Bekijk volle/desktop versie : Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder.Pagina's : [1] 2

you_know_me
04-03-2006, 13:12


Op een dag zei onze profeet(v.z.m.h) tegen Selman-I Farisi: kom laten we de mensen die zielig zijn opzoeken.

Selman-I Farisi: wie zijn die mensen dan?

Onze profeet(v.z.m.h): loop maar met me mee.

Dus ze liepen door het hele dorp, ze liepen, ze liepen en stopten uiteindelijk bij een graf. Toen begon onze profeet(v.z.m.h) opeens te huilen. Het huilen werd alleen maar erger. Selman-I Farisi kon er niet meer tegen en liep naar onze profeet(v.z.m.h) toe en zei: waarom, waarom is het dat je huilt.

Onze profeet(v.z.m.h) antwoordde: hier is het, hier is het, hier ligt een tiener, helmaaaal verbrandend in zijn graf omdat hij het hart van zijn moeder brak net voordat hij doodging. Ga. Snel, ga naar het dorp en vraag aan de mensen of ze hier willen komen.

Onze profeet(v.z.m.h) wachtte lang maar niemand kwam. Niemand. Tot opeens een stokoude vrouw kwam aanlopen. Ze kwam naar onze profeet(v.z.m.h) toe.

Onze profeet(v.z.m.h): o, moeder, o moeder vertel me is dit jouw zoon die hier ligt?

De oude vrouw antwoordt: ja dat is mijn zoon.

Onze profeet(v.z.m.h): vertel aan Allah(s.b.w) dat je je zoon vergeeft want je ZOON LAG AL DIE TIJD HIER TE VERBRANDEN EN DOET HET NOG STEEDS. Hij roept om je. Hij roept mamaaaaa. Hij is aan het verbranden. Zeg alsjeblieft dat je het hem vergeeft.

De oude vrouw: nee dat kan ik niet. Hij heeft mij veel pijn gedaan. IK VERGEEF HET HEM NIET.

Dan opeens haalt onze profeet(v.z.m.h) het "gordijn" voor de ogen van de vrouw weg zodat zij haar zoon in zijn graf verbrandend kan zien. De jongen, de arme jongen draait van links naar rechts, van rechts naar links van de pijn roepend: moeder!, moeder help me moeder.

De oude vrouw wordt opeens stil, ze wordt zacht van binnen en begint ook te huilen. Ze zegt: nee, dit is mijn zoon. Ik heb niet gegeten maar laten eten, ik heb niet geslapen maar laten slapen. Ik heb alles gedaan voor hem. Mijn jongen ik vergeef je mijn jongen.

Opeens ligt de jongen in alle rust te slapen. De jongen die net alle pijn van aarde leed ligt nu te slapen. Rustig en lekker aan het slapen.Zo zien we weer mensen hoe belangrijk een moeder is voor ons. Bovendien is het zo dat het paradijs onder de voeten van je moeder ligt.

anash
04-03-2006, 14:46
kan iemand die hadieth controleren, is het werkelijk sahieh? Ik heb in een boek gelezen dat hij niet sahieh is. Boek was dacht ik de 55(of 50) grootste zonden(het ging over de gedrag jegens de ouders en daar werd het vermeld)

wasalaam

Goodbadboy
04-03-2006, 15:19
Bronvermelding?

anash
04-03-2006, 15:40
heb je het tegen mij?

oum7oudayfa
04-03-2006, 15:40


Ik heb vandaag tijdens een lezing gehoord dat die hadith van Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder da3ief is???????


Is dat zo, ik heb namelijk altijd gedacht dat ie sahih was.

Heeft iemand hier een antwoord op met daliel

anash
04-03-2006, 15:45

Citaat door oum7oudayfa:
Ik heb vandaag tijdens een lezing gehoord dat die hadith van Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder da3ief is???????


Is dat zo, ik heb namelijk altijd gedacht dat ie sahih was.

Heeft iemand hier een antwoord op met daliel
lol, lees wat ik zei. Dus het klopt dan toch.

wasalaam

you_know_me
05-03-2006, 09:16
"En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt, hij zegt: "Mijn Heer, stel mij in staat, dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en dat ik het goede moge doen, dat U behaagt." (Koran 46.15)

Het mogen opvoeden van kinderen is een gunst van God aan moeders en aan vaders. De profeet (vrede zij met hem (vzmh) ) heeft gezegd dat het paradijs onder de voeten ligt van de moeders. En dat degene die het meeste recht heeft op onze vriendelijkheid en zorg de moeder is. Daarna komt weer de moeder en weer de moeder en dan pas de vader. Vriendelijkheid en genegenheid betonen aan je ouders is ontzettend belangrijk in het leven van een moslim.


Hoewel echtscheiding door God is, toegestaan is blijft het een zaak die door God verafschuwt wordt. Het kan soms -ook in het belang van de kinderen - noodzakelijk zijn om te scheiden. Helaas is het zo dat wanneer men scheidt, dit vaak met ruzies gebeurt en partners vol met rancunes jegens elkander achterblijven.

Deze haatgevoelens en rancunes vertalen zich te vaak in een strijd om de kinderen. Vaders of moeders ontzeggen elkaar in deze het recht om een goede relatie met het eigen kind op te bouwen. De rechten van het kind worden door deze ouders (die tegelijkertijd ook bezig zijn met een rouwverwerking over de eigen verbroken relatie) met de voeten getreden.

Moeders (gescheiden vrouwen) zullen hun kinderen twee volle jaren zogen, dit is voor hen, die de zoogtijd wensen te voltooien. En op de vader rust de zorg voor voedsel en kleding voor haar volgens gebruik. Geen ziel wordt belast boven haar vermogen. De moeder zal geen leed worden aangedaan wegens haar kind, noch zal de vader leed worden aangedaan wegens zijn kind (Koran 2.233)

Bij een echtscheiding heeft de vrouw recht op voedsel, kleding en huisvesting betaald door de ex-man zolang zij voor de kinderen blijft zorgen na de echtscheiding en zolang zij niet hertrouwt.

Een vrouw zei:"Profeet van God, mijn baarmoeder is als een vaartuig geweest voor mijn zoon, mijn borsten waren zijn waterkruik en mijn schoot heeft hem bescherming geboden; en nu ben ik gescheiden en zijn vader wilt hem van mij wegnemen. De profeet vzmh zei: "Je hebt meer recht op hem zolang je niet hertrouwt". (overgeleverd door Ahmed, 2/182 in de hadith verzameling Abu Dawood, 2276; al-Haakim, 2/225).

Rond de leeftijd van 7 jaar of de puberteit afhankelijk van de ontwikkeling van het kind zelf krijgt het kind de keuze om te beslissen bij welke ouder het kind wilt blijven. Een Islamitische rechter zal de beslissing van het kind zwaar laten meewegen mits het kind ook werkelijk vrij is geweest in deze beslissing. Helaas is het zo dat onverstandige ouders hun rouwverwerking en frustraties over de ex-partner overbrengen op het kind en het kind (onbewust) moreel chanteren en voor dilemma stellen: "Je kiest voor mij of je bent tegen mij."

Ibin Abi Shayba was gescheiden en zijn zoon Asim was bij zijn ex-vrouw op schoot. Hij wilde haar van haar schoot wegnemen en zij trok de jongen terug waarna hij de jongen weer terugtrok en zij weer de jongen afpakte totdat Asim begon te huilen. Zij gingen toen naar Abu Bakr ra (de boezemvriend van de profeet en 1e kalief) en hij zei: "Haar zorg, haar schoot en haar geur, zijn beter voor Asim dan dat van jou wacht totdat hij opgroeit zodat hij zelf kan kiezen.

Een Islamitische rechter zal echter ook rekening willen houden met de rechten van de vader. De moeder heeft de eerste helft van het leven van het minderjarige kind mogen genieten van het voogdijschap over het kind. De vader heeft gedurende deze tijd financieel zorg gedragen voor huisvesting, voedsel en kleding en is het daarom ook niet rechtvaardig dat een vader in de tweede helft van het leven van het minderjarige kind ook de kans krijgt om zelf ook fysiek zorg te gaan dragen voor het kind?

Wanneer een vader bereid is om financieel verder zorg te dragen voor de kinderen, ook na de puberteit, en de moeder wilt verder voor de kinderen zorgen en de kinderen willen dat ook, dan is het een keuze waarin zij volledig vrij in zijn en is een uitspraak van een (Islamitische) rechter in deze niet nodig.

Mochten zij als verstandige volwassenen niet in staat zijn om een evenwichtige beslissing te nemen waar het belang van het kind voorop staat, dan kan aan een (Islamitische) rechter gevraagd worden om hier een individueel oordeel over te vellen. Waarin ook de rechten van de vader even zwaar zullen worden meegewogen naast dat van de moeder en het kind zelf.

En wanneer gij van uw vrouwen scheidt [..] behoudt haar dan op een behoorlijke manier, of zendt haar op een betamelijke manier weg, maar behoudt haar niet tot haar nadeel, waardoor gij de perken te buiten gaat. Wie zulks doet, doet gewis zijn eigen ziel onrecht. En drijft niet de spot met Gods geboden (Koran 2.231)

Sommige mannen drijven de spot met Gods geboden door bij een mogelijk naderende echtscheiding hun vrouwen in gewetensnood te brengen doordat zij dreigen de kinderen te ontvoeren en zij zodoende nooit meer de kinderen zullen mogen zien. Dit is een misselijke makende vorm van geestelijke onderdrukking van vrouwen en misbruik van bovengenoemde rechten van vaders en van het kind zelf.

Wanneer men trouwt met een andersgelovige dan is het zeer verstandig om van meet af aan onderling vast te leggen met welke religie men de eventuele kinderen gaat opvoeden en wat er gebeurt met het voogdijschap over de kinderen bij een onverhoopte scheiding of overlijden.

Laat men dit na en een andersgelovige rechter wijst de kinderen toe aan de andersgelovige ex-partner (wat bijna altijd gebeurt) dan is het verboden, ook volgens de Islamitische wet, om de kinderen te ontvoeren en/of mee te nemen naar een ander land.

Hoewel het begrijpelijk is dat een vader/moeder graag wenst dat de kinderen bij hem/haar verblijven en als moslim worden opgevoed handelt hij/zij tegen de Islam in bij het ontvoeren van het eigen kind. Een moslim is verplicht om zijn afspraken na te komen en de rechten van de andersgelovige moeder/vader en het kind te respecteren en daarom dient men de consequenties te dragen die voortvloeien uit de verdragen en de wetten die gelden in het land waarin het huwelijk is afgesloten.

Een advies dan ook aan gemengde paren om hier goede afspraken over te maken op papier waarin partners beloven om bij een onverhoopte echtscheiding de zorg voor de kinderen altijd te zullen delen en elkaar nooit mogen hinderen om een goede vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. In deze onderlinge overeenkomst waarvan men de handtekeningen bij een notaris kan laten legaliseren dient ook te staan volgens welk geloof de kinderen opgevoed zullen gaan worden.

Een goed voorbeeld van afspraken maken die gemaakt zijn over de religieuze opvoeding van hun kind zijn onze kroonprins Willem Alexander en Maxima die hebben besloten om prinses Amalia volgens één geloofstraditie op te voeden.

O, gij die gelooft, komt uw verdragen na. (Koran 5.1)

you_know_me
05-03-2006, 09:16
Abdullah haselhoef...


http://www.moslima.nl

Islam4you2
09-03-2006, 22:47

Citaat door oum7oudayfa:
Ik heb vandaag tijdens een lezing gehoord dat die hadith van Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder da3ief is???????

Is dat zo, ik heb namelijk altijd gedacht dat ie sahih was.

Heeft iemand hier een antwoord op met daliel
Na3em deze hadiths heeft vele ketens van overleveraars en onder hen zitten ook zwakke Hadiths. Er is een wel één hadith ervan als Saheeh bevonden door Imaam al-Hakim, Imaam al-Dhahabi en door Imaam al-Mundhiri.

Islam4you2

anash
09-03-2006, 23:35
islam4you, tis 1 hadieth? dus als er 1 overleveraar zwak is dan is het toch een zwakke hadieth??

anash
09-03-2006, 23:35

Citaat door you_know_me:
Abdullah haselhoef...


http://www.moslima.nl
dat is geen bewijs zuster.

Wasalaam

Islam4you2
10-03-2006, 00:03

Citaat door anash:
islam4you, tis 1 hadieth? dus als er 1 overleveraar zwak is dan is het toch een zwakke hadieth??
Nee, mijn excuses als ik het verkeerd heb overgebracht maar ik bedoel dat er verschillende ketens van overleveraars zijn. Niet dat in één keten van overleveraars iemand zwak is maar dat er verschillende ketens bestaan (dus verschillende mensen die hetzelfde hebben overgeleverd) maar in sommige van die ketens zitten zwakke mensen dus word die Hadith ook zwak verklaard (omdat die hele Hadith niet meer te vertrouwen is) vanwege de Isnaad, maar bij deze Hadith zijn er ook Saheeh Isnaad's te vinden dus is de hadith ook Saheeh omdat de hadiths worden beoordeeld op Isnaad (keten van overleveraars).

PS: Dit gaat over de Hadith van dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Het Paradijs ligt onder de voeten van de moeders''.

Ik hoop dat het nu duidelijk is voor u,

Islam4you2

anash
10-03-2006, 01:58


Ahzo, ik zal meer over deze hadieth zoeken want ik wil et wel weten. Want volgens wat jij zegt is deze hadieth dus helemaal niet dahief.

Wasalaam

you_know_me
10-03-2006, 09:23

Citaat door anash:
dat is geen bewijs zuster.

Wasalaam
ik heb niet gezegd dat het een bewijs is broeder...k zeg alleen waar ik hetvandaan heb.

anash
10-03-2006, 12:30
Ah, k m'n excuses dan.

Wasalaam

Pagina's : [1] 2