Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : !!"Zelfmoord mag...zolang het voor je broeders en zusters is"!!Pagina's : [1] 2

Liloesh
10-04-2003, 19:53


Dit hoorde ik een vriendin zeggen van me. Ze is een belgische die moslima is geworden (dankzij mij..en de hulp van Allah). Ze gaat trouwen met een marokkaan...en onlangs vroeg ik haar het was en ze zei me: "Zelfmoord mag...zolang het voor je broeders en zusters is" Klopt dit? Ma3asalaam Liloesh

Chaimae
10-04-2003, 19:55
Neen, je mag je eigen leven niet nemen. Je moet vertrouwen op Allah. Zelfmoord is gewoon haram.

Liloesh
10-04-2003, 19:56
Maar wat gebeurd er met degene die bijvoorbeeld in palestina zelfmoordaanslagen plegen?? Zullen zij het paradijs dan niet binnentreden?

Chaimae
10-04-2003, 19:59
Origineel gepost door Liloesh Maar wat gebeurd er met degene die bijvoorbeeld in palestina zelfmoordaanslagen plegen?? Zullen zij het paradijs dan niet binnentreden? allah hoe a3lam. Maar het is haram, voor palestina of niet. Allah heeft geen uitzonderingen gemaakt, volgens mij. :)

Solid
10-04-2003, 19:59


Sommige Geestelijke leiders keuren het goed en sommige weer niet. maar volgens mij mag het niet....is Haram

Liloesh
10-04-2003, 20:01
Origineel gepost door Chaimae allah hoe a3lam. Maar het is haram, voor palestina of niet. Allah heeft geen uitzonderingen gemaakt, volgens mij. :) Maar waarom gebeurt het dan zoveel???

Chaimae
10-04-2003, 20:03
Origineel gepost door Liloesh Maar waarom gebeurt het dan zoveel??? Mensen hebben msisschien de hoop verloren, of ze hebben geen vertrouwen in Allah. Allah hoe a3lam, ik weet het niet. :)

AbaHoeCh
10-04-2003, 20:04
Origineel gepost door Liloesh Maar waarom gebeurt het dan zoveel??? omdat ze misschien hun leven beu zijn? :rolleyes: abahoech :bril:

Oem_Lena
10-04-2003, 20:13
zelfmoord in palestiena is halal

Chaimae
10-04-2003, 20:15
Origineel gepost door lala_amira2 zelfmoord in palestiena is halal Oja, heb je een dalil? :) Ben ik erg benieuwd naar. :)

semir
10-04-2003, 20:16
Het tegenovergestelde van HARAM, Je bent dan martelaar Je gaat RECHTSTREEKS naar paradijs ferdous: je offert je leven voor je moslim broeders!!!!!!!!!!!!!!!!! groetjes

Oem_Lena
10-04-2003, 20:19
jihaad heet zo iets geen zelfmoord Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] De levensloop van de metgezel: Zei hadith 7. De interpretatie van de hadith:De Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld zijn voor Hem, de Verhevene. De conclusies van de hadith: 1.De Jihad, in de naam van Allah, neemt een belangrijke positie in en is een uiting van welgezindheid. 2.Schijnheiligheid maakt de daden ongeldig. 3.Teveel aandacht besteden aan het tegenwoordige leven wordt afgekeurd en de strijd voeren voor een ander doel dan het gehoorzamen aan Allah, wordt verafschuwd. Vragen: 1.Bespreek de goedgunstigheid van de Jihad in de naam van Allah, de Verhevene. 2. Als men strijd voert of geld uitgeeft om bekendheid te verkrijgen, kan het dan alsnog voor Allah bedoeld zijn? Verklaar dat. 3.Bespreek het belang van toewijding op grond van deze hadith.

Oem_Lena
10-04-2003, 20:21


hoe kan dat nou :confused: zo maar een D in de tekst

Chaimae
10-04-2003, 20:26
Maar waar staat dat je voor dat doel je leven mag nemen? :) Ik heb geleerd dat zelfmoord haram is, want alleen Allah mag je leven nemen. Of ben ik nu dom? :)

Oem_Lena
10-04-2003, 20:27
Origineel gepost door Chaimae Maar waar staat dat je voor dat doel je leven mag nemen? :) heb geduld


Pagina's : [1] 2