Hij is De Schepper. Hij schept wat Hij wilt en Hoe hij het wilt. Hoewel veel (verschillende) geschriften allemaal het hebben over het einde van de wereld, staat er nergens in welk geschrift dan ook...