Bekijk volle/desktop versie : "]"Als er nog Moslims zijn op Aarde..."09-04-2006, 21:24
"Als er nog Moslims zijn op Aarde..."

Een brief is gevonden in Tsjetsjenië, die geschreven was door een slachtoffer van het concentratiekamp in Chernokozovo. De gevangene, wiens identiteit onbekend is, richtte zich tot elke Moslim in elke hoek van de wereld. De gevangene die zeker slachtoffer was van beestachtige mishandeling, had geen andere keus dan een brief schrijven met eigen bloed!

Wij kunnen ons alleen nog maar inbeelden dat dit slachtoffer geleidelijk tot dood doorbloedde terwijl deze zijn/haar laatste woorden met zijn/haar eigen bloed schreef, vol met tranen, bloed en wanhoop… Met het bloed, wat er nog van over was ten gevolge van de mishandeling door Russisch vuil. Hij/zij schreef dit bericht na het ondergaan van een tragedie, hopend dat dit bloed de onwetende en koppige harten zal wakker schudden. Deze brief is kort, maar de pijn zal de harten van diegenen die geloven in Allah de Verhevene en zijn Profeet treffen en doen beven. In een verklaring zei hij/zij:

"Als er nog Moslims over zijn op deze wereld, laat hen dan de Moslimse vrouwen helpen wiens ook kleren verscheurd worden in de Russische kampen in Tsjetsjenië..."

De brief eindigt als volgt :

"Ik moet nu stoppen want mijn bloed raakt nu op zijn eind…"

Geschreven met bloed, écht bloed! Wat valt er nog te zeggen? Wat kan er nog meer gezegd worden, oh Moslims?

Terwijl jullie 's nachts heerlijk slapen in bed, worden de Moslimse vrouwen, jullie eigen zusters, verkracht in de Russische kampen. Terwijl jullie dua verminderen, schreeuwen de Moslimse vrouwen, jullie eigen moeders, uit onder mishandeling. Terwijl jullie tranen opdrogen, druppelen tranen van bloed van Moslimse vrouwen, jullie eigen dochters, in Russische vernietigingskampen.

Waar zijn de oplettende harten? Waar zijn de volgeschoten ogen? Waar zijn de scherpe zwaarden? "Als er nog Moslims over zijn op deze wereld, laat hen dan de Moslimse vrouwen helpen wiens kleren ook verscheurd worden in de Russische kampen.

http://www.qoqaz.net

09-04-2006, 21:40


In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
In de Heilige Qur`an zegt Allah, de Verhevene: Is het niet tijd voor de gelovigen om hun harten te verzachten wanneer Allah genoemd wordt ?


Maar wat toont aan dat onze harten hard of zacht zijn ? Een moslim kan voldoen aan alle instructies aangaande het gebed (Namaz), vasten, Hajj verrichten en armenbelasting (Zakat), maar toch nog steeds hardvochtig blijven. Wat betekent dat ?

U zult weten, o mijn moslim broer, indien u onverschillig tegenover de problemen en nood van andere moslims bent, indien u niet bezorgd bent omtrent hun problemen en hen niet te hulp schiet, dan bent u hardvochtig!

Vandaag de dag wordt moslim bloed in vele hoeken van de wereld vergoten. De toestand is overal moeilijk. Maar wat betreft het lot van Tsjetsjenië, vergroot het gevoel van de meeste sympathie. De vijanden gebruiken alle soorten van methoden om de geest van de moslims te breken en om hen te vernederen.

In Tsjetsjenië zijn er filtreren (concentratie) kampen, waar mensen alle soorten van strenge folteringen ondergaan. En zelfs al zijn de meeste gevangenen mannen, toch zijn er nog steeds vele vrouwen en kinderen die eindigen in deze kampen. Indien een persoon geluk heeft, ontkomt hij/zij daar levend uit, iedereen wordt volledig gefolterd, de lichamen zijn met sporen van foltering bedekt. En de ongelovigen proberen dit zelfs niet geheim te houden.

Het feit om Tsjetsjeense kinderen te gijzelen werd weid verspreid. De journalisten schreven over deze gruwelen van de slachtoffers van wat hun dierbaren hen vertelden. Bijvoorbeeld kinderen van 10-12 inclusief meisjes werden in Chernokozovo kamp vastgehouden. Zij werden gefolterd en geslagen. Een meisje van 14 jaar werd vier dagen achter elkaar verkracht. Zwangere vrouwen waren ook onder de gevangenen, één van hen was acht maanden zwanger.

O, moslim broer! Indien dit uw zus, vrouw of uw moeder was, zou uw hart van woede koken en had u onmiddellijk wraak genomen. Maar wanneer u over deze dingen hoort, hetgeen met andere moslim vrouwen gebeurt, indien u niet met zo'n emotie reageert, en indien u onverschillig jegens hen bent, dan is uw hart werkelijk met een dikke laag ijs bedekt!

Een oudere vrouw vanuit Palestina hield een foto van haar 12 jarige zoon vast en vertelde dat Israëlische soldaten haar huis inbraken. Enkel vrouwen waren in het huis. De soldaten begonnen hen te bedreigen en de 12 jarige jongen sprong onmiddellijk naar de andere kamer en grijpt wat hij grijpen kon en stortte zich naar beneden op de soldaten. Zij beschoten hem tweemaal. De buren hoorden het geluid en versnelden naar dat huis, maar de soldaten bedreigden hen en mochten niet om een ambulance roepen. Zij bleven daar tot de jongen stierf. In plaatsen zoals Palestina, Tsjetsjenië of Afghanistan worden kinderen met God’s wil Shaheeds (Martelaren).

Tsjetsjeense vluchtelingen (Muhajirs/gedwongen kolonisten) leven in de moeilijkste omstandigheden: in tenten, op boerderijen of in chemische meststof magazijnen. Zij lijden rampzalig aan tekort van voedsel, medisch voorzieningen en brandstof. De helft van de inwoners van deze vluchtelingenkampen zijn ernstig ziek, honderden gevallen van tuberculose. Mensen sterven omdat er geen elementaire medische hulp is. En voor voedsel krijgend zij enkel één brood en drie honderd gram havermoutpap voor drie dagen!

Sommigen zouden wellicht denken: ik ben één persoon, wat kan ik doen ? En het is te ver weg van hier! Nee, er is niets dat slechts één persoon kan doen. Maar moslims zijn één Ummah ( Natie) Onze macht is in Jama’at. Dit is de enige weg om elkander te helpen, alleen met elkaar kunnen we de moslim naties van onderdrukking en vernedering bevrijden. Alle moslims zijn broeders. En niets kan dit ooit scheiden.

Wij kunnen onze harten aanvuren door aan hen te denken en voor ze zorgen. Laten we de eerste moslims voor de geest roepen. Toen de gelovigen Mecca verlieten en Hijra verrichten voor de zaak van Allah, verlieten zij hun huizen en hun eigendom om de hoofdzaak te handhaven: het Geloof. Zo wat deden de mensen van Medina ? De Ansar nodigde de Muhajireen uit naar hun huizen, en deelde zo hun schuilplaatsen, stukken brood, en hun borden voedsel alsof het hun eigen broers waren.

Soms kruipt arrogantie in de harten van degenen die Allah met rijkdommen begiftigde. Zij vergeten dat deze rijkdommen van Allah zijn. Deze mensen merken niet op wat er om hen heen gebeurt, zij leven in hun eigen wereld, hoewel de Meest Verhevene zegt: ‘’schenk op de weg van Allah met hetgeen Wij jullie mee begiftigd hebben…’’

Laten we eens kijken naar Umar Ibn Al-KHattab, de metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) en de Tweede Khalief van de moslims. Tijdens zijn heersen namen moslims een geweldig bezit van landen tijdens de Jihad op de weg van Allah en nodigde mensen uit naar de Islam. En enkel een moment kwam in Umars gedachte dat hij slechts degene is die regeerde over zo'n geweldige land als niemand tevoren.

En hij liet zulke gedachte onmiddellijk verdwijnen. Hij ging naar buiten en richtte zich naar de markt. Daar ontmoette hij een bezoeker die zijn koopwaar uitlaadde. De handelaar dacht dat Umar een ordinaire werker was en wilde hem betalen voor het werk dat hij had verricht. Elke keer wanneer gelovigen voorbij liepen zeiden zei: vrede zij met u! En de koopman stond verbaast hoe vriendelijk de mensen waren, aangezien zij hem begroetten terwijl ze hem niet kennen. Maar een man zei: vrede zij met u, o heerser der gelovigen. De koopman dacht: nee, ik ben geen heerser der gelovigen. En toen pas besefte hij wie de werker was.

Dit is hoe Umar zijn Iman (Geloof) versterkte, en dit is hoe zijn hart werd aan gevuurd met het gedenken van Allah.

Wanneer we iets kopen, wat niet echt noodzakelijk is, behoren we ons niet te haasten datgene te kopen, maar in plaats hiervan zouden we aan andere moslims moeten denken die in barre tijden verkeren. Het heeft geen zin om te zitten peinzen wat we wellicht zouden kunnen doen, dit weet iedereen toch wel…

Abu Huraira verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

Op de Dag des Oordeel zal Allah zeggen: ‘’O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent ?” Hij zal zeggen: ”Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had ? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben ?


O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed.” Hij zal zeggen: ”O Heer, en hoe had ik U moeten voeden, terwijl U de Heer der werelden bent ?” Hij zal zeggen: “Wist je niet dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten ? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had.


O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven, want U bent de Heer der werelden.” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.”


Assalam Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu!

Abdul Wahab Al-Shishani

Bron: Kavkaz-Center

09-04-2006, 21:41
Mijn hart lijdt pijn - door Ummuz-Zubair

Mijn hart lijdt (boven haar begrip) pijn…[/SIZE]


Ik heb slechts een glimp opgevangen van de verschrikkelijkste misdaad dat een vrouw zich kan voorstellen… de verkrachting en verminking van een andere vrouw.

Maar dit was niet zomaar een vrouw… dit was onze zuster in de Islam, onze zuster in Imaan… zo dicht bij als onze bloedzussen... zo dicht bij u en ik als onze moeders en dochters, of tenminste, dit is de status die zij in onze harten zou moeten hebben, of wij haar zo behandelen is de vraag.

Wij zouden 's nachts niet rusten en niet slapen indien onze moeders, zussen of dochters eer geschonden werden, en op brute wijze vernederd en gefolterd zoals deze zusters. Indien onze moeders, zussen of dochters gilden van pijn, volledig weerloos, hun harten die uiteen barsten wanneer zij door de vijanden worden verkracht, en niet alleen plegen zij deze kwade misdaad, maar zij fotograferen en filmen het zonder schaamte noch respect.

Wat het erger maakt, is dat dit niet enkel om één zuster gaat, dit is niet in Oost Timor alleen (en hoeveel van ons verrichten een smeekbede voor onze zussen in Oost Timor? Zusters die slechter dan dieren worden behandeld door deze beesten. En hoeveel tijd maken wij vrij om aan hen te denken, of voor onze speciale en edele broeders die hun tijd offeren, hun rijkdom, hun energie, hun ledematen, hun zielen in het pad van Allah, en verdedigen hun zussen, moeders en dochters - zwakke en onderdrukten van deze Ummah.

Nee, dit is niet één zuster. Dit is niet de enige gebeurtenis. Dit is niet in Oost Timor alleen. Maar deze zelfde misdaad neemt dag na dag, uur na uur plaats, onze zussen en moeders en dochters in Tsjetsjenië, Palestina, Kasjmier, Filippines, in Maluku/Indonesië, en de lijst beëindigt niet. Dit is wat er met onze zussen in Bosnië en Kosovo gebeurde, en dit nog maar enkele jaren geleden - zussen even dicht bij ons als onze zussen in Schotland!

Mijn dierbare broeders en zusters, ik vraag me af, hoeveel zusters zullen nu wel niet in kwelling verkeren wanneer ik dit schrijf? Ik vraag me af, hoeveel broeders zullen nu wel niet verscheurd zijn van pijn wanneer zij zien wat er met hun vrouwen en dochters gebeurt?

Onze mooie moslimzusters, moeders en dochters zijn van hen verlegenheid, bescheidenheid, waardigheid beroofd, net zoals zij van hen kleding werden beroofd door deze monsters.

Mijn dierbare broeders, zouden jullie in de nachten door snurken, warm gewikkeld, gezellig en aangenaam in jullie luxe slaapkamers indien de kleren van uw vrouw werden verscheurd op de manier als de zusters in Oost Timor?

Ik wou, mijn dierbare broeders en zusters, dat ik de woorden zou kunnen vinden om precies uit te drukken wat in mijn hart is, ik handel er niet gerechtvaardig naar. Ik wou dat ik jullie de grafische gruwel waarvan ik slechts een glimp heb gevangen kon laten zien. Maar de foto's zijn te grafisch, subhan Allah, de ‘awrah van onze zusters tentoongesteld, en met alle respect voor haar en betreft de twijfelachtige kwesties, wil ik toch maar niet de URL hier plakken.

Het is genoeg dat ik u vertel dat het uw zuster is wiens ledematen door de laarzen van de soldaten verpletterd zijn - ja, soldaten, het was meer dan één monster die haar dit aandeed, haar zachte armen verpletterd.

Het is uw zuster wiens kleren werden afgescheurd.

Het is uw zuster die door een soldaat gekokhalsd werd, haar armen verpletterd terwijl de anderen dwongen om haar benen te spreiden en haar ondergoed verscheurden.

Het is uw zuster die vastgebonden, gefilmd en gefotografeerd werd tijdens de verkrachting, en God mag weten hoe vaak zij wel niet door deze monsters werd verkracht.

Het is uw zuster die herhaaldelijk geschonden werd, opnieuw en opnieuw, vanuit verschillende hoeken.

Het is uw zuster die een sigarettenpeukje in haar gevoelige lichaamsdelen kreeg uitgedoofd.

Het is uw zuster die uit schaamte en angst in een hoek terugdeinsde toen deze monsters naar haar keken, met kwellende woorden over haar kwetsbare, naakt en misbruikte lichaam.

Het is uw moslim zuster die door deze gestoorde mannen op de muur gehangen werd als een stuk vlees, totaal misbruikt en een kruisbeeld in haar borst kerfden!

Het is uw zuster wiens gezicht in vuiligheid werd afgedrukt, naakt, alsof de vernedering niet genoeg was geweest, vastgeknoopte touw rond haar hoofd en snijdend moet zij dit verdragen, en de foltering gaat brutaal door.

Het is u zuster die leefde en stierf (letterlijk verlaten) doodsbang, vernederd, weerloos, en alléén, als een hoop vuilnis op het terrein. Zij werd door hondsdolle beesten met hen wrede eetlust behandeld alsof zij lager dan vuilnis was.

Mijn ogen zijn na het bekijken van 12 foto’s gevuld met tranen. Ik kan me niet voorstellen hoe zij zich voelde tijdens de martelingen, de werkelijke horror.

Een broeder heeft mij geïnformeerd dat er ook een "real player" opname is, het geluid alléén doet de huid krimpen.

Moge Allah’s vervloeking op deze monsters dalen, en hen folteren in de diepe Hellevuur, op de manier zoals zij onze dierbare zusters hebben gemarteld.

‘’Dan was het einde bitter voor hen die kwaad deden, omdat zij de tekenen van Allah loochenden, en er over spotten. [SIZE=1][Surah ar-Rum 30:10][/SIZE]

Mijn dierbare broeders en zusters, wat moet er nog gebeuren voordat wij ontwaken? Hoeveel zusters moeten er nog verkracht worden? Hoeveel lichamen moeten er nog gefolterd worden? Hoeveel van onze vaders en broers moeten er vernederd en gefolterd worden? Hoeveel bloed moet er nog vergoten worden en hoeveel kreten moeten weergalmen alvorens wij naar de realiteit waarin wij leven ontwaken?

Mijn dierbare broeders en zusters, hoe vaak moet de straf van Allah ons overkomen alvorens onze slapende harten van hun achteloosheid ontwaken, voordat wij de beproevingen van onze broeders en zusters herinneren, voordat wij huilend smeekbede’s verrichten en onze zakken legen om hen omwille God bij te staan, voordat wij de gunst van Allah herinneren, niet slechts in onze harten of op onze tongen, maar in onze daden – dat wij deze herinnering van Allah zien en dankbaarheid voor Zijn gunsten met onze ledematen, voordat onze broeders hun bedden zullen verlaten – en voordat wij, de moeders en dochters van deze Ummah, hen aanmoedigen, smeken opdat zij hun huizen verlaten en dierbaren om zo de eer van deze Ummah te verdedigen, voordat onze harten de liefde voor deze wereld ruilen voor de liefde voor het Hiernamaals?

"Wanneer mensen vrekkig worden, overeenkomsten met fijne dingen en hun aandacht vestigen op landbouwactiviteit en Jihad in de Weg van Allah verloochenen, dan zal Allah ellende op hen doen neerdalen totdat zij terug keren naar de religie. [SIZE=1](Ahmad en Abu Dawud; Ibn Al-Qattaan classificeert hem als Sahih)

Moge Allah ons uit Zijn woede naar Zijn welbehagen leiden, en ons de kans geven om als een Ummah te handelen, onze toestanden beteren, en naar onze Rabb (in alle vormen van aanbidding) terug keren. Indien niet, dan zal dit zich blijven herhalen.

Subhaanaka Allahumma Ash-Hadu An La illaha illa Anta Astaghfiruka wa Utubu Ilayk.

09-04-2006, 21:42

Citaat door AbuMujahid:
"Als er nog Moslims zijn op Aarde..."

Een brief is gevonden in Tsjetsjenië, die geschreven was door een slachtoffer van het concentratiekamp in Chernokozovo. De gevangene, wiens identiteit onbekend is, richtte zich tot elke Moslim in elke hoek van de wereld. De gevangene die zeker slachtoffer was van beestachtige mishandeling, had geen andere keus dan een brief schrijven met eigen bloed!

Wij kunnen ons alleen nog maar inbeelden dat dit slachtoffer geleidelijk tot dood doorbloedde terwijl deze zijn/haar laatste woorden met zijn/haar eigen bloed schreef, vol met tranen, bloed en wanhoop… Met het bloed, wat er nog van over was ten gevolge van de mishandeling door Russisch vuil. Hij/zij schreef dit bericht na het ondergaan van een tragedie, hopend dat dit bloed de onwetende en koppige harten zal wakker schudden. Deze brief is kort, maar de pijn zal de harten van diegenen die geloven in Allah de Verhevene en zijn Profeet treffen en doen beven. In een verklaring zei hij/zij:

"Als er nog Moslims over zijn op deze wereld, laat hen dan de Moslimse vrouwen helpen wiens ook kleren verscheurd worden in de Russische kampen in Tsjetsjenië..."

De brief eindigt als volgt :

"Ik moet nu stoppen want mijn bloed raakt nu op zijn eind…"

Geschreven met bloed, écht bloed! Wat valt er nog te zeggen? Wat kan er nog meer gezegd worden, oh Moslims?

Terwijl jullie 's nachts heerlijk slapen in bed, worden de Moslimse vrouwen, jullie eigen zusters, verkracht in de Russische kampen. Terwijl jullie dua verminderen, schreeuwen de Moslimse vrouwen, jullie eigen moeders, uit onder mishandeling. Terwijl jullie tranen opdrogen, druppelen tranen van bloed van Moslimse vrouwen, jullie eigen dochters, in Russische vernietigingskampen.

Waar zijn de oplettende harten? Waar zijn de volgeschoten ogen? Waar zijn de scherpe zwaarden? "Als er nog Moslims over zijn op deze wereld, laat hen dan de Moslimse vrouwen helpen wiens kleren ook verscheurd worden in de Russische kampen.

http://www.qoqaz.net
Assalamoe alikoem broeder,

mooi verwoord, wiens tranen hier niet voor vallen is hard en vreest niet voor zijn of haar dood.

Er is iets wat wij zeker kunnen doen voor die het hulp nodig hebben en dat is een dua doen voor onze moslims. (een dua verricht veel wonderen)

wa3alaikoemoe salaam wr wb

09-04-2006, 21:50Citaat door Vrienden:
Mijn hart lijdt pijn - door Ummuz-Zubair

Mijn hart lijdt (boven haar begrip) pijn…[/SIZE]


Ik heb slechts een glimp opgevangen van de verschrikkelijkste misdaad dat een vrouw zich kan voorstellen… de verkrachting en verminking van een andere vrouw.

Maar dit was niet zomaar een vrouw… dit was onze zuster in de Islam, onze zuster in Imaan… zo dicht bij als onze bloedzussen... zo dicht bij u en ik als onze moeders en dochters, of tenminste, dit is de status die zij in onze harten zou moeten hebben, of wij haar zo behandelen is de vraag.

Wij zouden 's nachts niet rusten en niet slapen indien onze moeders, zussen of dochters eer geschonden werden, en op brute wijze vernederd en gefolterd zoals deze zusters. Indien onze moeders, zussen of dochters gilden van pijn, volledig weerloos, hun harten die uiteen barsten wanneer zij door de vijanden worden verkracht, en niet alleen plegen zij deze kwade misdaad, maar zij fotograferen en filmen het zonder schaamte noch respect.

Wat het erger maakt, is dat dit niet enkel om één zuster gaat, dit is niet in Oost Timor alleen (en hoeveel van ons verrichten een smeekbede voor onze zussen in Oost Timor? Zusters die slechter dan dieren worden behandeld door deze beesten. En hoeveel tijd maken wij vrij om aan hen te denken, of voor onze speciale en edele broeders die hun tijd offeren, hun rijkdom, hun energie, hun ledematen, hun zielen in het pad van Allah, en verdedigen hun zussen, moeders en dochters - zwakke en onderdrukten van deze Ummah.

Nee, dit is niet één zuster. Dit is niet de enige gebeurtenis. Dit is niet in Oost Timor alleen. Maar deze zelfde misdaad neemt dag na dag, uur na uur plaats, onze zussen en moeders en dochters in Tsjetsjenië, Palestina, Kasjmier, Filippines, in Maluku/Indonesië, en de lijst beëindigt niet. Dit is wat er met onze zussen in Bosnië en Kosovo gebeurde, en dit nog maar enkele jaren geleden - zussen even dicht bij ons als onze zussen in Schotland!

Mijn dierbare broeders en zusters, ik vraag me af, hoeveel zusters zullen nu wel niet in kwelling verkeren wanneer ik dit schrijf? Ik vraag me af, hoeveel broeders zullen nu wel niet verscheurd zijn van pijn wanneer zij zien wat er met hun vrouwen en dochters gebeurt?

Onze mooie moslimzusters, moeders en dochters zijn van hen verlegenheid, bescheidenheid, waardigheid beroofd, net zoals zij van hen kleding werden beroofd door deze monsters.

Mijn dierbare broeders, zouden jullie in de nachten door snurken, warm gewikkeld, gezellig en aangenaam in jullie luxe slaapkamers indien de kleren van uw vrouw werden verscheurd op de manier als de zusters in Oost Timor?

Ik wou, mijn dierbare broeders en zusters, dat ik de woorden zou kunnen vinden om precies uit te drukken wat in mijn hart is, ik handel er niet gerechtvaardig naar. Ik wou dat ik jullie de grafische gruwel waarvan ik slechts een glimp heb gevangen kon laten zien. Maar de foto's zijn te grafisch, subhan Allah, de ‘awrah van onze zusters tentoongesteld, en met alle respect voor haar en betreft de twijfelachtige kwesties, wil ik toch maar niet de URL hier plakken.

Het is genoeg dat ik u vertel dat het uw zuster is wiens ledematen door de laarzen van de soldaten verpletterd zijn - ja, soldaten, het was meer dan één monster die haar dit aandeed, haar zachte armen verpletterd.

Het is uw zuster wiens kleren werden afgescheurd.

Het is uw zuster die door een soldaat gekokhalsd werd, haar armen verpletterd terwijl de anderen dwongen om haar benen te spreiden en haar ondergoed verscheurden.

Het is uw zuster die vastgebonden, gefilmd en gefotografeerd werd tijdens de verkrachting, en God mag weten hoe vaak zij wel niet door deze monsters werd verkracht.

Het is uw zuster die herhaaldelijk geschonden werd, opnieuw en opnieuw, vanuit verschillende hoeken.

Het is uw zuster die een sigarettenpeukje in haar gevoelige lichaamsdelen kreeg uitgedoofd.

Het is uw zuster die uit schaamte en angst in een hoek terugdeinsde toen deze monsters naar haar keken, met kwellende woorden over haar kwetsbare, naakt en misbruikte lichaam.

Het is uw moslim zuster die door deze gestoorde mannen op de muur gehangen werd als een stuk vlees, totaal misbruikt en een kruisbeeld in haar borst kerfden!

Het is uw zuster wiens gezicht in vuiligheid werd afgedrukt, naakt, alsof de vernedering niet genoeg was geweest, vastgeknoopte touw rond haar hoofd en snijdend moet zij dit verdragen, en de foltering gaat brutaal door.

Het is u zuster die leefde en stierf (letterlijk verlaten) doodsbang, vernederd, weerloos, en alléén, als een hoop vuilnis op het terrein. Zij werd door hondsdolle beesten met hen wrede eetlust behandeld alsof zij lager dan vuilnis was.

Mijn ogen zijn na het bekijken van 12 foto’s gevuld met tranen. Ik kan me niet voorstellen hoe zij zich voelde tijdens de martelingen, de werkelijke horror.

Een broeder heeft mij geïnformeerd dat er ook een "real player" opname is, het geluid alléén doet de huid krimpen.

Moge Allah’s vervloeking op deze monsters dalen, en hen folteren in de diepe Hellevuur, op de manier zoals zij onze dierbare zusters hebben gemarteld.

‘’Dan was het einde bitter voor hen die kwaad deden, omdat zij de tekenen van Allah loochenden, en er over spotten. [SIZE=1][Surah ar-Rum 30:10][/SIZE]

Mijn dierbare broeders en zusters, wat moet er nog gebeuren voordat wij ontwaken? Hoeveel zusters moeten er nog verkracht worden? Hoeveel lichamen moeten er nog gefolterd worden? Hoeveel van onze vaders en broers moeten er vernederd en gefolterd worden? Hoeveel bloed moet er nog vergoten worden en hoeveel kreten moeten weergalmen alvorens wij naar de realiteit waarin wij leven ontwaken?

Mijn dierbare broeders en zusters, hoe vaak moet de straf van Allah ons overkomen alvorens onze slapende harten van hun achteloosheid ontwaken, voordat wij de beproevingen van onze broeders en zusters herinneren, voordat wij huilend smeekbede’s verrichten en onze zakken legen om hen omwille God bij te staan, voordat wij de gunst van Allah herinneren, niet slechts in onze harten of op onze tongen, maar in onze daden – dat wij deze herinnering van Allah zien en dankbaarheid voor Zijn gunsten met onze ledematen, voordat onze broeders hun bedden zullen verlaten – en voordat wij, de moeders en dochters van deze Ummah, hen aanmoedigen, smeken opdat zij hun huizen verlaten en dierbaren om zo de eer van deze Ummah te verdedigen, voordat onze harten de liefde voor deze wereld ruilen voor de liefde voor het Hiernamaals?

"Wanneer mensen vrekkig worden, overeenkomsten met fijne dingen en hun aandacht vestigen op landbouwactiviteit en Jihad in de Weg van Allah verloochenen, dan zal Allah ellende op hen doen neerdalen totdat zij terug keren naar de religie. [SIZE=1](Ahmad en Abu Dawud; Ibn Al-Qattaan classificeert hem als Sahih)

Moge Allah ons uit Zijn woede naar Zijn welbehagen leiden, en ons de kans geven om als een Ummah te handelen, onze toestanden beteren, en naar onze Rabb (in alle vormen van aanbidding) terug keren. Indien niet, dan zal dit zich blijven herhalen.

Subhaanaka Allahumma Ash-Hadu An La illaha illa Anta Astaghfiruka wa Utubu Ilayk.
Assalamoe alikoem zuster,

ik vind dit echt erg, tranen die maar blijven vallen, dit is hartverscheurent.
Moge Allah swt die beesten vervloeken en hun het zwaarste straf geven die er bestaat.

Ik zal met elk gebed insha-allah een dua doen voor zij die hulp nodig hebben.


Wa3alaikomoe salaam wr wb

09-04-2006, 21:50
Wisten jullie trouwens dat kalief Al Muátasiem een complete leger liet uitrukken tegen de Romeinse leger vanwege de schreeuw van één moslimvrouw ?

maar één schreeuw bracht kalief Al Muátasiem ertoe haar met een leger uit Romeinse handen te bevrijden.

Insha Allah moeten wij dit niet vergeten.

09-04-2006, 21:53

Citaat door Ladystar:


Er is iets wat wij zeker kunnen doen voor die het hulp nodig hebben en dat is een dua doen voor onze moslims. (een dua verricht veel wonderen)

Insha Allah.

Het is verplicht voor ons Moslims om smeekgebeden te maken voor hun en hen bij te staan met bezit en persoon.Citaat:
Vraag:


“Is het verplicht (Wajib) voor een moslim om Jihad met zijn geld en ziel te verrichten ? En wat is de regel aangaande voor degenen die onbekwaam zijn in het verrichten van één van de genoemde ?’’


Antwoord:


“Degenen die onbekwaam zijn in het verrichten van Jihad met hun zielen zijn alsnog verplicht Jihad te verrichten met hun geld (door de Mujahideen te financieren en te steunen) – volgens de correcte twee meningen van de geleerden en één van de twee overleveringen van Imam Ahmad. En Allah, heeft ons bevolen om Jihad met onze zielen en geld te verrichten, dit komt vele malen voor in de Qur’an. En Hij, de Verhevene, heeft gezegd:


‘’Weest godvruchtig naar vermogen, luistert, gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen.’’


Degenen die onbekwaam zijn in het verrichten van de lichamelijk Jihad, vervalt het verrichten van Jihad met zijn geld niet en is het alsnog verplicht. En zo ook andersom, degenen die geen Jihad kunnen verrichten met hun geld zijn niet vrijgesteld van de lichamelijke Jihad.

[Majmu' Al-Fatawa Li Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah]

09-04-2006, 21:59
Ik heb brief gelezen en heeft me geraakt vooral omdat het geschreven is van haar/zijn eigen bloed. Of het daad werkelijk zo is dat weet ik niet maar het heeft mij hard nogmaals diep geraakt. Het is te gek voor woorden de einde van de wereld is nabij. We blijven smeken en bidden voor alle gelovigen die zich in moeilijke situatie bekeren. Wat kunnen we doen? Er Is Geen Macht Of Kracht Buiten Die Van Allah.

La Oesadiq

09-04-2006, 22:08
Verscheurend blijft het beeld, beelden die het daglicht niet kunnen verdragen.

Tot op vandaag nog steeds het bloed ten hemel schreiend zien we beelden van dode kinderen, vrouwen en mannen, moslims die daar moeten leven in de schaduw van dood en verderf. Als klein wild worden zij afgeslacht.

O lezers, laten we het niet vergeten, laten we ons er niet van afwenden, het kan wellicht een grote stap naar solidariteit en vrede zijn inch'Allah.

09-04-2006, 22:14

Citaat door Zwaard:
Wisten jullie trouwens dat kalief Al Muátasiem een complete leger liet uitrukken tegen de Romeinse leger vanwege de schreeuw van één moslimvrouw ?

maar één schreeuw bracht kalief Al Muátasiem ertoe haar met een leger uit Romeinse handen te bevrijden.

Insha Allah moeten wij dit niet vergeten.
Allahoe akbar, en ja zuster dit moeten wij zeker niet vergeten.

09-04-2006, 22:15

Citaat door islamismygeloof:
Ik heb brief gelezen en heeft me geraakt vooral omdat het geschreven is van haar/zijn eigen bloed. Of het daad werkelijk zo is dat weet ik niet maar het heeft mij hard nogmaals diep geraakt. Het is te gek voor woorden de einde van de wereld is nabij. We blijven smeken en bidden voor alle gelovigen die zich in moeilijke situatie bekeren. Wat kunnen we doen? Er Is Geen Macht Of Kracht Buiten Die Van Allah.

La Oesadiq
Het einige wat wij kunnen doen is een dua voor ze

10-04-2006, 10:18
De zorg voor de zwakkeren kan op vele manieren tot uiting komen.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid geeft stapsgewijs uitleg wat te doen voor onze broeders en zusters in oorlogsgebieden / conflicthaarden.

What can we do about the slaughter of Muslims in Palestine and around the world ?

10-04-2006, 15:22


AbouSayfollah,

negeer het gewoon joh.

10-04-2006, 15:52
Hartverscheurend.

10-04-2006, 16:20
Dit was een grijze, vast net een nog vers account:

Citaat:
"Als er nog... 10-04-2006 15:29 joep! en nog 1!!! dit is de laatste beloof ik je.........................................MORGEN WEER EEN DAG!!!!
Zo, zo.. al die aandacht.. wat een tijdverspilling.