1. #1
  "Man van Eer"

  Reacties
  890
  15-08-2002

  Arrow Y.H.W.H.

  Beter gaan jullie dit lezen..Kheb het zolaat allemaal nog uit een boek over lopen typen..!!

  Hoe heeft Jezus Gods naam uitgesproken?

  In Mattheus 27:46 lezen wij:
  ''Eli, Eli, lama sabachthani''

  Jezus heeft God duidelijk 'Eli' genoemd. Dit is dan ook de eigennaam van God die de Israelieten kennen.

  In de Hebreeuwse Bijbel wordt ook vaak Elohim gebruikt in plaats van Eli. Velen denken dat dit het meervoud is van het woord God. Wanneer je een Joodse taalkundige echter vraagt wat dit woord betekent, antwoordt hij dat hiermee God wordt bedoeld.

  God heeft zichzelf aangeduid met Elohim. Hiermee wordt niemand anders bedoeld dan Hij alleen. Deze term heeft God gebruikt om Zijn grootheid aan te duiden.

  De namen Eli en Elohim komen in het Oude Testament meer dan 6000 keer voor. In het Oude Testament zien we ook dat God met de letters Y.H.W.H. wordt aangeduid. Deze letters komen 6800 keer voor. Men heeft de naam Adonai en Elohim gekoppeld aan de letters Y.H.W.H. In het Hebreeuws Oude Testament lees je dan ook heel vaak 'Adonai Y.H.W.H.' of 'Elohim Y.H.W.H.'

  Wat betekent Y.H.W.H.?

  Deze letters zijn er al vanaf Mozes. De Grieken hebben deze letters vertaald met het woord 'Tetragramaton' (Het woord van vier letters). Ook zij wisten niet hoe het uitgesproken moest worden. Zij hebben het, evenals de Joden, niet gewaagd om medeklinkers aan de vier letters toe te voegen. Zij waren namelijk bang de naam van God verkeerd uit te spreken.

  Gij zult den naam des Heren u God niet tijdelijk (vals) gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
  (Exodus 20:7)

  Omdat men vroeger geen medeklinkers had, verboden de Joodse priesters in het verleden Y.H.W.H. met medeklinkers uit te spreken. De priesters beschouwden het verkeerd of vals uitspreken van Gods naam als Godslastering en verklaarden de dood aan degene die zich hieraan waagde:

  En die den naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden,...
  (Leviticus 24:16)

  De letter 'Y' is in het Hebreeuws een uitroepteken, zoals in het Nederlands de letter 'O' als uitroepteken wordt gebruikt.

  De letters H.W.H staan voor HoeWaH wat betekent 'Hij is'. Al eerder hebben ze gezegd dat Jezus God toesprak met de naam Eli. In het arabisch wordt niet Eli gezegd maar Ilahi. We zien dat er maar een klein verschil is. Het 'im' van Elohim is een aanduiding van Gods grootheid, wanneer we 'im' weglaten, blijft alleen Aloh over (eigenlijk Elah).

  Wanneer je een Jood Elah hoort uitspreken, dan hoor je 'Alah'. Wanneer we dit allemaal bij elkaar zetten, krijgen we de volgende zin:

  'Ya HoeWah Alah', wat betekent: 'O, Hij is Allah'

  De Joodse priesters hebben nooit medeklinkers gebruikt voor de letters Y.H.W.H. De Grieken hebben hebben het vertaald als Teragramaton (het woord van de vier letters). Pas veel later in 1878 hebben dhr. Rutherford en zijn opvolger Russel Charles medeklinkers aan deze letters toegevoegd. Zij hebben Y.H.W.H. Jehovah gemaakt en daar een godsdienst van gemaakt.

  Diegenen aan wie Wij het boek hebben gegeven erkennen dit, zoal zij hun zonen erkennen, maar voorzeker, sommigen hunner verbergen de Waarheid tegen beter weten in.
  (Qor'aan 2:146)

  En voordien placht gij geen boek te lezen, nog met uw rechterhand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.
  (Qor'aan 29: 48)

 2. #2
  Jongetje van God.

  Reacties
  487
  17-07-2003

  dit is een interresant stuje informatie masha'allah
  Heb uw naaste lief als uzelve.
  Heb uw vijand lief, keert de andere wang toe.
  Oordeelt nooit, want gij word geoordeelt naar de maat waarmede gij oordeelt.

 3. #3
  Praktiserende

  Reacties
  658
  18-03-2003

  Wa salaam âlaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe...Broeder..!! Zeker Masha allah..(en zeker interssant stukje) Ga Zo door zou ik zeggen...Ma3a Salama Thalla Abdel...

  Bismi Allahi Arahmani Rahiem, Ina ilahi wa ina ilayhi raji3oen Lieve Broertje RaChiD Rust Zacht in Djennah

  Allah zegt in Koran: Zeg, wanneer u werkelijk Allah lief heeft, volg mij, dan zal Allah u beminnen en Hij zal uw zonden vergeven. (3:31)


 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  4.126
  06-10-2002

  Interessant

  Maaruh om 3.25 typen :maf3:

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  143
  23-12-2002

  Re: Y.H.W.H.

  Origineel gepost door Corleone
  Beter gaan jullie dit lezen..Kheb het zolaat allemaal nog uit een boek over lopen typen..!!

  Hoe heeft Jezus Gods naam uitgesproken?

  In Mattheus 27:46 lezen wij:
  ''Eli, Eli, lama sabachthani''

  Jezus heeft God duidelijk 'Eli' genoemd. Dit is dan ook de eigennaam van God die de Israelieten kennen.

  In de Hebreeuwse Bijbel wordt ook vaak Elohim gebruikt in plaats van Eli. Velen denken dat dit het meervoud is van het woord God. Wanneer je een Joodse taalkundige echter vraagt wat dit woord betekent, antwoordt hij dat hiermee God wordt bedoeld.

  God heeft zichzelf aangeduid met Elohim. Hiermee wordt niemand anders bedoeld dan Hij alleen. Deze term heeft God gebruikt om Zijn grootheid aan te duiden.

  De namen Eli en Elohim komen in het Oude Testament meer dan 6000 keer voor. In het Oude Testament zien we ook dat God met de letters Y.H.W.H. wordt aangeduid. Deze letters komen 6800 keer voor. Men heeft de naam Adonai en Elohim gekoppeld aan de letters Y.H.W.H. In het Hebreeuws Oude Testament lees je dan ook heel vaak 'Adonai Y.H.W.H.' of 'Elohim Y.H.W.H.'

  Wat betekent Y.H.W.H.?

  Deze letters zijn er al vanaf Mozes. De Grieken hebben deze letters vertaald met het woord 'Tetragramaton' (Het woord van vier letters). Ook zij wisten niet hoe het uitgesproken moest worden. Zij hebben het, evenals de Joden, niet gewaagd om medeklinkers aan de vier letters toe te voegen. Zij waren namelijk bang de naam van God verkeerd uit te spreken.

  Gij zult den naam des Heren u God niet tijdelijk (vals) gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
  (Exodus 20:7)

  Omdat men vroeger geen medeklinkers had, verboden de Joodse priesters in het verleden Y.H.W.H. met medeklinkers uit te spreken. De priesters beschouwden het verkeerd of vals uitspreken van Gods naam als Godslastering en verklaarden de dood aan degene die zich hieraan waagde:

  En die den naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden,...
  (Leviticus 24:16)

  De letter 'Y' is in het Hebreeuws een uitroepteken, zoals in het Nederlands de letter 'O' als uitroepteken wordt gebruikt.

  De letters H.W.H staan voor HoeWaH wat betekent 'Hij is'. Al eerder hebben ze gezegd dat Jezus God toesprak met de naam Eli. In het arabisch wordt niet Eli gezegd maar Ilahi. We zien dat er maar een klein verschil is. Het 'im' van Elohim is een aanduiding van Gods grootheid, wanneer we 'im' weglaten, blijft alleen Aloh over (eigenlijk Elah).

  Wanneer je een Jood Elah hoort uitspreken, dan hoor je 'Alah'. Wanneer we dit allemaal bij elkaar zetten, krijgen we de volgende zin:

  'Ya HoeWah Alah', wat betekent: 'O, Hij is Allah'

  De Joodse priesters hebben nooit medeklinkers gebruikt voor de letters Y.H.W.H. De Grieken hebben hebben het vertaald als Teragramaton (het woord van de vier letters). Pas veel later in 1878 hebben dhr. Rutherford en zijn opvolger Russel Charles medeklinkers aan deze letters toegevoegd. Zij hebben Y.H.W.H. Jehovah gemaakt en daar een godsdienst van gemaakt.

  Diegenen aan wie Wij het boek hebben gegeven erkennen dit, zoal zij hun zonen erkennen, maar voorzeker, sommigen hunner verbergen de Waarheid tegen beter weten in.
  (Qor'aan 2:146)

  En voordien placht gij geen boek te lezen, nog met uw rechterhand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.
  (Qor'aan 29: 48)
  Salam alikom broeder,

  Ik vond het een mooi en verhelderend tekst Geprezen is Allah. Ik wil je bedanken voor de moeite zeker op zo een late tijdstip.

  Ik heb echter nog een vraag en hoop dat je inshallah antwoord zal geven: Kan je me de schrijver en de titel vermelden van het boek ben erg geintresseerd geraakt door jouw bericht.

  Alvast bedankt-

  Alikom a salaam,

  Je zuster in Islam

 6. #6
  Zoekend lid

  Reacties
  1.327
  01-02-2003

  ewa we w8en op het volgende stukje

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  143
  23-12-2002

  Origineel gepost door MuzzyAA
  ewa we w8en op het volgende stukje
  Ja ben ook benieuwd

 8. #8
  "Man van Eer"

  Reacties
  890
  15-08-2002

  Geniet en leer ook van het volgende Incha'Allah.
  Het gaat over de profeet Mohammed (Vrede zij met hem) hieronder staan een aantal bijbelcitaten uit het Oude Testament over hem...
  Overmorgen plaats ik bijbelcitaten uit het Nieuwe Testament


  Profetieen over Mohammed (Vrede zij met hem) in het Oude Testament

  De Qor'aan leert ons dat de profeet Mohammed (Vrede zij met hem) zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieen over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israel moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (Vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren.

  Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal
  (Deuteronomium 18:18)

  De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo'n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt: ''..om te vervullen''.

  (Mattheus 5: 17-18)

  De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij een Israeliet was) geen aansprak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord 'hun' verwijst , is het volk van Israel. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen.

  Wie zijn 'hun' broeders?

  Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismael en Izaak. Uit Ismael zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israelieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israelieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De profetie in Deut 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (Vrede zij met hem). Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes.

  Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden.
  (Qor'aan 73:15)

  Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed (Vrede zij met hem).

  * Mozes is evenals Mohammed (Vrede zij met hem) geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd maar door enkelen geboren zonder vader.

  * Ook Mozes werd, net als Mohammed (Vrede zij met hem), door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

  * Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israelieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (Vrede zij met hem) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed (Vrede zij met hem) meer op Mozes.

  * Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen (Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen;
  Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
  (Mattheus 5:17)

  Mohammed (Vrede zij met hem) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor'aan staat:
  En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard.
  (Qor'aan 5:49)
  Ook in dit geval, lijkt Mohammed (Vrede zij met hem) meer op Mozes dan Jezus.

  * Mozes en Mohammed (Vrede zij met hem) stierven beiden aan een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel.


  Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

  Deuteronomium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:
  Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in den naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven.

  Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut. 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (Vrede zij met hem) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (Vrede zij met hem) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

  Profeet Mohammed (Vrede zij meet hem) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden.

  Een ander bewijs

  Of men geeft het boek aan een die niet kan lezen, zegende lees toch dit, en hij zegt: ik kan niet lezen.
  Jesaja 29:12

  Het is bekend dat Mohammed (Vrede zij met hem) zijn eerste openbaring ontving in de grot ''Al Hira''. In de grot sprak de engel Gabriel tegen Mohammed (Vrede zij met hem) en zei:

  ''Lees (Iqra)'', en Mohammed (Vrede zij met hem) antwoordde: ''Ik kan niet lezen.."
  Sahih Boecharie

  Dit vers in Jesaja 29:12 wordt ondersteund door Deut 18:18, waarin God het volgende aan Mozes openbaarde:
  ...Ik zal inderdaad mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal.

  Deze Bijbelse tekst stelde Mozes op de hoogte van het feit dat de aangekondigde profeet analfabeet zou zijn.

  Een van de bijnamen van Mohammed (Vrede zij met hem) is 'Oemmi', wat 'ongeletterde' betekent.

  De allereerste Qor'aan verzen luiden:
  Lees, in de naam van uw Heer, Die schiep, Die de mens uit geronnen bloed schiep. Lees, want uw Heer is de meest Eerbied waardige.
  Qor'aan 96:1/3

  In Deuteronomium 33:1-2 lezen wij het volgende:
  Dit is nu de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen van Israels gezegend heeft voor zijnen dood. Hij zeide dan: De Heere is van Sinai gekomen, en is hun lieden opgegaan van Seir; Hij is blinkend verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tienduizenden der heiligen; aan zijn rechterzijde was een vurige wet aan hen.

  Ook in dit vers vinden wij sporen van de aankondiging van de profeet Mohammed (Vrede zij met hem). Paran (Arabisch: Faran) is de naam van de heuvel die tussen Mekka en Medina ligt.

  Arabische aardrijkskundigen hebben hetzelfde naam voor dit gebied aangehouden.

  Een plaats op de weg naar Mekka naar Medina heet het dal van Fatima. Wanneer karavanen hier uitrusten, komen de kinderen uit de buurt om bloemen te verkopen. Op de vraag waar de bloemen vandaan komen, antwoorden de kinderen: 'Min bariyyat Faran' (fasl al Kitab). d.w.z uit de woestijn van Faraan.

  Het Oude Testament bevestigt dat de stamvader van profeet Mohammed (Vrede zij met hem) ook in deze streek woonde:
  En God was met de jongen en hij groeide op; hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran, en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypty.
  (Genesis 21:20-21)

  ...en is aangekomen met tienduizenden der heiligen....
  (Deut. 33:1-2)

  Soms schrijft men tienduizenden of zoals de Jehova getuigen 'Myriade' (vab Dale woordenboek). In het Hebreeuws Bijbel vinden wij daarentegen gewoon het getal tienduizend.

  Profeet Mohammed kwam, zoals in Deut. 33:1-2 werd voorspeld, met tienduizend ware oprechte gelovigen de stad Mekka binnen. De openbaring van de Qor'aan duurde ongeveer 23 jaar. Deze gebeurtenis geschiedde nadat de Qor'aan op één vers na totaal geopenbaard was. Dat is wat bedoeld wordt met:
  ...Aan zijne rechterzijde was eene vurige wet aan hen.

  De heuvel Paran en de streek eromheen is de plaats waar Ismael (de voorvader van de profeet) heeft geleefd, en zijn vader Abraham heeft geholpen met het bouwen van de Ka'ba. Vandaag de dag is het een jaarlijks bedevaartsoord voor miljoenen mensen.

  En toen Jezus zoon van Maria, zei: ''O kinderen van Israel, ik ben Allah's boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad (de prijzenswaardige) zijn... ''
  (Qor'aan 61:6)

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  143
  23-12-2002

  Salam alikom,

  bedankt voor je nieuwe stukje. Soebhana Allah zo zien we maar hoe Barmhartig Allah is door het versturen van profeten met het brengen van het goede nieuws

 10. #10
  Buitendienst

  Reacties
  24.023
  12-04-2008

  MVC Premium MVC Premium
  mooie stuk.

  UP

  Let op je eigen tekortkomingen en zonden en streef ernaar om een betere moslim(a) te worden en spoor je broeders en zusters tot hetzelfde aan op een goede en vriendelijke manier met wijsheid en kennis zodat onze generatie een betere generatie zal voortbrengen in sha Allaah!


 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  297
  09-08-2007

  Mooi, Masha'Allah..

 12. #12
  Bijna Lid

  Reacties
  486
  02-08-2004

  Broeders en zusters niet zomaar gaan geloven, ik zou eerst vragen zoals de zuster heeft gedaan naar de bronnen en de schrijver.

  Voor je het weet is het een persoon van wie je beter niks aan kunt nemen.
  Internet is een waarschuwing voor de mens die leest en gelooft zonder de bronnen etc. erbij te controleren.

  Pas dus op hoe je kennis doet op de manier van.