@Habib88.
Zij hebben de problemen veroorzaakt.
Hun hulp zal uiteindelijke misbruikt worden om nog meer macht en geld te verkrijgen.