Bekijk volle/desktop versie : wie viert er ID-UL-MAULID15-05-2002, 12:43

Citaat door nourlaila19:
ASSALAM BROEDERS EN ZUSTERS,

MIJN VRAAG IS OF ER NOG WEL JONGEREN ZIJN DIE DE GEBOORTENFEEST VAN PROFEET MOHAMMAD (SAWS) OP 25 MEI AANSTAANDE?????????
.

15-05-2002, 12:48


Ja natuurlijk ga ik het vieren. Het is een belangrijke dag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ga denk ik met de familie lekker eten en samenzijn....

15-05-2002, 13:00
salam alaikum,

ik weet niet zeker maar is het niet zo dat de verjaardag van onze profeet Mohammed (sas) niet gevierd hoort te worden?
Dit om te voorkomen dat we hem (sas) gaan aanbidden zoals de Christenen bij Jezus doen.
Volgens mij is het geen sunnah om de verjaardag van Mohammed(sas) te vieren.

Nogmaals ik weet het niet zeker,
verbeter me als ik het fout heb.

H

15-05-2002, 20:15
Salaam,

Nou voor zover wat ik gehoord en gelezen heb, is het niet toegestaan om dat te vieren, verjaardagen vieren is dan ook niet toegestaan.

Wa Allah a3lam...

15-05-2002, 20:34


salaam

ik ga het vieren door extra langer in de moskee te zitten

21-05-2002, 17:46

Citaat:
Origineel gepost door nourlaila19
A SALAM MOSLIMS

IK WEEET NIET WIE ZEGT DAT HET HARAM IS HET IS HEUS NIET DAT JE GAAT DANSEN OFZO IK GA 25 MEI NAAR UTRECHT WANT S MIDDAGS IS DAAR EEN DISCUSSIE TUSSEN MOSLIMS EN CHRISTENEN HEEEL INTERESSANT KOMEN HELE BIJZONDERE MENSEN DIE ALLES OVER DE ISLAM WETEN EN S AVONDS IS ER EEN KOOR ZIT IK OOK IN MET 20 JONGEREN ZOWEL JONGENS EN MEIDEN EN TOT ER MET 4 UUR IN DE OCHTEND GAAN WE MET Z"N ALLEN EN DE `FOEKARA` LIEDEREN ZINGEN ZEHED HEEL LEUK EN GEZELLIG DUS IK DENK DAT SOMMIGE EEN VERKEERD BEELD HEBBEN GEKREGEN .
ER KOMEN MENSEN UIT SPANJE EN FRANKRIJK HIER NAARTOE VOOR DE ZAWIA.

BESLAMA
Salaam,

Ja tuurlijk is het toegestaan om het op zo'n manier te vieren, en ook bijvoorbeeld extra bidden etc....maar ik bedoelde eigenlijk de manier hoe het door sommigen in Marokko wordt gevierd...en dan word er gedanst enz...dat mag dan weer niet.

Wa salaam...

22-05-2002, 00:59
As-salaamoe alaikoem!


Beste broeders en zusters,

Ied al Mawlid is verboden te vieren! Dit omdat het een BID'AH is.
Het is een toevoeging en elke toevoeging is een afdwaling en elke afdwaling is in het hellevuur! Moge Allah ons daartegen beschermen!

Hieronder een artikel over deze slechte zaak, waar helaas veel moslims aan meedoen, in veel landen. Het is maar dat onwetendheid heerst.

Moge Allah jullie en mij leiden!

Wa salaam!

Abdelkarim

Mawlid al-nabi (de profeet's geboortedag)
(Elke keer bij het lezen van de naam van de Profeet Mohamed saw, zeg je: Salallahoe 3alaihi wa sallam. Dit is weg gevallen toen ik copy+paste heb gedaan.)

Een vraag aan sheich Munajjid: Waarom accepteren sommige mensen wel en andere niet de viering van de geboortedag van de profeet? Is het wel of niet toegestaan in de islaam?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Er staat niets in de Qoraan waardoor we de mawlid of geboortedag van de profeet zouden vieren. De profeet zelf heeft dit niet gedaan, noch heeft hij iemand anders bevolen dit te doen. Niet tijdens zijn leven noch na zijn dood. Hij vertelde hen juist niet overdreven met hem te doen, zoals de christenen over Isa (Jezus) hadden overdreven. Hij heeft gezegd: “Overdrijf niet over mij zoals de christenen overdreven over de zoon van Meryam. Ik ben slechts een slaaf, zeg dus: ‘De slaaf van Allah en Zijn boodschapper.’” (Al-Boechaarie)


Wat is overgeleverd is dat de profeet zijn geboortedag een dag van aanbidding heeft gemaakt, en dit is iets totaal anders dan vieren. Er werd hem gevraagd over vasten op maandag, en hij zei: “Dat is de dag waarop ik geboren ben en de dag waarop aan mij de Missie was toevertrouwd of waarop ik voor het eerst de Openbaring kreeg.” (Moeslim, al-Nisa’I en Aboe Dawoed).


We weten dat de metgezellen het meest van alle mensen van de profeet hielden. Is er overgeleverd dat Aboe Bakr , die hem het meest nabij stond, de geboortedag van de profeet vierde? Is er overgeleverd dat Omar , die twaalf jaar regeerde, of Othmaan dit deden? Is er overgeleverd dat Ali , zijn familie en pleegzoon, dit deed? Is er overgeleverd dat een van de metgezellen dit deed? Neen, bij Allah! Komt dit omdat zij niet op de hoogte waren van de belangrijkheid of hielden zij niet oprecht van de profeet ? Niemand zal dat zeggen behalve degene die is afgedwaald en anderen laat afdwalen. Heeft een van de imaams - Aboe Haniefah, Maalik, al-Shaafi’I, Ahmed, al-Hasan al-Basri, Ibn Sierien – dit gedaan of anderen bevolen het te doen of gezegd dat het goed was? Bij Allah, neen! Het is nog niet eens genoemd gedurende de eerste en beste drie eeuwen. De profeet zei in een sahih hadieth: “De beste van de mensen is mijn generatie, dan die daarna komen, dan die daarna komen. Dan zullen er mensen komen die zich niet druk maken of hun getuigenis voor hun eed komt of andersom (ze nemen deze zaken niet serieus).” (al-Boechaarie, Moeslim en al-Tirmidhi)


De viering van de geboortedag van de profeet werd pas eeuwen later geintroduceerd, toen vele hoofdzaken van de ware religie (de islaam) waren verdwenen en bida’ wijdverspreid was.


Aldus werd de viering een teken van iemands liefde voor de profeet . Maar is het mogelijk dat de metegezellen, de imaams en de mensen van de drie beste generaties dit niet wisten??? En de mensen die in latere tijden leefden wisten wel hoe belangrijk dit was??! De Qoraan zegt ons dat houden van de profeet wordt getoond door het volgen van de leiding die hij heeft gebracht. Allah zegt:


“Zeg (O Mohammed): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Zeg: ‘Gehoorzaamt Allah en de boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen.” (Soerah ali-Imran: 31,32)

De eerste aya legt uit dat houden van slechts een bewering is, maar het bewijs van zijn oprechtheid is het volgen wat de boodschapper van Allah heeft gebracht. De tweede aya bevestigt opnieuw de belangrijkheid en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper. Allah eindigde deze aya met een zeer krachtige waarschuwing waarin degenen die weigeren te gehoorzamen worden omschreven als kaafirs (ongelovigen), en Allah houdt niet van de ongelovigen.Wij vragen Allah ons hiertegen te beschermen. De profeet vertelde ons over het gevaar van het niet gehoorzamen aan hem en het gevaar van het toevoegen aan hetgeen hij heeft gebracht. De viering van mawlid of zijn geboortedag is zeker een toevoeging aan hetgeen hij heeft gebracht – hierover is overeenstemming van de geleerden.

De profeet heeft gezegd: “De beste toespraak is uitgedrukt in Allahs Boek, en de beste leiding is de leiding van Mohammed. Het slechtste van de zaken zijn die zaken die nieuw toegevoegd zijn (bida&rsquo en iedere bida’ is een afdwaling.” (Moeslim em Nasa’i)

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen bida’ en ons te zegenen door ons te helpen het Rechte Pad te volgen. Allah weet het best. Moge Allah onze profeet Mohammed zegenen.


Vertaald door A. Rabe
http://www.eltawheed.nl

24-05-2002, 12:22
Het mag niet gevierd worden zoals hierboven beschreven is. Alleen in de Moskee worden er (volgens mij) speciale gebeden verricht e.d.

In Marokko heb ik wel gezien dat ze het vieren en zo, ze hangen een witte vlag uit (of dat toegestaan is weet ik niet)

Thalla
Bulma

26-05-2002, 18:15
DIENA WAAROM BEL JE DE KONING NIET OP EN VERTEL JE HET MAAR.ZEHMA JIJ BENT IEMAND DIE ALLES WEET.


EID MOEBAREK IS EEN UITDRUKKING ZOALS GEFELICITEERD OOK EEN UITDRUKKING IS........................

11-02-2004, 16:36
salaam broeders en zusters

subhana-lah hoe durfen wij de geboortedag van mohammed (vrede zij met hem) vieren. waarom denken wij niet na mensen. staat er in de koran vier het? is er ooit een haddid gevonden waar dat word beweerd? heeft mohammed (vrede zij met hem )ooit zijn verjaardag gevierd. waarom doen wij het dan . mensen zelfs je eigen verjaardag behoor je niet te vieren . vermijd het mensen vermijd het mensen. en hou je zelf op de pad van Allah. dan zal alles insha-allah goed komen

zeneb