Turken hebben meer recht op dan de Koerden
Seljuk en Ottomaanse Rijken o.a eeuwenlang
Je ijlt dus gewoon met emoties en begeerten
Snapie?