Bekijk volle/desktop versie : Ayaan Hirsi Ali gaat door23-09-2002, 19:18
Ayaan Hirsi Ali, de met de dood bedreigde medewerkster van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), zet haar strijd voor de emancipatie van moslimvrouwen voort. Dit zei de voorzitter van het WBS-bestuur zondag namens de ondergedoken vrouw in het tv-programma Buitenhof.

Hirsi Ali is van mening dat moslimvrouwen dezelfde mogelijkheden moeten hebben als andere vrouwen om zich te ontwikkelen. Het onderzoek, dat zij daarnaar verricht, zal de WBS voortzetten, aldus Cohen.

Ayaan wordt volgens eigen zeggen geconfronteerd met een ,,duivels dilemma''. Als ze doorgaat met dat waarvoor ze staat, geeft ze haar eigen vrijheid op. Als ze daarmee stopt, geeft ze haar vrijheid van meningsuiting op. Cohen deelde namens haar mee dat ze er desondanks niet aan onderdoor gaat.

21-06-2005, 06:33


Heel goed van haar. Daar kunnen een hoop mensen een voorbeeld aan nemen. Het is moeilijk om niet te zwichten voor terreur. Iemand bedreigen opdat die persoon zijn of haar mond houdt is wel het lafste wat een mens kan doen.

AHA, mocht je dit lezen. Ga zo door, je bent een voorbeeld voor velen.

21-06-2005, 07:12

Citaat door AritaMari:
"we" gaan haar stoppen........het wordt tijd ook
Dat moeten "jullie" vooral doen. Dan zal de hel pas echt losbreken in Nederland (en in Europa).
En ik hoop dus dat dat niet zal gebeuren want de tegenstellingen en de kloof tussen moslims en niet moslims zal dan zo groot worden dat hij niet meet te overbruggen zal zijn.

21-06-2005, 07:24

Citaat door Peej:
Dat moeten "jullie" vooral doen. Dan zal de hel pas echt losbreken in Nederland (en in Europa).
En ik hoop dus dat dat niet zal gebeuren want de tegenstellingen en de kloof tussen moslims en niet moslims zal dan zo groot worden dat hij niet meet te overbruggen zal zijn.
Dat hebben de Dutchbatters reeds bewezen in Srebreniça: het feit dat het "maar" om een moslimenclave ging was voldoende om de Serviërs vrij spel te geven in hun genocide waarbij minstens 8000 moslimmannen werden vermoord en talloze moslimvrouwen verkracht. En nu gaan ze de schijnheiligaards uithangen door het slachtoffertje te spelen en te veinzen dat ze allerlei posttraumatische inzinkingen hebben geleden.....wat niet echt bleek uit de beelden die we ons allemaal levendig herinneren waarbij Nederlandse soldaten na de moord en verkrachtingen op moslims uitgebreid het redden van hun eigen hachje vierden.

Dat de hel zou kunnen losbreken in Nederland is in de jaren 40 duidelijk aangetoond geweest, dat staat vast.

Veel Nederlanders hebben kennelijk een aangeboren afkeer jegens semieten.

GUERRILLERO

21-06-2005, 08:51Citaat door GUERRILLERO:
Dat hebben de Dutchbatters reeds bewezen in Srebreniça: het feit dat het "maar" om een moslimenclave ging was voldoende om de Serviërs vrij spel te geven in hun genocide waarbij minstens 8000 moslimmannen werden vermoord en talloze moslimvrouwen verkracht. [...]Veel Nederlanders hebben kennelijk een aangeboren afkeer jegens semieten.

GUERRILLERO
GUERRILLERO, prikkelend. Lache man. Maar nu. Grow up. De bewijslast ligt bij jou. Ga je gang.

Onderzoek. Of is dat allemaal te veel werk?

21-06-2005, 08:53
Voorlopig zijn er meer belgenmoppen dan moslimmoppen.

21-06-2005, 08:56
Ik heb op het ogenblik een hekel aan Engelsen. Die lopen nog steeds zielig te doen. En wij maar schuiven. En die Franse wijnboeren moeten ook maar eens leren zichzelf te bedruipen!

21-06-2005, 08:57
En Ieren, bah. Rood haar, sproetjes...

21-06-2005, 09:03
Ach, zo gauw we elkaar kunnen pesten is het over. Maar, dat duurt nog even. Dat geef u ik toe schone vrouw.

21-06-2005, 09:05
Vergis je overigens niet in het anti-hollands sentiment van de belg. Sommige menen het echt! Stom hè.

21-06-2005, 10:29

Citaat door RitaMarina:
dat je een anti-islamist bent .

je bent gewoon een extreem rechts londsdale loosertje
Jij bent een anti-islamist. Jij doet net alsof je een moslim bent.
Maar gooit ondertussen expres de naam van de Islam te grabbel.

22-06-2005, 03:21
Srebrenica
INLEIDING

Srebrenica, stad en district in het door Bosnische Serviërs bestuurde oostelijke deel van Bosnië en Herzegovina, speelde een dramatische rol in de oorlog in voormalig Joegoslavië (1991-1995). Het district telde in 1990 37.000 inwoners (waarvan 75% Moslim en 23% Servisch), in de stad woonden 6000 mensen. De voornaamste bestaansmiddelen vóór het uitbreken van de oorlog waren het toerisme, de mijnbouw (srebren=zilver) en de textielindustrie.

1. BURGEROORLOG EN MASSASLACHTING

In het voorjaar van 1992 weerstond de stad, mede door de betrekkelijk geïsoleerde ligging, de eerste Servische aanvallen in Bosnië. Maar in april 1993 reduceerden de Serviërs het gebied rondom Srebrenica tot een klein stukje land waarop ongeveer 40.000 Moslims werden samengedreven. De reactie van de internationale gemeenschap was verdeeld; de VN-Veiligheidsraad ging niet verder dan het uitroepen van Srebrenica tot een zgn. 'veilig gebied'. Ter bescherming van de bevolking werden in de enclave VN-vredestroepen gelegerd, waaronder een Nederlands bataljon (Dutchbat). De overwegend uit Moslims bestaande bevolking behield de controle over de stad, die een symbool werd van Bosnisch verzet. Enkele maanden later werden ook Goražde, Žepa, Bihac, Tuzla en Sarajevo tot 'veilig gebied' uitgeroepen.

Tijdens een groot offensief van de Bosnische Serviërs in Oost-Bosnië onder leiding van generaal Mladić, viel Srebrenica op 11 juli 1995 alsnog in handen van de Serviërs, die er een bloedbad onder Moslims aanrichtten. Hierbij kwamen ca. 7500 mannen om het leven; een massaslachting die gerekend kan worden tot de grootste oorlogsmisdaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

In 1993 werd in Den Haag een internationaal tribunaal opgericht, het Joegoslavië-tribunaal, dat werd belast met de opsporing en berechting van personen die zich vanaf 1 januari 1991 in voormalig Joegoslavië schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdrijven en overige schendingen van het internationaal humanitaire recht.

2. ONDERZOEKEN

Er zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar de val van de enclave en de daaropvolgende etnische zuivering, onder andere door de VN (1999) en een Franse parlementaire onderzoekscommissie (2000). Belangrijkste conclusie was dat de strategie van de 'veilige gebieden' dramatisch had gefaald. De kern van het drama lag in de tegenstrijdige mandaten waarmee de VN-Veiligheidsraad in 1993 de VN-vredesmacht opdroeg om wél de bevolking in de 'veilige gebieden' te beschermen, maar níet die gebieden te verdedigen. Als hoofdschuldige van de genocide werd de militaire leiding van de Bosnische Serviërs aangemerkt. Ook werd geconcludeerd dat er sprake was geweest van fouten in de VN-bevelsstructuur.

2.1. Nederland

Bij de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de tragedie speelde Nederland een belangrijke rol, waaraan een aantal Nederlandse rapporten werd gewijd. In 1998 stelde het rapport-Van Kemenade dat er geen aanwijzingen waren dat de top van de landmacht de affaire in de doofpot had gestopt. De commissie-Bakker (2000) concludeerde dat het besluit tot deelname aan vredesmissies door Nederland vaak wordt genomen op basis van gebrekkige informatie. Het lijvige NIOD-rapport (2002) stelde vast dat de verantwoordelijkheid al begonnen was bij de (lichtvaardig genomen?) beslissing voor uitzending van Nederlandse militairen in 1993; dat de Nederlandse regering te weinig invloed had op de gebeurtenissen in Srebrenica; dat de top van de landmacht informatie achterhield (toch een doofpot) en dat Dutchbat geen enkele blaam trof voor de massamoord. Het rapport was voor minister-president Kok in april 2002 aanleiding af te treden en met hem trad het gehele kabinet af.

Op 5 juni 2002 stelde de Tweede Kamer de enquêtecommissie-Srebrenica in, die de opdracht kreeg onderzoek te doen naar het optreden van de Kamer, de Nederlandse regering en de ambtelijk/militair verantwoordelijken voor, tijdens en na de gebeurtenissen in Srebrenica. In jan. 2003 verscheen het eindrapport van de enquêtecommissie, Missie zonder vrede. Hierin wordt o.m. geconcludeerd dat het kabinet en de Tweede Kamer zich in de aanloop van de uitzending van Dutchbat te zeer lieten leiden door de emotionele kant van de gebeurtenissen in Bosnië en dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Kamer en kabinet nauwelijks herkenbaar was. Ook zou generaal Couzy minister Voorhoeve van Defensie onvoldoende op de hoogte hebben gesteld van informatie over mogelijke oorlogsmisdaden. Verder werd geconcludeerd dat de leiding van Dutchbat III in de julidagen van 1995 terecht rekende op de inzet van luchtsteun om de aanval van Bosnische Serviërs te stoppen. De commissie achtte generaal Janvier verantwoordelijk voor de late toekenning van luchtsteun.

Encarta ® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2004

22-06-2005, 03:32


GUERRILLERO's geijkte retoriek volgend, waarbij Ayaan Hirsi Ali verantwoordelijk is voor de dood van Theo van Gogh, zijn de hoofdschuldigen voor de slachting in Srebrenica de moslimkinderen. Als hun toekomst niet voorop had gestaan in de strijd van hun vaders, hadden de mannen nog geleefd. Hoe zelfzuchtig!