Bekijk volle/desktop versie : Ayatul Koersie29-05-2003, 12:04
Er was een handelaar die in de maand Ramadan in Basra dadels wilde verkopen. Hij moest tijdens zijn verblijf een onderdak hebben en vond een huis, waarvan de eigenaar hem vertelde dat het behuisd werd door een ifriet genaamde djinn.
De man vertelde verder dat iedereen die in het huis woonde door hem werd gedood of weggejaagd.
De handelaar zei dat hij alleen vrees had voor Allah en niet bang was voor de djinn.

De man huurde het huis, gelijk de eerste nacht toen hij in bed lag kwam de djinn in een zwarte gedaante op hem af. De man begon gelijk Ayatul Koersie te reciteren, maar tot zijn verbazing reciteerde de djinn iedere regel mee
tot en met de laatste regel:

" Wa la ja'oedoehoe hief-dhoehoema wa hoewa al aliyoe al adiem"

De dijnn kon die regel niet uitspreken, de man had de zwakke punt ontdekt en bleef de zin achterelkaar herhalen totdat de zwarte gedaante verdween.

Toen de man de volgende ochtend wakker werd zag hij op de plek waar de djinn was as op de grond liggen, waarschijnlijk was de djinn door Ayatul Koersie verbrand

Salamoe 3alaikoem,

02-06-2003, 00:38Citaat:
Origineel gepost door AboeAsad
Salaamoe alaikoem werahmatoe Allah,

waar hebben juliie dit verhaal vandaan als ik vragen mag?

P.S. Ben gewoon nieuwsgierig

we alaikoem esalaam
Salamoe alaikoem wa rahmatullah

Je kunt dit ook op http://www.al-islaam.com vinden, volgens mij bij artikkelen en dan bij fiqh of 'aqidah.....kijk maaaar insha allah


04-06-2003, 19:02

Citaat:
Origineel gepost door AboeAsad
Salaamoe alaikoem werahmatoe Allah,

waar hebben juliie dit verhaal vandaan als ik vragen mag?

P.S. Ben gewoon nieuwsgierig

we alaikoem esalaam
Salaamoe alaikoem

ik he deze via mail ontvangen

04-06-2003, 20:05

Citaat:
Origineel gepost door miss_mariam17
Salaamoe alaikoem

ik he deze via mail ontvangen
Ik heb dat ook gelezen in het boekje 'Ayat Kursie' genaamd.

06-06-2003, 19:54


Ayatal Koersie

Bismilah ira7maan ira7iem
Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Menda elladhie yashfa3oe 3iendahoe iella bie'iednieh. Ya3lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem.

Walaa yoe7ietoena bieshay'ien mien 3ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie3a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe 7iefdoehoema, wa hoewa al 3aliyyoe al 3adhiem.


Ayatal Koersie Vertaling

In de Naam van Allah de Barmhartige,de Genadevolle
Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,
sluimer noch slaap kan Hem treffen.
Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof?
Hij kent wat er voor hen is en wat achter
hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.
En Zetel (1) strekt zich uit over Hemelen
en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;
Hij is de Verhevene, de Almachtige.
(Al Baqarah:255)

(1) Koersie: wordt letterlijk als Zetel vertaald


Voorwoord

Ayatul Koersi betekent het troonvers en is daarmee de hoogste vers van de Koran. De beloning voor de recitatie van dit vers is heel groot. In de traditie van de profeet vzmh is het gebruikelijk om dit vers na iedere verplichte gebed te reciteren. Het mag daarbuiten ook ten alle tijden worden gereciteerd.

Hoewel men met dit vers bescherming bij Allah kan zoeken tegen de invloed van Satan, is het ook heel belangrijk dat het begrepen wordt. Hoe goed we ons best ook doen om het te begrijpen, we zullen de ware inhoud van de goddelijke verzen nooit 100% begrijpen, simpelweg omdat Allah in Ayatul Koersie zegt: "En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil."

We hebben een korte uitleg gegeven van Ayatul Koersie, het trachten naar de volledige uitleg zou een bibliotheek vol met boeken vullen.

Zegeningen van Ayatul Koersie

De profeet vzmh heeft ons aanbevolen om Ayatul Koersie na iedere fard gebed te reciteren. De waarde hiervan heeft hij als volgt beschreven:

"Niets behalve de dood kan diegene weerhouden van het Paradijs die na iedere fard gebed Ayatul Koersie reciteert"
En " Als de dood er niet was, zou een ieder die Ayatul Koersie reciteert na iedere fard gebed, rechtstreeks naar het Paradijs gaan"

De profeet vzmh heeft ons ook aanbevolen om Ayatul Koersie te reciteren voor het slapengaan.

Als je gaat slapen, reciteer Ayatul Koersie , dan zal Allah voor jou een engel in dienst stellen en je zult tot in de ochtend beschermd worden tegen de duivel. Evenals voor het slapen, kan de troonvers ook gereciteerd worden wanneer men wakker wordt. Ieder dienaar van Allah die Ayatul Koersie met een oprechte hart reciteert met de bedoeling om bescherming krijgen.


Uitleg van de troonvers
Allah! Er is geen God dan Hij

De zin " Er is geen God dan Hij" vormt de fundamentele basis van islam, het is waarop de Islam is gebaseerd en waarom Allah het leven heeft ingesteld; wij zijn geschapen om Allah te aanbidden, deze zin is ook daarom het fundament van aanbidding tot Allah.

"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (51:56)

In een hadith Koedsie vertelt Allah aan Profeet Moesa dat deze zin (Kalima Tawhied) zwaarder weegt dan het heelal: " O Mozes, als de aarde, de hemelen en de inhoud ervan, de zeeën en wat erin zit, op de ene kant van een weegschaal gelegd zouden worden, en op de andere schaal de kamila Tawhied zwaarder wegen" (Hadith Qudsi)

Tawhied is niet alleen een zin die we vanuit ons hart moesten uitpreken maar is ook een levenswijze. Het eist van ons dat we onze waarde, normen en manier van denken naar de inhoud hiervan moeten instellen.

De getuigenis is een belofte die we aan Allah doen, we sluiten daarmee een verband en beloven Hem dat we iedere vorm van afgoden zullen verwerpen, waar en wanneer we ze ook maar tegenkomen. Pas nadat we dit doen acht Allah ons in staat om Zijn Eenheid te erkennen. Drie vormen van afgoden