Bekijk volle/desktop versie : Dit is een islamitisch bruiloft!!!!!!06-06-2002, 13:29
salaam moe3leikoem waraa7matoelahi wa barakatoe,

Zusters en broeders,mashaallah er vinden de laatste tijd steeds meer bruiloften plaats,,maar wat me zo verdrietig maakt is dat ze niet volgens de soenna worden gehouden!

Ik wist ook niet hoe een huwlijk op zn islamitisch eruitziet maar ik heb gezocht en gezocht en leest het volgende broeders en zusters,inschaallah dat jullie die gaan toepassen!

With regard to having a wedding party in the Islamic manner, you have to keep away from the things which are forbidden in sharee’ah but which many people do not pay attention to during celebrations, such as the following:
With regard to the woman: going to a male, non-mahram hairdresser to have her hair done; or adorning herself in ways that are haraam, such as thinning the eyebrows by plucking them, or wearing tattoos, or wearing hair extensions, or other kinds of haraam things, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) cursed the one who plucks eyebrows and the one who has that done, the one who adds hair extensions and the one who asks to have that done; imitating the kuffaar in their dress, because usually the wedding dress shows many of the woman's charms and her body, in such a way that the dress is very revealing - we seek refuge with Allaah – and also a great deal of money is wasted on the dress.

Among the haraam actions that have to do with the man are: shaving his beard for the wedding night, which is done on the grounds that this makes him look more handsome, but this is something which is haraam according to sharee’ah; letting one's clothes hang below the ankle (isbaal).

There follows a list of haraam things which both men and women should avoid in the wedding party:
1- Mixing of men with women, and things that are involved in that, such as greeting and shaking hands with one another, and men and women dancing together, because all of that is haraam and is a very serious matter.
2- Taking pictures, whether men do that amongst themselves or women do that amongst themselves.
3- Drinking alcohol or eating pork.
4- Letting the husband come in to where the women are in order to take his wife.
5- Women wearing revealing, tight or short clothes amongst themselves, because this is haraam – so how about wearing such things in front of men?
6- People should avoid spending extravagantly or going to extremes in showing off in wedding parties, because that may wipe out the blessing.
7- The husband and wife exchanging rings and thus imitating the kuffaar, thinking that this will increase the husband’s love for his wife and vice versa.

Finally, both partners should know that the more the teachings of Islam are followed in the wedding party, the more blessed their marriage will be, the more love and harmony there will be between them, and the less problems they will encounter in their married life. For if the married life is based from the outset on haraam things which go against the commands of Allaah, how can they expect the marriage to be successful after that? There have been many marriages in which there were things that went against the commands of Allaah, and they did not last. Fear Allaah with regard to this party and keep it free of things that are forbidden in Islam. May Allaah bless you both. We ask Allaah to give you and your husband strength. May Allaah bless our Prophet Muhammad.
And Allaah knows best


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

06-06-2002, 13:32


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Broeders en zusters in de Islam,dit isnog een stukje wat ik heb gevonden over het bruiloft.


Het huwelijksfeest (Walima)
De Islam zegt ‘het huwelijksfeest met de grootste zegeningen, is het feest met een lage financiële last. Iedere keer als de lasten zijn verminderd nemen de zegeningen toe.
Verder zijn dure en uitbundige trouwfeesten verboden door de islamitische wetgeving. (shariah)
Allah zegt in de Qor’aan:
"Maar wees niet overdreven. Zeker Allah (Hij) houdt niet van diegenen die overdrijven." (Al-An’am:141)
Het bruiloftsmaal
Op de walima moet een bruiloftmaal aanwezig zijn, één ieder tot zijn vermogen.
De profeet (vzmh) zei: "Toen Ali (moge Allah tevreden met hem zijn). Fatima (moge Allah tevreden met haar zijn) een aanzoek had gedaan zei de boodschapper van Allah (vzmh): "Er moet een bruilofsmaal zijn." (Achmed_
Het zingen en slaan op de Doeff
De Doeff is een soort trommel waarop men slaat met de handen (Het is ook het enigste muziekinstrument dat toegestaan is in de Islam).
Het is toegestaan om op het huwelijksfeest het huwelijk aan te kondigen met het slaan op de doeff en met gezang (wat toegestaan is volgens de Islam). Gezang wat geen beschrijvingen bevat van lichamelijke schoonheid en geen enkele vorm van zonde noemt is toegestaan. Een hadith overgeleverd door Aischa (moge Allah tevreden met haar zijn) zegt: "dat zij een vrouw naar haar echtgenoot bracht, een man van de stamgroep Ansaar. De Profeet (vzmh) zei tegen haar: "O, Aischa, hadden jullie geen gezang bij jullie optocht? Voorzeker de Ansaar houden van zulke dingen. Kondig het huwelijk aan." (Ibn Habban- Taberani)

salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

06-06-2002, 15:37
salaam,

heelmooi allemaal echt waar! maar ik had meer verwacht dat je op het feest zelf in zou gaan.(dus wat er allemaal gebeurd Qoraan lezen enz.) Want vooral dat eerste stukje was voorde hand liggend.

djazak allahu ghairan
salaam

06-06-2002, 18:46
Salaam moel3eikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Inschaallah ga ik zo weer verder opzoek naar de ander punten met betrekking tot het trouwfeest,en dan zal ik het hierbij zetten,ik zal meeeeer gericht zoeken op het recitreren van koran zoals je vroeg,inschaallah.

Salaam moel3eikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

06-06-2002, 19:32


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

ahhaha mojahiedat!!! Nu weet je wat niet toegestaan is en inschaallah zal ik jullie op de hoogte houden als ik er meer over heb gevonden!

Verder wil ik ff kwijt,misschien word jouw bruiloft wel zo!!!! Inschaallah!!!

Ik weet van mezelf in ieder geval (inschaallah inschaallah inschaallah) dat ik wel op deze manier wil trouwen (inschaallah).

Het gaat om met wie je praat niet om hoe groter de bruiloft hoe meer gasten hoe beter de relatie daarna???? Neeeeeee hoe meer je je bruiloft op het wereldse gebeuren baseerd hoe minder baraka!

GAIR INSCHAALLAH!

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,06-06-2002, 19:41
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Inschaallah inchaallah broeder in de Islam, ik hoop het echt voor je.

M3a salaam!

07-06-2002, 00:31
IK ZAL HET OOK ZO DOEN GEWOON VOLGENS DE SOENNA ALS MENSEN WILLEN DENKEN DAT IK OUDERWETS BEN DAN DENKEN ZE MAAR SCHIJT AAN IEDEREEN EN ALS MIJN MAN DAT OOK NIET GOED VINDT DAN DOET HIJ WAT DIE WILT THUIS IK DOE HET TOCH OP DEZE MANIER

02-08-2003, 02:49

Citaat:
Origineel gepost door Qadra
Ik ben ook nooit op een Islamitische bruiloft geweest; gewoonweg omdat die bijna niet gehouden worden. Ik ga niet meer naar gewone Marokkaanse bruiloften maar ben ook heel benieuwd hoe het er aan toe gaat op een Islamitische bruiloft. Ik kan me trouwens niks mooiers voorstellen dan je bruiloft Islamitisch houden. Kan iemand concrete ervaringen met ons delen?
JAAAA...masjaAllah...wat d8 je van qoer'aan recitaties...lezinkjes (over bijvoorbeeld het belang van het huwelijk enzo)... anasheed (zonder compleet orkest ) ... gezamenlijk salaat verrichten...en gewoon zusterbanden versterken door met elkaar te praten over de Deen....een dag die je altijd bijblijft...

08-01-2008, 22:12
Mashallah !!

08-01-2008, 22:28

Citaat door OemAaya:
As salamou ehleikoem wa rahmatoe lahi wa baraketoe agie

Hier volgen wat tips:

Je kunt voor de mannen de walimah in de moskee houden, als je bang bent dat er dan teveel mensen zullen komen kun je een zaaltje huren of je kunt het thuis doen. Zorg voor een reciteur die de Qoraan reciteert. Laat iemand ook een lezing houden en een Du'a, voor een gezegend huwelijk insha'Allah. Vermijdt muziek!! Zorg ervoor dat het eten goed en lekker is zonder te verspillen en zonder overdreven veel eten aan te bieden. Maak van te voren een intentie dat je mensen voedt omwille van Allah azza wa djal zodat je hiervoor beloont kunt worden Insha’Allah.
Voor de vrouw:
Zij houdt meestal eerst een hennafeest . Ze moet ervoor zorgen dat er geen muziek wordt gedraaid. Vaak is dit wel het geval helaas. Ook wordt er weleens muziek gedraaid en dit moet nasheed voorstellen, dus pas op. Alleen de doeff mag gebruikt worden. Het is ook leuk als vrouwen zelf op de doeff gaan slaan en zingen.

De walimah kan thuis worden gehouden voor de vrouw. Als dit niet kan omdat er teveel mensen zijn uitgenodigd (grote familie) kun je een zaal huren. Zorg er wel voor dat de mannenzaal en vrouwenzaal niet in een locatie zitten, Dit gaat heel vaak mis (vaak meegemaakt). Als het niet anders kan zorg dan voor schermen, zodat de vrouwen en mannen ECHT gescheiden zijn, ook als ze de zaal uitlopen en weer inlopen. De vrouw kan een Nasheed band huren. Zorg ervoor dat je een vrouwelijke nasheedbandje hebt dat zich houdt aan de voorwaarden van de islaam. Vaak kun je de nasheedband vragen om een lezing te geven, om de Qoraan te reciteren en om af te sluiten met een du’a. Een bruiloft is een feest dat is waar, maar hierdoor krijg je hasanats en zegeningen insha’Allah.

Verder raad ik je aan om niet naar binnen te gaan bij de vrouwen. Ook niet voor foto’s (foto’s zijn toch niet toegestaan binnen de islam). Er zitten genoeg vrouwen en jij bent geen mahram voor ze. Je mag de zaal dus niet betreden onder geen enkele voorwaarden agie. Verder raad ik je aan om niets over te nemen van de koeffar, dus ringen wisselen en alles wat van hen vandaan komt.


Moge Allah soubhana7ou wa Ta3ala uw huwelijk zegenen en Zijn zegeningen over u heen laten neerdalen en jullie herenigen in het goede.

Insha’Allah heb je iets aan mijn tips, zoniet vergeef mij dan Agie.

Wa ehleikoem asalam wa rahmatoe lahi wa baraketoe
Geplaatst door OemAyaa

24-12-2010, 00:05
kun je uitleggen wat precies een doefff is ??