1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  32
  17-02-2002

  Een beetje meer weten over shor en alles eromheen..

  hoi
  ik ben ihsane
  ik wil graag een beetje meer te weten komen over shor...
  omdat ik met het volgende zit: het gaat om mijn moeder ze is al een aantal jaren zwaar depresief en overspannen, heeft al vaak in het ziekenhuis gelegen op de psychiatrie. ze heeft enorm veel meegemaakt.
  nou is er het volgende ik ben afgelopen zomer in marokko geweest met de rest van de fam. en mijn moeder is daar ook veel ziek geweest. nou heb ik met mijn tante gesproken en zij heeft mij verteld dat ze een man kent die mijn moeder misschien kan helpen door kteba en dingen uit de koran. het is een imaam ook volgens mij. toen ze mij dat vertelde dacht ik he als dat nou eens helpt waarom niet ik heb er veel voor over om mijn moeder weer beter te krijgen. ik ben er dus met mijn tante heen geweest en hij vertelde me dat hij twee briefjes met tekst uit de koran op mijn handen zou leggen, en als er dan iets ergs was dan zouden de briefjes gaan krullen en op de grond vallen. dat was dus het geval. ik schrok er wel van natuurlijk. de man zei tegen me om wie gaat het dus ik zeg mijn moeder hij zei ook oh ik zie het. nou hij zei tegen mij dat hij niks voor me kon doen het was te erg. hij zei je moeder is bezeten, dus ik was even echt bang. hij vertelde ons dat we naar een andere man moesten gaan en hij zou haar er gegarandeerd van af kunnen helpen. alleen de meeste vrouwen willen er niet naartoe omdat de duivel in haar zegt dat ze niet mag gaan, wij hebben het eerder al aan mijn moeder gevraagt of ze naar zo,n man wilde gaan. maar ze begon te huilen en schreeuwen en zei tegen ons laat me met rust ik wil het niet. dus we zeiden het tegen die man hij zei tegen ons dat is normaal dat ze niet wil er worden vrouwen vastgebonden en naar de imaam gebracht. het is heel moeilijk om iemand zo ver te krijgen. hij gaf ons de naam en plaats waar het was en zei tegen ons ik hoop dat het julie lukt haar te overwinnen. en ook zei de man dat het allemaal kwam door een jood. en hij zei ook ik ga je een aantal dingen vragen en daar moet je antw op geven als je wilt dus ik werkte mee, hij wist dingen van mij die ik hem niet verteld had. eigenlijk is dit mijn verhaal. nu wil ik dus weten of dit goed is wat die mannen doen en of het mag, want ik vondt het allemaal een beetje vreemd. mijn tante vertelde me later ook dat veel mensen er niet goed op zouden reageren in de fam, dus wist ik me geen raad meer en heb het laten zitten, ben ik ook wel blij van want ik wil er eerst meer over te weten komen en of het ook met shor te maken heeft. straks had ik een hele grote fout begaan maar misschien ook niet.
  ik hoop dat julie me kunnen helpen
  ihsane
  ihsane.l

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  32
  17-02-2002

  hey wil niemand reageren?? jammer ik zou het wel fijn vinden.
  xxx ihsane
  ihsane.l

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  58
  03-08-2001

  As salaam alaikoem Ihsane,

  Ik heb je relaas gelezen, in dit soort gevallen zoals jij hier beschrijft, mag je in geen geval naar het soort mensen gaan waar jij het hierover hebt, dat is verboden in de islam.

  De profeet heeft zelf last gehad van magie, wat hem werd aangedaan door mensen die hem niet goedgezind waren, naar aanleiding hiervan zijn de Soerah's Al-Falaq en An-Nâs geopenbaard zodat hij door het reciteren van deze Soerah's bevrijdt/ verlost raakte van deze praktijken.

  hier onder heb ik een stuk geschreven over de uitleg van Soerah Al-Falaq, Soerah An-Nâs heb ik nog niet af maar als die klaar is zal ik je deze ook doen toekomen hier op de site.


  Soerah Al-Falaq

  “Zeg:”Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad.”
  ”Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft.”
  ”En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt.”
  ”En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen.”
  ”En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is.”

  a) In aya 2: Het kwaad afkomstig van de schepselen van Allah.
  b) In aya 3: Het kwaad van de boosaardige onder de Djinn’s en de mensen die hun kwaad in de donkere nacht verrichten.
  c) In aya 4: Het kwaad van de beoefenaars van zwarte magie die knopen in een touw legden en na het uitspreken van magische formules op deze knopen bliezen, om zo op zwart-magische wijze betrekkingen tussen de mensen die zij daarbij in gedachten hielden te schaden.

  Het woord kwaad is in het Arabisch ”Sjarr” en wordt steeds herhaald als een waarschuwing voor het grote gevaar dat in de genoemde vormen van kwaad schuilt.

  Deze Soerah bevat net als Soerah An-Nâs, een aanwijzing in de eerste instantie gericht aan Zijn boodschapper en in de tweede instantie aan alle gelovigen in het algemeen.
  Deze boodschap houdt in, dat bij elke bron van angst, verborgen of zichtbaar, bewust of onbewust. Men zijn toevlucht tot Allah moet nemen en Zijn bescherming moet zoeken. Het is net alsof Allah Zijn wereld van zorg ontvouwt, en de gelovigen in Zijn Leiding omhelst.
  Hij roept hen vriendelijk en vol genegenheid aan om hun toevlucht in Zijn zorg te zoeken, waarin zij zichzelf veilig en vredig zullen voelen.

  Aldus beginnen de twee Soerah’s (An-Nâs en Al-Falaq) met:
  1) “Zeg:”Ik zoek mijn toevlucht, tot de Rabb van de dageraad” en ”Zeg:”Ik zoek mijn toevlucht tot de rabb van de mensen.”

  De Profeet hield veel van deze Soerah’s, zoals in de volgende ahadith duidelijk wordt.

  Overgeleverd door Oeqba ibn Amir: De Profeet heeft gezegd: ”Hebben jullie niet de unieke ayât gehoord die vannacht geopenbaard zijn? Zeg:”Ik zoek mijn mijn toevlucht tot de Heer van de dageraad” en zeg:”Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.” (Malik, Muslim, At-Tirmidhi, Aboe Dawoed en An-Nasa’i)

  Jabir, de metgezel van de Profeet zei: ”De boodschapper van Allah zei eens tegen mij: ”Jabir reciteer!” En ik vroeg: ”Wat zal ik reciteren?” Hij antwoordde: ”Reciteer, Zeg:”Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de dageraad” en Zeg:”Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.” Dus reciteerde ik ze en hij merkte op:”Reciteer ze (zo vaak als je kan) daar je nooit iets gelijk hieraan zal reciteren.” (An-Nasâ’i)

  Er werd gevraagd aan Oebay ibn Ka’ab de metgezel van de Profeet over Al-Moe’wawwathatain (zo worden de twee Soerah’s Al-Falaq en An-Nâs genoemd) door ibn Hoebaysh. Hij vroeg: ”Aboe Al-Munthir, je broer ibn Masoud zegt dit en dat, (ibn Masoud had de verkeerde indruk dat deze twee Soerah’s niet tot de Qor’aan behoorde, maar later gaf hij zijn vergissing toe),wat denk je hiervan?” Hij (Oebay) antwoordde: ”Ik vroeg Allah’s boodschapper hierover en hij vertelde mij dat hij het bevel had gekregen de samenhang van deze Soerah’s te zeggen en hij had de opdracht uitgevoerd.” We zeggen zeker datgene wat Allah’s boodschapper heeft gezegd.” (Al-Bucharie)

  Deze overleveringen werpen een krachtig licht op die onderliggende factor van Allah’s liefde en genegenheid, waar deze twee Soerah’s onze aandacht op vestigen. Allah verwijst naar Zichzelf in deze Soerah met Zijn Eigenschap ”De Heer (rabb) van de dageraad.”

  De Arabische term ”Falaq” betekent eenvoudig ”dageraad”, het aanbreken van de dag. Het kan ook genomen worden in de betekenis van ”het hele verschijnsel van de schepping” met verwijzing naar alles wat tot leven komt.
  Deze uitleg wordt ondersteund door Allah in Soerah An-An’âm 6 ayât 95-96-97:

  ”Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen (faliq), Hij doet het levende uit het dode voortkomen en Hij doet het dode uit het levende voortkomen. Het is waarlijk Allah, waarom laten jullie je afleiden (van de waarheid). (Hij) doet de dag aanbreken en Hij maakte de nacht tot een rusttijd en de zon en de maan voor het berekenen (van de tijd), dat is de vaststelling van de Almachtige, de Alwetende.”

  Als we de betekenis van ”de dageraad” aannemen, wordt er toevlucht gezocht tegen het ongeziene en het mysterieuze bij de Heer (rabb) van de dageraad. Hij Die veiligheid geeft, daar Hij het licht van de dag ontsteekt.
  Als ”Faliq” echter ”Schepping” betekent wordt er toevlucht gezocht tegen het kwade van sommige schepsels bij de Heer van de schepping. In beide gevallen, wordt de harmonie met het thema van de Soerah gehandhaafd.

  2) ”Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft.”

  De zin bevat geen uitzonderingen of specificaties. Wederzijds contact tussen verschillende schepselen, brengt ook enig kwaad teweeg. Hiertegen wordt door de gelovigen bescherming gezocht bij Allah om zo het goede van zulke contacten te bevorderen en het kwaad tegen te gaan. Want Hij , Die alle schepselen heeft geschapen is zeker in staat de best mogelijke omstandigheden te creëren, zodat het de gelovigen op een weg leidt waar alleen de goede kanten van hun contacten zullen overheersen.

  3) ”En tegen het kwaad van de duisternis (ghasia) wanneer hij aanbreekt (waqab).”

  Wat hier bedoeld wordt is de nacht, met al wat het meebrengt als het de wereld razendsnel in de duisternis verzwelgt.
  Dit is beangstigend, het vult de harten met de mogelijkheid van een ongekend, onverwachts ongemak veroorzaakt door een wild beest, een gewetenloze schurk, een aanvallende vijand of een sissend giftig schepsel, evenals angsten en zorgen (depressie en onbehagelijkheid tot gevolg hebbend) en slechte gedachten en lusten die kunnen opleven in het donker van de nacht gedurende de tijd dat men alleen is. Dit is het kwaad waartegen de gelovige de bescherming van Allah nodig heeft.


  wordt vervolgt
  "Wa-Alaikoem salaam Wa Rahmatoelahi Wa Barakatoeh".

  website- Islam en Meer
  http://groups.msn.com/IslamenMeer

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  58
  03-08-2001

  vervolg

  4) ”En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen.”

  Deze regel verwijst naar de verschillende vormen van magie, hetzij door het beïnvloeden van de lichamelijke menselijke zintuigen, hetzij door het beïnvloeden van de mensen hun wilskracht en het inbrengen van ideeën in hun gevoelens en zielen. Magie is een product van illusies, onderhevig aan de magiër zijn ontwerpen en het biedt geen nieuwe feiten of verandert de aard van de dingen niet. Dit is hoe de Qor’aan magie omschrijft zoals in het verhaal van Môesa wordt verteld in Soerah Thâ-Hâ 20 ayât 65-69

  “Zij zeiden: ”O Môesa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen? Hij (Môesa) zei:”Werp maar.” En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen. Toen voelde Möesa vrees in zich opkomen. Wij (Allah) zeiden:”Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen. Werp neer wat in jou rechterhand is, het zal wat zij wrochten verslinden. Voor waar, wat zij wrochten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.”

  Aldus veranderden hun koorden en staffen en niet echt in slangen, het leek voor de toeschouwers alleen zo. Ook voor Môesa, daar hij zich innerlijk onzeker voelde. Hij werd gesterkt door de transformatie, door Allah , die van zijn staf een echte slang maakte, die de nagemaakte vernietigden. Dit is de aard van magie zoals wij het behoren te zien en te begrijpen. Men kan er anderen mee beïnvloeden en hen laten denken en handelen volgens de magiër zijn insinuaties.
  Wij, moslims, houden ons verre hiervan. Het is een kwaad waartegen Allah’s bescherming moet worden gezocht.

  Overgeleverd door Aïsja: De Profeet was onder invloed van magie zodat hij dacht dat hij seksuele omgang had met zijn vrouwen, terwijl hij dit niet had. Toen op een dag zei hij: ”O Aïsja! Weet je dat Allah mij heeft geïnformeerd over een zaak waarover ik Hem vroeg? Er kwamen twee mannen naar mij en één van hen zat naast mijn hoofd en de ander naast mijn voeten. De man naast mijn hoofd vroeg de ander:”Wat is er aan de hand met deze man?” De man naast mijn voeten antwoordde:”Hij is onder invloed van magie.” De eerste vroeg:”Wie heeft hem onder invloed van magie gezet?” De ander antwoordde:”Labid bin Al-Asam, een Jood van de stam Bani Zuraiq, een bondgenoot van de Joden en een hypocriet.” De eerste vroeg:”Wat voor materiaal (heeft hij gebruikt)?” De ander antwoordde:”Een kam en het haar wat erin zat.” De eerste vroeg:”Waar is het?” De ander antwoordde:”In een vlies van een stuifmeelbol van een mannelijke dadelpalmboom, onder een steen in de bron van Dharwan.”
  De profeet ging naar die bron en nam deze dingen eruit en zei:”Dat was de bron die (in een droom) aan mij is getoond. Z’n water lijkt op het aftreksel van hennabladeren en z’n dadelpalmbomen lijken op de hoofden van duivels.”
  De Profeet vervolgde: ”Vervolgens werd het ding eruit genomen.” Ik (Aïsja) zei (tegen de profeet): Wil je?(Tanasharta¹*) Hij antwoordde:”Allah heeft mij genezen. Ik houd er niet van als slechtheid zich onder de mensen verspreidt.” (Al-Bucharie)

  ¹* ”Tanasharta?”, dit betekent ”Wil je er uit halen wat er binnenin zit?”
  (Zie uitleg Al-Bucharie, Fath Al-Baari deel 10)

  Deze en andere ahadith vertellen ons dat de Profeet onder invloed geweest is door toedoen van de magie door kwaadwillende. De Soerah’s An-Nâs en Al-Falaq werden geopenbaard om hem van dit soort van situaties verlost/ bevrijd te laten geraken, doormiddel van het reciteren van deze Soerah’s.

  5) ”En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is.”

  Afgunst is het kwaad, een misgunnend gevoel dat men draagt voor iemand die enige gunsten van Allah heeft gekregen. Het gaat gepaard voor iemand die enige gunsten teniet te doen, deze ongegronde wrok kan resulteren in letsel of kwaad bij degene die men benijdt.
  Dit kan komen door directe lichamelijke handelingen van de afgunstige of alleen door onderdrukte gevoelens die men draagt. We moeten proberen onder ogen te zien dat er vele onverklaarbare mysteries in het leven zijn. Er zijn vele verschijnselen waarvoor men tot nu toe nog geen verklaringen heeft. Telepathie en hypnose zijn hier voorbeelden van.
  Er is weinig bekend over de geheimen van afgunst en wat het teweeg kan brengen, maar waartegen bescherming en toevlucht bij Allah gezocht moet worden. Want Hij is Ar-Rahiem (de Genadevolle), Ar-Rahmân (de Barmhartige) en Al-‘Aliem (de Alwetende) die Zijn Boodschapper en diens volgelingen bevolen heeft Zijn bescherming te zoeken tegen dit kwaad. Als Zijn dienaren bij Hem Al-Hafiez (de Instandhouder, de Beschermer) bescherming zoeken zal Hij hen beschermen.

  Overgeleverd van Aïsja, altijd als de Profeet ’s avonds naar bed ging, hield hij zijn handen hol samen en blies erover nadat hij Soerah Al-Ikhlâsh, Soerah Al-Falaq en Soerah An.Nâs reciteerde, vervolgens wreef hij zijn handen over alle delen van zijn lichaam waar hij kon wrijven, beginnende met zijn hoofd, gezicht en voorkant van zijn lichaam. Hij deed dit drie keer.” (Al-Bucharie en Muslim)

  Allahoe Alim!

  Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh

  Oegtikoem fie dien Selima el Adel
  "Wa-Alaikoem salaam Wa Rahmatoelahi Wa Barakatoeh".

  website- Islam en Meer
  http://groups.msn.com/IslamenMeer

 5. #5
  SalafiRanger

  Reacties
  4.060
  05-05-2002

  Bismillah Ira7mannie Ra7iem inna salatu wa salam 3ala ahraffiel mursalien ama ba3d,


  Assalam 3alaikom zuster,

  Allereerst Selima jazakAllahoe ghairan voor het mooie stuk.

  Ik heb wat linkjes zuster:

  Shir en zijn vormen:

  http://63.175.194.25/index.php?
  ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=9432&dgn=3

  Hoe om te gaan met sihr:

  http://63.175.194.25/index.php?ln=en...QR=11290&dgn=3

  Behandelvormen van sihr:

  http://63.175.194.25/index.php?ln=en...QR=12918&dgn=3

  Hoe sihr weg te halen en het profijt van Zam Zam water:

  http://63.175.194.25/index.php?ln=en...QR=13792&dgn=3

  Moge Allah swt jou en je familie veel kracht geven en je moeder insha Allah ta Aala spoedig genezen amien.

  Assalam 3alaikom je broeder Ridouan
  Sura 4: 115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.
  http://www.troid.org/audio/speakers/

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  32
  17-02-2002

  ik ben blij met julie reacties, echt shokran. ik ga er nog goed de tijd voor nemen om alles goed door te lezen.
  ihsane
  ihsane.l

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  32
  17-02-2002

  ik wil nog iets weten, dit wat ik verteld heb komt dat door shor?? of is ze gewoon ziek?? en zal ze niet beter kunnen worden? en moet ze altijd naar die psychiaters en doktoren blijven gaan en niet geholpen worden.
  ik vindt het echt heel moeilijk.
  ihsane
  ihsane.l

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  32
  17-02-2002

  hoi iedereen ik ben blij dat er veel mensen mijn berichtje komen lezen, alleen jammer jullie laten geen berichtje achter ik wil namelijk door mijn berichtje een beslissing kunnen maken.
  ihsane
  ihsane.l

 9. #9
  MVC Premium

  Reacties
  12.652
  02-11-2007

  MVC Premium MVC Premium
  up

 10. #10
  gelukkig getrouwd

  Reacties
  694
  18-08-2008

  salamo 3alaykom,
  hoest meid? ik hoopdat e moeder zo snel mogelijk beter wordt.
  die man is ook een sahir,want hij vertelde jou dingen die jij niet hebt verteld, deze zogenaamde imam werkt samen met duivels, ik raad je aan om niet naar hem toe te gaan. ik raad je aan om elke dag sorat elbaqara te lezen waar je moeder er bij zit. de quran is de enige die jou moeder gaat genezen inchae aah. ik denk toch wel dat ze bezeten is,inchae alah beterschap.

 11. #11
  Koffiedrinkster.

  Reacties
  1.345
  01-06-2004

  MVC Premium MVC Premium
  Het is beter je te wenden tot mensen (Imaam) die antwoorden kan geven op je vragen. Uiteindelijk moet je de antwoorden van de reply's hierzo controleren.

  Wellicht heb je wat aan de volgende topic:

  http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=2080534