Bekijk volle/desktop versie : VarkenPagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8

05-05-2003, 16:10
Even een vraag ...en echt serieus. Wat is het nut van een varken? Ik bedoel wat is de bijdrage aan de natuur? Weet iemand dat?

05-05-2003, 16:15


Ik heb het niet over haram ...ik heb het over het NUT van een varken!

05-05-2003, 16:17
Sorry ....begreep het verkeerd. Aanvaard je mijn excuses?

05-05-2003, 16:19
In de oude tijden was het moelijk om met die warme klimaat in de Midden Oosten varkens te hoeden.
Dus het gaat meer om de praktische redenen dat het haraam is gemaakt.

Het zijn inderdaad onreine dieren maar dat was niet de reden dat het haraam is geworden!

05-05-2003, 16:20


Het NUT??? Wat is het nut van geiten als er al koeien bestaan?

05-05-2003, 16:22

Citaat:
Origineel gepost door freemale
In de oude tijden was het moelijk om met die warme klimaat in de Midden Oosten varkens te hoeden.
Dus het gaat meer om de praktische redenen dat het haraam is gemaakt.

Het zijn inderdaad onreine dieren maar dat was niet de reden dat het haraam is geworden!
Hmmmm ...volgens 5ema is het nut van een varken om afavl op te ruimen ...wat mij heel onlogisch lijkt. Is er nou echt niemand die het voor 100% weet wat het nut is van een varken. Ik bedoel wat is hun bijdrage nu aan de natuur? Is het echt alleen maar om vuilnis te eten ...denk het niet. Want wilde zwijnen (familievan de varkens) eten geen rotzooi. Maar wat ze wel doen

05-05-2003, 16:25

Citaat:
Origineel gepost door GangstaLovin
Hmmmm ...volgens 5ema is het nut van een varken om afavl op te ruimen ...wat mij heel onlogisch lijkt. Is er nou echt niemand die het voor 100% weet wat het nut is van een varken. Ik bedoel wat is hun bijdrage nu aan de natuur? Is het echt alleen maar om vuilnis te eten ...denk het niet. Want wilde zwijnen (familievan de varkens) eten geen rotzooi. Maar wat ze wel doen
Wat is het nut van ons bestaan?

05-05-2003, 18:03
Okay dat begrijp ..maar wat voor een doel heeft een varken? Wat doet een varken eigenlijk?

05-05-2003, 18:07
Volgens mij is het varken gemaakt voor de heerlijke varkenshaasjes, en de overheerlijke beenham!!!

05-05-2003, 18:10
Ik vroeg het vanuit een religieuze kijk. Want Joden en Moslims eten geen vlees en Christenen mogen eigenlijk ook geen vlees eten ....maar ja hebben ze zomaar uit de bijbel laten halen

05-05-2003, 18:15
Mwah, eten is niet onbelangrijk of kinderachtig hihih

05-05-2003, 22:03
........Maar waarom zijn varkens in de islam eigenlijk onrein?........

Evenals bij de joden. Alleen omdat het in de heilige geschriften staat. Allah heeft er geen uitleg bij gegeven!!

05-05-2003, 22:10


mag ik even tussendoor komen mensen, elk dier heeft zijn nut in een ecosysteem, immers anders was het wel uitgestorven, of natuurlijk of door ingrijpen van de mens. Het zwijn zoals we allemaal weten is een onrein dier. Ik wilde jullie nog zeggen dat een varken slimmer is dan een hond.

05-05-2003, 22:35

Citaat:
Origineel gepost door freemale
In de oude tijden was het moelijk om met die warme klimaat in de Midden Oosten varkens te hoeden.
Dus het gaat meer om de praktische redenen dat het haraam is gemaakt.

Het zijn inderdaad onreine dieren maar dat was niet de reden dat het haraam is geworden!
:melig: Wht a Load of Crap !

Hoe weet jij dat ? Kan dat beperkte hersenpan van je Gods bedoelingen van te voren in calculeren ?

05-05-2003, 22:44

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
........Maar waarom zijn varkens in de islam eigenlijk onrein?........

Evenals bij de joden. Alleen omdat het in de heilige geschriften staat. Allah heeft er geen uitleg bij gegeven!!
Jij bent dus echt een grote leugenaar. Schaam je.


Waarom heeft de Schepper varkensvlees verboden?

Het is bekend dat de Islam het eten van varkensvlees verbiedt en als zonde beschouwt. Voor de praktiserende moslims betekent het feit dat dit verbod niet verder met gedetailleerde redenen is uiteengezet, niet dat het hem is toegestaan om het eetbaar te noemen, noch kan hij zeggen dat hij precies weet waarom het verboden is. De Islam moedigt de moslims aan de voor- en nadelen, maar ook de wijsheid achter zo'n verbod, wetenschappelijk te onderzoeken.
In dit artikel worden door de schrijver enige bevindingen op het gebied van biochemie, microbiologie, volksgezondheid, religie en menselijk gedrag onder de aandacht van de lezer gebracht.
Verbod

Het verbod van varkensvlees kan rechtstreeks in de Heilige Quraan gevonden worden. Het is in vier hoofdstukken genoemd:
Hoofdstuk 2: Surah "De Koe",
Hoofdstuk 5: Surah" De gespreide Tafel",
Hoofdstuk 6: Surah "Het Vee",
Hoofdstuk 16: Surah "De Bij", .

In hoofdstuk 2, vers 173 zegt, Allah (Subhana wa ta'ala):

"Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen. Maar als iemand door noodzaak gedwongen is, niet uit begeerte of om te overtreden, dan is hij niet schuldig, want Allah is zeer zeker vergevensgezind en genadevol."

In hoofdstuk 5, vers 3 zegt, Allah (Subhana wa ta 'ala):

"Verboden voor u zijn: het kadaver, bloed, varkensvlees en al datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; dat wat gedood is door wurging, het doodgeslagene, het doodgevallene, het doodgestokene, dat wat is aangevreten door wilde dieren; behalve als u in staat bent (naar de eis) te slachten; dat wat op een altaar (voor afgoden) geofferd is, het is ook verboden vlees te verdelen door loting met pijlen: dat is een zondige daad."

In hoofdstuk 6, vers 145 zegt, Allah (Subhana wa ta 'ala):

"Zeg: In datgene wat mij geopenbaard is, vind ik geen voedsel dat verboden is voor degene die ervan wenst te eten behalve het kadaver, uitgestroomd bloed, of varkensvlees, want dat is een gruwel, of iets schandelijk, en waarover een andere dan Allah's naam is aangeroepen.
Maar als iemand door noodzaak ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte om te overtreden, dan is uw Rabb (Heer) zeer zeker vergevensgezind, genadevol."

In hoofdstuk 16, vers 115, zegt Allah (Subhana wa ta 'ala):

"Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees, en al het voedsel waarover een andere naam dan die van Alaah is aangeroepen.
Maar als iemand door grote behoefte ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte of om te overtreden, dan is Allah zeer zeker vergevensgezind en genade vol."
Uit deze vier haast identieke verzen kan men opmaken dat varkensvlees in de Islam absoluut verboden is. In hoofdstuk 6 is het duidelijk als Allah zegt: "...verboden te worden gegeten door iemand die het wenst te eten,..." dat dit vers niet alleen voor de muslims bedoeld is, maar voor alle mensen.

Algemene redenen voor het verbod

De exacte redenen en de diepe wijsheid van 'het waarom" bij het verbod op varkensvlees zijn alleen bekend bij Allah (Subhana wa ta 'ala):
De gelovige muslim zegt:

"Wij geloven erin (de openbaringen).
Het is geheel van onze Rabb (Heer)..." (vers 3:7)

Toch moeten we de redenen hiervan onderzoeken. We kunnen in de Quraan zien dat Allah, (Subhana wa ta 'ala), het eten van varkensvlees verbiedt omdat het goddeloos en een zonde is. Hierbij wordt het woord "ridjs" (gruwel) gebruikt, dit woord wordt in verschillende contexten achtmaal gebruikt in de Heilige Quraan, onder andere in de volgende regel:

In hoofdstuk 5, vers 90-91, zegt Allah , (Subhana wa ta 'ala):

"0 gelovigen! Alcohol, het kansspel, wijding van stenen (afgoden) en toekomstvoorspelling door middel van (tover) pijlen zijn een gruwel, het werk van de duivel. Vermijdt die dus, opdat het u goed zal gaan. Het plan van de duivel bestaat eruit vijandigheid en haat onder u te verwekken met alcohol en het kansspel en u af te houden van het gedenken van Allah en het gebed. Zult u dan ophouden?"

Daarom is de betekenis van dit woord "ridjs" uiteengezet als: vuil of smerig, "onrein", later zullen deze termen verder uitgelegd worden. Ook de specifieke redenen moeten tezamen met de wetenschappelijke bevindingen vermeld worden.

Alleen vlees of het hele dier?

Is het verbod op varkensvlees alleen beperkt tot het vlees of betreft het hele dier? Ook op deze vraag geeft de Heilige Quraan ons antwoord. In de Arabische taal betekent "vlees" alles wat eetbaar is aan het dier. Wij kunnen dit uit vele Quraanregels afleiden, onder andere de volgende:

1) In Surah 2, "De Koe", ayat 259:
..."En kijk verder naar de beenderen, hoe Wij ze samenvoegen en dan met vlees bekleedden... "

2) In Surah 16, "De Bij", ayat 14:
"En Hij is het, Die de zee aan u dienstbaar heeft gemaakt om er vers vlees uit te eten... "

3) In Surah 23, "De Gelovigen", ayat 14:
"Daarna maken Wij de druppel tot een bloedklonter, dan schiepen Wij de bloedklonter tot' een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot beenderen en dan bekleedden Wij die beenderen met vlees. "

Het is hierdoor duidelijk dat het woord "vlees" ook het vet inhoudt. Daarom is alles dat eetbaar is aan het dier verboden om te eten. Het is ook duidelijk dat vet in het vlees is opgenomen en dat het er in de meeste lichaamsdelen onafscheidelijk van is.

Varkensvlees of ander vlees

Een regelmatig terugkerende vraag is: waarom is alleen varkensvlees verboden en andere soorten vlees niet?

Niet alleen het varken is verboden, maar het vlees van alle carnivoren (vleesetende dieren) en van mensen, is niet toegestaan voor consumptie.
Het vlees van een kat, hond, rat, muis, tijger, vos, leeuw, arend, valk, havik, etc. is verboden, terwijl het vlees van herbivoren (plantenetende dieren) zoals schapen, koeien, kamelen, herten geiten, kippen, eenden, ganzen, konijnen, etc. is toegestaan mits het dier geslacht is volgens de regels (uitspreken van de tasmiya) van de Islam. Het paard en de ezel zijn in de Islam edele dieren en het vlees hiervan wordt alleen in noodgevallen gegeten.
Er werd geëxperimenteerd met vetten van eetbare en oneetbare dieren en er werd bevonden dat vetten van eetbare dieren een patroon van onverzadigde vetzuren volgen, behalve varkensvlees. Dat volgt het patroon van verzadigde vetzuren.
Dit betekent dat als iemand het vlees van plantenetende dieren eet, het vet hiervan gehydrolyseerd wordt in de dunne darm door een stof uit de alvleesklier na door galzouten geëmulgeerd te zijn.
Het zal worden geabsorbeerd, opnieuw samengesteld en opgeslagen in de vetweefsels als menselijk vet.
Maar die stof uit de alvleesklier kan het vet van carnivoren dieren niet afbreken.
Dus worden ze daarna opgeslagen in de vetweefsels als dierlijk vet en niet als menselijk vet en varkensvet gedraagt zich net als vet van vleesetende dieren.

Er worden hierover een aantal vragen gesteld en er kunnen maar weinig antwoorden op gegeven worden.
Wat gebeurt er met dat vet, dat als varkensvet in de vetweefsels van mensen wordt opgeslagen?
Hoe verloopt het stofwisselingsproces?
Kan eten van varkensvlees de oorzaak van hartaanval zijn?
Wordt de persoonlijkheid of het karakter beïnvloed door het soort voedsel dat gegeten wordt?
Indien dat zo is, wordt het menselijk karakter dan beïnvloed door het eten van varkensvlees? Deze en andere vragen
dienen beantwoord te worden.

Microbiologisch bewijs

Er zijn een behoorlijk aantal bacillen, parasieten en bacteriën waardoor varkens geplaagd worden en die in zijn vlees leven waardoor, als het gegeten wordt, ziekten worden overgedragen aan de mens.
Deze parasieten zijn o.a. lintwormen, mijnwormen, ronde wormen, faciolopsis buski, paragonimus etc.

Er zijn twee soorten lintwormen, de ene soort, Taenia Saginata teistert het vee en de andere, Taenia Solium teistert het varken. Er is enig verschil in vorm en levensloop en ook in de schade die zij aan het menselijk lichaam berokkenen als het zieke vlees is gegeten.
De Saginata blijft bijvoorbeeld in de darmen van de mens en voltooidt zijn leven daar en de schade is beperkt. De Solium daartegen kan zijn leven niet in de darmen voltooien en gaat door de darmwand met de bloedstroom naar alle kanten van het lichaam. De kiemen nestelen zich in de vitale organen van het menselijk lichaam zoals het hart, de ogen, de hersenen, de longen en lever. Om hun leven voort te kunnen zetten vonnen zij blaasjes ter grootte van een erwt of groter. Als zo'n blaasje of blaasjes in de hersenen gevormd worden veroorzaken ze schade, krampen, verlies van bewustzijn, hysterie en zelfs krankzinnigheid. Als die blaasjes het hart bereiken veroorzaken ze verhoogde bloeddruk en zeer waarschijnlijk een hartaanval. Dr. Rizvi bevestigt dit in zijn boekje over varkensvlees.

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8