Bekijk volle/desktop versie : Imam ashafi'i02-06-2002, 11:42
Arabië 750 A.D. 900 A.D.


De dynastie der Abbasiden volgt die der Omajjaden op en sticht het kalifaat van Bagdad dat uitgroeit tot een metropool met een geweldige uitstraling. Na de dood van Haroen al-Rasjid ontstond een onenigheid tussen zijn zoons Al-Mamoen en Al-Amin. Want zowel Al-mamoon, die in Perzië als kalief werd erkend, als Al-Amin, die vanuit Bagdad regeerde, wilden de alleenheerschappij in handen krijgen. Al-Mamoen behaalde tenslotte, met behulp van het Perzische leger de overwinning. Als erfgenaam van zijn vader bleef Al-Mamoen de kunst en wetenschappen in ere houden. Deze belangstelling nam aanzienlijk toe door de kritische bewerking van de Griekse en christelijke culturele erfgoed. Dit is het tijdperk waarin de geleerde Ashafi`i leefde.Imam Mohammed Ibnou Idries Ashafi`iMohammed Ibnu Idries Al-abaas Ashafi`i is in het jaar 767 A.D. geboren, en stierf in het jaar 819 A.D. Hij is afkomstig uit Gaza te Palestina en stamt af van Banu Hashiem, de stam waar de profeet Mohammed (vzmh) ook vanaf stamt. Hij groeide op als een arme wees onder de hoede van zijn moeder. Zij bracht hem al reeds op jonge leeftijd naar de lezingen die werden gehouden in Mekka. Zijn moeder wenste dat hij zich verdiepte in de Islamwetenschappen. Hij bleek een zeer intelligente knaap te zijn en kende de Koran al reeds op zeer jonge leeftijd uit het hoofd. Daarna stortte hij zich op de overleveringen van de Profeet (vzmh). Zijn niveau van Arabisch was zeer hoog daar hij op jonge leeftijd verhuisde van Mekka naar Hudail. Deze plaats stond bekend als de bakermat van de Arabische taal.


Nadat hij het boek Al-mowatta van de geleerde imam Malik had gelezen, besloot hij te verhuizen naar Medina om bij deze geleerde in de leer te gaan. Na de dood van imam Malik in het jaar 795 A.D, ging hij in de leer bij andere geleerden in de omliggende landen. Eén van de geleerden was Mohammed Ibnu Al-Hassan te Bagdad. Hij vestigde zich echter niet in Irak daar de kalief Al-Mamoen, sterk beïnvloed door de Al-Mo´tazila, die zich baseerden op de rationele interpretatie van de Islam en niet veel belang hechtten aan de overleveringen en de juiste interpretatie van de Koran.


Om deze reden keerde hij terug naar Mekka en begon daar les te geven in de moskee Al-haram. Tijdens de jaarlijkse bedevaart kwam hij velen geleerden tegen en maakte van deze gelegenheid gebruik om kennis van hen op te doen. Hij heeft negen jaar lang les gegeven in Mekka.Eén van zijn leerlingen was de geleerde Ahmed Ibnu Hanbal. Ahmed heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) heeft gezegd: Allah stuurt elk honderd jaar een geleerde om de religie te doen herleven. De eerste eeuw was dat Omar Ibnu Abdelaziz en de tweede eeuw denk ik dat het de geleerde Achafii is.


De geleerde Arrabih Ibnu Sulaiman heeft gezegd: de geleerde Achafii begeleidde, na het ochtendgebed in de moskee Al-haram, studenten die de Koran uit het hoofd wilden leren. Als de zon op kwam gingen ze weg en onderwees hij de volgende groep studenten in de leer der overleveringen. Deze studenten verdiepten zich in de betekenis en de uitleg van de overleveringen. Als zij klaar waren werd het tijd voor een open lezing om vragen te stellen. Bij het intreden van het ochtendlicht onderwees hij de studenten die zich in de Arabisch taal en grammatica verdiepten. Zo ging dat door tot in de middag.Zijn meesters


Door zijn vele reizen is Achafii bij verschillende meesters in de leer geweest, o.a.in Jemen, Irak en Egypte. In de Arabische Schiereiland was hij in de leer bij de grote geleerde Imam Malik.


In Egypte was hij in de leer bij o.a. de geleerde Jahja Ibnu Said.Zijn boeken


Een van zijn bekendste boeken is Al-um. Dit boek gaat over Islamitische jurisprudentie. De geleerde Abu Zahra heeft gezegd: de geleerden delen de mening dat dit boek daadwerkelijk tot zijn werken behoort. Hij heeft het geschreven nadat hij zich in Cairo te Egypte had gevestigd. De geleerde Arribih Ibnu Sulaiman heeft het boek Al-um overgeleverd. Het is het eerste boek waarin zijn ideologische stroming terug te vinden is.Zijn tweede boek is Arrisalah. Abderrahman Ibnu Mahdi vroeg Ashafi`i om hem een brief te schrijven met de principes en uitgangspunten die hij gebruikte om zijn kennis uit te breiden. Hij schreef dit boek en stuurde het Abderrahman Ibnu Mahdi. Hij gaf zijn boek geen naam, maar werd wel bekend onder de naam Arrisalah (de brief).Zijn ideologische stroming (wetschool) is tegenwoordig terug te vinden in Irak , Syrië, Egypte en vooral in Indonesië.

03-06-2002, 10:29


as salaam alaikum wa rahmathullahi wa barakathu

djazaak-Allah Masj-Allah echt heel mooi bedankt voor dit informatie,ga zo door ,ik hoop insj-Allah snel meer van je te kunnen lezen.
your brother in the deen of Islam
mohammad charif

04-06-2002, 21:07
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Mashaallah ye oghty,Wat een mooie informatie heb je hier neergezet.

mashaallah,moge Allah je belonen,inschaallah.

SAlaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

05-06-2002, 14:20
salaam,

barakalahu fiek ya ogt. Ik hoop snel meer te lezen van de grote imams

en die site onderaan je berichtkan ik niet te pakken krijgen. Is dat de reciteur mhasny die heel snel leest en veel huilt?

05-06-2002, 14:33


Wa salaam oe aleikoem wr wb broeders en zusters,

Djazakoemlah!
En Agie mustapha...jaaaa het is inderdaad al mohasny!Echt te gek is het gewoon hoe die man reciteerd..zo mooi gewoon!En jah vooral als ie huilt..Ik raad iedereen aan om 's een keertje naar die man te luisteren!
Je kunt m beluisteren op http://www.islamway.com ,je gaat dan indien je geen arabisch kan lezen naar "dutch", dat staat linksboven,en daarna kies je koraan en dan ga je naar al mohasany...Moge Allah jullie allen belonen ,insha'allah...

wa aleikoem salaam wr wb,
jullie zuster

05-06-2002, 14:35
wa salaam oe aleikoem wr wb...

Ach wat maakt het uit,hier is die link zelf,dan hoeven jullie geen moeite te doen insha'allah:

http://www.islamway.com/dutch/echapters.php?recitor_id=39

Hoop dat dit lukt...

wa salaam aleikoem wr wb