1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  757
  05-08-2002

  Bidden zonder concentratie......

  Concentratie tijdens het Gebed

  Iedereen weet wel dat we tijdens ons gebed concentratie nodig hebben, en dat dat erg belangrijk is. Maar zoals we in de praktijk vijf keer per dag merken, is dat niet altijd even makkelijk om dit ook inderdaad na te komen. Vaak vragen wij ons af: Hoe kunnen we onze concentratie tijdens het gebed verbeteren?

  Deze les gaan wij proberen hierop een antwoord te geven, zodat je dat in de praktijk kunt gaan uitvoeren insha’Allah. Laten we eerst kijken naar voorbeelden van mensen die geen concentratie hebben:

  In de tijd van de profeet (v.z.m.h.) liep er eens een man de moskee binnen, bad twee buigingen, en ging de profeet (v.z.m.h.) groeten, die tegen hem zei: “Ga terug, en bidt, want je hebt niet gebeden.” De man ging inderdaad terug, en deed zijn gebed opnieuw, ging weer naar de profeet (v.z.m.h.), die weer zei: “Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.” De man deed hetzelfde, kwam terug naar de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) en voor de derde keer zei de profeet (v.z.m.h.): “Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.” De man antwoordde verontwaardigd: “Bij degene die jou de waarheid heeft gezonden, ik kan niet beter dan wat u net heeft gezien!” De profeet (v.z.m.h.) zei: “Zeg Allahu Akbar, lees de Qor’aan, en buig, totdat je stabiel bent, sta weer op, totdat je stabiel bent. Kniel (soejoed) totdat je stabiel bent. Zit, totdat je stabiliseert, en kniel totdat je stabiliseert.”

  Hiervan leren wij dat wij rustig aan moeten bidden, dit zal onze concentratie verhogen, en niet dat juist tijdens het gebed de gekste dingen binnenschieten zoals “ik moet nog schoonmaken”, “ik moet die nog bellen”, “oh jah, dat moet ik tegen haar nog zeggen” en ga zo maar door

  Omar ibn al-Khattaab zei: “Een man bidt 60 jaar, en geen enkele buiging wordt van hem geaccepteerd.” De metgezellen vroegen: “Waarom?” Hij zei: “Het zijn slechts bewegingen wat hij uitvoert.” Ibn Hanbal zei: “Er komt een tijd, waarin mensen bidden, maar zij bidden niet.”

  Gevreesd wordt dat dat inderdaad de tijd is waarin we nu leven, want hoe gaan wij in vergelijking met de metgezellen met ons gebed om? Het is meer iets voor ons, waar we vanaf moeten, hoe sneller, hoe beter…

  De profeet (v.z.m.h.) zei: “Mensen die geen concentratie hebben in hun gebed, zij hebben er slechts de moeite aan overgehouden.”

  Dus wij die ons gebed zo mogelijk willen afronden, omdat we nog honderd-en-een dingen willen doen, hebben er eigenlijk niks aan, behalve dat we moeite voor niks hebben gedaan. Als er in de Koran wordt gesproken over het gebed, staat er nergens zoiets als: “Bidt!” Maar altijd: “…en onderhoudt het gebed…”(Surah al-Moezzamil, Ayah 20)

  In het Arabisch, staat er ‘wa aqimo assalaat’, waarbij ‘qim’ inhoudt dat je datgene perfect maakt, je doet je best dat het er prachtig uit gaat zien, kwalitatief ook goed in elkaar zit, je onderhoudt het dus. Zo ook met het gebed, het moet perfect zijn, het moet prachtig zijn, wij moeten het onderhouden, de tijden in de gaten houden etc. en een maat voor de kwaliteit is onze concentratie, want hoe hoger je concentratie, des te beter jouw gebed.  Hoe onderhoudt de profeet (v.z.m.h.) zijn gebed? Kijk naar de volgende vertellingen van de metgezellen en de profeet (v.z.m.h.): Hij, (v.z.m.h.) zei altijd: “Bilaal, ontspan ons ermee.” Bedoeld wordt dus het gebed. Dus de profeet (v.z.m.h.) zag het gebed als een ontspanning voor hem en alle moslims om hem heen, in tegenstelling tot ons, wij zien het als een last, waar we zo snel mogelijk vanaf willen zijn, want anders mis je die film, of anders kom je daar te laat, of anders krijg je gezeur met die of anders …

  Hij (v.z.m.h.) zei ook: “Het allerliefste in mijn leven is het gebed.” Stel jezelf eens deze vraag: Wat is het allerliefste in mijn leven? Jouw geld? Jouw vrouw, Jouw man? Helaas zullen slechts weinig van ons hetzelfde als onze boodschapper (v.z.m.h.) antwoorden. Moge Allah (s.w.t.) ons vergeven en ons op zijn pad leiden.

  Rabi’a ibn Ka’b zegt: “Ik hoorde de profeet (v.z.m.h.) tijdens zijn buiging zeggen:
  “O Allah, mijn gehoor, zicht, hersens, botten en zenuwen zijn allemaal tot U gericht.” Subhan Allah, alles bij de profeet (v.z.m.h.), is bij hem tot Allah gericht, het toppunt van concentratie. Denk je eens in, als jij deze zin tijdens jouw gebed zou zeggen, spreek je dan de waarheid?

  Je zou nu misschien denken dat alleen de profeet (v.z.m.h.) zo geconcentreerd tijdens zijn gebeden was, maar de metgezellen vertellen ons meer over gebeden van andere metgezellen .

  Soufiane at-Tawri: “Als je at-Tawri zag bidden, dacht je dat hij op dat moment zal overlijden!” Zo geconcentreerd was hij bezig met zijn gebeden, hij heeft de echte betekenis van de volgende overlevering begrepen: “Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt.” Dus afscheid van dit leven. Als jij wist dat het gebed wat je nu zal verrichten, jouw laatste gebed zal zijn: Hoe zal dat gebed dan zijn? Zal er ooit iemand zijn die zoiets over ons kan zeggen? Het ligt helemaal aan jezelf!

  Sadam al-Asam, een grote islamitisch geleerde moge Allah (s.w.t.) tevreden met hem zijn werd ooit gevraagd: “Hoe bidt jij?” Hij antwoordde: “Ik bid alsof de Ka’bah voor mij staat, en de siraat (lijn waar we op de Dag des Oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten, en het paradijs aan mij linkerkant, en het vuur aan mijn rechterkant, en alsof de engels des doods voor mij staat, en de boodschapper (v.z.m.h.) achter mij staat. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik dat er niemand groter is dan Allah (s.w.t.), en de Qor’aan lees ik uit het diepste van mijn hart. Ik buig verkleind, en doe mijn soejoed vernederd tegenover Hem, en richt me volledig tot Allah (s.w.t.), en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet…”

  Subhan Allah, al deze concentratie, en hij twijfelt nog aan zijn gebed of het wel of niet is geaccepteerd, en hij zit er ook erg mee. Stel jezelf de vraag na elk gebed, zal dit gebed van mij zijn geaccepteerd? Of: Welk deel van dit gebed is van mij geaccepteerd? De profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, zei: “Een man bidt een gebed, en er wordt slechts de helft van geaccepteerd, of een kwart, of een achtste, of….” Hoeveel is van jou geaccepteerd? 100%? De helft? Een kwart?

  Iemand anders die ook een bijzonder hoge concentratie tijdens het gebed had was: Omar ibn az-Zoubair. Deze man was de kleinzoon van Abu-Bakr , zijn moeder was Asmaa’ bint Abou bakr , zijn tante Aicha , de vrouw van de profeet (v.z.m.h.). Omar had een gevaarlijke ziekte aan zijn been, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Ze stelden voor om hem te verdoven met verdovingsmiddelen, een drug, maar hij weigerde. Hij zei ik heb wat beters: Ik ga bidden, en wacht totdat ik in mijn soejoed ben, doe dan wat je wil. Omar begon aan zijn gebed, met een wonderbaarlijke concentratie, hij boog, stond weer op, en ging toen naar zijn soejoed, even later begonnen ze met een zaag(!!!) zijn been eraf te zagen en het enige wat ze van hem hoorden is: “Laa ilaaha illa Allah, Astaghfiro Allah, Alhamdolillaah, Allahu Akbar….”

  En geen enkele schreeuw of iets dergelijks, zij gingen door, totdat het been ernstig begon te bloeden, waardoor ze met een pan heet water aankwamen, om het te verhelpen. Omar was toen buiten bewust zijn.

  Toen hij wakker werd zei hij: “Bij Allah, ik heb niks gemerkt, totdat het hete water aan mijn been werd gezet.” Maasha Allah!!! Geen woorden voor, hoe kan iemand zo ver weg zijn, zo dichtbij Allah, dat als zelfs je been wordt weghaalt, je er niks van merkt…!!??!!

  Een laatste voorbeeld is Ali ibn abi-Taleb . Als hij zich voorbereidde voor het gebed, tijdens zijn wassing, werd hij geel, en zo zenuwachtig, dat de metgezellen hem vroegen: “Ali, is alles goed met jou?” Hij antwoordde: “Weten jullie niet tussen wiens handen ik ga staan?”

  ((Hebben wij dit aspect eigenlijk wel door? Dat we tijdens het gebed voor Allah (s.w.t.) staan?))

  De mensen die het gebed verrichten kun je onderverdelen in 5 verschillende categorieën:

  1- Hij die niet op tijd bidt, de wassing niet of slecht heeft verricht, de zuilen ervan verkeerd uitvoert, en geen concentratie heeft tijdens het gebed. Je kunt je wel indenken dat dit het slechtste niveau van een biddende is. Hij zal op de dag des oordeels ondervraagd worden naar de manier van verrichten van het gebed.

  2- Bidt op tijd, goede wassing, de zuilen zijn ook goed, maar geen concentratie. Deze wordt op de dag des oordeels ook ondervraagt, maar minder streng dat de eerste, maar ook hij zal een straf ondervinden.

  3- Bidt op tijd, wassing is perfect, de zuilen ook, hij is geconcentreerd, maar de duivel komt hem storen, dan doet hij zijn uiterste best om toch weer zijn concentratie terug te krijgen, en dat lukt, maar de duivel komt weer, weer wordt hij gestoord enz. Je zou kunnen zeggen dat deze persoon, met twee dingen tegelijk bezig is: zijn gebed, en een ‘Jihad’, dus hij doet zijn best om zijn concentratie terug te krijgen. Mogelijk verkeren de meesten van ons in veel van hun gebeden in een soortgelijke staat. Deze persoon, heeft voor zijn gebed een dubbele beloning: een voor zijn gebed, en een voor zijn ‘Jihad’.

  4- Op tijd, de wassing is goed, en de zuilen ook. De concentratie is constant, en perfect. Je zou zeggen dat dit de hoogste is, en waar zou de vijfde voor zou zijn? Dit is inderdaad een hoog niveau, het is erg goed om tijdens je gebed in zo’n staat te verkeren, hij wordt ook wel de dierbare van Allah genoemd. Maar er is meer:

  5- Jou hart is bij Allah (s.w.t.), en je bent helemaal niet meer op deze wereld aanwezig. Je bent volkomen bezig met jou gebed. Bij Allah (s.w.t.). Alleen jij en Allah, dit is wat de profeet vrede zij het hem bedoelde met: “Het allerliefste in mijn leven is het gebed.”

  Laten we naar ons zelf kijken. Hoe vaak per dag, halen wij nummertje 4? Hoe vaak per dag, maak je mee, wat de echte waarde is van deze vorm van aanbidding. Hoe vaak per dag maak je mee, wat deze belangrijke vorm van aanbidding, wat in de hemel verplicht is gesteld, inhoudt? En daar tegenover staat, hoe vaak per dag haal je nummer 1 en 2?
  En het moeilijkste: hoe vaak in je leven, heb je 5 meegemaakt? Nooit zeker. Wordt het niet eens tijd om je Imaan te vergroten, door kennis op te doen en jezelf zo nu en dan dwingen de Qor’aan te pakken, extra gebeden te verrichten en harder vechten tegen de saytaan. Doe eens je best om toch die ene keer nummer 5 mee te maken, de hele wereld achter je te laten en alleen jij en Allah (s.w.t.) te zijn. Want als jij dat 1 keer heb meegemaakt, zul je het nooit anders willen hebben.
  Mijn probleem is dat ik geen probleem heb met het feit dat ik een probleem heb.

 2. #2
  [[..:Moslima:..]]

  Reacties
  950
  13-11-2003

  Ik bid altijd maar mijn probleem is dat ik merk dat als ik aan het bidden ben me gedachten afdwalen
  Zoek Vandaag Nog Kennis Zoek Vandaag Nog Naar Jou Heer,Wie Weet Ben Je Er Morgen Niet Meer

 3. #3
  Zwarte nickname.

  Reacties
  475
  01-11-2003

  ZEG ALTJD VOOR HET GEBED LUID; A AZOE BLIIAH HIE MINA SHITAN IRAZIEM EN DAARNA JE PROBEREN JE GOED CONCENTREREN EN NATUURLIJK DE TIJD VOOR NEMEN OM JE GEBED TE VERRICHTEN WANT ALS JE ER ERGENS VOOR HAAST OMDAT JE WAT TE DOEN HEBT, DAN ZAL JE SALLAH NIET MEE TELLEN!

  WENS NOG IEDEREEN EEN EID MUBARAK


  WA SALAAM

 4. #4
  MVC Premium

  Reacties
  2.352
  03-10-2002

  MVC Premium MVC Premium
  een vraagje he:
  als je moet werken en je moet ook bidden. het is heel belangrijk om je salaat op tijd te doen maar dan moet ik b.v wel snel bidden. mag je dan later bidden dan kun je je namelijk ook beter concentreren op het bidden en niet snel snel????

 5. #5
  Dienares van Allah

  Reacties
  314
  26-09-2003

  WoW! Sobhanallah wat een concentratie! MaAschallah..

  Sobhanallah, shaytaan weet precies op welke moment hij je aan iets moet doen denken. Pas tijdens je salaat schiet me van alles te binnen, OuhoeBillahi mina saijtaanie Rajiem.

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  1.006
  18-12-2002

  salam ou halajkom,

  ik had alles gehoord in de moskee en vanaf toen
  ging ik me echt meer concentreren op het gebed ALHAMDOLIALLAH

  ik vind et echt goed dat je dit hier hebt geplaats, want ik ben blij om het weer te lezen.

  moge allah al onze zondes vergeven!!!!!YARAB
  For me in THIS PATH that I walk on, there is only ONE WAY!!!

 7. #7
  Zwarte nickname.

  Reacties
  475
  01-11-2003

  Als men afdwaalt bij concentratie tijdens het gebed kun je het beste om van de shitaan af te komen= 3 keer in je linkerhand blazen en a azoe billah iehie mina shitan iraziem zeggen en je merkt dat je concentratie wordt verhoogd

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  19
  07-04-2003

  salam ou halajkom.....!!!


  Maar wat ik vandaag heb geleerd in de moskee,
  En wat tegen mij is verteld,
  Dat als je thuis bid dat je daar een reden voor moet hebben,
  Als het buiten koud is of het regent of het is te warm,
  Of andere dingen dan kan je salaat thuis verrichten,
  Maar anders zal je slaat niet geaccepteerd worden,
  Wanneer je tijd hebt om naar de moskee te gaan,
  Dan moet je daar van profiteren….!!
  hooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooiii

 9. #9
  Ghair Insha'Allah

  Reacties
  45
  29-04-2005

  MVC Premium MVC Premium
  Macha'Allah.
  Geweldige concentratie

 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  44
  29-01-2007

  Mash'allah, djazakallahoe gairan

  "En ik heb de djinn en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden" Soerat Adh-Dhaariyaat 56

  لا إله الا الله لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
  "Er is geen god dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behoort alle heerschappij en lof en Hij is tot alles in staat".


 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  1.347
  16-05-2005

  Citaat Geplaatst door missie_19 Bekijk reactie
  Ik bid altijd maar mijn probleem is dat ik merk dat als ik aan het bidden ben me gedachten afdwalen

  Ja dat heb ik ook, Bijv, als ik auto les heb genomen. En Dan kom ik thuis Dan ga ik bidden, Maar dan heb ik elke keer in me gedachte wat ik niet goed hebt gedaan of wel goed hebt gedaan. ik kan laatste tijd ook helemaal niet meer slapen. want ik denk elke keer dat ik het niet haalt. en die gevoel moet ik nu eenmaal Weigeren. Maar hoe weet ik niet

  Salamoe alaikoem

 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  940
  29-11-2005

  djazakallahoegairan broeder, voor je dit mooie stukje tekst..inschaAllah zal het allemaal goed gaan..
  O Allah, verwijder mij ver weg van mijn zonden zoals U het Oosten van het Westen heeft verwijderd.

  Voorwaar aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij doet leven en Hij doet sterven en er is voor jullie buiten Allah geen beschermer en geen helper. Surat At Tauba aya 116

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  51
  13-04-2006

  ik bed alsof het mijn laatste dag is, of ik bid en doe alsof ik voor me eigen graf sta...mijn concentratie wordt dan steeds beter

 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  51
  13-04-2006

  ik bed alsof het mijn laatste dag is, of ik bid en doe alsof ik voor me eigen graf sta...mijn concentratie wordt dan steeds beter

 15. #15
  MVC Lid

  Reacties
  288
  05-06-2005

  Citaat Geplaatst door mohammed_b74709 Bekijk reactie
  Als men afdwaalt bij concentratie tijdens het gebed kun je het beste om van de shitaan af te komen= 3 keer in je linkerhand blazen en a azoe billah iehie mina shitan iraziem zeggen en je merkt dat je concentratie wordt verhoogd

  a stagfiroellah
  als ik eraan denk om te bidden dan lijkt het een hele opgave. Maar zodra ik heb gebeden dan voel ik me gelijk veel beter.
  Mijn concentratie is ook niet goed tijdens het bidden. Ook ik denk aan 100 dingen die ik nog moet doen. Die saytaan moet te overwinnen zijn, maar helaas is het me nog niet gelukt. Ik zal incha-allah de tip gebruiken van mohamed.