Bekijk volle/desktop versie : De reis van de ziel tijdens en na de dood !!!Pagina's : [1] 2 3 4

09-05-2002, 14:10
sallaam,

Ik zou graag de mensen op de hoogte willen brengen wat er met de ziel gebeurd tijdens de dood en erna.

Als iemand sterft komt de Engel Des Doods om zijn ziel te nemen, ongeacht wie hij is.De stervende persoon ziet hem, hoort hem en spreekt met hem, maar niet met zijn ogen, zijn oren of zijn tong. Als hij naar een andere wereld overgaat, ziet, hoort en spreekt op een manier die wij de levenden niet kunnen waarnemen.

Nadat de ziel genomen is, en als het een zuivere ziel is, dan wordt hij begroet door zijn familie die in het hiernamaals is en die deTtuinen bewonen, zij komen de ziel juichend en met grote vreugde begroeten. Zij vragen de ziel over de toestand van degenen die nog in deze wereld leven.

Daarna dragen de engelen de ziel van de ene hemel naar de volgende, tot hij in de aanwezigheid van Allah (Alle eer is aan Hem en moge Hij geprezen zijn!) komt. Dan keert de ziel zich om en ziet dat het lichaam gewassen en gekleed wordt en dat het begraven wordt.
De ziel zegt: "Neem mij voorwaarts! Neem mij voorwaarts!" of "Waar nemen jullie mij naar toe?" Maar de mensen kunnen het niet horen.

Als het lichaam in het graf is gezet, plaatst de ziel zich tussen het lichaam en het lijkkleed, op deze manier kan de ondervraging plaatsvinden. Daarna hoort de ziel de voetstappen van de laatste mensen verdwijnen, die bij de begrafenis waren en de aarde is over hem uitgespreid. De aarde weerhoudt de engelen echter niet om hem te benaderen. Zelfs als er een steen voor hem was uitgehold en hij daarin was geplaatst en de opening met lood verzegeld was, zou dat de engelen nog niet weerhouden om hem te benaderen. Allah (SWT) heeft de aarde en de stenen net zo voor de engelen gemaakt, als Hij lucht voor de vogels heeft gemaakt.


Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en over te gaan naar de Volgende Wereld , dan dalen de engelen uit de hemel af met gezichten die stralen als de zon en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt. Dan komt de Engel Des Doods en zit bij zijn hoofd en zegt: "Goede ziel, kom naar buiten naar de vergeving en het genoegen van Allah! En de ziel verschijnt, zoals een druppel water uit een waterzak stroomt en de engel pakt het vast. Als hij het gepakt heeft, laten de andere engelen het geen moment in zijn hand.
Zij nemen het en plaatsen het in een geparfumeerd kleed (wit zijde kleed, dat is de reden dat de mannen het hier niet mogen dragen anders mogen ze het in het Hiernamaals niet dragen) en de geuren daarvan lijken op de zoetste geur van muskus, die op aarde gevonden kan worden.

Dan dragen ze hem naar boven en telkens als zij langs een groep engelen komen, vragen die: "Wie is deze goede ziel!" en de engelen met de ziel antwoorden: "Die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de mooiste namen waarmee de mensen hem in deze wereld hebben genoemd. Zij brengen hem naar de laagste hemel en vragen of er een poort voor hem kan geopend worden. Die wordt wordt voor hem geopend, en de engelen van elke hemel, die dicht bij Allah staan, begeleiden hem naar de volgende hemel tot hij de hemel bereikt, waar Allah, de Grote, is. Allah (SWT) zegt: "Schrijf het boek van mijn slaaf in ILLIYUM in en breng hem terug naar de aarde. Ik hem hen daaruit geschapen en ik breng hen daar weer naar toe en ik breng hen daar weer uit voort."

Zijn ziel wordt dan weer naar zijn lichaam toegebracht en wordt tussen het lijkkleed en het lichaam geplaatst zodat de ondervraging kan plaatsvinden. Twee engelen genaamd Moenkar en Nakir komen naar hem toe. Zij laten hem zitten en zeggen tegen hem: "Wie is jouw Heer?" Hij antwoordt: "Mijn Heer is Allah." Zij vragen hem: "Wat is jouw godsdienst?" Hij antwoordt: "Mijn godsdienst is Islam" Zij vragen hem: "Wie is deze man die onder u was gestuurd?" Hij antwoordt: "Mohammed , de boodschapper van Allah" Zij vragen hem: "Hoe ben je deze dingen te weten gekomen?" Hij antwoordt: "Ik las het Boek van Allah (Koran), geloofde erin en verklaarde dat het waar was." Dan verklaard een stem uit de hoogte: "Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken, spreidt daarom de tapijten uit de Tuin voor hem uit en open de poort van de Tuin voor hem!" Dan komt er wat van de geur en het parfum van de Tuin bij hem, zijn graf breidt zich uit, zover het oog reikt, een man met prachtige kleding en een zoete geur komt naar hem toe en zegt: "Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is de dag dat je beloofd is." Hij vraagt: "Wie ben je? Je hebt een uiterlijk , dat veel goeds voorspeld." Hij antwoordt: "Ik ben je goede daden." Dan zegt hij: "O Heer, laat het laaste uur spoedig slaan, zodat ik bij mijn familie en bezittingen kan zijn.

Als een ongelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en naar een Volgende Wereld overgaat, komen engelen met zwarte gezichten en ruig haar en kleding uit de hemel naar beneden en zitten in grote menigte om hem heen, zover het oog reikt. Dan komt de Engel Des Doods en gaat bij zijn hoofd zitten en zegt: "Slechte ziel, kom naar buiten voor de wraak en de woede van Allah!" De ziel verdeeld zich over het hele lichaam en wordt uit het lichaam getrokken zoals een pin uit natte wol wordt getrokken (De pijn is gelijk aan heel wat zwaarden door je lichaam tegelijk). Dan neemt de engel dat over. Als hij hem te pakken heeft, laten de andere engelen het geen moment in zijn hand. Zij nemen hem en wikkelen hem in een ruigbehaard kleed waar een stank vanaf komt, zoals de ergste stank van een lichaam in deze wereld.

Dan nemen ze hem naar boven en telkens als ze voorbij een groep engelen komen, vragen dezen: "Wie is deze slechte ziel?" en de engelen met de ziel antwoorden: "Die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de ergste benamingen die de mensen op deze wereld hem hebben gegeven. Dan brengen ze hem naar de laagste hemel en vragen of de poort voor hem geopend kan worden. Deze gaat niet open."


De poorten van de hemel zullen niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen, tot een kameel door het oog van een naald gaat."

Dan zegt Allah, de Almachtige en de Majesteitelijke: "Schrijf zijn boek in SIJDJIN in, in de diepste aarde." Daarna wordt de ziel naar beneden gegooid.

Dan keert zijn ziel naar zijn lichaam terug en twee engelen (genaamd Moenkar en Nakir) komen naar hem toe en zeggen tegen hem: "Wie is u Heer?" Hij antwoordt: "Helaas, helaas, ik weet het niet! Helaas, helaas, ik weet het niet!" Dan klinkt een stem uit de hoogte en zegt: "Mijn slaaf heeft gelogen, spreid dus de tapijten van het Vuur voor hem uit en open de poort van het Vuur voor hem!" Daarna komt er een hete wind naar hem toe, zijn graf wordt zo nauw voor hem, dat zijn ribben samengeperst worden en een man met een afschuwelijk uiterlijk en kleding en een vieze lucht komt naar hem toe en zegt: "Wees bedroeft over de rekening , die je in schande hebt gebracht, want dit is de dag die je beloofd werd ." Hij vraagd: "Wie ben jij? Je hebt een uiterlijk dat kwaad voorspeld." Hij antwoordt: "Ik ben je slechte daden." Dan zegt hij: "O Heer, laat het Laatste Uur niet komen.

ILLIYUM: Eèn van de hoogste hemelen.
SIJDJIN: Eén van de dieptes van het hellevuur.
MOENKAR EN NAKIR: Engelen van het verhoor in het graf. Er wordt ook gezegd de Engelen van de Bestraffing voor de ongelovige.

Over deze onderwerp kan ik dagen schrijven omdat er zoveel dingen gebeuren tijdens de dood. In geval er nog vragen over zijn kan je die stellen.

Moge Allah ons behoeden voor het slechte.

Beslama

09-05-2002, 21:39


salam


Ik heb een vraag?Stel dat je doodgaat als moslim.Je gelooft in allah en mohammed,maar je hebt je niet echt aan de regels gehouden.Je deed wel aan de ramadan mee,maar bidde niet 5 keer per dag en had geen hoofddoek op.Hoe gaat dat dan als je doodgaat?Welke engelen komen Dan naar je toe witte of zwarte?Kun je mij daar wat meer over vertellen.Komt een echt moslim wel in het paradijs ondanks zijn fouten?

beslema

09-05-2002, 22:26
Volgens de profeet Mohamed (VZMH) is de eerste daad waarvoor een dienaar verantwoording moet afleggen het gebed. Als dit goed is dan zal hij openbloeien en geslaagd als dat gebrekkig is dan zal hij gefaald hebben en verloren hebben. Als er iets ontbreekt dan zegt Allah (SWT) tegen de engelen: "Kijk of mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld.

Een moslim kan je van een ongelovige alleen onderscheiden met zijn gebed dat is de steunpilaaar van de Islam.

Er bestaat een gebied in het hiernamaals waar mensen niet in de hel zijn maar ook niet in het Pradadijs. Ze zitten er tussenin. Dit gebied heet A'raaf. Hier zitten mensen in die net niet genoeg goede daden hebben om naar het Paradijs te gaan en geen zonden om voor gestraft te worden. De slechte daden waren net zoveel als de goede en er is van beide niets meer over.

Het gebied A'raaf is een hooggelegen gebied. Onze profeet Mohamed heeft gezegd dat de mensen die daar wachten uiteindelijk naar het paradijs zullen gaan.

Er zullen wat Moslims eerst de hel ingaan omdat hun slechte daden meer wegen dan de goede daden. Later zal de Profeet mohamed voor hun voorspraak doen en zal Allah hen uit de hel halen en het paradijs laten betreden

Maar ja, het volgende leven is eeuwig dus wat is een tijdje in de hel 100, 1000, 1 000 000 jaar dat weet niemand alleen Allah.

Een Moslim moet de 5 zuilen van de Islam nakomen om echt te slagen.
Dan nog moet je op verschillendz punten letten gedragswijze, levensgewoonte, sociale contacten enz.

Een hoofddoek zou een moslima moeten dragen.
Allah (SWT) heeft tegen de profeet gezegd laat jullie vrouwen hijab dragen wat betekend dat aleen de handen en het gezicht zichtbaar mag zijn. Een hoofddoek dient om de schoonheid van de vrouw te verbergen voor de mannen omdat het anders de lusten van de man opwekt wat niet kan in de Islam.

Nu je vraag of er engelen komen met zwarte of witte gezichten als je niet aan de regels houd.
Ik kan daar niet veel op zeggen dat hangt af van je goede of slechte daden en wat voor een Moslima je bent. Alleen Allah (SWT) kan dat weten.

Beslama

10-05-2002, 01:12
Salaam,

Eerste antwoord:
Ik haal mijn bronnen zeker niet van het internet omdat ze niet altijd 100% betrouwbaar zijn tenzij ik die informatie ook in boeken vind. De laatste 2 jaar doe ik niets anders dan elke dag boeken lezen over de Islam.

Als je de Koran helemaal hebt uitgelezen zal je nog niet alles weten omdat er duizenden hadith zijn.. je moet echt boeken gaan lezen. Voorbeeld er staat in de koran dat we ons Gebed moeten verrichten en de Zakaat betalen. Maar alleen in de hadith heeft de profeet verteld hoe we het gebed moeten verrichten en hoe we de Zakaat betalen.


Tweede antwoord:

het Paradijs bestaat uit acht etages, de namen hiervan zijn als volgt:
-Firdeus: het hoogste niveau in het paradijs.
-Adn: De omsloten tuin - waar de mooie natuur niet ophoudt.
-Ma'wa: de paradijselijke verblijfpaats waar we zullen wonen.
-Na'iem
-Hoeld
-Karar
-Darus salaam: Plaats van vrede en veiligheid en verblijfplaats
-Darus Moekama

In de niveau's heb je verschillende gradaties.Het paradijselijke leven is voor een mens onvoorstelbaar.
Allah, de meest Verhevene, de meest Glorieuze, zei: "Ik heb voor mijn vrome dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen.

De profeet Mohamed (VZMH) vergeleek de wereld en het Paradijs als volgt: "De waarde van de wereld in vergelijking met het Hiernamaals is alsof één van jullie een vinger in de zee stak en dan zag hoeveel vocht er aan zijn vinger bleef kleven nadat hij hem terug trok."

In het Paradijs zal het lichaam van de mensen anders zijn dan het lichaam die we in deze wereld hebben.
-Iedereen zal 33 jaar zijn en zo blijven.
-Niemand zal verdriet voelen.
-Het lichaam zal niet verouderen.
-Mensen zullen niet naar de wc. hoeven te gaan.
-Mensen zullen niet hoeven te snuiten.
-Het lichaam zal veel sterker zijn en meer levenskracht hebben.
-Het lichaam zal nooit afsterven.

Onze Profeet zei: "De paradijsbewoners zullen er ongetwijfeldeten en drinken, maar zij zullen niet spuwen, snuiten en geen kleine of grote ontlasting hebben." Zijn vrienden vroegen: "Wat zal er gebeuren met het voedsel dat gegeten wordt?" De boodschapper van Allah zei: "Het zal van zelf overgaan door het transpireren dat de geur van muskus zal hebben.

Waar je ergrens terecht komt hangt af van je goede daden.

inshallah heb ik je vragen beantwoordt.

Beslama

10-05-2002, 13:51


salam

Bedankt voor het snel reageren op mijn vorige vragen.Ik heb nog een vraag.Ik heb de koran vertaalt in het nederlands alleen begrijp ik veel woorden niet, arabisch kan ik ook niet lezen.Bestaat er ook een koran die wel makkelijk is vertaalt en te lezen is?

beslemaa

10-05-2002, 15:29
Sallaam Laila21,

Een gemakkelijke vertaalde Koran in het nederlands zal je niet vinden.
De Koran in het Arbisch zelf is moeilijk.
Voorbeeld: alief lam miem kan men niet vertalen en men weet de betekenis ervan ook niet. Zelfs de grote Imams zullen zeggen "de kennis ligt alleen bij Allah (SWt)."

Over veel verzen in de Koran verschillen sommige grote Imams van mening omdat sommige verzen zoveel betekenissen kan hebben.

De koran is moeilijk te begrijpen. Maar je kan hadith boeken lezen en boeken over de soenna van de profeet, daar staat er veel in uitgelegd ook verzen uit de Koran die de profeet uitgebreid heeft uitgelegd.

En als je een goede basis hebt in de Islam kan je de nederlandse vertaalde Koran lezen en je zal zien dat je er veel meer van zal begrijpen dan nu.

hoe meer je met de Islam bezighoudt hoe meer je zal begrijpen uit die koranboek in het nederlands.

Ik vertstond er een paar jaar geleden ook niet veel van. Maar nu ik al heel wat boeken heb gelezen en bijlessen krijg van de Imam begrijp ik grote deels de koran in het nederlands maar ook niet alles.

Als je nog vragen hebt stel ze dan en blijf er nie mee zitten.

Beslama

10-05-2002, 18:29
Salaam

ik heb ook een vraagje... is het waar dat we in het hiernamaals Arabisch zullen spreken...

10-05-2002, 19:27
Sallaam,

Vanaf onze ziel het lichaam heeft verlaten in deze wereld zullen we Klassiek arabisch begrijpen en spreken.

De ondervraging in het graf zal ook in het Arabisch zijn.

beslama

11-05-2002, 00:13
Salaam

dus dat gaat automatiche ofzo??

Wat staat eigenlijk in de koran hier over en of hadith????..

b.v.d.

14-05-2002, 12:01
salaam,

Vannacht droomde ik dat mijn broer,die drie weken geleden overleden is bij mij in de auto zat.Hij vroeg mij om met hem mee te komen.Ik zei nee tegen hem en hij bleef maar doordringen en ik bleef maar nee zeggen.Toen werd hij opeens heel erg boos en veranderde in een djinn heel erg eng!!M e moeder die ook in de auto zat schreeuwde dat ik niet mee moest gaan en opeens trok hij aan me.Me moeder begon aan me te trekken en schreeuwde dat ik niet mee moest gaan en trok aan me.In me droom voelde ik zo een pijn,omdat ze beide aan me trokken.Me moeder won van hem,hij kreeg me niet mee.Hij bleef me wel achtervolgen en zei dat hij me toch wel te pakken zou krijgen.Ik werd bezweet wakker en begon te huilen.Ik dacht het was maar een droom en ging allemaal dingen opzeggen,maar het ging maar niet weg.Ik was zo bang.Als ik aan me broer dacht zag ik alleen een enge persoon en was zo bang voor hem.Terwijl ik 3 weken lang alleen maar goede dingen over hem droomde en dan opeens dit.Ik weet echt niet wat ik over deze droom moet denken.Ik hoorde van andere dat als een dode in je droom voorkomt en vraagt met hem mee te gaan dan moet je altijd weigeren,omdat je dan zelf komt te overlijden.Is dit waar??Ik zit hier heel erg mee en durf echt niet meer te gaan slapen.Kun jij me misschien wat meer vertellen

beslemaaaaa

15-05-2002, 15:54
KAN IEMAND DIT STUK NAAR MIJN E-MAIL ADRES STUREN IK WEET NIET HOE DIT MOET MISSALHOECEIMA@HOTMAIL.COM

16-05-2002, 10:18
salaam

Ik had ook een vraagje. Sommige mensen zeggen dat rood oranje en geel haram is te dragen voor en vrouw omdat je dan in de midden punt staat en dat mag niet je voor een vrouw. In mijn woonplaats zeggen ze zelf dat wit hoofddoek dragen niet mag. Je mag alleen donker kleding dragen. Ik vind dat je de islam aantrekkelijk moet maken zodat mensen die niet moslim zijn ook moslim willen worden. als je er als een zombie bij loopt maakt je het niet aantrekkelijk voor ander mensen die het willen worden die hebben dan zo iets ik moet er zo bij lopen als ik moslim bent maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ik vind zelf dat dat niet zo is omdat je in deze maatschappij iedereen draagt allerlei kleuren dus je staat helemaal niet in de midden punt.
Al was het in een land waar alleen zwart wordt gedragen dan zeg ik okee dat is zo.
Ik vroeg me af wat jij er van vind?

Masalaama
leila

16-05-2002, 19:39


Sallaam,

Allama Ibn Qayyiem heeft in zijn "Kitaboer Roeh" geschreven dat er tallloze bewijzen zijn van ontmoetingen tussen de zielen van de levenden en de zielen van de doden en deze verhalen worden door veel vrome mensen verteld, zodat men dit dus moet geloven. net zoals de ziel van de levende mensen in dromen worden ontmoet, ontmoeten de doden de zielen van de doden en de levende mensen elkaar ook.

Allah zegt in de Koran: "Allahoe yatawaffalanfoesa hiena mautiha wallati lam tamoet fi manamiha fayoemsekoellatiqadha' alaihi mauta fiwa yoesiloel oegra illa ajalim moesamma."(Allah neemt de zielen weg ten tijde van de dood en van degene die niet dood zijn, neemt Hij de ziel tijdens de slaap. Degenen die voorbestemd zijn om te sterven , neemt Hij weg en de rest van de slapes laat Hij na bepaalde tijd terugkomen).

Ibn Abbas schrijft in zijn commentaar dat de levende en de doden zielen elkaar in dromen ontmoeten en naar elkaars informeren. Allah houdt de dode zielen bij zich en laat en Hij laat de levende zielen weer teruggaan naar hun lichaam.

Er bestaat een zelfde soort overlevering door Saddi in 'Ibn Abi Hatim.Ibn Qayyiem schrijft dat een levende persoon een dode in zijn droom zag , die hem iets vertelde en het gebeurde zo.

Ibn Sirin zegt dat alles wat de doden je in een droom vertellen waar is, waar de doden zijn, zijn er geen leugens.

Sommige dromen zijn onder invloed van sjaitaan (slechte dromen).
dromen van sjaitaan mag je niet doorvertellen en goeie dromen mag je alleen vertellen aan een goeie mens.

Als je een nachtmerrie hebt en je wordt er van wakker moet je de sjaitaan vervloeken en op je andere zijde slapen en inshallah zal je niets overkomen.

Je hebt drie soorten dromen: Dromen die echt zijn zoals de ziel die naar de hemel reist en informatie ontvangt van de dode.

je hebt dromen van sjaytaan die niets anders bevatten dan leugens en dan heb je nog gewone dromen over je leven van de afgelopen dagen.

Jouw droom kan ik niet echt verklaren aangezien je broer hebt gezien die in een djinn veranderdt.
Om te beginnen raad ik je deze droom niet aan te veel mensen te vertellen en ga er mee naar een echte imam die je voort kan helpen inshallah.

Voor dat je gaat slapen kan je beter woedoe doen en 2 rakkaat bidden daarna reciteer je ayat koersi en de drie laatste surats van de Koran en met je woedoe slapen en inshallah zal sjaytaan uit je buurt blijven.

Beslama

16-05-2002, 19:47
Sallaam alaykoem

Wat je nu verteld over die leuren weet ik zelf niet.
Maar je zegt het zelf het woord "aantrekkelijk".
Je mag geen kleding dragen buitenhuis die aantrekkelijk of opvallend kunnen zijn omdat het de lusten van de man kan opwekken op straat wat harraam is in de Islam.

Beslama

16-05-2002, 19:56

Citaat:
Origineel gepost door Imam
Sallaam,

Vanaf onze ziel het lichaam heeft verlaten in deze wereld zullen we Klassiek arabisch begrijpen en spreken.

De ondervraging in het graf zal ook in het Arabisch zijn.

beslama
Salaam

Zoals u hierboven ziet is mijn vraag heel anders dan waar u antwoord op gaf....Nogmaals hier onder mijn vraag.. en ik hoop dat u een antwoord kunt geven uit de Koran enof hadith...

Salaam

dus dat gaat automatiche ofzo??

Wat staat eigenlijk in de koran hier over en of hadith????..

b.v.d.

Pagina's : [1] 2 3 4