Bekijk volle/desktop versie : muziek luisteren???Pagina's : [1] 2 3 4

lombokgirl
26-05-2006, 11:26


Is het toegestaan om muziek te luisteren?
ik las ergens dat het niet mocht en ik vroeg het aan de meester op moskee en hij zij dat het wel mocht!

islamwomen_18
26-05-2006, 11:31

Citaat door lombokgirl:
Is het toegestaan om muziek te luisteren?
ik las ergens dat het niet mocht en ik vroeg het aan de meester op moskee en hij zij dat het wel mocht!
het is niet toegestaan

lombokgirl
26-05-2006, 11:33
ik denk dat ik het maar nog een keer vraag!
in de ramadan mag je helemaal geen muziek luisteren,maar in het dagelijks leven....???

lombokgirl
26-05-2006, 12:00
mag het dan echt niet af en toe??

oumabdullah
26-05-2006, 12:02


nee het mag nooit zuster,het is streng verboden,ik zal de bewiijzen straks hier plaatsen,insaallah

lombokgirl
26-05-2006, 12:06

Citaat door oumabdullah:
nee het mag nooit zuster,het is streng verboden,ik zal de bewiijzen straks hier plaatsen,insaallah


INSHA ALLAH

chiwie
26-05-2006, 12:10
wat versta jij onder muziek ????

lombokgirl
26-05-2006, 12:14

Citaat door chiwie:
wat versta jij onder muziek ????
ik luister vaak rap en andere liedjes van bijv. fouradi ,fara b enz
maar ik heb ook ayat al kusie op mijn mp3 staan en k ben van plan ook koran erop te zetten.wel jammer dat het niet mag(muziek luisteren)

lombokgirl
26-05-2006, 12:30
jah dat wel.
ik luister ook koran ,maar bijv.als ik naar school ga,is het soms heel saai in de bus en dan ga ik muziek luisteren.

___Moslima___
26-05-2006, 12:37
Is muziek haraam?Print paginaVraag: ik heb gehoord dat het beluisteren van muziek verboden is. heeft u hier een antwoord op?

Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Muziek en het luisteren ernaar is niet toegestaan. Het behoort tot zondes die de veroorzaakt worden door de shaytan. Muziek is een oorzaak tot het verharden van de harten en deze te verzieken. Geleerden hebben gezamenlijk een duidelijke fatwa over het verbieden van muziek uitgesproken (idjmaa&#8217, hier volgen een paar bewijzen tot het verbieden van muziek:

Uit de Qor’aan:

1. Allah de Verheven zegt in soerat Loeqman: "En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis, en die het (de Islam) bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is. (6) En wanneer Onze Verzen aan hem worden voorgedragen, dan wendt hij zich er hoogmoedig van af, alsof hij ze niet hoort. He is alsof er in zijn oren doofheid is. Verkondig hem daarom een pijnlijke bestraffing"(7).

Al wahiedie en andere geleerden hebben in hun tafsier (uitleg van de Qor’aan) gezegd: De onzinnige praat die in aya 6 van soerat loeqman is verteld, is muziek. Dit hebben de volgende metgezellen (Allah’s welbehagen zij met hen) gezegd: Ibn ‘Abbas en ibn Mas'oed en Moedjahied en 3iekriemah. Er is overgeleverd dat ibn Mas'ood heeft gezegd:"ik zweer bij Allah, waar er geen andere god is dan hem, het is muziek (dit slaat op de aya 6 uit Loeqman – “onzinnige praat&#8221"

Uit de Hadith:

2. hadith: De profeet (Allah’s vrede en genade zij met) hem heeft gezegd:" er zal een volk dat de moslims behoort komen, die zijden (al ‘harier) ontucht (‘hiera - letterlijk vertaald de geslachtsdeel van de vrouw), bedwelmend drank (al khamr) en muziekinstrument zullen toestaan" overgeleverd door boekharie.

3. Abou hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) gezegd heeft: "Aan het einde van de wereld zal een volk komen die in apen en zwijnen veranderd zal worden, ze zeiden (de metgezellen). Getuigen ze niet in de eenheid van Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah? Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: "jawel, en ze vasten, bidden en bezoeken het huis (Hadj). Ze zeiden: "Maar wat doen ze dan verkeerd?" Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: “ze gebruiken muziekinstrumenten, trommels en zangeressen, ze brengen hun nachten door in het drinken van bedwelmende dranken en onzinnige handelingen hierdoor zullen ze gestald worden en veranderd worden naar apen en zwijnen" (ighaatat allahafaan blz 262 boek1)

4. Tijdens huwelijksfeesten en andere islamitische feestelijke gelegenheden is het toegestaan om gebruik te maken van trommels (ddef) met normale zang die verboden woorden (liefde, benoemen van het menselijk lichaam...) niet bevat en wel alleen voor de vrouwen. Dit gebaseerd op een hadith van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) (zie fiqh assoenah; hoofdstuk: Huwelijk) dat de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) de vrouwen toestond om gebruik te maken van deff tijdens huwelijksfeesten.

En Allah weet het het beste.

Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com

___Moslima___
26-05-2006, 12:37
Hoe om te gaan met muziek die hier en daar gedraaid wordt!Print paginaVraag: Bismillah Arahmani Arahim
Ik ben al vroeger gestopt met muziek te luisteren, bij mij zet ik het niet aan (muziek thuis aan doen). Maar op school en andere plaatsen hoor ik het wel. Ik probeer niet van te genieten maar soms doe ik het wel. Wordt dat beoordeeld als luisteren en wordt ik verantwoord of niet? .

wassalamAntwoord: Geprezen zij Allah
Er is een verschil tussen de één die naar de muziek luistert en de één die het hoort. Diegene die naar de muziek luistert hoort het opzettelijk, zij willen het horen en ervan genieten. Terwijl diegene die alleen de geluiden van de muziek hoort, wat hem bereikt, zonder het willen of bedoelen om te luisteren. Zoals wanneer je in een vliegtuig of in een bus zit waar muziek voorkomt of wanneer je naar de markt gaat en je hoort muziek uit een winkel zonder het willen of de intentie hebben om naar te luisteren. Daar is een verschil tussen de laatst genoemde en diegene die zit om te luisteren en ervan te genieten naar de haraam ding (muziek).

Daarom zei Sheikh al-Islam (ibn Taymiyah): het gebieden en verbieden heeft te maken met luisteren. Alleen is horen zoiets als kijken; het heeft te maken met de intentie ‘achter het kijken(naar iets)’, niet wanneer er iets gebeurt zonder dat een persoon ervoor heeft gekozen…. Dezelfde geldt voor het bezondigen van de vijf zintuigen zoals horen, zien, ruiken, proeven en voelen; het gebieden en verbieden zijn verbonden met wat voor intentie een persoon heeft en doet, maar wanneer iets gebeurt zonder dat hij ervoor heeft gekozen, daar telt geen ‘het gebieden en verbieden’ betreffend voor dat.

(madjmoo’ al-Fataawa, part 5, p. 566)

Men moet de kwaad zo veel mogelijk verafschuwen, maar als hij het niet kan, dan zou hij in zijn hart het verafschuwen. Een van de regels houdt in, bij het verafschuwen in iemand z’n hart, is niet het verblijven in een bijeenkomst (of iets anders) plaats waar dat kwaad voorkomt, als men weg kan.

Betreffende diegene die luistert (naar muziek), men moet er zo veel mogelijk voor strijden en toevlucht zoeken bij Allah tegen de shaytaan en Allah (Glorieus en Verheven is Hij) gedenken. Dan zal Allah (Glorieus en Verheven is Hij) dat van je weg laten houden. Als dat (muziek) jou hart toch aantrekt dan zul je afstand moeten houden van zulke gebeurtenissen (alles waar muziek voorkomt). En als dat niet kan, omdat je dan problemen krijgt met het missen van sommige lessen waar zulke dingen (muziek) voorkomt dat zou je geen aandacht moeten geven. Je moet weten dat Allah (Glorieus en Verheven is Hij) altijd ons in de gaten houdt en vrees Hem dan. Diegene die Allah vreest, Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zal hem weg

En Allah weet het beste.

chiwie
26-05-2006, 12:39

Citaat door lombokgirl:
ik luister vaak rap en andere liedjes van bijv. fouradi ,fara b enz
maar ik heb ook ayat al kusie op mijn mp3 staan en k ben van plan ook koran erop te zetten.wel jammer dat het niet mag(muziek luisteren)
ewa ja muziek is haram als het over relaties gaat en niet over de islam en allerlei instrumenten worden gespeeld ...

bijv. anascheed dat mag wel weer als er alleen maar adjoen word gespeeld.... en over de islam gaat en niet over relaties enzo netals fouradi enzo maar ja jij bent niet de enigste

yassin_tafersit
26-05-2006, 12:42


Abou hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) gezegd heeft: "Aan het einde van de wereld zal een volk komen die in apen en zwijnen veranderd zal worden, ze zeiden (de metgezellen). Getuigen ze niet in de eenheid van Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah? Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: "jawel, en ze vasten, bidden en bezoeken het huis (Hadj). Ze zeiden: "Maar wat doen ze dan verkeerd?" Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: “ze gebruiken muziekinstrumenten, trommels en zangeressen, ze brengen hun nachten door in het drinken van bedwelmende dranken en onzinnige handelingen hierdoor zullen ze gestald worden en veranderd worden naar apen en zwijnen" (ighaatat allahafaan blz 262 boek1)

De mensen die zeggen dat muziek toegelaten is, zijn mensen die er zelf naar luisteren en ze proberen hun handelingen goed te praten net zoals mensen die zeggen dat roken makrouh is, terwijl het haram is.

Kijk soubhanallah naar die hadith. Deze mensen zullen een vernederende straf krijgen, ook al bidden ze, vasten ze, geven ze zakat, en gaan ze op hadj. Gewoon om het feit dat ze hun tijd doorbrengen met het luisteren naar muziek. Er wordt in muziek alleen maar over liefde gepraat, er worden verboden instrumenten gabruik, er worden vieze woorden gebruikt. Als je naar liedjes luistert die over liefde gaan, ga je automatisch zin hebben in liefde en dergelijke. Muziek verziekt de harten. Stel je eens voor je bent aan het luisteren naar muziek, ga je dan nog zin hebben om te bidden? Ik denk het niet. En als je naar koran luistert dan kijk je uit op het moment dat je kan bidden, en je versterkt je imaan terwijl muziek jou imaan doet verdwijnen.

lombokgirl
26-05-2006, 12:44
hoe moet het dan op school,want ik krijg als les muziek en dan moeten we zingen of instrumenten bespelen enz.

___Moslima___
26-05-2006, 12:45

Citaat door lombokgirl:
hoe moet het dan op school,want ik krijg als les muziek en dan moeten we zingen of instrumenten bespelen enz.
Oegtie op pagina 1 heb ik 2 stukken erop gezet, staat ook over muziek in winkels enzo. InshAllah kan je dat even lezen en word het je allemaal duidelijk

Pagina's : [1] 2 3 4