1. #196
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Kleurenblind:

  Hier praten we over mensen die weinig kleuren kunnen waarnemen. Ze zien de schoonheid van het leven niet op zijn best.

  Dat kunnen we vergelijken met sommige broeders en zusters die de waarheid hebben gezien en gevolgd, maar ze zien de diversiteit van onze Ummah niet.

  Je hoort dan bijvoorbeeld: “Alle mensen van … zijn dwalend” en lopen mensen van onze Ummah te beoordelen, en iedereen die anders denkt in een grote vak te plaatsen met de stempel “Verdwaald”.

  Deze broeders en zusters zien de schoonheid van de diversiteit van ons geloof niet. Ze beseffen dan ook niet dat moslims zo divers MOETEN zijn, want dat is de pracht en kracht van ons; verschillend en toch eenheid.

  Als je dat dan niet beseft en niet inziet dan ben je kleurenblind
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 2. #197
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Nachtblindheid:

  Nachtblinden kunnen wel zien, maar niet onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer er weinig belichting is.

  Als we dat gaan vergelijken met het hart zien we dat harten die nachtblind zijn zijn per situatie afhankelijk. Ze zijn actief in tijd van rust en voorspoed, maar als het eenmaal moeilijk gaat, in tijd van tegenspoed en beproeving, haken deze mensen af.

  Blinde harten in praktijk

  Mensen die de schepping zien, maar niet de Schepper! Die de prachtige kunstwerken zien, maar niet de kunstenaar!
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 3. #198
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Handelaar zonder inzicht

  Mensen die niet zien dat ze hun Akhirah verkopen voor kruimels van Dunya, die niet door hebben dat ze de tijdelijke verkopen voor de eeuwige, de schijngeluk voor de ware geluk en echte succes.

  Denk hierbij aan mensen die hun leven willen opbouwen met haram-geld, en niet door hebben dat ze hun laatst leven tenietdoet.

  Iemand die een huis bouwt/koopt met rente of met haram verdiensten, verwoest zijn paleis in Al-Djannah, en koopt daarmee een plek waar hij niet graag terecht wil komen in Djahannam

  Dat is dan een domme handelaar die geen inzicht heeft in hetgeen hij doet!
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 4. #199
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Iemand die zich bezig houdt met relatie met andere sekse op een haram manier, verkoopt een eeuwige genot in het paradijs voor een tijdelijke genot die maar een paar uurtjes duurt of zelfs een paar minuten.

  Hoe blind kun je zijn om dat niet te kunnen inzien? In dat geval klopt het spreekwoord “Liefde maakt blind!”
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 5. #200
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Tegenslagen/beproevingen:

  Een helder ziende is hij/zij die voorspoed ziet in ieder tegenspoed. Dat is in principe een hoger niveau van inzicht hebben.

  Dat is het resultaat van geloven in De Alwijze, Allah. Achter Alle gebeurtenissen is er een hoge wijsheid, wij begrijpen het soms wel, maar meestal niet.

  Wil je dat meer begrijpen? Ga dan het verhaal van profeet Moussa en de vrome man lezen in de Koran; hoofdstuk 17 (Al Kahf).
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 6. #201
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Wanneer je de verborgen wijsheid begrijpt van tegenspoed
  dan zul je het voordeel ervan duidelijk inzien.

  Alleen het feit dat je gigantisch veel beloning krijgt voor geduld is al genoeg voor de vrome wijze gelovige om het voordeel te zien in tegenslagen, laat staan de hasanat die je krijgt voor pijn, benardheid en verlies.

  Profeet v.z.m.h. zei: “Geen vermoeidheid, noch ziekte, noch kommer, noch verdriet, noch pijn, noch onrust treft een Muslim, al was het maar de prik van een doorn, of Allah wist ervoor enkele van zijn zonden uit.” (Sahieh Bukhari
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 7. #202
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Verantwoordelijkheid

  Heb je ooit erbij stil gestaan wat er gedaan moet worden voor onze Ummah?

  Als je jouw verantwoordelijkheid tegenover jouw Ummah niet kan zien, en de nood jou niet bezig houdt dan heb je last van blindheid.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 8. #203
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Wekt het jouw zorgen niet dat jouw collega’s of buren de mooie waarheid van de Islam nog niet hebben gezien?

  Besef je nog niet dat het jouw taak is om deze mensen te redden. Vergeet niet dat ze op de dag des oordeels beklag zullen doen tegen jou omdat je hen de weg niet had verlicht naar de waarheid.

  Zo zien we dan heel duidelijk dat blindheid van het hart heel sterk aanwezig is bij mensen in alle vormen en sterktes, meer dan de blindheid van de ogen.

  De gevolgen van een blind hart kunnen fataal zijn vooral in het volgende leven.

  Bron: esaleh.nl
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 9. #204
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah onze harten zuiveren en vervullen met het goede.

  De Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "De harten van de kinderen van Adam bevinden zich tussen twee vingers van de vingers van de meest Barmhartige als één enkel hart, hij draait deze om zoals het Hem belieft."

  (Sahiehoel Djaami': 2141)

  Als dit het geval is - dat ons hart zich tussen de vingers van Allah bevindt - moeten wij Allah dus ook vragen om onze harten stevig op de waarheid te houden, en om deze niet van de waarheid weg te draaien.

  Oem Salamah zegt: ‘De Boodschapper van Allah aanriep Allah het meest met:

  "O wentelaar van het hart, plaats mijn hart stevig op Uw dien (geloof, levenswijze, Islam)."'

  (Sahiehoel-Djaami': 4801)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 10. #205
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  “Waarlijk, (wat betreft) degenen die niet geloven, voor hen is het hetzelfde of jij (o Mohammed) hen waarschuwt of hen niet waarschuwt. Zij zullen niet geloven. Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en op hun ogen is een bedekking (geplaatst). En voor hen is er een geweldige Bestraffing.”

  (Soerat al-Baqarah: 6-7)

  “Ik zal degenen die zich onterecht hoogmoedig op de aarde opstellen afhouden van (het begrijpen van) Mijn Verzen. En (zelfs) als zij alle tekenen zien, zullen zij er niet in geloven. En als zij de Weg van Leiding zien, zullen zij deze Weg niet nemen. Maar als zij de weg van het slechte zien, zullen zij die weg nemen. Dat is omdat zij Onze Verzen hebben verloochend en er onachtzaam mee omgingen.”

  (Soerat al-Aʿraaf: 146)

  “En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran alle voorbeelden gesteld. Maar als jij met een teken tot hen komt, dan zullen degenen die niet geloven zeker zeggen: “Jullie volgen niets anders dan valsheid.” Op deze manier verzegelt Allah de harten van degenen die niet weten.”

  (Soerat ar-Roem: 58-59)

  “(En Wij hebben hen vervloekt) wegens hun schending van hun verbond en het verloochenen van de Verzen van Allah, en het onrechtmatig doden van de Profeten, en (wegens) hun uitspraak: “Onze harten zijn bedekt.” Welnee! Allah heeft deze (d.w.z. hun harten) verzegeld vanwege hun ongeloof. En zij geloven niet, behalve in een geringe mate.”

  (Soerat an-Nisaa’: 155)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 11. #206
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  “Haa-Miem. De Openbaring van het Boek (de Koran) is van Allah, de Almachtige, de Alwijze. Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is, slechts in Waarheid geschapen en voor een vastgestelde tijd.

  En degenen die niet geloven, zij wenden zich af van datgene waar zij voor werden gewaarschuwd.”

  (Soerat al-Ahqaaf: 1-3)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 12. #207
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  De religie is oprechtheid in het geven van adviezen.

  Er is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daariey (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

  “De religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Aan wie, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Aan Allah (gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (geloof, respecteer en volg hem),

  Zijn Boek (volg het), de leiders van de moslims (help hen met hun werk)

  en het gewone volk beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)”
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 13. #208
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 14. #209
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.258
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  .
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna