een leidende en een rechtgeleide man.
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 78, Hadith 117)
  Mashallah
  Salamoualaikoum wa ra7matoullah wa barakatouh!

 7. #1327
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017
  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah


  Abu Musa Al-Ash'ari (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "The similitude of one who remembers his Rubb and one who does not remember Him, is like that of the living and the dead."

  -
  Abu Musa Al-Ash'ari (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "De gelijkenis van iemand die zijn Rubb gedenkt en iemand die Hem niet gedenkt, is zoals die van de levenden en de doden."
  -

  (Riyad As-Salihin, Book 16, Hadith 1434, [Al-Bukhari and Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1328
  MVC Lid

  Reacties
  2.543
  17-12-2019

  Citaat Geplaatst door Token Bekijk reactie  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah


  Abu Musa Al-Ash'ari (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "The similitude of one who remembers his Rubb and one who does not remember Him, is like that of the living and the dead."

  -
  Abu Musa Al-Ash'ari (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "De gelijkenis van iemand die zijn Rubb gedenkt en iemand die Hem niet gedenkt, is zoals die van de levenden en de doden."
  -

  (Riyad As-Salihin, Book 16, Hadith 1434, [Al-Bukhari and Muslim])
  https://m.youtube.com/watch?v=G020oUCgjnY

  YouTube-kanaal: you are a Muslim
  Salamoualaikoum wa ra7matoullah wa barakatouh!

 9. #1329
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door 3esses Bekijk reactie
  https://m.youtube.com/watch?v=G020oUCgjnY

  YouTube-kanaal: you are a Muslim
  Djazak Allahu Khairan.


  Today’s Beautiful Hadith is about Faith

  Narrated Abu Huraira :
  The Prophet (ﷺ) said, "Faith (Belief) consists of more than sixty branches (i.e. parts). And Haya (This term "Haya" covers a large number of concepts which are to be taken together; amongst them are self respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc.) is a part of faith."

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Geloof bestaat uit meer dan zestig takken (dwz delen). En Haya (deze term "Haya" omvat een groot aantal concepten die samen moeten worden genomen; waaronder zelfrespect, bescheidenheid, verlegenheid en gewetensbezwaar, enz.) is een onderdeel van geloof."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 2, Hadith 2)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #1330
  MVC Lid

  Reacties
  2.543
  17-12-2019

  Citaat Geplaatst door Token Bekijk reactie
  Djazak Allahu Khairan.


  Today’s Beautiful Hadith is about Faith

  Narrated Abu Huraira :
  The Prophet (ﷺ) said, "Faith (Belief) consists of more than sixty branches (i.e. parts). And Haya (This term "Haya" covers a large number of concepts which are to be taken together; amongst them are self respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc.) is a part of faith."

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Geloof bestaat uit meer dan zestig takken (dwz delen). En Haya (deze term "Haya" omvat een groot aantal concepten die samen moeten worden genomen; waaronder zelfrespect, bescheidenheid, verlegenheid en gewetensbezwaar, enz.) is een onderdeel van geloof."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 2, Hadith 2)
  wa iyaak zus , “hayaa” schaamte, schuldgevoel etc. Zijn een teken dat er iets leeft in jouw en dat jouw hart niet dood is zegmaar. Wa Allahoe a3lam
  Salamoualaikoum wa ra7matoullah wa barakatouh!

 11. #1331
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017
  Today’s Beautiful Hadith is about Islam

  Narrated Abu Musa:
  Some people asked Allah's Messenger (ﷺ), "Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?" He replied, "One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands."

  -
  Overgeleverd door Abu Musa:
  Sommige mensen vroegen Allah's Boodschapper (ﷺ): "Wiens Islam is de beste? D.w.z. (Wie is een zeer goede moslim)?" Hij antwoordde: "Iemand die vermijdt de moslims schade toe te brengen met zijn tong en handen."
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 2, Hadith 4)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #1332
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Bani An-Nadir

  Narrated Sa`id bin Jubair:
  I mentioned to Ibn `Abbas Surat-Hashr. He said, "Call it Surat-an-Nadir."

  -
  Overgeleverd door Sa`id bin Jubair:
  Ik vroeg Ibn `Abbas over Surat-Hashr. Hij zei: "Noem het Surat-an-Nadir."
  -


  Narrated Ibn `Umar:
  Bani An-Nadir and Bani Quraiza fought (against the Prophet (ﷺ) violating their peace treaty), so the Prophet exiled Bani An-Nadir and allowed Bani Quraiza to remain at their places (in Medina) taking nothing from them till they fought against the Prophet (ﷺ) again) . He then killed their men and distributed their women, children and property among the Muslims, but some of them came to the Prophet (ﷺ) and he granted them safety, and they embraced Islam. He exiled all the Jews from Medina. They were the Jews of Bani Qainuqa', the tribe of `Abdullah bin Salam and the Jews of Bani Haritha and all the other Jews of Medina.

  -
  Overgeleverd door Ibn `Umar:
  Bani An-Nadir en Bani Quraiza vochten (tegen de Profeet (ﷺ) daarbij hun vredesverdrag schendend), dus de Profeet verbande Bani An-Nadir en stond Bani Quraiza toe om op hun plaatsen (in Medina) te blijven en niets van hen te nemen totdat ze (opnieuw) tegen de Profeet (ﷺ) vochten. Hij doodde vervolgens hun mannen en verdeelde hun vrouwen, kinderen en bezittingen onder de moslims, maar sommigen van hen kwamen naar de Profeet (ﷺ) en hij verleende hen veiligheid en zij omarmden de islam. Hij verbande alle Joden uit Medina. Zij waren de Joden van Bani Qainuqa', de stam van Abdullah bin Salam en de Joden van Bani Haritha en alle andere Joden van Medina.
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 64, Hadith 77, Hadith 78)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #1333
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Following the Sunnah

  Narrated Abu Huraira:
  The Prophet (ﷺ) said, "Leave me as I leave you, for the people who were before you were ruined because of their questions and their differences over their prophets. So, if I forbid you to do something, then keep away from it. And if I order you to do something, then do of it as much as you can."

  -
  Overgeleverd door Abu Huraira:
  De Profeet (ﷺ) zei: 'Laat me zoals ik jullie laat, want de mensen die voor jullie waren werden geruïneerd vanwege hun vragen en hun verschillen over hun profeten. Dus als ik je verbied iets te doen, blijf er dan van weg. En als ik je opdraag iets te doen, doe dan daarvan zoveel je kunt.'
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 96, Hadith 19)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #1334
  81:26

  Reacties
  2.226
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Asking Questions


  Narrated Anas bin Malik:
  Allah's Messenger (ﷺ) said, "People will not stop asking questions till they say, 'This is Allah, the Creator of everything, then who created Allah?' "

  -
  Overgeleverd door Anas bin Malik:
  Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Mensen zullen niet stoppen met het stellen van vragen totdat ze zeggen: 'Dit is Allah, de Schepper van alles, wie heeft dan Allah geschapen?' "
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 96, Hadith 27)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 15. #1335
  MVC Lid

  Reacties
  2.543
  17-12-2019

  Citaat Geplaatst door Token Bekijk reactie
  Today’s Beautiful Hadith is about Asking Questions


  Narrated Anas bin Malik:
  Allah's Messenger (ﷺ) said, "People will not stop asking questions till they say, 'This is Allah, the Creator of everything, then who created Allah?' "

  -
  Overgeleverd door Anas bin Malik:
  Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Mensen zullen niet stoppen met het stellen van vragen totdat ze zeggen: 'Dit is Allah, de Schepper van alles, wie heeft dan Allah geschapen?' "
  -

  (Sahih Al-Bukhari, Book 96, Hadith 27)
  Aamantoe billahi wa roesoelih. (Kan je deze Hadith aanvullen, waarin dit staat? Bvd) Djazaak Allahoe Ghairan
  Salamoualaikoum wa ra7matoullah wa barakatouh!