Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De UITVERKORENE met de laatste boodschap !



Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8

chouroek
18-03-2003, 21:30


Ik ben op deze idee gekomen om leven van onze profeet mohammed saw hier t zetten, want ik ben van overtuigt dat er broeders en zusters zijn die weinig erover weten! Ik ga hem niet helemaal vandaag hier zetten, maar wel elke dag een stukje! En de bron zal op het laatste gemeld worden. salaam alikoum http://www.al-islaam.com/al-islaam/kinderhoek/islaam/islam.jpg Het begon 14 eeuwen geleden... 'Abdoe'l-Moettalib, het hoofd van de Qorash had 10 zoons. 'Abdoellah, de tiende was de edelste. Zijn vader huwde hem met Amina, de dochter van Wahb; de leider van de banoe Zoehrah. Het duurde echter niet lang of 'Abdoellah stierf. Hij liet zijn vrouw achter, die in verwachting was. Zij zou de moeder van Allah's boodschapper worden. Amina zag vele tekenen en aanwijzingen dat haar zoon in de toekomst een belangrijk iemand zou worden. De boodschapper van Allah werd geboren op maandag, 12 Rabi'al-Awwal in het jaar van de olifant (570 na Christus). Zijn afkomst kon teruggeleid worden naar de profeet Ibrahiem (vzmh). De moeder van de profeet stuurde een boodschap naar zijn grootvader 'Abdoe'l-Moettalib, dat zij het leven had geschonken aan een zoon. Hij kwam en keek liefdevol naar de baby. Toen tilde hij hem op en nam hem mee naar de Ka'bah. Hij prees Allah en bad voor zijn kleinzoon, die hij Mohammed noemde.

khadija84
19-03-2003, 12:50
salam wa 3likoem, Goed van je dat je dit verhaal erop zet... Ik zal het in ieder geval volgen> stuk voor stuk... P.S: Is er ergens een videoband te verkrijgen van de geboorte van de profeet "mohamed" s.a.w. tot aan de dood???? Laat het me weten als het zo is.... Wij hebben wel een videoband van "de brief" maar niet echt heel zijn levensverhaal......

chouroek
19-03-2003, 21:17
salaam alikoum! 'Zoals beloofd krijgen jullie vandaag ook een stukje te lezen. zuster ik kan geen video band waar het helemaal gespeeld is sorry! wasalaam alikoum De eerste jaren http://www.islamiccenterofyubacity.org/Images/Prophet%27s-dome.jpg Moskee van de profeet vzmh Het was het gebruik in Mekka om baby's aan de zorg van een woestijnstam toe te vertrouwen, waar ze opgroeiden in de traditionele, gezonde buitenlucht. 'Abdoe'l-Moettalib zocht een voedster voor zijn kleinzoon, die geen vader meer had, en van wie hij meer hield dan van al zijn kinderen. Halima as-Sa'diya, die dit geluk toeviel, was van huis gegaan om een baby te zoeken. Het was een jaar van ernstige droogte en haar volk had met moeilijkheden te kampen. Ze hadden wat inkomsten nodig. Baby Mohammed (vzmh) was al aan veel voedsters aangeboden, maar ze hadden hem allemaal geweigerd omdat ze op een goede betaling wachten van zijn vader. 'een wees!', riepen ze, 'wat kunnen zijn moeder of zijn grootvader doen?' Halima was eerst ook bij hem weggegaan, maar haar hart was voor hem verwarmd. Allah bezielde haar met liefde voor deze baby, daarom ging ze terug om hem te voeden en ze nam hem mee naar huis. Tot aan dit moment had ze niet veel geluk gehad, maar nu ontving ze vele zegeningen. Allah bleef Halima zegenen totdat de baby twee jaar bij de banoe S'ad was en hij niet langer de borst nodig had. Hij groeide anders op dan de andere kinderen. Halima nam hem mee naar zijn moeder en vroeg of ze hem nog langer mocht houden. Amina stemde toe. Toen het kind, dat de boodschapper van Allah zou worden, bij de banoe S'ad was, kwamen er twee engelen die zijn borst openspleten. Ze haalden uit zijn hart een zwarte klont, die ze weggooiden. Daarna maakten ze zijn hart schoon en plaatsten het terug. Hij hoede schapen met zijn pleegbroers en groeide op in een eenvoudige, natuurlijke omgeving. Hij leefde het gezonde woestijnleven en sprak het zuivere Arabisch, waar banoe S'ad bekend om was. Hij was sociaal en populair, zijn pleegbroers hielden van hem en hij hield van hen. Tenslotte keerde hij naar Mekka terug om bij zijn moeder en grootvader te wonen. Hij stond onder Allah's zorg en groeide gezond en sterk op.

chouroek
20-03-2003, 22:35
De dood van Amina en 'Abdoe'l-Moettalib Toen de boodschapper van Allah zes jaar was stierf zijn moeder Amina. Hij ging bij zijn grootvader wonen. Toen hij acht jaar was stierf 'Abdoe'l-Moettalib ook. Aboe Talib De boodschapper van Allah ging toen bij zijn oom wonen, Aboe Talib. Hij was de volle broer van zijn vader 'Abdoellah. 'Abdoe'l-Moettalib had tegen Aboe Talib gezegd dat hij goed voor de jongen moest zorgen. Zodoende nam hij hem altijd in bescherming. Goddelijke training Toen hij opgroeide werd de boodschapper van Allah beschermd door Allah de Almachtige. Hij hield zichzelf afzijdig van de obsceniteiten en slechte gewoontes van de jahilijja (onwetendheid). Hij overtrof iedereen in mannelijkheid, karakter, bescheidenheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Hij genoot respect en kreeg de bijnaam: 'de betrouwbare'. Hij eerde de familiebanden en hielp de lasten van anderen dragen. Hij had respect voor zijn gasten en toonde vroomheid en angst voor Allah. http://www.kuwaitonline.com/islam/shahada.gif

salsabiel
21-03-2003, 12:27


IK KEN HET VERHAAL OP ZICH WEL, MIJN VADER VERTELT ONS AF EN TOE ZULKE WAARGEBEURDE VERHALEN EN TELKENS GENIET IK ERVAN OM NAAR TE LUISTEREN EN ZO EEN GEVOEL HEB IK BIJ JOU OOK, GA ZO VERDER MEID IK KAN NIET WACHTEN OP DE VOLGENDE STUK. HOPEN DAT ERMEER MENSEN DEZE TOPIC KOMEN LEZEN I.P.V ONNOZELE VERHALEN OP DE ANDERE SITE'S.

chouroek
21-03-2003, 22:50
Huwelijk met Khadidja http://www.hgtv.ca/images/home/articles/romantic_flowers_444.jpg Nog mooier was hun liefde. Toen de boodschapper van Allah vijfentwintig was, trouwde hij met Khadidja bint Goewaylied. Zij was een vrouw van de Qoraish, met een uitnemend karakter, die toen veertig jaar oud was. Ze had een scherp verstand, een edel karakter en grote rijkdom. http://www.air-islam.com/islam/lieux/mekka.jpg De wederopbouw van de Ka'bah Toen de boodschapper van Allah vijfendertig was, besloten de Qoraish de Ka'bah opnieuw te bouwen. Behalve dat het een nieuw dak nodig had, hadden de Qoraish gemerkt dat de stenen muren, die hoger waren dan een mensenlengte, geen klei hadden om de stenen samen te binden. Ze hadden geen keus, ze moesten het gebouw afbreken en opnieuw opbouwen. toen de wederopbouw het moment bereikte dat de traditionele zwarte steen moest worden teruggezet, begonnen ze ruzie met elkaar te maken. Elke familie wilde de eer om deze eervolle taak uit te voeren. Ze kregen een stevige woordenwisseling. Tijdens deze heidense dagen kon iets van veel minder gewicht een oorlog doen losbranden. Ze kwamen overeen dat de eerste de beste die door de deur van de moskee zou binnenkomen, een beslissing moest nemen over het plaatsen van de zwarte steen. De eerste die binnenkwam was de boodschapper van Allah. Toen ze hem zagen zeiden ze: 'Het is de betrouwbare!', 'het is Mohammed'. De boodschapper van Allah liet een stuk stof halen. Hij nam de steen en legde hem in het midden van de doek. Toen zij hij dat elke familie een punt van de doek moest pakken. Zo zouden ze hem samen optillen. Ze deden dit en zetten hem op zijn plaats. Zelf draaide hij de zwarte steen tot hij goed stond, daarna ging het bouwen verder. Zo voorkwam de boodschapper van Allah dat er een oorlog onder de Qoraish uitbrak, door een voortreffelijk staaltje van wijsheid. In Allah's wijsheid groeide Zijn boodschapper ongeletterd op. Hij kon niet lezen of schrijven. Zodoende kon hij door zijn vijanden er nooit van beschuldigt worden dat hij andere theorie├źn veranderde. De Koran wijst hierop als er staat: Nog nooit had U een boek voorgedragen of uitgeschreven met de rechterhand, anders zouden degenen, die onwaarheid volgen, getwijfeld hebben. (Koran 29:48) De Koran noemt hem 'de ongeletterde' en zegt: Zij, die de boodschapper volgen, de ongeletterde profeet, die ze beschreven vinden in de Torah en het Evangelie. (Koran 7:157)

chouroek
25-03-2003, 13:22
Aanwijzingen van het profeetschap De boodschapper van Allah was veertig toen de eerste sprankjes van licht en van toekomstig geluk verschenen. De tijd van zijn missie naderde. Het was altijd het Goddelijke beleid geweest, dat als de duisternis te donker werd, en de slechtheid alom verspreid werd, er een boodschapper verscheen. http://www.ezsoftech.com/islamic/images/Hira.jpg De grot van Hira De afkeer die de boodschapper van Allah voelde voor wat hij zag bereikte een hoogtepunt. Het was alsof hij geleid werd naar een zekere spirituele bestemming. Hij hield ervan om zich terug te trekken. Hij was altijd tevreden als hij alleen kon zijn. Hij liep altijd uit Mekka weg, tot hij goed en wel weg was uit het zicht van de huizen. Hij leerde alle paden, vlaktes en valleien buiten Mekka kennen. Elke rots of steen waar hij boorbij kwam hoorde hij zeggen: "Vrede zij met U, boodschapper van Allah". Maar als hij om zich heen keek, naar links en rechts en achter zich, zag hij niets anders dan bomen en rotsen. De eerste aanwijzingen voor de toekomst kwamen in de vorm van dromen. Deze waren zo levendig dat ze even helder als de dageraad waren. De grot van Hira' De boodschapper ging altijd naar de grot van Hira'. Hij bleef daar dan een paar nachten na elkaar. Hij was gewend te bidden en te aanbidden zoals zijn grootvader Ibrahiem dat deed. Hij volgde de zuivere menselijke behoefte om zich tot Allah te wenden. De missie begint Op de dag die voorbestemd was om het begin te zijn van zijn profetische missie, was de boodschapper van Allah alleen in de grot van Hira'. Hij was toen eenenveertig jaar oud. Plotseling verscheen er een engel die tegen hem zei: "Lees!" "Ik kan niet lezen", antwoordde hij. Later toen de profeet navertelde wat er gebeurd was, zei hij: "Hij pakte me vast en klemde me net zo hard vast als ik kon verdragen, toen liet hij me los en zei: Lees!" Ik zei: "ik kan niet lezen". Toen klemde hij me voor de tweede keer net zo hard vast als ik kon verdragen en liet me toen los. Weer zei hij toen: "Lees!" "Ik kan niet lezen". Toen klemde hij me voor de derde keer vast en zei: Lees in de naam van uw Heer Die schiep, die de mens schiep uit een klonter bloed, lees, want uw Heer is de Eerwaardigste, die door middel van de pen onderwees, onderwezen heeft wat de mens niet wist. Speel de 1ste geopenbaarde verzen aan de profeet af http://www.erbij.nl/images/werkgroepen/knop-geluid.gif (http://www.islamway.com/arabic/images/quran/rashed/096.ram) (Koran 96:1-5) Dit was de eerste dag van het profeetschap en dit waren de eerste geopenbaarde verzen van de Koran. http://www.islamicvoice.com/july.2002/Images/quran.jpg

tetouani79
25-03-2003, 13:46
wil je zo snel mogelijk de rest doorgaan aub. de eerste delen kende ik nog niet, de rest wel denk ik. toch wil ik het lezen zoals jij het schrijft of zo als het geschreven is. de engel dankt je :engel: :engel:

chouroek
25-03-2003, 22:26
Choukran ik zal het zeker afmaken!

chouroek
25-03-2003, 23:15
IKKE prachtig ik heb deel 1 en 2 gezien maar wel lang geleden

HalfBlood
26-03-2003, 08:06
de Engelse versie is way nep!...:kwaad:... kwil de Arabische versie zien incha Allah :D.

chouroek
26-03-2003, 21:23
Origineel gepost door flour Het is wel lang maar het is wel de moeite waard vind ik :) Het is zeker de moeite waard vooral de stukje toen onze profeet saw overleed echt prachtig :) :goedzo:

chouroek
28-03-2003, 11:24


ja heel mooi hij zei: inna men kana ya3bodo mohammeden saw lakad maat walaken man ya3bodo Allah fa'ina Allah hayon lam Yamot. echt prachtig

chouroek
28-03-2003, 11:26
Khadidja's reactie Natuurlijk was de boodschapper van Allah geschokt door de ervaring. Hij had niet geweten wat er gebeurde, en hij had nog nooit gehoord dat zoiets eerder was gebeurd. Hij was erg bang en keerde bibberend naar zijn huis terug. http://www.bermuda-online.org/flowers.jpg "Wikkel me in! Wikkel me in!, ik ben bang voor mezelf!" Zei hij. Toen Khadidja hem vroeg waarom, vertelde hij haar wat er gebeurd was. Ze was een verstandige dame en had eerder gehoord van profeetschap, profeten en engelen. Ze ging altijd bij haar neef op bezoek, Waraqah inb Nawfal, die Christen geworden was. Hij had vele boeken gelezen en veel geleerd van de mensen van de Torah en het Evangelie. Khadidja kende het karakter van de boodschapper van Allah beter dan iemand anders. Ze was immers zijn vrouw en kende zijn gedachte het beste. Ze was zich heel goed bewust van zijn edele karakter en benijdbare eigenschappen. Ze besefte dat hij altijd succes en steun had gekregen van Allah. Hij was een uitverkorene in Zijn schepping en Hij stelde behagen in zijn leven en gedrag. Niemand met een karakter als het zijne hoeft ooit bang te zijn voor satan, of om bezeten te zijn door djinns. Dat was niet te verenigen met wat Khadidja wist van Allah's wijsheid en begaanheid, en van Zijn manier om met Zijn scheppingen om te gaan. Ze verklaarde met vertrouwen en geloof, sterk en krachtig: "Nee! Allah zou je nooit onteren. Je onderhoudt goede banden met je familie, je helpt de last van anderen mee te dragen en je geeft mensen wat ze nodig hebben. Je bent gastvrij voor je gasten en helpt mensen terug te krijgen wat hen toebehoort."

maghrabia82
29-03-2003, 18:09
heel mooi......ga zo door....ik heb de risala ook gezien......ook al kijk ik hem zo vaak, nog vind ik hem zoo mooi....... ma'challah....


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8