Bekijk volle/desktop versie : Immigranten willen bruid uit eigen landPagina's : 1 2 [3] 4 5

20-02-2005, 15:03

Citaat door Jihaane:
Kinderen met het down syndroom zijn niet per definitie ongelukkige kinderen.Los van dat zijn het over het algemeen Nederlandse vrouwen die pas op latere leeftijd aan kinderen beginnen, die hun lichaam hebben vervuild met alcohol, drugs en varkensvlees die kindjes met het Down syndroom op aarde zetten.
Wat een onzin..

20-02-2005, 15:05Citaat door rja:
Ja hoor, moslima's zijn verwesterd en verziekt door onze samenleving, zeg je dat ook tegen je zussen en je nichtjes die in Nederland zijn opgegroeid.

De Marokkaanse mannen hebben zich niet aangepast aan de Nederlandse samenleving, ze houden krampachtig vast aan hun Arabische en Berberse cultuur, waar de vrouw onderdanig is en afhankelijk is van de man. Ze halen een bruid uit Marokko een maagd natuurlijk, na dat de Marokkaanse mannen genoten hebben van de sexuele vrijheid in Nederland, de hypocrieten.

Ook al worden de moslima’s beschermd opgevoed in Nederland , toch komen ze aanraking met de Nederlandse cultuur, waar er veel vrouwen zijn die geëmancipeerd zijn en die vrij zijn. Ze maken goed gebruik van recht op onderwijs, ze zijn meestal goed opgeleid en ze zien wel wat in de emancipatie gedachte en het zelf kiezen van je partner.

De in Nederland moslima's opgegroeide zijn zelfstandig en geëmancipeerd, dus ze maken weinig kans bij de Marokkaanse mannen in Nederland, die een onderdanig vrouw willen. Ze mogen niet buiten hun groep trouwen, dus er zit maar een ding op, ook een man uit Marokko halen of ouwe vrijster worden.

De Marokkaanse mannen moeten zich maar emanciperen en wennen aan vrouwen die zelfstandig zijn, de Nederlandse mannen zijn hier heel lang aan gewend.
Ik zou zeggen ..kijk rond en sta open voor een niet marokkaanse man.
(Neemt niet weg dat er genoeg leuke marokkaanse mannen in Nl rondlopen)

20-02-2005, 15:06

Citaat door hilly:
dus zijn er onder de Marokkaanse bevolking hier in Nederland GEEN kindjes met het Syndroom van Down???
Ik zie ze dagelijks............................maar jij weet het weer beter
juist..

20-02-2005, 15:16
Hartstikke handig toch dat die Marokkaanse jongens een meisje uit Marokko halen. Dan blijven er meer Marokkaanse meisjes voor ons over. Geef er gelijk een latex hoofddoek.

20-02-2005, 15:22


Anders dan verwacht is aan de immigratie vanuit Turkije en Marokko geen
einde gekomen nadat de meeste gezinnen in Nederland waren herenigd.
Rondom de eeuwwisseling werd duidelijk dat zich een nieuwe groep immigranten
in Nederland vestigt: partners van de nakomelingen van de eerste generatie
Turken en Marokkanen. Dat in Nederland opgegroeide Turken en Marokkanen
blijven kiezen voor een partner uit het herkomstland van hun ouders valt moeilijk
te rijmen met de ontwikkeling die deze generatie inmiddels heeft doorgemaakt.

Driekwart van alle Turken en Marokkanen die in Nederland huwden, heeft de
partner gevonden in het land van herkomst. De tweede generatie (in Nederland
geboren of hier vóór hun zesde aangekomen) trouwt in mindere mate ‘over de
grens’, maar de verschillen tussen de generaties zijn niet erg groot. Meer dan de
helft van de tweede generatie is getrouwd met een partner uit het land van
herkomst. Opmerkelijk is dat het percentage Turkse vrouwen in Nederland dat
met een ‘huwelijksmigrant’ trouwde door de generaties heen gelijk is gebleven.
Ten minste zo opmerkelijk is het, dat het percentage Marokkaanse mannen die
hun bruid in Marokko vonden daalde van 78 procent in de eerste generatie
migranten tot 56 procent in de tweede generatie. Daartegenover stond een
stijging van het percentage huwelijken met autochtone (Nederlandse) vrouwen
van zeven naar 15 procent.

Huwen over de grens heeft belangrijke gevolgen voor de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap. Turkse en Marokkaanse kinderen hebben steeds vaker één ouder
die in Nederland is opgegroeid en één ouder die pas op volwassen leeftijd naar
Nederland kwam. De eerstvolgende generatie is daarom geen derde generatie,
maar een anderhalf-generatie.

Een prins(es) op het witte paard

Een belangrijke oorzaak van het ‘trouwen over de grens’ vormt de kloof tussen
jongens en meisjes binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in
Nederland. Meisjes richten zich tegenwoordig sterk op onderwijs en ontwikkelen
een voorkeur voor een partnerrelatie waarin gelijkwaardigheid en communicatie
centraal staan. Jongens leiden op dit moment een vrij leven en verlangen in de
toekomst een traditioneel gezin. Daarbij komt, dat meisjes en jongens geen
positief beeld van elkaar hebben. Meisjes vinden de jongens uit hun eigen
herkomstgroep hypocriet: ze verlangen van hun toekomstige echtgenote dat die
zich netjes gedraagt en maagd blijft, terwijl ze zelf alles doen wat volgens hun
geloof verboden is. Jongens vinden de meisjes uit hun eigen herkomstgroep te
vrij en te verwend.

Tegelijkertijd hebben de jongeren wel veel met elkaar gemeen. Bijvoorbeeld dat
ze ongehuwd samenwonen afwijzen en perse willen trouwen met een Islamiet.
Dit sluit een huwelijk met een autochtoon vrijwel uit. Wel kunnen er in de
toekomst meer huwelijken worden verwacht met Islamitische partners van
andere herkomst. Jongeren blijken namelijk een groter belang te hechten aan
een partner van gelijke religie, dan van gelijke herkomst.

Méér dan alleen economische motieven

Door de slechte economische omstandigheden in de landen van herkomst is er
een grote behoefte om te migreren. Een huwelijk biedt op dit moment de enige
mogelijkheid om naar Europa te komen. Toch is dit niet de enige reden
waarom ‘allochtone’ huwelijken plaatsvinden. Veel jongeren passen ervoor om
als ‘vliegend paspoort’ te fungeren. Huwelijken komen vooral tot stand als de
banden tussen de families hier en de families daar goed en intens zijn. Dit komt
nog erg veel voor. Wat daarnaast een belangrijke rol speelt, is dat de jongens
en meisjes in Nederland in verschillend tempo integreren. Dit beperkt de kans op
het vinden van een passende partner. Jongeren houden daarom ook hun ogen
open in het land van herkomst.

De regels van het spel

Het traditionele systeem van partnerkeuze is aan verandering onderhevig. Bijna
alle ouders van de tweede generatie Turken en Marokkanen zijn nog door middel
van een huwelijksarrangement getrouwd. Dit komt zowel in Nederland als in de
landen van herkomst steeds minder vaak voor. Jongeren van nu krijgen meer de
ruimte om zelf een keuze te maken. Tegelijkertijd is het taboe op een vrije
omgang tussen jongens en meisjes in stand gebleven. Dit maakt het moeilijk om
een eventuele partner goed te leren kennen. Jonge Turken en Marokkanen staan
daarom in Nederland voor een dilemma: ze willen graag zelf een partner zoeken
maar zijn ook gebonden aan tradities die een vrij zoekproces in de weg staan. In
de praktijk laten de jongeren daarom vaak een deel van het zoeken aan de
ouders of andere familie over. Die stellen met regelmaat kandidaten voor uit het
land van herkomst.

Iedereen kijkt mee

De meeste jonge Turken en Marokkanen groeien op in gesegregeerde buurten
en gaan naar scholen met een oververtegenwoordiging aan allochtonen. Dat dit
zo weinig leidt tot huwelijken heeft te maken met de grote sociale controle.
Vooral het gedrag van meisjes wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Niet
alleen de jongere zelf, maar de hele familie wordt erop aangekeken als
er ‘grenzen zijn overschreden’. De jongeren trekken zich dit aan omdat de familie
zo’n belangrijke rol in hun leven speelt. Jonge Turken en Marokkanen zijn
vanwege de familieband geneigd om voor een partner te kiezen die goed valt bij
hun ouders. Een groot deel van de ouders heeft voorkeur voor een partner uit
het herkomstland. Een ander deel is door slechte ervaringen (de vele
echtscheidingen bij huwelijken met partners uit Nederland) wijzer geworden.

Grenzen aan gezinsvorming

In het regeerakkoord van het huidige kabinet valt te lezen dat de leeftijdsgrens
wordt verhoogd tot 21 jaar, de inkomensgrens wordt opgetrokken tot 120
procent van het minimuminkomen, er betaald moet gaan worden voor de
inburgeringscursus en de huwelijkspartners al in het land van herkomst een
cursus moeten gaan volgen. De maatregelen zijn bedoeld om de
huwelijksmigratie te beteugelen en om de negatieve gevolgen voor integratie te
beperken. In de praktijk heeft de inkomenseis ook tot gevolg dat lager
opgeleiden minder kans hebben dan hoger opgeleiden op het sluiten van een
huwelijk over de grens. Of dit ook leidt tot een verhoging van het
opleidingsniveau van de huwelijksmigranten is de vraag. Voor dit doel zouden
eerder eisen voor de migrant voor de hand hebben gelegen. De nieuwe eisen
kunnen ook een verdere vertraging van migratie tot gevolg hebben.

bron; NIDI, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute

20-02-2005, 15:28

Citaat door Notoir:
Mijn toekomstige partner: wie zij is, en waar zij vandaan komt is volledig maktab.

Waarom zou ik een partner zoeken? Waarom zou ik een keuze maken waar mijn partner vandaan zou moeten komen? Mij maakt het niet uit of mijn toekomstige vrouw een Nederlandse Chinees is danwel een zigeunerin uit een Joodse familie. Mijn God heeft dit allang en breed voor mij uitgestippeld.

Het gaat mij er om of ze bij mij past en of ze goed van hart is. De rest is allemaal maar bijzaak. Zielsverwantschap zit hem niet in opvoeding of cultuur.
Zielsverwantschap zit hem niet in opvoeding en cultuur. Maar is het niet een feit dat je jezelf minder problemen op de hals haalt als je het bij je eigen volk houd. Nederlandse kinderen leren dit meestal ook van hun ouders.

20-02-2005, 15:33

Citaat door Tessie:
Nou dames. Van jullie Marokkaanse broeder moeten je het maar hebben
Alsof alle Marokkaanse mannen zo denken

20-02-2005, 15:38

Citaat door mohammedALI:
Het is een goede zaak om je bruid uit het buitenland te halen . Je kan er een leuke vrouw treffen die niet is verziekt door westerse commercie en hebzucht .Een vrouw die de oude tradities en waarden hoog houdt en een lieve en goede moeder zal zijn voor je nakomelingen
MohammedAli,

Ik dacht dat we over dit onderwerp al uitgediscusseerd waren?

20-02-2005, 17:34
Ik heb een vraag waar ik al een poosje mee rondloop, maar die ik tot op heden niet gesteld heb omdat ik weet dat het boze reacties zal oproepen. Het is absoluut niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, maar ik vraag het me echt af.

De maagdelijkheid staat in de Marokkaanse cultuur hoog in het vaandel. Ik heb wel eens het gevoel dat de jonge meisjes opgescheept zijn met de verantwoordelijk voor de eer van de hele familie.

Aan de andere kant wordt die maagdelijkheid spontaan opgeofferd om familieleden of vrienden van de familie de kans te geven zich in Nederland te vestigen (door met hen in het huwelijk te treden).

Er zullen heus wel huwelijken uit liefde wordt gesloten, maar een groot deel is toch verkapte emigratie? Is dat je je maagdelijkheid waard?

20-02-2005, 18:54

Citaat door Focus1:
Ik heb een vraag waar ik al een poosje mee rondloop, maar die ik tot op heden niet gesteld heb omdat ik weet dat het boze reacties zal oproepen. Het is absoluut niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, maar ik vraag het me echt af.

De maagdelijkheid staat in de Marokkaanse cultuur hoog in het vaandel. Ik heb wel eens het gevoel dat de jonge meisjes opgescheept zijn met de verantwoordelijk voor de eer van de hele familie.

Aan de andere kant wordt die maagdelijkheid spontaan opgeofferd om familieleden of vrienden van de familie de kans te geven zich in Nederland te vestigen (door met hen in het huwelijk te treden).

Er zullen heus wel huwelijken uit liefde wordt gesloten, maar een groot deel is toch verkapte emigratie? Is dat je je maagdelijkheid waard?
Maagdelijkheid is niet waar het om draait kuisheid is de sleutel.

20-02-2005, 18:58

Citaat door Jihaane:
Maagdelijkheid is niet waar het om draait kuisheid is de sleutel.
Sorry, wat is het verschil?

Kuisheid is gedrag en maagdelijkheid verliezen een daad. Maar wat bedoel je eigenlijk?

20-02-2005, 19:02

Citaat door Focus1:
Sorry, wat is het verschil?
Het verschil tussen wat?

20-02-2005, 19:04Citaat door Focus1:
Sorry, wat is het verschil?

Kuisheid is gedrag en maagdelijkheid verliezen een daad. Maar wat bedoel je eigenlijk?
wanneer verlies je je maagdelijkheid, als je de daad verricht hebt?

dus als je alles met een man of vrouw doet op het gebied van sexualtiteit behalve de daad dan ben je nog maagd? ben je dan kuis? neeh.

20-02-2005, 19:11
Eigenlijk heb ik twee vraagjes over de naam van dit topic, Immigranten willen bruid uit eigen land. Wie worden er eigenlijk bedoelt me immigranten, en wat is dan het eigen land.

En voor de rest, tja zal ik het dan nog maar eens zeggen, 70% van alle huwelijken in de maroc gemeenschap zijn import huwelijken, ik kan het me echt niet voorstellen dat deze huwelijken allemaal gebaseerd zijn op liefde en geluk.

Waarom is dat getal dan toch zo hoog, is er in Nederland geen enkele goeie marokkaan(se) te vinden.

20-02-2005, 19:14

Citaat door rnaj:
Eigenlijk heb ik twee vraagjes over de naam van dit topic, Immigranten willen bruid uit eigen land. Wie worden er eigenlijk bedoelt me immigranten, en wat is dan het eigen land.

En voor de rest, tja zal ik het dan nog maar eens zeggen, 70% van alle huwelijken in de maroc gemeenschap zijn import huwelijken, ik kan het me echt niet voorstellen dat deze huwelijken allemaal gebaseerd zijn op liefde en geluk.

Waarom is dat getal dan toch zo hoog, is er in Nederland geen enkele goeie marokkaan(se) te vinden.
waarom kan je. je niet voorstellen dat al die huwlijken zijn gebaseerd op liefde en geluk, marokkanen uit marokko zijn heel charmant hoor

Pagina's : 1 2 [3] 4 5