Dit is puur om verdeeldheid te zaaien en polarisatie in de hand te werken.