Bekijk volle/desktop versie : DEEL 2 van : Stereotypen, vooroordelen en discriminatie: CULTUUR.....................26-04-2003, 23:03
Het herkennen van vooroordelen, discriminatie en racisme is niet makkelijk, maar wel een voorwaarde om er iets tegen te kunnen doen. Iedereen is vatbaar voor deze verschijnselen met betrekking tot rassenverschillen.

Een aantal belangrijke begrippen:

. Reëel oordeel:

Berust op objectieve feiten, getoetst aan redelijke criteria. Het is de gevolgtrekking van een logische redenering.


. Voorlopig oordeel of veronderstelling:

Een oordeel dat nog op onvoldoende feiten berust, of waarbij we niet zeker zijn van onze gevolgtrekkingen. Voorlopig doen we het ermee, maar we zijn bereid te herroepen.

. Voorbarig oordeel:

Steunt op onvoldoende feiten. De gehanteerde criteria worden zonder veel nadenken als redelijk beschouwd. We hebben zelf niet door dat een oordeel voorbarig is, maar zijn bereid het te wijzigen als men met argumenten duidelijk kan maken we ons vergissen.

. Stereotypen oordeel:

Altijd een foute generalisatie. Een eigenschap of kenmerk van een persoon wordt ten onrechte toegekend aan alle leden van een groep. Bv. Surinamers kunnen goed dansen.

. Vooroordeel:

Begint vaak met een gedeelde tegenstelling tussen wij en zij. Zij hebben het altijd fout en dat maakt ons beter. Een vooroordeel is een houding, discriminatie is gedrag.

. Discriminatie:

De achterstelling van personen of groepen op basis van criteria die irrelevant zijn voor de situatie. Die achterstelling kan zijn: het beperken van sociale kansen, bewegingsvrijheid of de ontwikkeling van een gezond gevoel van eigenwaarde. Naast directe discriminatie is er ook indirecte discriminatie: als een schijnbaar algemene maatregel in de praktijk nadelig werkt voor bepaalde groepen.

. Racisme:

Opvattingen, theorieën en ideologieën die gebaseerd zijn op het idee, dat bepaalde rassen superieur zijn aan anderen. Racisme bevat meestal de volgende drie componenten:
1. Het geloof dat de mensheid is in te delen in goed definieerbare rassen. In biologische zin is dit nooit bewezen. Het begrip "ras" is nooit gedefinieerd.
2. Het geloof dat sommige rassen superieur zijn aan andere. Ook dit is nooit bewezen. "Bewijzen" worden gevonden door generaties lang achtergestelde groepen met onredelijke criteria te beoordelen, zodat er "rasverschillen" gevonden worden die eerder met hun achterstelling dan met hun ras te maken hebben.
3. Het geloof dat superieure rassen zouden moeten heersen, en pogen om dit geloof in de praktijk te brengen.

Stereotypen, vooroordelen en discriminatie zijn vaak gebaseerd op rasistische denkbeelden. Veel mensen hebben onbewezen denkbeelden over etnische minderheden. Bij stereotypen zijn deze denkbeelden gebaseerd op onvolledige, eenzijdige of versimpelde feiten. Bij vooroordelen is de mening over de betrokken culturele groep vast verankerd. Discriminatie is ongelijke behandeling op basis van raskenmerken (huidskleur, cultuur). Racisme is niet beperkt tot wit tegen zwart, maar komt ook voor tussen andere rassen!


RACISME

Als ik in de zon lig, ben ik "zwart"

Als ik ziek ben, ben ik "zwart"

Als ik kwaad ben, ben ik "zwart"

Als ik het koud heb, ben ik "zwart"

Als ik het warm heb, ben ik "zwart"


Als jij in de zon ligt, ben je bruin

Als jij ziek bent, ben je wit

Als jij kwaad bent, ben je rood

Als jij het koud hebt, ben je blauw

Als jij het warm hebt, ben je rood

Als jij dood bent, ben je wit

En dan noemen ze MIJ een kleurling!


Liefs, fatima

27-04-2003, 04:07Citaat:
Origineel gepost door fatima86
Het herkennen van vooroordelen, discriminatie en racisme is niet makkelijk, maar wel een voorwaarde om er iets tegen te kunnen doen. Iedereen is vatbaar voor deze verschijnselen met betrekking tot rassenverschillen.

Een aantal belangrijke begrippen:

. Reëel oordeel:

Berust op objectieve feiten, getoetst aan redelijke criteria. Het is de gevolgtrekking van een logische redenering.


. Voorlopig oordeel of veronderstelling:

Een oordeel dat nog op onvoldoende feiten berust, of waarbij we niet zeker zijn van onze gevolgtrekkingen. Voorlopig doen we het ermee, maar we zijn bereid te herroepen.

. Voorbarig oordeel:

Steunt op onvoldoende feiten. De gehanteerde criteria worden zonder veel nadenken als redelijk beschouwd. We hebben zelf niet door dat een oordeel voorbarig is, maar zijn bereid het te wijzigen als men met argumenten duidelijk kan maken we ons vergissen.

. Stereotypen oordeel:

Altijd een foute generalisatie. Een eigenschap of kenmerk van een persoon wordt ten onrechte toegekend aan alle leden van een groep. Bv. Surinamers kunnen goed dansen.

. Vooroordeel:

Begint vaak met een gedeelde tegenstelling tussen wij en zij. Zij hebben het altijd fout en dat maakt ons beter. Een vooroordeel is een houding, discriminatie is gedrag.

. Discriminatie:

De achterstelling van personen of groepen op basis van criteria die irrelevant zijn voor de situatie. Die achterstelling kan zijn: het beperken van sociale kansen, bewegingsvrijheid of de ontwikkeling van een gezond gevoel van eigenwaarde. Naast directe discriminatie is er ook indirecte discriminatie: als een schijnbaar algemene maatregel in de praktijk nadelig werkt voor bepaalde groepen.

. Racisme:

Opvattingen, theorieën en ideologieën die gebaseerd zijn op het idee, dat bepaalde rassen superieur zijn aan anderen. Racisme bevat meestal de volgende drie componenten:
1. Het geloof dat de mensheid is in te delen in goed definieerbare rassen. In biologische zin is dit nooit bewezen. Het begrip "ras" is nooit gedefinieerd.
2. Het geloof dat sommige rassen superieur zijn aan andere. Ook dit is nooit bewezen. "Bewijzen" worden gevonden door generaties lang achtergestelde groepen met onredelijke criteria te beoordelen, zodat er "rasverschillen" gevonden worden die eerder met hun achterstelling dan met hun ras te maken hebben.
3. Het geloof dat superieure rassen zouden moeten heersen, en pogen om dit geloof in de praktijk te brengen.

Stereotypen, vooroordelen en discriminatie zijn vaak gebaseerd op rasistische denkbeelden. Veel mensen hebben onbewezen denkbeelden over etnische minderheden. Bij stereotypen zijn deze denkbeelden gebaseerd op onvolledige, eenzijdige of versimpelde feiten. Bij vooroordelen is de mening over de betrokken culturele groep vast verankerd. Discriminatie is ongelijke behandeling op basis van raskenmerken (huidskleur, cultuur). Racisme is niet beperkt tot wit tegen zwart, maar komt ook voor tussen andere rassen!


RACISME

Als ik in de zon lig, ben ik "zwart"

Als ik ziek ben, ben ik "zwart"

Als ik kwaad ben, ben ik "zwart"

Als ik het koud heb, ben ik "zwart"

Als ik het warm heb, ben ik "zwart"


Als jij in de zon ligt, ben je bruin

Als jij ziek bent, ben je wit

Als jij kwaad bent, ben je rood

Als jij het koud hebt, ben je blauw

Als jij het warm hebt, ben je rood

Als jij dood bent, ben je wit

En dan noemen ze MIJ een kleurling!


Liefs, fatima
Maak dit een zionist maar wijs......

27-04-2003, 17:11
Ik probeer niemand iets wijs te maken, wat ik probeer te zeggen is een beetje meer duidelijkheid geven voor de mensen die zomaar alles uitflappen zonder erbij na te denken en wie ze daar mee hebben...Een goed vb. ben jij.

27-04-2003, 22:14
Als ik hier de Marokkanen steeds maar kaaskoppen hooer roepen, zijn zij kampioen stereotyperingen. Als het aan hun zou liggen zouden die kaaskoppen eens flink aangepakt moeten worden, en zou de islam DE dominante godsdienst worden, mer marginalisering van de andere godsdiensten.

29-04-2003, 01:18Citaat:
Origineel gepost door fatima86
Ik probeer niemand iets wijs te maken, wat ik probeer te zeggen is een beetje meer duidelijkheid geven voor de mensen die zomaar alles uitflappen zonder erbij na te denken en wie ze daar mee hebben...Een goed vb. ben jij.
Op jouw soort spuug ik..........

29-04-2003, 11:30

Citaat:
Origineel gepost door wtc
ja en ik kots op jou

Kom je aandacht te kort sukkeltje?? bij mij kun aandacht in overvloed krijgen..............

Kots maar lekker op je moer.....vindt ze lekker......

30-04-2006, 13:06

Citaat door abdoel6666:
Op jouw soort spuug ik..........
Dan heb jij DNOEB genomen