Vind een koala meer humor hebben dan haar.
Geld wordt verspild aan riool films.