Bekijk volle/desktop versie : !!!! Persverklaring Stichting Alwaqf !!!!!Pagina's : [1] 2 3

30-04-2003, 18:12
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle en bij Hem zoeken wij onze steun.

Persverklaring van de Stichting Al Waqf Al-Islami in Nederland.

April 2003De Stichting Al Waqf Al-Islami vervult haar functie en plicht zijnde een islamitische stichting, door de moslims in hun religie te onderwijzen en de Boodschap van de Islam te verspreiden, geheel volgens de in haar statuten vastgestelde doelen.
Onder de activiteiten van deze stichting vallen maatschappelijke, educatieve en sociale programma’s, zowel in de Arabische en in de Nederlandse taal. Sinds de oprichting heeft de stichting, deze nobele doelen nastrevende, altijd gewerkt binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving.
Ook heeft de stichting, in alle gastvrijheid, haar deuren geopend voor zowel moslims als niet-moslims.
Daarnaast onderhoudt de stichting goede relaties met het lokale openbaar bestuur. De burgemeester van Eindhoven, de heer Welschen, heeft meerdere malen de stichting bezocht en heeft zich over de stichting positief uitgelaten tijdens deze bezoeken.
De stichting werkt nauw samen met de Raad van Kerken, via een platform waar zowel (christelijke) kerken als moskeeën zijn vertegenwoordigd.

Onze stichting laat zich voorstaan op haar multiculturele sfeer, vanwege het feit dat zij wordt bezocht door allerlei mensen van verschillende komaf, nationaliteiten en talen.

Onze stichting kent een trotste geschiedenis van reeds vijftien jaar. De laatste tijd wordt getracht in enkele berichten in de media de goede naam van de stichting en van de moslims in Nederland in een kwaad daglicht te stellen.
Deze berichten zijn onder meer verschenen in het Wall Street Journal, Eindhovens Dagblad en in het TV-programma Nova.
Deze aanvallen zijn zeer onrechtvaardig en getuigen van een gebrek aan respect voor de doelstellingen van onze organisatie en voor de moslims in Nederland.
De stichting beschouwt genoemde berichten als een trieste poging om de verschillen tussen bevolkingsgroepen te benadrukken (discriminatie) en om op te roepen tot haatgevoelens tegen moslims.

De stichting wil in deze persverklaring een aantal zaken verduidelijken.
Over het handgeschreven vel wil de stichting het volgende opmerken.
Hoe kan een handgeschreven vel dat geen enkele stempel draagt, geen enkele wettelijke betekenis heeft, tot bewijs van enig feit gelden ? Hoe kan een dergelijk handgeschreven vel het beeld van moslims en de Stichting Al Waqf Al-Islami schaden ? Een ieder had dit kunnen schrijven. De stichting vermoedt dat er een spel met de gedachten van de mensen wordt gespeeld.

Bij het bekijken door de stichting van de “beruchte” lijst trof de stichting geen enkel persoon aan die de naam Al-Husaini draagt. De naam die op nummer 20 staat is de naam Mohammed Ahmad Soennie, dit in duidelijk schrift geschreven.
Ieder die de Arabische taal in geschrift machtig is, had de betreffende naam op de juiste wijze kunnen lezen. NOVA heeft echter een naam gepubliceerd zonder dat zij wisten welke naam er daadwerkelijk op de lijst stond. Het is overigens niet de eerste keer dat NOVA onzorgvuldig verslag doet, en bewust of onbewust moslims in het algemeen en de stichting Al Waqf Al-Islami in het bijzonder in een kwaad daglicht stelt.

De Stichting Al Waqf Al-Islami bevestigt hetgeen Midden-Oostendeskundige de heer Bertus Hendriks in de NOVA-uitzending verteld heeft, namelijk dat rijke moslims hun religieuze plichten nakomen door giften te doen aan mede-gelovigen in nood en gelden in de rest van de wereld beschikbaar stellen om moskeeën te bouwen en de moslims hun in hun geloof te onderwijzen.
Moslims in Europa behoren tot de moslims die gelden uit het buitenland nodig hebben om moskeeën te kunnen bouwen. Moslim-burgers zijn normale, eerzame burgers, gelijk burgers die een ander (of geen) geloof aanhangen.
Moslim-burgers kopen grond aan en betalen belastingen en heffingen over hun gebouwen. Zij betalen miljoenen om hun moskeeën te bouwen. De stichting ziet er geen kwaad in dat zij hun geloofsbroeders elders in de wereld verzoeken doet om financiële hulp, opdat zij hun Heer kunnen aanbidden. Indien dergelijke verzoeken de stichting in een kwaad daglicht stelt zou dit ook moeten gelden voor christelijke en joodse stichtingen die ook financiële hulp uit andere landen ontvangen.

De stichting Al Waqf Al-Islami organiseert elk jaar allerlei bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in de Nederlandse-, Arabische-, als in de Somalische taal. Tijdens deze bijeenkomsten worden certificaten van aanwezigheid uitgedeeld aan diegenen die de bijeenkomsten bijgewoond hebben.
Verder worden deze certificaten uitgedeeld aan de mensen die de stichting behulpzaam zijn geweest, bijvoorbeeld aan hen die het eten hebben voorbereid, de moskee hebben verzorgd en schoongemaakt. Zij krijgen deze certificaten om hen te stimuleren deze werkzaamheden te blijven uitvoeren.
De bijeenkomsten zijn voor zowel moslims als niet-moslims toegankelijk.
Het certificaat dat in NOVA is vertoond is niet in Eindhoven uitgegeven, omdat in de periode dat het betreffende certificaat is uitgegeven, geen bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.

Het pamflet dat in NOVA is vertoond, die begint met de woorden “Een brief met spoed aan alle moslims…”, is nooit door de stichting uitgegeven en er staat geen stempel, logo of naam van de stichting op het pamflet. De stichting begrijpt niet hoe NOVA ertoe komt om de stichting zaken toe te schrijven die zij niet geschreven heeft.

Het zogenaamde diploma dat in de NOVA-uitzending werd aangehaald als een bewijs van het bijwonen van een cursus van de stichting door de vermeende terrorist Ibrahim Diab is een duidelijke vervalsing. De stichting heeft het betreffende certificaat op de internetsite van NOVA bekeken. Bij uitvergroting is gebleken dat het certificaat bestaat uit bij elkaar geknipte en geplakte stukken. De datum die vermeld is in de Islamitische jaartelling verraadt de vervalsing eens te meer, omdat de datum valt op de tweede dag van het Offerfeest. Er is geen enkele Islamitische organisatie of moskee die op die dag een cursus zou organiseren, omdat deze dag een officiële feestdag is in ons geloof. Bovendien heeft NOVA in haar uitzending gesteld dat de cursus in 1999 is gehouden, terwijl de genoemde datum in de Islamitische jaartelling overeenkomt met maart 2000.
Op het certificaat is ook de naam van een moskee in Hamburg geplakt. Er is echter nimmer samenwerking geweest tussen deze moskee in Hamburg en onze stichting. Ook wordt op het certificaat een andere moskee genoemd, namelijk de moskee An-Nur in Berlijn.
Hoe kan een certificaat van onze stichting zijn uitgereikt in Berlijn, met de naam van een moskee in Hamburg !?
De spelling van de naam Eindhoven in de Arabische taal is fout en daarbij komt nog het feit dat geen enkele certificaat dat wij uitgeven een dergelijke vorm heeft qua taal of ontwerp.

De stichting roept de overheid en de samenleving op geen gehoor te geven aan ongegronde beschuldigingen, zoals deze in de media tegen de stichting zijn geuit en dat met nuchtere blik gekeken moet worden naar de zaken die niet enkel onze stichting aangaan, maar de gehele moslim-gemeenschap in Nederland.

Tenslotte wil de stichting nog opmerken dat zij bekend is met de Nederlandse wetgeving, deze ook uitdrukkelijk respecteert en dat zij een tolerante houding heeft tegenover iedereen in de samenleving. De stichting heeft een bestaansrecht en ook acht zij zich gerechtigd om iedereen die haar valselijk beschuldigt aan te klagen, om haar goede naam te zuiveren.

Einde bericht

bron:ANP news en Chatoloog (Saeed Mohamed) officiële woordvoerder van de Stichting Alwaqf Alislami te Eindhoven

30-04-2003, 20:16


......Deze aanvallen zijn zeer onrechtvaardig en getuigen van een gebrek aan respect voor de doelstellingen van onze organisatie en voor de moslims in Nederland.
De stichting beschouwt genoemde berichten als een trieste poging om de verschillen tussen bevolkingsgroepen te benadrukken (discriminatie) en om op te roepen tot haatgevoelens tegen moslims. .......

JA HOOR meteen is kritiek of een aanklacht weer discriminatie. Walgelijk zeg.

30-04-2003, 21:48
Nou zeg, dit is geen kritiek, dit zijn simpelweg valse beschuldigingen!!

30-04-2003, 22:50
Waarvoor bewijs is volgens de AIVD. Om in dit geval meteen weer te gaan schermen met het woord "discriminatie" is gewoon walgelijk!!

30-04-2003, 23:02


AN3SDEJ begin je nu overtuigd te raken van het feit dat ik niet raaskal als ik het heb over de Kaaskopmedia ?
Objectief ?
Eerlijk ?
Verstandig ?
Onderzoekend ?
... ?

Kaaskopmedia betekent laster en eerroof.
Heel democratisch zijn we hier in Kaaskoppenland.


AMAZOULLOU

DE MAN DIE ZIJN VOLK LEERT VECHTEN

30-04-2003, 23:48
Jazaak allaho khairan chatoloog, zo komt weer 'ns de aap uit de media's mouw.

01-05-2003, 00:13
Niet media's mouw maar Kaaskopmedia's mouw.


AMAZOULLOU

DE MAN DIE ZIJN VOLK LEERT VECHTEN

01-05-2003, 00:18
Zolang terreur plaatsvindt in naam van 'de islam', en mensen aangeven dat het westen in Allah's ogen een stuk wereld is dat bestreden moet worden, is het goed dat een AIVD islamieten in de gaten houdt. Onder de kwaden moeten dan ook maar de goeden lijden. Kijk ook eens hoe de Marokkaanse geheime dienst werkt en altijd werkte. Daar moesten goeden ook onder 'kwaden ' lijden!!!!

01-05-2003, 00:32

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
Zolang terreur plaatsvindt in naam van 'de islam', en mensen aangeven dat het westen in Allah's ogen een stuk wereld is dat bestreden moet worden, is het goed dat een AIVD islamieten in de gaten houdt. Onder de kwaden moeten dan ook maar de goeden lijden. Kijk ook eens hoe de Marokkaanse geheime dienst werkt en altijd werkte. Daar moesten goeden ook onder 'kwaden ' lijden!!!!
Dank je wel voor de preek Kaaskop.
Maar we hebben het hier niet over de Marokkaanse diensten. We hebben het hier over de Kaaskopdiensten.
In de gaten houden is een ding maar deze organisaties in de Kaaskopmedia BELASTEREN is iets anders.
Kunnen jouw Kaaskophersentjes het verschil bevatten ?
Blijkbaar niet gezien je idiote reactie.


AMAZOULLOU

DE MAN DIE ZIJN VOLK LEERT VECHTEN

01-05-2003, 13:52
Zoeloe, ik hoop dat jij eens slachtoffer wordt van de geheime diensten van totalitaire islamitische staten!!

01-05-2003, 14:29

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
Zoeloe, ik hoop dat jij eens slachtoffer wordt van de geheime diensten van totalitaire islamitische staten!!
En van jou moet men iets zinnigs verwachten!!!!!!!!

01-05-2003, 16:58
Van Amazoeloe niet?

02-05-2003, 01:47Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
......Deze aanvallen zijn zeer onrechtvaardig en getuigen van een gebrek aan respect voor de doelstellingen van onze organisatie en voor de moslims in Nederland.
De stichting beschouwt genoemde berichten als een trieste poging om de verschillen tussen bevolkingsgroepen te benadrukken (discriminatie) en om op te roepen tot haatgevoelens tegen moslims. .......

JA HOOR meteen is kritiek of een aanklacht weer discriminatie. Walgelijk zeg.
Voor diegenen die weten wat het woordje discriminatie betekend zouden dit als discriminatie kunnen bestempelen.

Voor diegenen die niet weten wat discriminatie is zou ik de dikke van dale aanraden.(een prisma is ook goed).

02-05-2003, 01:49

Citaat:
Origineel gepost door an3sdej
Zoeloe, ik hoop dat jij eens slachtoffer wordt van de geheime diensten van totalitaire islamitische staten!!
Als je een beetje verstand had over de wereld politiek dan had je deze tekst niet geplaatst.

Jammer genoeg zijn er geen totalitaire islamitische staten.

Was het maar waar.

02-05-2003, 17:06
.....Jammer genoeg zijn er geen totalitaire islamitische staten.........

SA, en Iran bijv. In naam democratisch, maar in feite repressief en dictatoriaal!!

Pagina's : [1] 2 3