Bekijk volle/desktop versie : Salatoel-Isja05-06-2002, 13:52
assalaam aleikum wa ramatullah

Ik heb een vraag en dat is of je salatoel-Isja ook in de vroege ochtend weer mag inhalen. Want nu het zo laat is geworden redt ik het bijna nooit om te doen, want ik slaap vaak al heel vroeg. Ik probeer het wel natuurlijk, maar net als gisterenavond ben ik gewoon op de bank in slaap gevallen en ben ik vanmorgen pas weer wakker geworden. Ik vindt dit heel erg, mijn vriendin vertelde me dat je het dan de volgende ochtend mag inhalen, maar mij lijkt dit onwaarschijnlijk. Wie weet of sit waar is? Alvast bedankt voor jullie antowwrden INSHALLAH.

05-06-2002, 19:34


Als je echt niet kan wachten op het Isjagebed omdat je moet werken of vroeg opstaan dan mag je het direct na het magreb gebed bidden.

Bij ons in de moskee bidden we geel de zomer magreb en isja gebed samen.

Je kan dat laten tot de ochtend maar moet zeker voor fadjr gebeuren als het fadjr is en je isja gebed is niet verricht ben je te laat.

het beste is op tijd bidden anders samen met magrebgebed als je vroeg gaat slapen.

Want wie zegt dat je tegen de ochtend nog leeft om het gebed in te halen.

Beslama

05-06-2002, 19:57
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Volgens mij heeft imam gelijk,en mag je het alischa gebed samennemen met maghreb maar alleen je op de tijd van alischa echt niet kan,maaaar ik ga het inschaallah bij een zuster navragen en dan hoor je het inschaallah morgen.Ik heb mijn boekje van de leer van fiqh uitgeleend anders had ik het zelf opgezocht.


De reden dat ik zelf twijfel is omdat ik in boek van de leer van fiqh had gelezen dat alleen een reiziger zijn salaats mag samennemen. Allahoe a3lem.

Ik ga het inschaallah voor je navragen.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

05-06-2002, 20:18
Sallam Baqorban,


Je mag sallat lisja bidden voordat je naar bed gaat. Maar dan moet je wel echt gaat slapen dan mag je het voor het naar bed gaan bidden en niet andere dingen gaan doen. Allah oe ahlam

05-06-2002, 20:27


Sommige mensen wachten een ander half uur na het magreb gebed en dan bidden is het isjagebed.
Hier zijn niet echt betrouwbare hadidths over. De meeste moskeeên in Belgie bidden in de zomer magreb en isja samen.

05-06-2002, 20:29
Hoi/ salaam

Het schijnt dat paar (meeste) moskeen afspraken hebben gemaakt over magreb en isja gebed om die samen te bidden. En het was toen goed gekeurd door iemand (geleerd uit midden oosten). Maar om isja s'ochtends te bidden?? dat kan niet, want die dag is voorbij..

05-06-2002, 23:00
het isjagebed is het nachtgbed en duurt zolan het nacht is.
Je kan het isjagebed bidden tot en met het fadjrgebed als je hebt verslapen ofzo.Het beste is op tijd bidden of als je moet slapen samen met magrebgebed.Liever niet tot voor de ochtendgebed want stel je voor dat je tijdens je slaap sterft dan ben je 1 gebed schuldig bij Allah.

06-06-2002, 10:35
Dank jullie wel voor jullie antwoorden EL HAMDULLILAH. ik denk dat het voor mij het beste is wanneer ik het echt niet meer volhou het Isja gebed samen met het Maghrib gebed doe. Moge Allah jullie belonen INSHALLAH.

06-06-2002, 12:50
kan je dan echt niet wachten?? ik wacht aaaltijd tot het isja is en dan ga ik bidden en dan ga ik slapen en ik sta ook altijd om 5 uur op ik slaap niet zoveel... nou ik ben blij dat ik isja wel kan bidden want dat is heel belangerijk voor mij

06-06-2002, 15:43
salaam,

Ik verwonder mij een beetje over jullie uitspraken, want ik heb geen bewijsvoering gelezen. De 'isha gezamelijk bidden lijkt mij al helemaal onwaarschijnlijk(direct na de magreb natuurlijk). Willen de mensen die hier reageren a.u.b. met bewijs komen zodat we er allemaal van kunnen leren.

djazakom allahu ghairan
salaam

06-06-2002, 16:35

Citaat:
Origineel gepost door Pinokkio
Sallam Baqorban,


Je mag sallat lisja bidden voordat je naar bed gaat. Maar dan moet je wel echt gaat slapen dan mag je het voor het naar bed gaan bidden en niet andere dingen gaan doen. Allah oe ahlam
DIT HEB IK OOK ALTIJD GEDAAN. ALS IK DENK...IK HEB SLAAP EN IK RED HET NIET MEER,DAN BID IK ISHA EN GA DIRECT NAAR BED...DUS GEEN TV GEKIJK OF NOG WAT ETEN....

VOOR ZOVER IK WEET IS DIT DE NORMALE GANG VAN ZAKEN....EN DAT VAN SAMENVOEGEN IS ONLOGISCH WANT JE MOET ISHA OP ZN LAATST MOGELIJKE TIJD DOEN....EN ALS JE SAMEN BID MAAR JE GAAT PAS 3 UUR LATER SLAPEN..DAN KAN TOCH BETER 3 UUR LATER ISHA BIDDEN EN DAN GAAN SLAPEN>

CORRECT ME IF I'M WRONG?!

06-06-2002, 19:27
Salaamm oe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Hhhhm allereerst wil ik tegen baqorqan zeggen dat ik me aan me woord heb gehouden en dat ik het heb opgezocht,hier zijn deantwoorden en bewijzen op jouw vraag!!

Ten tweede Mustapha a, Je wou bewijzen zien? Ik hoop dat je dit genoeg vind,inschaallah!


In deze tijd van het jaar (zomer), waar het `ishaa'-gebed rond
middernacht moet plaatsvinden en de volgende ochtend het fajr-gebed
(zonsopgangsgebed) al rond de klok van drieën valt- krijgen we vaak de vraag voorgelegd of het is toegestaan het maghrib-gebed en t 'ishaa'-gebed direct achter elkaar te bidden. Veel mensen klagen over slaapgebrek, waardoor hun humeur en fitheid hun parten gaat spelen gedurende de dag waarin ze geacht worden te functioneren. Ook krijgen wij de vraag of het combineren van beide gebeden is toegestaan wanneer de werktijden dusdanig moeilijk liggen, en men op het werk geen gelegenheid heeft om het gebed te verrichten. Alhier het antwoord:
Ahmad, Qadi Husayn, al-Khattabi en al-Mutawali van de Shafi`itische school zijn van mening dat het toegestaan is twee gebeden met elkaar te combineren,of op het tijdstip van het laatste gebed of op het tijdstip van het eerste.Dit kan bijvoorbeeld vanwege ziekte. Dit is namelijk een groter ongemak dan regen. An-Nawawi zegt: "Dit is een geprononceerde opinie gestoeld op bewijzen". In al-Mughni staat: "De ziekte waarbij het is toegestaan om de gebeden te combineren is het die anders nog meer zwakte en ongemakken zou voortbrengen (als men ze gescheiden moest verrichten)".De Hanbalitische jurisprudenten zijn het meest soepel en hebben het voor de moslim toegestaan om -zo nu en dan- dhuhr en `asr samen te bidden of maghrib en `ishaa', vanwege bepaalde omstandigheden. Voor de zieke, voor de zogende moeder waarvoor het moeilijk kan zijn om voor iedere afzonderlijke alãt
(verplicht gebed) haar kleding te reinigen, voor de vrouw die geregeld
tussentijdse bloedingen heeft, voor degene die aan incontinentie lijdt,
voor degene die zichzelf niet kan reinigen en voor degene die zijn leven vreest of zijn eigendommen of zijn familie, zo schrijft men, is het toegestaan de gebeden gezamenlijk te verrichten, als het afzonderlijk bidden te zwaar wordt. Ibn Taymiyyah zei: "De meest soepele mening is die van de Hanbalieten, die het toestaan de twee gebeden met elkaar te combineren als men het druk heeft (al-Nasa'i heeft hierover iets van de Profeet, vzmh,overgeleverd). Tevens zeggen ze dat ook de kok en de bakker, noem maar op,de gebeden mogen combineren als ze vrezen dat hun investeringen er anders onder zullen lijden en ze misschien failliet raken".
En dit brengt een heleboel rust.
Het gebeurde dat de Profeet, vzmh, gebeden met elkaar combineerde, ook als hij niet op reis was of als het niet regende. Ibn `Abbas werd hier naar gevraagd. Men vroeg hem: "Wat was de bedoeling van de Profeet hiervan?". Hij antwoordde: "Hij wilde zijn natie niet overbelasten". Deze hadith (profetische overlevering) komt uit Sahih Muslim.
Als het af en toe zwaar is om het verplichte gebed op de vastgestelde
tijden te verrichten, dan is het toegestaan de gebeden te combineren, op voorwaarde dat het niet een gewoonte wordt...of dat men het gebruikt bij verschillende gelegenheden waarbij men gewoon zin heeft om uit te gaan, zonder echt een goede reden hiervoor te hebben. Het is dus alleen toegestaan op bepaalde momenten of onder bepaalde omstandigheden, en niet voor altijd...het is toegestaan om de moslim te ontlasten en het hem/haar minder zwaar te maken.
Als iemand bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, en zijn/haar werk begint
voor het maghrib-gebed en duurt tot na de tijd van het `ishaa'-gebed,dan mag hij ze met elkaar combineren. Al naar gelang zijn/haar omstandigheden kan men er een vroege combinatie van maken of juist een uitgestelde.
Of een dokter die een operatie moet uitvoeren. In deze situatie is het
bijvoorbeeld ook toegestaan om de gebeden te combineren, omdat de
situatie het vereist.
Dit hoort bij de regelgeving van de islam, die het de naasten makkelijk
wil maken en hen wil ontlasten. Maar wij zien niet in dat het gaan naar een feest een excuus kan zijn en een reden om de gebeden tegelijkertijd te verrichten, vooral niet als er gelegenheid is om te bidden. Men moet zich zeker niet schamen om de salãt (het verplichte gebed) te gaan
verrichten bij zulke gelegenheden, of het nu om mannen gaat of om vrouwen. Als het om de salãt gaat, dan moet er geen plaats zijn voor schaamte. Het is een verplichting. Het is juist zo dat degenen die bij dergelijke gelegenheden met de salãt beginnen een goed voorbeeld voor de anderen zijn, zodat de anderen gewezen worden op het belang ervan.
Dit komt van God's regelgeving en die moet openbaar zijn, moslims
zouden het openlijk moeten doen en het moeten eren.
"Dat is het. En als iemand God's gewijde symbolen in ere houdt, dan
komt dat van de godvrezendheid van de harten."(Koran 22:32)
Het probleem op dergelijke gelegenheden, die geregeld plaatsvinden
onder moslims, is dat ze worden gehouden tijdens de tijden van de gebeden en dat ze deze overlappen- vooral het maghrib-gebed, zonder dat er rekening wordt gehouden met het recht van God of met het geweten van die gelovigen die hun best doen om altijd op tijd het gebed te verrichten.
Als een ieder die het gewend is zijn gebeden op tijd te verrichten dit
nu ook zou doen bij dergelijke feesten, dan zou dat de organisatoren ervan beïnvloeden waardoor ze ervoor zouden zorgen dat er rekening mee werd gehouden en dat er gelegenheid was om het te doen.
Maar bij iedere afzonderlijke gelegenheid, voor een ieder voor wie het
zwaar is en het als een last ondervindt om het gebed op de vastgestelde tijd te verrichten, is het toegestaan de gebeden te combineren. Dit is voor iedere afzonderlijke persoon verschillend en men kan slechts voor zichzelf bepalen wat te zwaar is. En God leidt naar de juiste weg.


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

07-06-2002, 10:48Citaat:
Origineel gepost door muslima1900
Salaamm oe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Hhhhm allereerst wil ik tegen baqorqan zeggen dat ik me aan me woord heb gehouden en dat ik het heb opgezocht,hier zijn deantwoorden en bewijzen op jouw vraag!!

Ten tweede Mustapha a, Je wou bewijzen zien? Ik hoop dat je dit genoeg vind,inschaallah!


In deze tijd van het jaar (zomer), waar het `ishaa'-gebed rond
middernacht moet plaatsvinden en de volgende ochtend het fajr-gebed
(zonsopgangsgebed) al rond de klok van drieën valt- krijgen we vaak de vraag voorgelegd of het is toegestaan het maghrib-gebed en t 'ishaa'-gebed direct achter elkaar te bidden. Veel mensen klagen over slaapgebrek, waardoor hun humeur en fitheid hun parten gaat spelen gedurende de dag waarin ze geacht worden te functioneren. Ook krijgen wij de vraag of het combineren van beide gebeden is toegestaan wanneer de werktijden dusdanig moeilijk liggen, en men op het werk geen gelegenheid heeft om het gebed te verrichten. Alhier het antwoord:
Ahmad, Qadi Husayn, al-Khattabi en al-Mutawali van de Shafi`itische school zijn van mening dat het toegestaan is twee gebeden met elkaar te combineren,of op het tijdstip van het laatste gebed of op het tijdstip van het eerste.Dit kan bijvoorbeeld vanwege ziekte. Dit is namelijk een groter ongemak dan regen. An-Nawawi zegt: "Dit is een geprononceerde opinie gestoeld op bewijzen". In al-Mughni staat: "De ziekte waarbij het is toegestaan om de gebeden te combineren is het die anders nog meer zwakte en ongemakken zou voortbrengen (als men ze gescheiden moest verrichten)".De Hanbalitische jurisprudenten zijn het meest soepel en hebben het voor de moslim toegestaan om -zo nu en dan- dhuhr en `asr samen te bidden of maghrib en `ishaa', vanwege bepaalde omstandigheden. Voor de zieke, voor de zogende moeder waarvoor het moeilijk kan zijn om voor iedere afzonderlijke alãt
(verplicht gebed) haar kleding te reinigen, voor de vrouw die geregeld
tussentijdse bloedingen heeft, voor degene die aan incontinentie lijdt,
voor degene die zichzelf niet kan reinigen en voor degene die zijn leven vreest of zijn eigendommen of zijn familie, zo schrijft men, is het toegestaan de gebeden gezamenlijk te verrichten, als het afzonderlijk bidden te zwaar wordt. Ibn Taymiyyah zei: "De meest soepele mening is die van de Hanbalieten, die het toestaan de twee gebeden met elkaar te combineren als men het druk heeft (al-Nasa'i heeft hierover iets van de Profeet, vzmh,overgeleverd). Tevens zeggen ze dat ook de kok en de bakker, noem maar op,de gebeden mogen combineren als ze vrezen dat hun investeringen er anders onder zullen lijden en ze misschien failliet raken".
En dit brengt een heleboel rust.
Het gebeurde dat de Profeet, vzmh, gebeden met elkaar combineerde, ook als hij niet op reis was of als het niet regende. Ibn `Abbas werd hier naar gevraagd. Men vroeg hem: "Wat was de bedoeling van de Profeet hiervan?". Hij antwoordde: "Hij wilde zijn natie niet overbelasten". Deze hadith (profetische overlevering) komt uit Sahih Muslim.
Als het af en toe zwaar is om het verplichte gebed op de vastgestelde
tijden te verrichten, dan is het toegestaan de gebeden te combineren, op voorwaarde dat het niet een gewoonte wordt...of dat men het gebruikt bij verschillende gelegenheden waarbij men gewoon zin heeft om uit te gaan, zonder echt een goede reden hiervoor te hebben. Het is dus alleen toegestaan op bepaalde momenten of onder bepaalde omstandigheden, en niet voor altijd...het is toegestaan om de moslim te ontlasten en het hem/haar minder zwaar te maken.
Als iemand bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, en zijn/haar werk begint
voor het maghrib-gebed en duurt tot na de tijd van het `ishaa'-gebed,dan mag hij ze met elkaar combineren. Al naar gelang zijn/haar omstandigheden kan men er een vroege combinatie van maken of juist een uitgestelde.
Of een dokter die een operatie moet uitvoeren. In deze situatie is het
bijvoorbeeld ook toegestaan om de gebeden te combineren, omdat de
situatie het vereist.
Dit hoort bij de regelgeving van de islam, die het de naasten makkelijk
wil maken en hen wil ontlasten. Maar wij zien niet in dat het gaan naar een feest een excuus kan zijn en een reden om de gebeden tegelijkertijd te verrichten, vooral niet als er gelegenheid is om te bidden. Men moet zich zeker niet schamen om de salãt (het verplichte gebed) te gaan
verrichten bij zulke gelegenheden, of het nu om mannen gaat of om vrouwen. Als het om de salãt gaat, dan moet er geen plaats zijn voor schaamte. Het is een verplichting. Het is juist zo dat degenen die bij dergelijke gelegenheden met de salãt beginnen een goed voorbeeld voor de anderen zijn, zodat de anderen gewezen worden op het belang ervan.
Dit komt van God's regelgeving en die moet openbaar zijn, moslims
zouden het openlijk moeten doen en het moeten eren.
"Dat is het. En als iemand God's gewijde symbolen in ere houdt, dan
komt dat van de godvrezendheid van de harten."(Koran 22:32)
Het probleem op dergelijke gelegenheden, die geregeld plaatsvinden
onder moslims, is dat ze worden gehouden tijdens de tijden van de gebeden en dat ze deze overlappen- vooral het maghrib-gebed, zonder dat er rekening wordt gehouden met het recht van God of met het geweten van die gelovigen die hun best doen om altijd op tijd het gebed te verrichten.
Als een ieder die het gewend is zijn gebeden op tijd te verrichten dit
nu ook zou doen bij dergelijke feesten, dan zou dat de organisatoren ervan beïnvloeden waardoor ze ervoor zouden zorgen dat er rekening mee werd gehouden en dat er gelegenheid was om het te doen.
Maar bij iedere afzonderlijke gelegenheid, voor een ieder voor wie het
zwaar is en het als een last ondervindt om het gebed op de vastgestelde tijd te verrichten, is het toegestaan de gebeden te combineren. Dit is voor iedere afzonderlijke persoon verschillend en men kan slechts voor zichzelf bepalen wat te zwaar is. En God leidt naar de juiste weg.


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
rabbi igellik voor je bijdrage,

maar ik kan niet concreet terugvinden waar het in deze topic omgaat. je schrijft dat het samenvoegen van gebeden is toegstaan igv ziekte/tussentijdse bloedingen van een vrouw/omstandigheden van werk enz.....maar je schrijft niets over isha samenvoegen of niet wanneer je je slaap niet kan ophouden in deze periode dat isha laat plaatsvindt.....je schrijft dat jullie die vraag geregeld krijgen....maar je plaats er geen antwoord bij..................het kan aan mij liggen(misschien moet ik tussen de regels door lezen) maar wat is nou correct i:samenvoegen van isha en maghreb of isha bidden vlak voor je gaat slapen?????