1. #1
  MVC Premium

  Reacties
  5.936
  05-10-2005

  MVC Premium MVC Premium

  Uitleg Van Dromen In De Islam

  Een aanvallende hond
  Als er in een droom een hond gezien wordt die aanvalt en iemand bijt, betekent het dat de schade die de vijand toebrengt niet beperkt blijft tot kwalijke taal, maar ook lichamelijke schade.


  Het zien van de aartsengelen van Allah:
  Het dromen over de aartsengelen van Allah (zoals Jibriel, Mikail, Izraiel en Israfiel (AS)) voorspelt overvloedige regenval, vruchtbaarheid van het land, een overvloedige rizq en een daling van de prijzen van goederen en diensten. Het is ook het goede nieuws dat de dromer het martelaarschap zal verkrijgen


  Een afgeschoren baard
  Dromen dat de baard afgeschoren is, betekent dat hij zijn waardigheid en respect onder de mensen verliest. Dezelfde uitleg geldt voor het haar van de baard dat uitgevallen is.

  Afgoden aanbidding

  Als iemand droomt dat hij afgodsbeelden aanbidt betekend het dat hij leugens aan Allah toeschrijft, onjuistheden propageert.

  gouden beelden: hij zal in een onplezierige situatie terecht komen die hem boos zal proberen te maken
  Zilveren beelden: hij nadert de zonden
  Houten beelden: hij zal spoedig met een man geassocieerd worden die afvallig is
  Stalen- ijzeren of koperen beelden: zijn enige doel is in het leven zoeken naar weelde en plezier

  Allah in iemands huis zien:
  Als men Allah in een specifiek huis ziet duidt dat erop, dat de bewoners van het huis begunstigd zullen worden met vrede, geluk en hulp.  Allah in vorm van plaatje zien


  Als men Allah in de vorm van een plaatje ziet:
  lemand, die over Allah in de vorm van een plaatje droomt of denkt dat hij Allah ziet of iemand die op Allah lijkt, is een hartstochtelijke leugenaar — beschuldigingen tegen Allah uiten is een verwerpelijke vernieuwing (bid’aat). Het is duidelijk dat zo iemand zich moet haasten om Allah’s vergiffenis te zoeken. Hetzelfde geldt voor iemand die over Allah in de vorm van een afgod droomt of iets dat in tegenstrijdig met zijn uitmuntendheid is. Want Allah is vrij van alle blaam en zwakheid.
  Allah neemt bed in beslag


  Als Allah iemands bed in beslag neemt.
  Als iemand droomt dat Allah zijn bed in beslag neemt, feliciteer hem, want het is het goede nieuws dat Allah hem vroomheid en heiligheid zal geven en dat Allah’s zegeningen op hem neer zullen dalen. Want zo’n soort droom krijgen alleen vrome en rechtvaardige mensen.  Allah waarschuwt iemand:
  Als iemand droomt dat Allah hem vermaant, waarschuwt of hem iets verbiedt te doen, betekent het dat hij zich aan afschuwelijke handelingen overgeeft. Hij moet hiervan zonder enig uitstel afstand nemen.

  Appels
  Deze staan symbool voor de handel van iemand, zijn inkomen en ook zijn moed. Als de koning ze eet, symboliseert het zijn koninkrijk.
  Als een handelaar ze eet, symboliseert het zijn handel. Als iemand droomt dat hij er één eet of krijgt, betekent het dat hij rijkdom zal krijgen evenredig aan de versheid, smaak en de hoeveelheid van de appels die hij gegeten heeft; als deze zoet was, zal zijn weelde uitmuntend zijn; als deze vers was zal het van goede kwaliteit zijn; als het weinig was zal hij weinig verkrijgen; als het veel was zal hij in overvloed krijgen.


  Bananen
  Elk soort bananen (binnen of buiten het seizoen) symboliseert goedheid en voorspoed. Als een gewoon iemand hierover droomt, duidt het op de toename van zijn bezit. Als iemand die zich sterk aan de dien vasthoudt, er over droomt, duidt het erop dat hij vooruitgang in het geloof zal boeken.


  Bekend persoon


  Praten of iets ontvangen van een bekend persoon
  Als men droomt dat iemand met hem praat of hem iets geeft, duidt dit erop, dat de dromer met te maken zal hebben of met iemand die dezelfde naam draagt of op hem lijkt.  Een blaffende hond.
  Dit symboliseert iemand met een slecht karakter die onplezierige taal uit.


  De diefstal van een ring
  Als de ring gestolen of vernietigd wordt zal zijn zaak of levensonderhoud verstoord worden. En hij zal zichzelf in grote problemen bevinden

  Het doden van een muis
  Hij zal in contact komen met, of trouwen met een slechte en zondige vrouw


  Dronkenschap
  Dronkenschap zonder wijn te drinken duldt op iets ongunstigs, want Allah zegt: “Jullie zullen de mensheid zien alsof zij dronken is, maar zij zijn niet dronken maar (de waarheid is de bestraffing van Allah is vreselijk.”


  Druiven
  Als men hiervan in het druivenseizoen droomt, is het een uitstekende droom. Als ze buiten het seizoen gezien worden, symboliseren zij ziekte.


  Het eigen graf graven
  Als men droomt dat men zijn eigen graf graaft, betekent het dat men voor zichzelf een huis zal bouwen in die stad of op die plaats.

  Engelen in de moskee:
  Als er over engelen in de moskee gedroomd wordt betekent het, dat wegens de religieuze tekortkomingen van de mensen van die stad, de engelen hen bevelen om mee te doen in doe’a, salaat, liefdadigheid en oprechte berouw.


  Engelen op een begraafplaats:
  Als de engelen op de begraafplaats gezien worden, betekent het, dat de vrome dienaren van Allah een grote ramp zal overvallen.


  Engelen op een marktplein:
  Als in een droom engelen op het marktplein worden gezien, betekent het, dat zij de mensen verbieden oneerlijk in maat en gewicht te zijn.

  Het eten van hondenvlees
  Het eten van hondenvlees betekent, dat hij zijn vijand zal overwinnen en bezit van hem zal krijgen.

  Gebeten door een slang
  Als iemand droomt dat een slang hem/haar bijt, betekend het dat de vijand hem/haar zal verwonden

  Gevlochten haar
  Haar wordt als weelde en schoonheid uitgelegd. Maar als zulk haar op het gezicht valt of lokken haar op de wang gezien worden, duidt het op verdriet.
  Haar dat gevlochten of opgestoken is duidt erop dat er kwaad over de dromer gesproken zal worden en dat hij/zij niet in staat zal zijn zichzelf te verdedigen

  Het gezicht en de baard
  Het gezicht en de baard symboliseren de status van een man en zijn gezag. Als men zijn baard lang ziet worden duidt dat erop dat zijn positie of status verhoogd zal worden.

  Een gouden ring
  Dit staat symbool voor rijkdom en kleding die haraam is.

  Een graf binnentreden
  Als iemand droomt dat hij een graf binnentreedt of daarin afdaalt, betekend het gevangenschap.
  Als iemand droomt dat hij gevangen zit in een plaats die voor hem onbekend is en met mensen die voor hem onbekend zijn, betekend het dat hij/zij het graf zal binnentreden

  Een graf graven voor een overledene
  Als iemand droomt dat hij een graf graaft voor een bekende overledene, betekent het dat hij zowel in wereldse zaken als in religieuze zaken in zijn voetstappen zal volgen. Als hij onbekend voor hem is, zal hij doorgaan in een zaak waarin hij niet zal slagen.


  Groen fruit
  Als er over groen fruit gedroomd wordt, duidt het op de weelde die de dromer niet tot nut is.

  Hoesten
  Hoesten betekent dat hij over iemand anders zal klagen.

  Een hond
  Een hond staat symbool voor de vijand van iemand, wiens vijandschap nog niet de top heeft bereikt en die spoedig zijn vriend zal worden. Hij is ook kwaad willend, heeft een slecht karakter en gedraagt zich slecht.


  Een hond bijt de kleding stuk
  Als er over een hond wordt gedroomd die aanvalt en de kleding afscheurt bij iemand, betekent het dat zijn vijand hem zal vernederen. De vernedering hangt af van de mate waarin de kleding afgerukt wordt.

  Een hoofd los van het lichaam
  Als men het hoofd los van het lichaam ziet kan het één van de volgende dingen betekenen:
  Dat de leider of de patroon zijn relatie met hem zal verbreken; of de dromer zal zijn kapitaal verliezen; of zijn huidige middelen van bestaan zullen tot een einde komen.

  Het hoofd scheren
  Als iemand droomt dat hij zijn hoofd scheert in een andere maand dan die van de hadj of een heilige maand betekent het dat zijn kapitaal verloren zal raken of dat van zijn werknemer; of hij zal zijn baan verliezen. Als het tijdens de hadj maanden gezien wordt kan dat alleen maar betekenen dat iets goeds op zijn weg zal komen; misschien zal hij op hadj gaan.

  Het hoofdhaar
  Haar staat symbool voor de weelde van iemand en het bezit van zijn werknemers.


  Een insekt
  lnsekten in het huis zien betekent dat diegene een grote familie zal hebben.

  Een jong meisje
  Als zij onbekend voor hem is, symboliseert zij zijn huidige jaar. Verder, als zij mooi en gezond is en zij met hem spreekt of hem wat geeft of hij ziet dat hij haar omhelst of de liefde met haar bedrijft, betekent het dat het huidige jaar voorspoedig en vruchtbaar zal zijn. Als zij niet mooi is zal het jaar een ramp zijn.

  Zwarte kevers, bromvliegen en andere soorten vliegen.
  Zij staan symbool voor zwakke mensen van weinig belang voor de maatschappij.


  Het krijgen van een ring
  Als iemand droomt dat hem een ring wordt gegeven, krijgt hij land, eigendommen of weelde: Soms kan de ring als vrouw, kind of dier etc uitgelegd worden, afhankelijk van de omstandigheid van de dromer. Dus als een koning zo’n droom krijgt betekent het uitbreiding van zijn rijk. Als een zakenman of handelaar deze droom krijgt, zal het uitbreiding van zijn zaken betekenen.

  Lang haar
  Als iemand droomt dat zijn haar lang is, kan een van de volgende uitleggen gegeven worden: als hij een soldaat is zullen zijn kracht, elegantie en gezag toenemen; als hij een Hashimiet is zal hij het leiderschap in zijn gemeenschap verkrijgen; als de dromer een zakenman is zal zijn koopwaar toenemen; als hij een boer is zal zijn oogst toenemen.

  Een lange baard
  Een abnormaal lange baard betekent verdriet, zorgen en een komende ramp.

  What doesn't kill you fucks you up mentally...
  But the less you give a fuck the happier you'll be!


 2. #2
  MVC Premium

  Reacties
  5.936
  05-10-2005

  MVC Premium MVC Premium

  Deel 2

  Levend In het graf
  Als de dromer zichzelf levend in het graf ziet zal hij gevangen worden genomen of hij zal zichzelf in moeilijke omstandigheden bevinden.


  Een losse tand
  Een losse tand betekent dat iemand uit het gezin ziek zal worden.


  Met de doden spreken

  Als de dromer droomt dat hij een dode iets vraagt over de omstandigheid waarin hij of iemand anders verkeert, is het antwoord van de dode waar tot het laatste woord — of dit nu goed of slecht is — want de dode persoon woont in een wereld van waarachtigheid (d.w.z. het hiernamaals) in tegenstelling tot de wereld van de leugen (d.w.z. deze wereld). Hij liegt dus niet, wat hij ook zegt.


  Een muis

  Een muis duidt op een kwade en slechte vrouw, of de muis nu mannelijk of vrouwelijk is.


  Het zien van een onbekend persoon

  Een onbekend persoon vertegenwoordigt als hij jong is een vijand. Maar als hij oud is verwijst het naar het fortuin en het succes van de dromer in hetgeen hij op dit moment verwikkeld is.


  Een oude man

  Als hij droomt dat een oude man met hem spreekt of hem iets geeft, betekent het dat hij succes zal hebben in wat hij doet. Als de oude man een plezierige persoonlijkheid is en er goed uitziet, betekent het dat zijn doel van gunstige aard is. Anders is het van ongunstige aard.


  Een oude vrouw

  Als zij onbekend is, symboliseert zij het huidige jaar. Als zij mooi is zal dit jaar een goed fortuin geven. Als zij lelijk is zal het jaar een ramp zijn.

  Een overleden persoon gelukkig zien
  Het zien van een overleden persoon in een goede omstandigheid, zoals gekleed zijn in witte of groene kleding terwijl hij slecht of goed nieuws geeft, betekent dat hij, de overledene, in vrede is en het goed heeft.

  Een overleden persoon ongelukkig zien
  Als men ziet dat de dode onder het stof is of zijn lichaam bedekt is met oude, verscheurde en versleten kleding of als hij boos is, betekent het dat hij in het hiernamaals niet vredig is.
  Als de dromer hem als ziek ziet, betekent het dat hij beladen onder zonden is.


  Een pasgeboren jongetje
  Dit duidt op verdriet en moeilijkheden voor de ouders.

  Een pasgeboren meisje
  Dit wordt als een betere droom gezien dan een pasgeboren jongetje. Het staat symbool voor vreugde en geluk voor diegene die het droomt.


  Een ring
  Een ring in een droom symboliseert het huis van iemand, zijn weelde, eer en macht waardoor hij status en waardigheid onder de mensen geniet. Elke afwijking goed of slecht aan de ring reflecteert een afwijking goed of slecht, in het hierboven genoemde.

  Het slachten van een lam, maar niet voor het vlees.
  Een kind of familielid zal sterven.

  Slang in huis
  Als men droomt dat een slang het huis binnen komt, vertegenwoordigt dat zijn naaste verwanten, als de slang het huis verlaat zijn het verre verwanten(vijanden)

  Slangen
  Een slang symboliseert iemands grootste vijand. Hoe groter de slang hoe groter de vijand


  Slonzig haar
  Haar wat lang gegroeid is en het gezicht bedekt, voorspelt verdriet en zorgen.

  Soera A'raaf
  De lezer zal een beetje kennis van alle wetenschappen krijgen. Het
  is mogelijk dat hij in een vreemd land zal sterven.

  Spinnen
  Een spin staat symbool voor een vroom persoon die al zijn tijd voor aanbidding gebruikt. Hij is ook een kluizenaar die op zijn tijd let en altijd berouw aan Allah toont.

  Spugen
  Dit betekent dat hij woorden zal uiten die op iemand anders dan hemzelf effect zullen hebben.

  Voor de tweede maal sterven
  Als een overleden persoon gezien wordt terwijl hij opnieuw sterft en er huilen is zonder schreeuwen en rouwen, betekent het dat een familielid van hem zal trouwen en dat huwelijk zal hem grote vreugde brengen.
  Maar als er wel schreeuwen en huilen bij is betekent het dat een naaste verwant van hem zal overlijden.

  Vechten met een slang
  Het vechten met een slang betekend dat iemand met zijn vijand zal vechten. Als hij/zij wint wordt dat haar overwinning, anders niet

  Het gelijktijdig verwijderen van hoofdhaar en baardhaar
  Als er iets is wat op enige goedheid in de droom duidt dan betekent het dat als de dromer in moeilijkheden is, Allah deze zal verwijderen; als hij schulden heeft, zal Allah hem in staat stelen deze terug te betalen; als hij ziek is, zal Allah hem genezen. Maar als er geen verwijzing naar iets goeds is, heeft de droom geen goede aard

  Voor Allah staan :
  Als iemand over zichzelf droomt als een vroom en uitverkoren dienaar van Allah, zichzelf voor Allah ziet staan, Hem aanschouwend en Hij kijkt op Zijn beurt met genade en vergeving naar hem, dan wordt zo’n droom als een zeer gezegende droom gezien. Want het betekent dat hij zijn Schepper op de Dag des Oordeels op dezelfde manier zal ontmoeten. Deze droom is het goede nieuws dat zijn goede daden in de.wereld door Allah geaccepteerd zullen worden en dat hij tot Djenna zal worden toegelaten.


  Wijn
  Staat symbool voor onwettige weelde,als er geen aanwijzing van enige twist met iemand over wijn is. Maar als dat wel het geval is, betekent het dat hij enige schade zal lijden.

  Wijn drinken
  Wijn met elkaar drinken betekent dat de drinker met diegene ruzie zal maken over zijn levensonderhoud, vooropgesteld dat er een eettafel tussen hen is.


  Wit haar
  Als men zijn zwarte haar in een droom wit ziet worden, betekent het, dat hij aan betrouwbaarheid en respect onder zijn mensen zal winnen.  Ziekte en herstel

  Als een patiënt droomt dat hij genezen is of hij droomt dat hij gezond is en hij verlaat daarna een huis terwijl hij (met iemand) praat, betekend het dat hij zal genezen.
  Maar als hij met niemand spreekt, betekend het dat hij zal sterven

  Zwart haar
  Als men zijn witte haar zwart ziet worden, duidt het erop dat de huidige omstandigheden zullen veranderen.

  What doesn't kill you fucks you up mentally...
  But the less you give a fuck the happier you'll be!


 3. #3
  Tawakkoel'Allah.

  Reacties
  900
  29-05-2007

  Die droom van die hond had ik vroeger altijd, scary man. Ik ben helemaal niet bang voor honden, alleen in me dromen


  Up, MashAllah..

  O Allah, vergeef hem, schenk Uw genade aan hem, geef hem kracht en aanvaard zijn berouw. Geef hem een voortreffelijke eindbestemming en maak zijn ingang naar het graf wijd, reinig hem met water, sneeuw en hagel en zuiver hem van zijn zonden zoals witte kleding gezuiverd wordt van vlekken. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem tegen de bestraffing van het graf en tegen de bestraffing van het Hellevuur.

  Yedie inoe, Allahy rahmoe.


 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  90
  29-04-2009

  Ga verderrr...
  Masha'allah

 5. #5
  MVC Premium

  Reacties
  153
  05-05-2005

  MVC Premium MVC Premium
  ik heb het al eerder gelezen.. alleen je moet kijken of je informatie klopt sommige dingen kwamen niet in de koran voor.. maar weet niet precies hoe dat zat!

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  11.887
  29-03-2004

  ik droom altij dat ik vol stijl pikzwart glanzend haar heb....

 7. #7
  Bentijdelijkafwezig!

  Reacties
  839
  14-04-2008

  upppppppmashallah
  Hennaversieringen laten zetten voor een feest? Pm mij gerust voor een afspraak

 8. #8
  Bijna Lid

  Reacties
  1.243
  24-08-2007

  ik droomde laats nog dat n hond mij aanvalde,,pf egt eng!

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  1.674
  16-04-2007

  ik heb 2 keer een zelfde droom gehad,alleen gebeurde het met 2 verschillende mensen...........er zijn later 2 dierbaar personen overleden

 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  140
  18-09-2008

  djazzaak Allah,.

  very interresting.

 11. #11
  Amazigh..

  Reacties
  3.219
  12-05-2005

  MVC Premium MVC Premium
  Djazakallahou Khairan !

  Ik kreeg echt de rillingen toen ik sommige dingen terug las, zo toepasselijk..
  'We zullen het wel zien,' zei de blinde tegen de dove.

 12. #12
  Soebhanallah

  Reacties
  21
  31-03-2009

  ik heb laatste tijd heel erg vaak dezelfde dromen dat ik mij ogen wil openen maar ik zie letterlijk alles heel erg vaak weet er iemand misschien wat erover ????

  De deur van vergeving is nooit gesloten, behalve als je 'dood' bent en als de zon van het westen opkomt."iedere salaat veegt de zondes weg die daarvoor zijn gericht."Aanbid Allah net of je Hem ziet." "Lees de koran omdat de koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor de zijn lezers." Allah Subhana wa ta'alaa zegt: Dit leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen.


 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  18
  02-10-2007

  ik heb gedroomd dat bloed uit mijn mond kwam en toen heb ik mijn moeder er bij geroepen in mijn droom/

  weet iemand wat het zou betekenen

 14. #14
  Patiently waiting...

  Reacties
  2.104
  26-12-2006

  MVC Premium MVC Premium
  De Profeet (عليه السلام) zei:

  “The good dream comes from Allah and the bad dream comes from the Shaytaan. So if any one of you sees a bad dream which frightens him, let him spit drily to his left and seek refuge with Allah from its evil, then it will not harm him.” (Narrated by al-Bukhaari, Bad’ al-Khalq, 3049).

  Tevredenheid van de ouders, is de tevredenheid van Allaah soubhaanahou wa-ta'Allaa.

  Meerdere gebruikers!


 15. #15
  _RealLove_

  Reacties
  70
  29-08-2010

  kan iemand me uitleggen over over deze droom: ik droom al vele keren over een jongen die ik ken en dat we getrouwd zijn enzo.. wat betekent dit?????

  Shoekran alvast