Bekijk volle/desktop versie : !!"Zelfmoord mag...zolang het voor je broeders en zusters is"!!Pagina's : [1] 2

10-04-2003, 19:53
Dit hoorde ik een vriendin zeggen van me. Ze is een belgische die moslima is geworden (dankzij mij..en de hulp van Allah). Ze gaat trouwen met een marokkaan...en onlangs vroeg ik haar het was en ze zei me: "Zelfmoord mag...zolang het voor je broeders en zusters is"

Klopt dit?
Ma3asalaam Liloesh

10-04-2003, 19:55


Neen, je mag je eigen leven niet nemen.
Je moet vertrouwen op Allah.

Zelfmoord is gewoon haram.

10-04-2003, 19:56
Maar wat gebeurd er met degene die bijvoorbeeld in palestina zelfmoordaanslagen plegen?? Zullen zij het paradijs dan niet binnentreden?

10-04-2003, 19:59

Citaat:
Origineel gepost door Liloesh
Maar wat gebeurd er met degene die bijvoorbeeld in palestina zelfmoordaanslagen plegen?? Zullen zij het paradijs dan niet binnentreden?
allah hoe a3lam.

Maar het is haram, voor palestina of niet.
Allah heeft geen uitzonderingen gemaakt, volgens mij.

10-04-2003, 19:59


Sommige Geestelijke leiders keuren het goed en sommige weer niet.

maar volgens mij mag het niet....is Haram

10-04-2003, 20:01

Citaat:
Origineel gepost door Chaimae
allah hoe a3lam.

Maar het is haram, voor palestina of niet.
Allah heeft geen uitzonderingen gemaakt, volgens mij.
Maar waarom gebeurt het dan zoveel???

10-04-2003, 20:03

Citaat:
Origineel gepost door Liloesh
Maar waarom gebeurt het dan zoveel???
Mensen hebben msisschien de hoop verloren, of ze hebben geen vertrouwen in Allah.

Allah hoe a3lam, ik weet het niet.

10-04-2003, 20:04

Citaat:
Origineel gepost door Liloesh
Maar waarom gebeurt het dan zoveel???
omdat ze misschien hun leven beu zijn?abahoech

10-04-2003, 20:13
zelfmoord in palestiena is halal

10-04-2003, 20:15

Citaat:
Origineel gepost door lala_amira2
zelfmoord in palestiena is halal
Oja, heb je een dalil?

Ben ik erg benieuwd naar.

10-04-2003, 20:16
Het tegenovergestelde van HARAM, Je bent dan martelaar
Je gaat RECHTSTREEKS naar paradijs ferdous: je offert je leven voor je moslim broeders!!!!!!!!!!!!!!!!!

groetjes

10-04-2003, 20:19
jihaad heet zo iets geen zelfmoord


Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De levensloop van de metgezel: Zei hadith 7.

De interpretatie van de hadithe Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.

Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld zijn voor Hem, de Verhevene.

De conclusies van de hadith:

1.De Jihad, in de naam van Allah, neemt een belangrijke positie in en is een uiting van welgezindheid.

2.Schijnheiligheid maakt de daden ongeldig.

3.Teveel aandacht besteden aan het tegenwoordige leven wordt afgekeurd en de strijd voeren voor een ander doel dan het gehoorzamen aan Allah, wordt verafschuwd.

Vragen:

1.Bespreek de goedgunstigheid van de Jihad in de naam van Allah, de Verhevene.

2. Als men strijd voert of geld uitgeeft om bekendheid te verkrijgen, kan het dan alsnog voor Allah bedoeld zijn? Verklaar dat.

3.Bespreek het belang van toewijding op grond van deze hadith.

10-04-2003, 20:21


hoe kan dat nou zo maar een D in de tekst

10-04-2003, 20:26
Maar waar staat dat je voor dat doel je leven mag nemen?
Ik heb geleerd dat zelfmoord haram is, want alleen Allah mag je leven nemen.
Of ben ik nu dom?

10-04-2003, 20:27

Citaat:
Origineel gepost door Chaimae
Maar waar staat dat je voor dat doel je leven mag nemen?
heb geduld

Pagina's : [1] 2