Bekijk volle/desktop versie : ied milad un nabiPagina's : [1] 2 3

20-05-2002, 11:31
assalaam alaikum wa rahmathulahi wa barakathu

ik heb een vraag aan jullie .
wat vinden jullie moeten we de geboortedag van rasool-Allah ( saw ) nou wel of niet vieren???
ik zal hieronder 2 imams citeeren 1tje die vindt dat het wel en 1ntje die vindt dat het niet gevierd moet worden.

was-salaam mo

20-05-2002, 11:31


1. Imam Al-Hafiz Al-Suyuti in his famous book "Al-Hawii Lil-Fatawii" allocated a special chapter on that topic and named it "The Excellence of Objective in Celebrating the Mawlid" where he said: The question under consideration is what the verdict of the Shari'ah on celebrating the Holy Birthday of the Noble Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) during the month of Rabbi-ul-Awwal. From the point of view of Shari'ah is this a praiseworthy action or a blameworthy one? And do those who arrange such celebration receive blessings or not?
He said: "The reply to this question is that in my view the Meelad Shareef (Celebration of the Birthday of the Noble Prophet Allah's Grace & Peace be upon Him) is in fact such an occasion of happiness on which people assemble and recite the Holy Qu'ran to the extent that is easy. Then they relate the prophecies concerning the appearance of the Noble Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) that have been transmitted in Ahadith and Athar, and the miraculous events and signs that took place on his birth. Then food is set before them and according to their desire they partake thereof to satisfaction. This festival of celebrating the birthday of the Noble Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) is a Bid'ah Hasanah (good innovation) and those arranging it will get blessing, since in such a celebration is found the expression of joy and happiness at the greatness and eminence of the Noble Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) and his birth".
Even Ibn Tay'miah said in his book "Necessity of the Right Path", p. 266, 5th line from the bottom of that page, published by Dar Al-Hadith, the following: "As far as what people do during the Meelad, either as a rival celebration to that which the Christian do during the time of Christ's birthday or as an expression of their love and admiration and a sign of praise for the Noble Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him), Allah Almighty will surely reward them for such Ij'tiha". He then said: "Although Meelad was not practised by (Salaf), they should have done so since there was no objection against it from the Shari'ah point of view".

And we certainly only celebrate Meelad out of love and admiration to the Prophet of all Mankind.

20-05-2002, 11:32
Mawlid al-nabi (de profeet's geboortedag)

Een vraag aan sheich Munajjid: Waarom accepteren sommige mensen wel en andere niet de viering van de geboortedag van de profeet? Is het wel of niet toegestaan in de islaam?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Er staat niets in de Qoraan waardoor we de mawlid of geboortedag van de profeet zouden vieren. De profeet zelf heeft dit niet gedaan, noch heeft hij iemand anders bevolen dit te doen. Niet tijdens zijn leven noch na zijn dood. Hij vertelde hen juist niet overdreven met hem te doen, zoals de christenen over Isa (Jezus) hadden overdreven. Hij heeft gezegd: “Overdrijf niet over mij zoals de christenen overdreven over de zoon van Meryam. Ik ben slechts een slaaf, zeg dus: ‘De slaaf van Allah en Zijn boodschapper.’” (Al-Boechaarie)


Wat is overgeleverd is dat de profeet zijn geboortedag een dag van aanbidding heeft gemaakt, en dit is iets totaal anders dan vieren. Er werd hem gevraagd over vasten op maandag, en hij zei: “Dat is de dag waarop ik geboren ben en de dag waarop aan mij de Missie was toevertrouwd of waarop ik voor het eerst de Openbaring kreeg.” (Moeslim, al-Nisa’I en Aboe Dawoed).


We weten dat de metgezellen het meest van alle mensen van de profeet hielden. Is er overgeleverd dat Aboe Bakr , die hem het meest nabij stond, de geboortedag van de profeet vierde? Is er overgeleverd dat Omar , die twaalf jaar regeerde, of Othmaan dit deden? Is er overgeleverd dat Ali , zijn familie en pleegzoon, dit deed? Is er overgeleverd dat een van de metgezellen dit deed? Neen, bij Allah! Komt dit omdat zij niet op de hoogte waren van de belangrijkheid of hielden zij niet oprecht van de profeet ? Niemand zal dat zeggen behalve degene die is afgedwaald en anderen laat afdwalen. Heeft een van de imaams - Aboe Haniefah, Maalik, al-Shaafi’I, Ahmed, al-Hasan al-Basri, Ibn Sierien – dit gedaan of anderen bevolen het te doen of gezegd dat het goed was? Bij Allah, neen! Het is nog niet eens genoemd gedurende de eerste en beste drie eeuwen. De profeet zei in een sahih hadieth: “De beste van de mensen is mijn generatie, dan die daarna komen, dan die daarna komen. Dan zullen er mensen komen die zich niet druk maken of hun getuigenis voor hun eed komt of andersom (ze nemen deze zaken niet serieus).” (al-Boechaarie, Moeslim en al-Tirmidhi)


De viering van de geboortedag van de profeet werd pas eeuwen later geintroduceerd, toen vele hoofdzaken van de ware religie (de islaam) waren verdwenen en bida’ wijdverspreid was.


Aldus werd de viering een teken van iemands liefde voor de profeet . Maar is het mogelijk dat de metegezellen, de imaams en de mensen van de drie beste generaties dit niet wisten??? En de mensen die in latere tijden leefden wisten wel hoe belangrijk dit was??! De Qoraan zegt ons dat houden van de profeet wordt getoond door het volgen van de leiding die hij heeft gebracht. Allah zegt:


“Zeg (O Mohammed): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Zeg: ‘Gehoorzaamt Allah en de boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen.” (Soerah ali-Imran: 31,32)

De eerste aya legt uit dat houden van slechts een bewering is, maar het bewijs van zijn oprechtheid is het volgen wat de boodschapper van Allah heeft gebracht. De tweede aya bevestigt opnieuw de belangrijkheid en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper. Allah eindigde deze aya met een zeer krachtige waarschuwing waarin degenen die weigeren te gehoorzamen worden omschreven als kaafirs (ongelovigen), en Allah houdt niet van de ongelovigen.Wij vragen Allah ons hiertegen te beschermen. De profeet vertelde ons over het gevaar van het niet gehoorzamen aan hem en het gevaar van het toevoegen aan hetgeen hij heeft gebracht. De viering van mawlid of zijn geboortedag is zeker een toevoeging aan hetgeen hij heeft gebracht – hierover is overeenstemming van de geleerden.

De profeet heeft gezegd: “De beste toespraak is uitgedrukt in Allahs Boek, en de beste leiding is de leiding van Mohammed. Het slechtste van de zaken zijn die zaken die nieuw toegevoegd zijn (bida&rsquo en iedere bida’ is een afdwaling.” (Moeslim em Nasa’i)

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen bida’ en ons te zegenen door ons te helpen het Rechte Pad te volgen. Allah weet het best. Moge Allah onze profeet Mohammed zegenen.


Vertaald door A. Rabe


--------------------------------------------------------------------------------

Terug Home Zoek Kaart

© 1421-1422 A.H. Stichting El Tawheed.
Laatst bijgewerkt: 12 Rabia al-auwel 1422

20-05-2002, 16:10
Asalaam aleikoem,

wat ik over de geboortefeest van de nabie s.a.s weet is dat het bidha is om het te viern de moslims hebben twee feesten en dat zijn de slachtfeest en de eid ul fitr
ik hoop je hiermee geholpen te hebben en vergeeef me als k iets verkeerd heb gezegd.
asalaam aleikoem,
je zuster fie dien

22-05-2002, 01:34


As-salaamoe alaikoem!

Beste broeder in Islam,

Kijk naar de bewijzen die worden geleverd broeder! En oordeel zelf!
Welke bewijzen worden er geleverd door Sujuty? NIKS!
Terwijl door sheikh Munajid vele bewijzen zijn aangeleverd vanuit de Koran en de Sunnah!

Wat denk je nu zelf akhie?

De Boodschapper van Allah saw vertelde hen juist niet overdreven met hem te doen, zoals de christenen over Isa (Jezus) hadden overdreven. Hij heeft gezegd: “Overdrijf niet over mij zoals de christenen overdreven over de zoon van Meryam. Ik ben slechts een slaaf, zeg dus: ‘De slaaf van Allah en Zijn boodschapper.’” (Al-Boechaarie)


Moge Allah jou en mij leiden!

Wa salaam!

Abdelkarim

22-05-2002, 09:27
salaam alaikum

bedankt voor jullie reacties, het is voor mij nu duidelijk .
het vieren van de geboortedag van rasool-allah is bidah en een zonde.

abdelkareem zei:''Wat denk je nu zelf akhie?''
wat is een akhie????

beslemaa mo

22-05-2002, 10:21
asalaamaleikoem
akhie is broer in het arabisch

22-05-2002, 14:25
As-salaamoe alaikoem


Je zegt dat het een herdenking is van onze Profeet saw?
Wij als moslims moeten altijd aan de Profeet Mohamed saw denken! Niet alleen een keer per jaar! Met alles wat je doet, volg je de Sunnah van de Boodschapper van Allah saw. Het hele jaar door, je hele leven!

En niet herdenken, alsof het ooit was geweest vroeger en nu niet, het hoort altijd te zijn! De Sunnah van de Profeet saw moet elke moslim volgen.

Waarom zouden wij iets nieuws toevoegen wat de Profeet saw zelf ook niet deed, noch de metgezellen en nakomelingen van ze?
Als het goed was geweest dan had Allah en zijn Boodschapper het wel opgedragen te doen, maar heeft Allah swt of de Profeet saw dat gezegd te doen? Neen! "Al youmoe akmaltoe lakoem dienoekoem", "Vandaag heb ik jullie Godsdienst vervolmaakt" staat er in de Koran!

En dat was voor er mawlid an nabawi werd gevierd! En alles wat je nieuw toevoegt nadat de Islam was vervolmaakt zoals Allah swt zegt, dan is dat Bid'ah! En elke Bid' ah is een dwaling en elke dwaling is in de hel!

Moge Allah mij en jou leiden, ons van de Bid'ah beschermen, en Allah swt is de grootste beschermer!

Wa salaam

Abdelkarim

22-05-2002, 21:35
Ja broeder, akhie betekent broeder in het arabisch, ayoumma

En elke moslim is een broeder van de andere.

Wa salaam

Abdelkarim

24-05-2002, 08:36
Het vieren van Al-Mawlid An-Nabawiy
(De geboorte van de Profeet (s.a.a.w))

Zijne eminentie Sheikh Abdul Aziz Ibn Baaz (Moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:

Alle lof zij Allah. Vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, met zijn familie, zijn metgezellen en wie zich laat leiden door hun leiding.

Vervolgens dit:

Herhaaldelijk wordt door velen de vraag gesteld over de Islamitische visie op het vieren van Al-Mawlid An-Nabawiy, het opstaan voor hem tijdens de viering, hem groeten en andere zaken die worden gedaan tijdens de viering van Al-Mawlid.

Het antwoord:

Het is niet toegestaan om Al-Mawlid An-Nabawiy te vieren of de geboorte van anderen. Omdat dit een innovatie (Bid3ah) is, die is toegevoegd aan het geloof. Immers, de Profeet (s.a.a.w), zijn rechtgeleide Khaliefen, de andere metgezellen (r.a.) en hun volgers op het pad van leiding tijdens de begunstigde eeuwen, hebben dit niet gevierd. Terwijl zij meer kennis over de Soennah hebben, de Profeet (s.a.a.w) meer liefhebben, en zijn wetgeving nauwkeuriger volgen dan de mensen na hen.

In een authentieke overlevering zegt de Profeet (s.a.a.w) dan ook:

“Wie aan deze zaak van ons iets toevoegt wat er niet bij hoort; dat zal niet geaccepteerd worden.”

En hij (s.a.a.w) zegt in een andere overlevering:

“Volgt mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide Khaliefen na mij: grijp het vast en bijt erop met jullie kiezen. En o wee voor toegevoegde zaken. Immers, elke toevoeging is een Bid3ah (innovatie in het geloof) en elke Bid3ah is een dwaling.”

In deze twee overleveringen is een gevaarlijke waarschuwing voor het toevoegen van Bida3 aan het geloof, en hiernaar te handelen.

Allah de Verhevene zegt in Zijn Duidelijke Boek:

(En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat. En wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.)

En Hij de Verhevene heeft gezegd:

(Laat degenen die ongehoorzaam zijn aan zijn bevel opletten dat een Fitnah hen treft of een pijnlijke bestraffing)

En De Verhevene heeft gezegd:

(Voorwaar, in de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt)

En Hij de Verhevene heeft gezegd:

(De eerste voorgaande (Moslims) van de Moehaajirien en de Ansaar en degenen die hen volgden in goede daden: Allah is tevreden over hen en zij zijn tevreden over Hem. Hij heeft voor hen Tuinen bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning)

En Hij de Verhevene heeft gezegd:

(Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen)

De verzen in deze betekenis zijn er vele. Uit het innoveren van Al-Mawlid volgt de implicatie dat Allah de Verhevene deze godsdienst niet heeft vervolmaakt voor deze Ummah, en dat de Profeet (s.a.a.w) aam de Ummah niet alles heeft overgeleverd waarnaar zij moet handelen. (En dat het geloof pas compleet is geworden) Nadat deze latere generaties zijn gekomen en aan het geloof van Allah toevoegingen hebben gedaan waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven. Zij beweren dat dat iets is wat hen nader tot Allah brengt. Deze mensen bevinden zich ongetwijfeld in een groot gevaar, omdat zij (indirect) bezwaar tekenen tegen Allah de Verhevene en tegen zijn Boodschapper (s.a.a.w). Terwijl Allah de Verhevene de godsdienst voor Zijn dienaren vervolmaakt heeft en Zijn gunst volledig heeft gemaakt. En de Profeet (s.a.a.w) heeft de Duidelijke verkondiging gebracht. Hij heeft daarom geen weg gelaten die leidt naar het paradijs en verwijdert van het Vuur, of hij heeft die duidelijk gemaakt voor de Ummah. Daarom zegt hij (s.a.a.w) in de authentieke hadith die overgeleverd is door Abdullah Ibn 3Amr, dat de Profeet (s.a.a.w) heeft gezegd:

“Elke Profeet die Allah heeft gestuurd had de verplichting om zijn Ummah te duiden op het goede dat hij voor hen weet, en hen te waarschuwen voor het kwade dat hij voor hen weet.”
(Moslim)

Het is verder bekend dat onze Boodschapper de beste der boodschappers is en hun laatste. Hij heeft beter dan wie dan ook het geloof overgebracht en verduidelijkt. Dus als het vieren van Al-Mawlid An-Nabawiy iets was waar wij de tevredenheid van Allah mee zouden krijgen, dan had de Profeet (s.a.a.w) dit verduidelijkt aan de Ummah, of dan had hij dat zelf gevierd tijdens zijn leven, of zijn metgezellen (r.a.) zouden dit hebben gedaan. Echter, aangezien niets van dit is voorgekomen, kunnen we met zekerheid stellen dat deze viering niet tot de Islaam behoort. Sterker nog, het behoort tot de toevoegingen aan het geloof waarvoor de Profeet (s.a.a.w) zijn Ummah heeft gewaarschuwd in de twee voorgaande Ahadith…
…Daarom weten wij dat dit niet hoort bij het geloof en dat het een toegevoegde innovatie is. Daarbij komt nog dat het een imitatie van de Leiden van het Schrift is – de Joden en de Christenen – in hun feesten.

Uit voorgaande blijkt dus duidelijk voor een ieder met een graantje aan gezond verstand, en voor een ieder die streeft naar de waarheid, en rechtvaardig is, dat het vieren van de Mawlid An-Nabawiy niet hoort bij het islamitische geloof. Sterker nog, het is een toegevoegde Bid3a, waar Allah en de Profeet (s.a.a.w) voor gewaarschuwd hebben…

(Samengevat uit: Majmuu3 Al-Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi3ah 1/183)


Vertaald uit het Arabisch.
Bron: Al-bida3, wa ‘l muhdathaat, wa ma laa asla lahoe.
(verzameling fatawa’s van Sheikh Abdel Aziz Ibn Baaz (rahimaho Allah), Sheikh Mohammad Ibn Salih al-Uthaimeen (rahimaho Allah), Salih Al-Fawzaan en Abdullah Ibn Abderrahman Ibn Jibreen).

Ps. Per email gekregen

24-05-2002, 18:58
Salaam,

IK wilde alleen ff reageren op het plaatje dat abdulkareem onder zijn naam heeft staan. Vele van ons denken dat het de Mashzjied Al Aqsa is, echter dit is niet het geval. De moskee die op het plaatje staat is de Al Sakhrah moskee. Voor al diegenen die het nog niet wisten.

Ma3a salama

25-05-2002, 00:05

Citaat:
Origineel gepost door Ahseia
Salaam,

IK wilde alleen ff reageren op het plaatje dat abdulkareem onder zijn naam heeft staan. Vele van ons denken dat het de Mashzjied Al Aqsa is, echter dit is niet het geval. De moskee die op het plaatje staat is de Al Sakhrah moskee. Voor al diegenen die het nog niet wisten.

Ma3a salama
Wa alaikoem as-salaam

Dat klopt!
De Al-Aqsa moskee staat daar in de buurt, wat ik heb is de Al-Sakhra moskee.

Dit waren de foto's van de Al-Aqsa moskee.

Wa salaam

Abdelkarim

16-10-2004, 16:01


Up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31-03-2007, 19:25
hahahah jullie zijn ver verdwaalt

31-03-2007, 19:32
dus het vieren is niet toegstaan

Pagina's : [1] 2 3