Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Tip!!! Dit moet je lezen....... (geschreven door een broeder)islamlove
14-05-2003, 10:43


Geschreven door een broeder......... Dit stuk wil ik insha Allah gaan schrijven over het volgen van de weg van lusten en begeertes en het volgen van de weg van aanbidding. Ik zal mijn uiterste best doen om het kort te houden, aangezien ik niet graag zou willen dat jullie in slaap vallen tijdens het lezen. Allereerst moeten we de Alwetende, de Alziende, de Alhorende bedanken om het feit dat wij mogen leven in de hoedanigheid waarin we nu zitten. We eten wanneer we willen, we lachen als we er zin in hebben, we werken voor een redelijk salaris, we kunnen onze vrienden en vriendinnen zelf uitkiezen en ga zo maar door. Het zou anders geweest zijn als we in een derde wereld land hadden geleefd en we niets voor het kiezen hadden, op dat moment moesten wij tevreden zijn met wat wij hebben want we weten niet beter. We kunnen alleen maar denken dat aan de andere kant van de zee (europa en amerika) de rijke mensen zitten die alles hebben wat hun hartje begeert(eten, geld, liefde van familieleden, kleding naar wens enz.) en hopen dat ze een gedeelte van hun salaris over hebben voor de arme medemens. Dag en nacht zitten zij te huilen en hopen dat een europeaan geld naar hun overmaakt zodat zij rijst en graan kunnen kopen. Meer willen ze niet, alleen graan en rijst zodat ze kunnen overleven. En wat kost rijst en graan voor een volk van misschien 1.000.000.000 mensen? Nou ik denk dat als wij een keer met zijn allen ieder 30 euro opzij leggen dan komen wij insha Allah heel ver. Laten we trouwens ook niet vergeten dat het voor ons moslims(als Allah(swt) mijn en jullie daden wil accepteren) verplicht is om zakaat uit te brengen. Dat wil zeggen het is een verplichting voor ons om geld aan arme mensen te geven. Maar nee hoor, wij hebben daar geen zin in, wij sparen liever voor iets anders. Onze keuzes vallen vaak op een mooie G-star van 85 euro of op een mooie levi's zodat ik mijn figuur goed kan prononceren en laten zien aan de medemens dat ik drie keer in de week fitness of dat ik van nature een mooi figuur heb. Daar zijn wij dus in het rijke westen mee bezig. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. Waar is die tijd gebleven dat we voor een ander wensen wat we voor onszelf wensen? Waar is die tijd gebleven dat we vredelievend met elkaar omgingen en waar is de tijd gebleven dat men zakaat wilde uitbrengen maar dat dat niet kon omdat er geen arme mensen waren? Vaak wordt mij de vraag gesteld: "Als God echt bestaat waarom gaan er dan arme mensen dood van de honger"? Ik hoef niet zo lang na te denken om hier antwoord op te geven, want Allah(swt) geeft in de koran er zelf antwoord op, namelijk: "Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Hopelijk zullen zij berouw tonen." (soerah Ar Roem ayat 41) Hieruit kunnen wij concluderen dat de mensen er zelf de oorzaak van zijn dat er arme mensen op de wereld zijn. Denk maar aan de slavenhandel, het leeghalen van landen door het westen enz. De volgende vraag van deze mensen is dan vaak van " Stel je voor ik ga straks dood en er blijkt niets te zijn"? Deze mensen weten zelf ook dat dit een hele domme vraag is, want als je dood bent dan ben je dood, ze3ma je gaat dan uit je graf springen en in paniek raken van oh oh oh, waarom heb ik al die slechte dingen gedaan op de aarde? Nee zo werkt het niet, het zit anders in elkaar "lees en huiver, de islam verbiedt ons dingen die slecht voor ons en de maatschappij zijn. De islam moedigt ons aan tot het doen van het goede en het kwade af te schuwen. De islam zegt dat we voor een ander moeten wensen wat we voor onszelf wensen. De islam zegt ook dat als wij iemand onrecht aandoen, dat we uiteindelijk onszelf onrecht aandoen. De islam is de enige religie die het dichtst bij onze fitrah(natuurlijke aanleg) ligt. Dus logisch dat het voor ons de leidraad is, want het laat ons terugkeren naar ons in onze zuiverheid(dus niet arrogant zijn, niet egoïstisch zijn, respectvol omgaan met de medemens ongeacht geslacht, ras en religie, je ouders goed behandelen enz.). De reden dat het moeilijk voor ons is om alleen de goede dingen te doen ligt bij onszelf en bij saitan. Saitan maakt alle slechte dingen in onze ogen schoonschijnend. De zaken die halal(toegestaan) zijn maakt saitan moeilijk voor ons, de zaken die haram(verboden) zijn maakt hij makkelijk voor ons. Saitan is de grootste geleerde van de djinn(geest) en de mens. Hij weet precies wat Allah(swt) halal en haram heeft gemaakt voor de djinn en de mens. Hij heeft vele trucs om de mens te verleiden naar het slechte. Saitan gaat je natuurlijk niet verleiden naar het goede, nee want Allah(swt) heeft hem vervloekt tot op de dag der opstanding. Hem is de hel beloofd en hij zal de laatste zijn die er in gaat. En saitan wil natuurlijk zoveel mogelijk meenemen met hem in de hel. Het bewijs hiervoor zijn de volgende verzen: "Hij(Allah) zei: "O Iblis, wat is er met jou dat jij niet tot de knielenden behoort?" Hij(Iblis) zei:" Ik zal niet knielen voor een mens(Adam vzmh) die U geschapen heeft uit klei, uit zwarte slijk gevormd." Hij(Allah) zei: " Ga eruit(het paradijs), voorwaar jij bent een vervloekte!" En voorwaar, de vervloeking rust op jou tot aan de Dag des Oordeels." Hij(Iblis) zei: "Mijn Heer, schenk mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt." Hij(Allah) zei: " Voorwaar, jij behoort tot degenen die uitstel kregen. Tot de Dag van het vastgestelde tijdstip." Hij(Iblis) zei: "Mijn Heer, omdat u mij heeft doen dwalen, zal ik voor hen(hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde en ik zal hen zaker allen doen dwalen. Behalve Uw dienaren onder hen die oprecht zijn" Hij(Allah) zei:" Dit is een recht Pad, op Mij rust het waken erover.Voorwaar jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve over degene die jou volgt van de dwalenden." (Soerah Al Hidjr ayat 32 t/m 42) De bovenstaande ayats geeft duidelijk aan dat we oprecht moeten zijn willen we de leiding van Allah(swt) ontvangen en dat we moeten uitkijken dat we niet op het dwalende pad terechtkomen, want anders komt saitan met zijn trucs die perfect afgestemd zijn op de mens. Maar wanneer ben je oprecht? Oprecht ben je als je je gebeden op tijd verricht. Je gelooft in Allah(swt) zonder toekenning van deelgenoten. Je hebt je complete vertrouwen op Allah(swt) gesteld en Je dagelijks smeekt om de leiding van Allah(swt). Je de islam begint te bouwen op de ware Tawheed(de eenheid van Allah(swt) en je de islam bouwt op drie pilaren namelijk: Islam; dat houdt in Getuigen dat er maar 1 God is en dat is Allah, het verrichten van de gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten in de maand ramadan en het verrichten van de Hajj als je daartoe in staat bent. Imaan; houdt in Het geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn boeken(Torah, Bijbel, Psalmen en de Koran), Zijn profeten( bijv. Mozes vzmh, Jezus vzmh, Dawoed vzmh en Mohammed vzmh), de laatste Dag en in al het goede en slechte van de voorbeschikking. Ihsaan; houdt in dat je gelooft in Allah alsof je Hem ziet en ook als je weet dat je Hem niet ziet, Hij jou wel ziet.

islamlove
14-05-2003, 10:44
Voor de duidelijkheid met het geloven in de Boeken wordt niet bedoeld de Torah, Bijbel en de Psalmen die je nu in kerken en synagogen aantreft. Nee, het gaat om de Boeken die door Mozes, jezus en dawoed vrede zij met hen zijn geopenbaard. De Torah en de Bijbel die je op de dag van vandaag tegenkomt zijn na de dood van Mozes en Jezus vrede zij met hen herschreven door de mens. Er zijn veel stukken weggehaald en veel stukken er in gezet op basis van de logica van de mens. En een religie kan niet draaien en succes hebben op basis van de logica van de mens. Wij hebben al moeite om voor onszelf en onze familie te denken, laat staan dat we voor de gehele mensheid gaan denken. Nee, de Enige die ons perfect kent, is onze Schepper. Hij weet precies wat goed en slecht voor ons is.Allah(swt) zegt niet je moet geloven, nee Allah(swt) heeft ons een keuzevrijheid gegeven. We hebben de koran(de woorden van Allah) gekregen en daarnaast de soenah(alles wat de profeet heeft gedaan, heeft gezegd en akkoord heeft gegeven) van onze profeet Mohamed(vzmh), volg dat en je zal gelukkig worden in dit leven en in het hiernamaals. Wil je de weg van de saitan en zijn trukendoos, volg het en je zal zien dat je hart hard wordt en dat je afgehouden wordt van het pad van de aanbidding. Daarnaast zal je merken dat je geen tijd en zin hebt om te bidden. Laten we even voor de afwisseling even onze logica gebruiken. Een dag heeft 24 uur. Je slaapt gemiddeld 8 uur per nacht, je eet, gaat naar school of je werkt. Hier ben je ca. 10 uur in totaal mee bezig. Houden we nog 6 uur over. Laten we zeggen in twee uur tijd ben je bezig met je eigen zaakjes. Houden we vier uur over waarin we zelf kunnen bepalen wat we doen. En dan durven te zeggen dat we geen tijd hebben om te bidden. Je hoeft alleen de vijf verplichte gebeden te verrichten, waarmee je misschien in totaal 40 minuten mee bezig bent. En deze 40 minuten kunnen jou redden van het hellevuur. En wat zeggen wij "straks als ik thuis ben, dan bid ik alles bij elkaar", en dan kom je thuis en fluistert saitan je het volgende in "Oh Fatima, je hebt vandaag zo hard gewerkt of hebt je best gedaan op school, je bent zo moe, ga maar even tv kijken, bidden kan je straks wel doen, ga maar even ontspannen achter die leuke, romantische, erotisch getinte film. Ga maar even kijken" en dan gooi je de tv aan en verdiept je in de film.Dan komt saitan weer en zegt tegen je " meisje je hebt slaap, ga maar lekker slapen in je lekkere warme bedje en ga gewoon lekker dromen" wat doet Fatima op dat moment? Ze gooit de tv uit en gaat haar bedje in en slaapt als een roos. Zo zien jullie maar, saitan heeft het met zijn trucs voor elkaar gekregen om Fatima van het bidden af te houden. En dan niet te vergeten dat we op de Dag der Opstanding verantwoording moeten afleggen voor datgene wat we op deze wereld gedaan hebben. Het allereerste waar naar gekeken zal worden zijn onze gebeden. Zijn deze goed dan wordt gekeken naar onze andere daden. Zijn onze gebeden niet compleet, dan zal Allah(swt) kijken of de vrijwillige gebeden misschien de gemiste verplichte gebeden kunnen aanvullen c.q. completeren. Is dat ook niet zo, dan wordt er ook niet naar de andere goede daden gekeken. Nadat Allah(swt) gezien heeft dat de gebeden niet compleet zijn, zal Allah(swt) ons vragen wat we met onze lichaamsdelen gedaan hebben. Elke lichaamsdeel zal verantwoording afleggen voor de Heer der Werelden. Wat deed je met de ogen die je gekregen hebt? "Ik keek naar mooie mannen en mooie vrouwen en knipoogde naar ze, verder keek ik naar alles wat u verboden heeft voor ons. Wat deed je met je tong? "Ik roddelde erop los en maakte mensen zwart waar ik jaloers op was, ik verspreide leugens en over uw goede dienaren vertelde ik slechte dingen zodat de mensen zouden zeggen van wat een slecht persoon is hij of zij. Daarnaast elke keer als iemand naar mij toe kwam om mij de waarheid te wijzen zei ik "wat een bullshit zeg, het leven van michael jackson volgen bevalt mij beter" Wat deed je met je voeten die je kreeg? "Ik liep ermee naar discotheken, cafés en bioscopen. Daarnaast bracht het mij naar plaatsen waarvoor ik mij schaam om het tegen U te zeggen. Wat deed je met je handen? "Mijn handen gebruikte ik om wijn en varkensvlees te scannen, daarnaast schudde ik handen van vreemde vrouwen of mannen. Behalve dit deed ik met mijn handen handelingen bij vrouwen of mannen waar ik nu geen verantwoording van durf af te leggen". Wat deed je met je geslachtsdeel? ????????????? Iemand die op deze Dag liegt, liegt alleen tegen zichzelf. De koning der koningen beschikt over alle kennis van het onwaarneembare en het waarneembare. Dan zal Allah(swt) ons vragen waarom we al deze slechte zaken deden met de gezonde lichaamsdelen die we kregen. Dan zullen we denken en ons vingertje wijzen naar saitan. En dan komt saitan erbij en zegt van"ho ho ho jongeman, Allah heeft jou op aarde de koran en de soenah gegeven, als jullie die zouden volgen dan zouden jullie gelukkig zijn op de aarde en in het hiernamaals. Ik heb jullie adviesen gegeven op basis van valse beloftes, die hebben jullie gevolgd. Dus geef mij niet de schuld, geef jezelf maar de schuld. Het bewijs hiervoor staat in de volgende koranvers: "De Saitan zei, nadat de zaak besloten was:"Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot(aan Allah) toekenden". Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing. (Soerah Ibrahim ayat 22) Het gereedschap dat saitan gebruikt om de mens van de weg van de aanbidding af te houden op deze aarde zijn muziek, drank, sex en geld. Dat zijn zijn voornaamste middelen waar hij veel succes mee heeft als we om ons heen kijken. Laten we het al helemaal niet hebben over de mensen die zich helemaal overgegeven hebben aan een bepaalde popster in plaats van aan Allah(swt, de Alziende, de Alhorende. Als we als voorbeeld een grote fan van michael jackson nemen. De fan van hem is al zover gegaan dat hij zijn handelingen overneemt en precies wil doen wat hij ook doet. Als men met deze fan praat dan wil hij laten zien dat hij zijn moonwalks ook kan nadoen. Tijd voor het gebed heeft deze persoon niet, natuurlijk niet, want hij moet thuis voor de duizendste keer de videoband van michael bekijken zodat hij zijn bewegingen en praatstijl kan kopiëren. Zou deze michael echt zo gelukkig zijn met datgene wat hij heeft en doet. Nee, ik denk het niet, want iemand die gelukkig is behoudt datgene wat hij heeft omdat het hem geluk brengt. Maar michael was een man en is nu voor de wereld een twijfelgeval geworden. Iemand die gelukkig is laat zijn gezicht niet verbleken. Deze man/vrouw heeft geld maar weet niet wat hij ermee moet, uit wanhoop doet hij dergelijke zaken. Om mijn verhaal over michael kort te houden. Als deze persoon zelf al niet gelukkig is, hoe kunnen andere mensen dan wel gelukkig zijn door hem te volgen. Zou deze persoon jou kunnen redden van het hellevuur? "En op de Dag dat Wij hen Allen bijeenbrengen zullen Wij tegen degenen die deelgenoten toekenden zeggen:"Waar zijn de deelgenoten waarvan jullie het bestaan plachten te beweren?" En dan zal er geen excuus voor hen zijn, dan te zeggen:"Bij Allah, onze Heer, wij waren geen veelgodenaanbidders." Zie hoe zij over zichzelf liegen en afgedwaald zijn van wat zij plachten te verzinnen. (Soerah Al An'aam ayat 22 t/m 24) Mensen die alleen materialistische doelen hebben, hun harten zullen nooit gecompleteerd worden met geluk. Nee, dat is onmogelijk.

islamlove
14-05-2003, 10:48
In mijn vorige baan werkte er een vrouw bij mij, deze vrouw had een man die een groot bedrijf had, ze hadden een groot, duur huis, ze hadden twee dure auto's voor de deur staan, de mannen in het bedrijf waar ik werkte kwijlden op haar en vonden haar bloedmooi(volgens mij was ik de enige die niet onder de indruk van haar was). Anyway, het kwam vaak voor dat deze dame huilde op haar werk. Niet omdat ze pijn had, niet omdat ze gekwetst werd, nee puur omdat ze alles kon kopen wat ze wilde, maar ze niet gelukkig werd. Ik kwam daar op een gegeven moment achter toen ik met haar ben gaan praten. Zodra ik begon te praten over hoe de profeet Mohammed(vzmh) met zijn vrouwen omging, viel haar mond open, ze was verbaasd. Toen ik haar vertelde over het gebed, leek het wel alsof ze gelijk wilde gaan staan en bidden. Door een aantal signalen die ze afgaf tijdens dat gesprek merkte ik wat ze nodig had om gelukkig te worden, "de Islam". Ik heb haar sindsdien met rust gelaten en geen aandacht meer gegeven. Het moraal van het verhaal is dat als men alleen maar materialistische doelen in dit leven stelt men constant alleen maar naar de materialistische zaken toeleeft. We gedragen ons dan op zo'n moment alsof we alles in onze eigen handen hebben. Maar is dat zo, nee, alles is in de handen van Allah. Allah maakt de een rijk de ander arm, puur om ze te beproeven. Want we zijn hier om een test af te leggen weten jullie nog. Vergeet jij Allah, dan vergeet Allah jou. Bij heel veel mensen heeft geld ervoor gezorgd dat men zich arrogant en hoogmoedig is gaan gedragen ten opzichte van andere mensen. Hierdoor zien wij duidelijk dat saitan mensen negatief beinvloedt met geld. Het is een instrument van hem, weten jullie nog. Wat kan ervoor zorgen dat je veel geld hebt en daarnaast gewoon normaal zijn, dus gelijk zijn aan anderen. Het geloven in Allah(swt). De Heer der Werelden die je rijk heeft gemaakt en je elk moment weer arm kan maken. Door het geloven in Allah(swt) zal je je gelijk stellen aan alle mensen en je nederig opstellen tegenover de Vergevensgezinde. Allah(swt) heeft ons de Koran gebracht om het ons makkelijk te maken en niet moeilijk. De Koran is er niet alleen om uit je hoofd geleerd te worden, maar ook om het te praktiseren in combinatie met de soenah. Het bewijs hiervoor is de volgende ayat: Zeg:"Als jullie van Allah houden, volg mij(de profeet mohamed vzmh) dan: Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. Zeg:"Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden:voorwaar Allah houdt niet van de ongelovigen." (soerah Ali'Imran ayat 31en 32) Deze ayats geven aan dat we geen andere keuze hebben dan de profeet Mohamed(vzmh) te volgen in al zijn handelingen. De islam is gekomen voor alle tijden. Wil je de leiding van Allah(swt) ontvangen dan moet je je aan zijn regels houden. Hij heeft ons geschapen en weet dus het beste wat goed en slecht voor ons is. De mensen denken dat ze het beter weten, maar ze vergissen zich erg. Ze kunnen niet eens henzelf gelukkig maken, laat staan een ander. Willen we een mooie maatschappij voor onszelf en onze kinderen, dan moeten we eerst bij onszelf beginnen om ons op te voeden.Als we dat gedaan hebben, dan moeten we goed zijn voor onze ouders, ongeacht hoe ze zijn. Daarna beginnen we met de familie om die op een vredelievende manier bij elkaar te brengen en als we dat onder controle hebben, dan pas kunnen we nadenken voor de maatschappij. Wa alaikum salaam , Jullie broeder in de Islam salaam Ar3ikoem mijn broeder en zusters, Machallah mijn broeder die dit heeft geschreven..... Hij haalt net de woorden uit me mond en moge allah swt deze persoon inch'allah belonnen en gelukkig maken en deze persoon weet waar het leven om draai. Mach'allah mogen er nog meer zusters en broeders zijn die er ook zo overd denken en belonnen. amien..................... liefs jullie zuster in de islam

Camillia_Sahar
14-05-2003, 12:55
mashallah!! Moge Allah ons allen leiden op het juist pad... AMIN!!

wardalove19
14-05-2003, 12:56


Origineel gepost door Camillia_Sahar mashallah!! Moge Allah ons allen leiden op het juist pad... AMIN!! amien........................ mijn lieve zuster :zwaai:

islamlove
19-05-2003, 11:27
Origineel gepost door sabria2000 amien zjame3een el muslemoon SOKRAN MIJN LIEVERD!!!!Hoe gaat het met me lieverd????? mis you liefs jullie zuster

drafatje
19-05-2003, 14:27
AMIEN JARABIL HALAMIEN !!!!! DAT HOOP IK OOK! :engel: MOGE AL_MALAIKAT OVER ONS WAKEN

wardalove19
20-05-2003, 10:13
Origineel gepost door drafatje AMIEN JARABIL HALAMIEN !!!!! DAT HOOP IK OOK! :engel: MOGE AL_MALAIKAT OVER ONS WAKEN amien mijn zuster amien...............