1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  69
  06-05-2002

  Welke Engelen kennen we en wat doen ze?

  Salaam alaykoem,

  We kennen een aantal engelen engelen die van Allah een speciale taak hebben gekregen. Allah vertelt over hen in de Heilige Koran.

  De Engel Djibriel:

  Djibriel was de leraar van alle Profeten. De laatste Profeet die hij heeft onderwezen in de woorden van Allah was onze Profeet Mohammed -Allah's zegen en vrede zij met hem-. Engel Djibriel kwam gedurende 23 jaar steeds met stukjes van de Koran naar de Profeet totdat de Koran helemaal compleet werd.

  De Engel Mika'iel

  Mika'iel is de engel die bepaalde taken in de natuur heeft gekregen. In opdracht van Allah brengt hij regen, zodat de bomen en planten kunnen groeien. Ook brengt hij het voedsel voor de mensen en zorgt hij dat ze geld kunnen verdienen. Bij deze taken wordt hij geholpen door nog andere engelen.

  De Engel Azra'iel

  Azra'iel is de engel van de dood. Als Allah bepaalt dat iemand dood gaat, geeft hij Azra'iel de opdracht om de ziel van die persoon te halen. Azra'iel geeft dan weer opdracht aan de engelen die hem helpen om de zielen van de mensen te halen.

  Zeg de doodsengel aan wie jullie toevertrouwd zijn zal jullie ziel nemen. Dan zullen jullie tot jullie Heer worden teruggebracht (Qoer'aan 32:11).

  De Engel Israfiel

  Israfiel is geschapen voor de grootste gebeurtenis is het heelal. Deze gebeurtenis heeft in de Koran namen zoals 'Al Kariah' - Yauwmil Saat - Yauwmil agir. Did duid allemaal de Laatste Dag aan. De engel Israfiel zal op een hoorn blazen als de Laatste Dag is aangebroken. Alles in het heelal wordt dan vernietigd en iedereen zal doodgaan. Ook de engelen zullen sterven. De enige die overblijft is Allah, de Levende, Die nooit doodgaat.

  En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en aarde zijn zullen bezwijmen, behalve degene die Allah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Ze zullen staande herreizen en wachten (Qoer'aan 39:68).

  De Engel Malik

  De Malik engelen worden in de Koran ook AzZabani (de bewaker) genoemd. Er zijn 19 van deze engelen die de poorten van de Hel bewaken. Zij zorgen voor dat de mensen straffen krijgen die ze hebben verdiend en dat er niemand kan ontkomen.

  En zij zullen schreeuwen: O meester (malik) laat uw Heer een einde aan ons maken. Zij zullen antwoorden: "Jullie moeten blijven" (Qoer'aan 43:77).

  Er zijn ook engelen die wij niet bij naam kennen, maar die wel door Allah in de Koran zijn genoemd. Wij hebben elke dag met deze engelen te maken of zullen in het Hiernamaals mee te maken krijgen.

  Kiraaman Kaatibien (edele schrijvers)

  Dit zijn de engelen die de daden van de mensen opschrijven. Zij zijn ook de engelen die wij begroeten wanneer we het gebed beëindigen. Deze zijn de engelen aan onze linkerkant en onze rechterkant

  Moenkar en Nakier

  Deze zijn engelen die de mens ondervragen in het graf. Wanneer een mens dood gaat en in zijn graven wordt gelegd wachten zij totdat iedereen is vertrokken. Daarop zullen ze de overleden persoon ondervragen over zijn of haar geloof in Allah. Wie is uw Rab (Heer)?, Wat is uw Godsdienst?, Wie is uw Boodschapper?

  Hafiedha

  Dit zijn beschermengelen die de mensen beschermen tegen ongelukken en andere dingen. Als je buiten op straat loopt kan er heel veel gebeuren. Zelfs als je thuis zit kan er bijvoorbeeld brand uitbreken. Allah beschermt ons de hele dag tegen heel veel dingen. Hij heeft de Hafiedha de opdracht gegeven om hiervoor te zorgen. Onze Profeet (saw) zegt in een overlevering dat een Sadaka 10 ongelukken verwijdert. Allah stelt hiervoor de beschermengelen aan. Zij zorgen ervoor dat je wordt beschermd tegen ongelukken. Denk maar aan het woord ALLAH IE HFAD

  Ridwaan

  Deze zijn de engelen die de gelovigen ontvangen bij de poorten van het Paradijs. Zij zeggen dan: "Vrede zij met jullie. Kom binnen, voor altijd."

  En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar het Paradijs worden geleid; wanneer zij die zullen bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers (engelen) zullen tegen hen zeggen: "Vrede zij met jullie, wees gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te verblijven" (Qoer'aan 39:73).


  Salaam alaykoem.
  Sterk zijn betekent niet dat je iemand vloert. Waarlijk je bent pas sterk als je jezelf kunt bedwingen in een woede aanval

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  167
  02-06-2002

  mashaaaaaalllah!!!!!!
  Soerat al-bakara: (225) "God rekent jullie onnadenkende uitspraken niet aan, maar Hij rekent jullie aan wat jullie harten bedoelen.God is vergevend en zachtmoedig."

  SoebhanAllah wal Hamdoelilah wa la ilaaha ila Allah walahoe akbar!!!!!!!!!

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  58
  03-08-2001

  As salaam alaikoem imam en alle andere broeders en zusters.

  Ik wil je/ jullie waarschuwen voor het gevaar van het verspreiden van onjuiste informatie.

  In het stuk dat je geplaatst hebt imam, wordt De Engel des doods (Malik al-Mawt) omschreven met de naam Azra'iel.

  Deze benaming is onjuist.

  De kennis over Engelen behoort tot de wereld van Al-ghayb (het onwaarneembare). Om een uitspraak te doen over iets wat tot al-Ghayb behoort, is er maar een authentieke Bron voor ons waar wij dit vandaan kunnen halen, en wel Allah , door middel van Zijn Boek (de Qor'aan) en de Soennah van Zijn boodschapper . Dit is de enige weg om iets over Engelen en al hetgeen wat onwaarneembaar is te weten te komen.

  De Engels des Doods is genoemd in de Edele Qor'aan in een enkel vers en wel in Soerah As-Sadj-dah, aya 11. Allah zegt: "Zeg (O Mohammed): "De Engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd". In de Qor'aan is geen enkele naam voor de Engel des Doods genoemd, hij werd "De Engel des Doods" (Malik al-Mawt) genoemd.

  Verder is geen enige naam aangesteld aan de Engel des Doods in de authentieke overleveringen van de profeet . De Engel des doods is verder (zonder een naam te noemen) in totaal vijftien hadith genoemd, deze zijn allemaal terug te vinden in de negen verzamelingen van de ahadith (Sahih Al-Bucharie, Sahih Muslim, soenan Aboe-Dawoed, soenan At-Tirmidhie, soenan An-Nasâ-ie, soenan ibn Mâdjah, moewatha-e mâliek, moesnad Ahmed en soenan Ad-Dâriemie). Hij kreeg geen enkele naam behalve de Engel des Doods.

  Sheikh Al-islaam Mohammed ibn Abdel-wahhab heeft gezegd in zijn boek "Osoel Al-ieemaan blz. 14: "...Zijn naam is niet terug te halen uit de Qor'aan of de overleveringen van de Boodschapper van Allah ".

  Gebaseerd op al die bewijzen, zeggen we dat de authentieke aqidah (geloofsleer) van de moslim, bestaat uit het aannemen van wat Allah aan ons geopenbaard heeft en wat Zijn boodschapper aan ons gezegd heeft. De Engel des Doods geven we dezelfde naam die te lezen is in de Qor'aan en verlenen hem geen andere namen dan wat overgeleverd is.

  Waar komt die informatie over de Engel Azra’iel vandaan?

  Nergens waar de informatie ook staat op de web-sites in het stuk betreffende de Engelen, wordt daar een bronvermelding bij gegeven.

  Deze informatie komt uit het boek "Basis kennis Islam, Islam voor beginners" van Abu Seyfullah!!!


  In diverse werken wordt de Engel aangeduid als ”Azra’iel”, echter hiervoor is geen enkel bewijs te vinden in de Qor’aan noch de Soennah. Wel is bekend dat deze naam voorkomt in de ”Isrâ'ieliyât”, of te wel de ”Joodse literatuur”. Omdat de Engel des Doods regelmatig in diverse boekwerken voorkomt met de benaming ”Azra’iel”, maar nergens in de Islamitische bronnen, de Qor’aan en de Soennah, is het dus incorrect dat Malik-al-Mawt, de naam waarmee de Engel des Doods wel correct wordt aangeduid, met de naam Azra’iel wordt beschreven/ cq aangeduid.


  Oegtikoem fie dien Selima el Adel
  "Wa-Alaikoem salaam Wa Rahmatoelahi Wa Barakatoeh".

  website- Islam en Meer
  http://groups.msn.com/IslamenMeer

 4. #4
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  Origineel gepost door Umayr

  En Allahoe ´Alim – Allah weet het het beste

  Dit alles is te vinden in het boek van sjeikh Abdelhamid Kishk : The World of Angels.

  wa salamu alaikum
  Wa'alaykoem asalaam warahmathoe ALLAH wabarakatoeh,

  Behoed jezelf en je naasten voor de werken van sjeikh Abdelhamid Kishk (rahiemahoe Allaah). He is a storytelling Soofee. Plz read insha Allaah!

  Bron: http://www.sahab.net/sahab/showthrea...hreadid=296314

 5. #5
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  Ik ben immers niet eens 1 % waard volgens jou. Dus ga ik ook geen moeite nemen om 't 1 en ander uit te leggen. Hayak ALLAH!

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  72
  31-12-2003

  Origineel gepost door Oemel_Nawawi
  Wa'alaykoem asalaam warahmathoe ALLAH wabarakatoeh,

  Behoed jezelf en je naasten voor de werken van sjeikh Abdelhamid Kishk (rahiemahoe Allaah). He is a storytelling Soofee. Plz read insha Allaah!

  Bron: http://www.sahab.net/sahab/showthrea...hreadid=296314
  Behoed jezelf voor selefie-aasgieren die bij elk artikel niet verder komen dan de naam van de auteur en deze meteen checken op een lastersite

 7. #7
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  Origineel gepost door selima.el.adel
  As salaam alaikoem imam en alle andere broeders en zusters.

  Ik wil je/ jullie waarschuwen voor het gevaar van het verspreiden van onjuiste informatie .

  Wa'alaykoem asalaam warahmathoe ALLAH wabarakatoeh,

 8. #8
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  ”En wend jou gezicht niet af van de mensen en loop niet trots (verwaand) op de aarde, voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper. En wees gematigd in jouw (manier van) lopen en spreek met een zachte stem, voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel.” (Soerah Loeqmân 31 aya 18 &19)

 9. #9
  SalafiRanger

  Reacties
  4.060
  05-05-2002

  Origineel gepost door Aboe_Qataadah_
  Daar gaan we weer.

  Jij bent niet eens 1 % waard van Sheikh Abdel Hamid Kishk jij hebt geen enkel respect voor Ulama of doe3aat

  Ken je me vertellen wat Sheikh Albani in het kort zei over Sheikh Abdelhamid Kishk?
  Jij wel ? Kijk wat voor beschuldigingen jij uit....

  61:2. O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet?

  Verder is het een beetje, laten we zeggen dubbel, dat je al Albanee ineens goed kunt gebruiken vind je niet.

  Itakkilah.

  Over Kishk weet ik niet veel, Ra7iemmoe Allah....

  Ik ben het wel met je eens dat we niet geleerden moeten lasteren of extra's toeschrijven aan de woorden van de 'Ullama.

  Kijk ook de stukjes van jouw genoemde geleerden over 'Ullama zucht.....
  Sura 4: 115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.
  http://www.troid.org/audio/speakers/

 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  19
  28-02-2004

  Origineel gepost door RidouanSalih

  Ik ben het wel met je eens dat we niet geleerden moeten lasteren of extra's toeschrijven aan de woorden van de 'Ullama.

  RidouanSalih ik snap niet waarom je haar dan daar niet op aanspreekt.

 11. #11
  SalafiRanger

  Reacties
  4.060
  05-05-2002

  Origineel gepost door Aboe_Qataadah_
  Het enige wat ik vroeg was wil je in het kort vertellen wat Sheikh ALbani zei over Sheikh Kishk niks mis mee toch
  Aan haar, kijk waar je van beschuldigt en ook zelf doet broeder.

  Iedereen die geleerden volgt, die hoort van de fouten van anderen en weerleggingen van dwaling en personen.

  Wij moeten daarin eerlijk zijn en onze mond houden want het vlees van de 'Ullama is vergiftigd en gewoon de adilla volgen van 'Ullama en de mensen doorverwijzen naar of/en herinneren aan de woorden van de 'Ullama.

  Zij praten en weerleggen op kennis wij niet.

  A3anak Allah
  Sura 4: 115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.
  http://www.troid.org/audio/speakers/

 12. #12
  SalafiRanger

  Reacties
  4.060
  05-05-2002

  Origineel gepost door UmmRashad
  RidouanSalih ik snap niet waarom je haar dan daar niet op aanspreekt.
  Lees nog eens:

  citaat:
  Origineel gepost door RidouanSalih

  Ik ben het wel met je eens dat we niet geleerden moeten lasteren of extra's toeschrijven aan de woorden van de 'Ullama.


  Is dit algemeen of niet ? Zo ja, dan heb je mn antwoord. Zo niet vraag verduidelijking.

  Jazaki Allahoe ghairan.
  Sura 4: 115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.
  http://www.troid.org/audio/speakers/

 13. #13
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  UmmRashad, wat voor extra's heb ik toegeschreven aan de 'Ullama ?

 14. #14
  Afwezig

  Reacties
  652
  14-05-2002

  Origineel gepost door Umayr
  Ik hoop dat Allah de ziekte in je hart geneest..
  En moge ALLAH jou vergeven voor al jou uitlatingen aan het adres van de 'Ulama. 3emie yehi, je vredesgroet ziet er nu GOED uit. Hamdolilah!

  Wasalaam.

 15. #15
  SalafiRanger

  Reacties
  4.060
  05-05-2002

  Origineel gepost door Aboe_Qataadah_
  Hopen dat je dat ook praktiseerrt
  Insha Allah alle moslims, scheelt ons weer wat dunub.

  A3anak Allah.

  P.s als ik dat niet doe spreek mij daar op aan baraka lahoe feek.
  Sura 4: 115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.
  http://www.troid.org/audio/speakers/