Bekijk volle/desktop versie : Het Paradijs........05-04-2003, 14:58
Dit moeten jullie echt lezen, het maakt je hele dag goed en je hebt weer zin in het leven......

Onderwerp: Paradijs


Assalaam aleikoem wr wb,

Neem de tijd en ga hier even voor zitten. Denk heel even nergens aan en
zonder je af van je dagelijkse zorgen. Denk niet aan je werk, noch aan je
school of wat je toch aan het eind van de dag zal gaan eten. Laten we
elkaar even bij de hand nemen en over het pad genaamd 'eindbestemming' lopen.

Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan
zullen velen van ons als antwoord: gelukkigheid in het wereldse leven.

Daar is waar iedereen (of de meesten van ons) naar streeft, we zitten op
school, om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om
gelukkig te zijn...

Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is, en dat er veel meer van
ons wordt verwacht. Alles in dit wereldse leven vergaat.

Een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen leren is dat van de kameel van de profeet saw. Zij heette AL-Qaswaae, en stond bekend als het snelste
rijdier temidden van de rijdieren van de sahaba. Niemand van de sahaba twijfelde er ooit over om de kameel van de profeet in te halen. Op een dag kwam er een oude man met een ezeltje, en die haalde met alle gemak al-Qaswaae in...

De profeet zei hierop: "Allah heeft vastgesteld dat er niets in deze
wereldse leven zal rijzen, of ooit zal het weer dalen."

Dit geldt voor alles, na gezondheid komt ziekte, na rijkdom komt armoede,
na een leuk uitje, ben je moe en na het leven komt de dood...

Gelukkigheid in het wereldse leven is dus niet volmaakt, je hebt eigenlijk
geen garantie en er volgt vaak iets negatiefs...In het paradijs zal het
insha allah anders zijn, daar heb je andere maatstaven, andere soorten
blijdschap en gelukkigheid, en waaronder dat daar wel geldt, dat dat je
uiteindelijke doel is, en dat het eeuwig zal zijn.

Laten we eens wat dichterbij gaan...laten we ons eens voorstellen hoe het
paradijs eruit zal zien. Hoe ziet die plek er nou uit, waar we zo hard voor
werken en waar we zo erg naar streven??

De profeet saw heeft ons een aantal beschrijvingen gegeven, waar we veel
uit kunnen halen...in ieder geval genoeg om ons leven ervoor op te offeren.

Stel je eens voor....

Het einde van de dag des oordeels is nabij...alles is geweest, iedereen
weet wat zijn eindbestemming zal zijn, voor de moslims, de godsvrezende mensen op het aardse leven, is het zwaarste voorbij, hen staat een eeuwig leven vol verassingen te wachten.

Zij zijn ook voorbij de siraat, dit is de 'brug' die boven het hellevuur
loopt. Volgens een overlevering van de profeet saw, is deze zo hun als een
haartje, en zo scherp als een zwaard, en het ligt aan je daden hoe snel je
eroverheen komt!! De profeet saw zegt dat er mensen zijn die in een
fractie van een seconde erover heen zijn, de ander doet er wat langer over, ook zijn er die er kruipend overheen komen.....Zorg ervoor dat je ook deze siraat zo snel mogelijk voorbij bent, zorg er dus voor dat je altijd godsvrezend bent, dat ja altijd gehoorzaam bent, en Allah swt zal Zijn hulp aan jou schenken.

Goed, je bent de siraat voorbij, aan deze kant staan alleen maar moslims,
iedereen die het wereldse leven goed heeft doorgebracht, we staan allemaal
voor de poorten van het paradijs, maar...ze zijn gesloten!!

We gaan op zoek naar degene die de poorten voor ons zal openen, alle
profeten zeggen dat ze daar niet voor bestemd zijn.

Dan... komt de profeet Mohammad saw, hij loopt naar de poort, en klopt
daarop...de engel die binnen staat, die de taak heeft deze poort te bewaken,
vraagt: "Wie is daar?"

De profeet saw antwoordt: "Ik ben het, Mohammad ibn 3abdillah!",

waarop de engel antwoordt: "Welkom Mohammad! Allah heeft mij verboden deze poort te voor iedereen te openen, behalve voor jou!"

De profeet vertelt ons dat deze poort een breedte heeft even groot als de
afstand van Mekka tot Shaam (Syrie), en ondanks deze breedte, zal het erg
druk worden voor deze poorten, tenslotte willen alle moslims zo snel
mogelijk binnen zijn..Ook dat wordt bepaald door je daden....zullen wij
tot diegenen behoren die samen met de profeet het paradijs
binnengaan..of....zij die al laatste binnentreden Doen wij wel hard genoeg ons best om het paradijs als eersten naar binnen te gaan, of kan het ons allemaal niet zoveel schelen??

Is dat niet nog een goede reden om nog meer en meer je best te doen in dit
leven?

De profeet saw zei: "Er is een groep die het paradijs binnengaat, en hun
gezichten zijn als de volle maan in een donkere nacht (van blijdschap), de
groep die daarna komt, is als het licht van een planeet, en die daarna
komt..." en het wordt steeds minder. Natuurlijk is je blijdschap niet te
beschrijven als je als eerste, samen met onze profeet saw het paradijs
binnentreedt!! Wie zal dat niet willen??Ik wil dat....jij wilt dat..iedereen!! Maar werken we er wel hard genoeg voor??

Hopelijk zal deze les ons meer moed geven, en meer kracht om ons nog meer naar onze schepper te richten....

Dat was de binnenkomst, in het paradijs. De profeet saw gaat door met het
beschrijven: "De kammen zijn van goud...parfum zijn muskus geuren...en
veranderen voortdurend."

Stel je voor..als slechts een kam van goud zal zijn...waar zal de rest uit
bestaan??

De profeet saw gaat verder: "De bewoners van het paradijs, zijn constant
bezig met tasbee7, het is een instinctief iets, zoals jullie nu ademen"

Je zou je afvragen..je bent in het paradijs gekomen omdat je hier, in dit leven, hard hebt gewerkt, en Allah hebt aanbeden..moet dat in het paradijs
ook?? Moeten we daar ook tasbee7 doen??

Nee, maar in het paradijs is alles zo prachtig, dat je niet anders kan,
dan Allah swt gedenken voor al deze schoonheden, net als hier, in dit leven,
als je een mooi uitzicht ziet, roep je meteen : "Subhaaana Allah". Daarmee kun je het vergelijken. Maar in het paradijs veranderd alles constant, het
wordt steeds mooier en mooier, waardoor je nog meer Allah swt gaat gedenken....


Aan de poorten van het paradijs roept Allah swt naar ons, en hij zegt
woorden, die je alle moeite en verdriet van het aardse leven doen
vergeten..Hij zegt:

"O bewoners van het paradijs! Jullie zijn nu gezond, en zullen nooit meer
ziek worden, jullie zijn jong, en zullen nooit meer oud worden, jullie
zijn
levend, en zullen nooit sterven, jullie zijn gelukkig en zullen nooit
verdriet meemaken!"

Hoe zou jij je voelen als Allah swt dit tegen jou zou zeggen..Het maakt
allemaal niet meer uit, je hebt eeuwige garantie, je hebt bereikt wat je
wilt, je hebt echte geluk en blijdschap bereikt! Deze woorden alleen, zijn
meer dan alles van jou waard wat je in dit leven doet...

Hoe kunnen mensen nog hun gebeden nalaten, in ruil voor al dit moois?? Hoe kun je nog bewust ervoor keizen zonden te begaan als je al deze dingen
hebt gehoord??


Maar er is meer:

De profeet Mousa as vroeg aan Allah swt: "O Allah, wie heeft de laagte
gradatie in het paradijs?"

Allah swt zei: "Degene die de laagste gradatie heeft, is diegene die het
laatste uit het vuur komt. Elke keer als hij eruit probeert te komen,
wordt hij weer teruggetrokken, hij probeert het weer, en hij wordt
teruggetrokken, de derde keer komt hij eruit. Als hij eruit is zegt hij: Alhamdolillah, voor degene die mij van jou heeft gered. Daarna zeg ik tegen hem: "O mijn dienaar, ga mijn paradijs binnen. Wil jij een bezit zo groot als de machtigste koning op aarde? Je krijgt net zoveel als de machtigste koning, en dat nog een keer, en nog een keer en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer (5x), en daarbij krijg je alles wat je hart begeert."

Yaa Subhana Allah, dit is degene die het laagst staat in het paradijs, hoe
zal het zijn met diegene die het hoogst staat Zo groot is de barmhartigheid
van Allah swt!!


De profeet saw zei ook: "Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, die
zo groot is, dat hij er meer dan 1000 jaar ervoor nodig heeft om het helemaal te bezichtigen, hij met de hoogste gradatie, bezichtigt Allah swt dag en nacht."

Masha allah, dag en nacht, wat zou je nog meer willen, als je constant
naar een schoonheid zit te kijken!!!

En 1000 jaar, stel je voor...paleizen, rivieren, dieren, bossen,
voetbalvelden (als je ervan houdt...) etc..etc...allemaal voor jou!!


De sahaba vroegen eens aan de profeet saw: "Beschrijf de gebouwen van het paradijs voor ons, o profeet van Allah." De profeet antwoordde: "Een
baksteen van goud en een baksteen van zilver, het cement is van musk, en
de kiezelsteentjes zijn parels... "

Stel je de geur van het paradijs eens voor...alleen het cement is al van
musk...en de gebouwen...subhaana Allah...

Maar de hadeeth is nog niet af...het mooiste is: "...en het plafond is de
troon van de Barmhartige..."

Masha Allah...dus boven al datgene, heb je nog altijd Allah naast je...wat
wensen wij nog meer? Hoe kun je het nog maken jou verplichtingen niet na
te komen??!!


De volgende overlevering zou je ook aan het denken moeten zetten:

"Een afmeting van een boog in het paradijs is beter dan de wereld en wat
erbij hoort."

De afmeting van een boog, komt ongeveer overeen met 1 meter...dus een
meter, is beter dan al het goede wat we hier op aarde hebben gezien?? Alle
blijdschap, alle feesten, etc...1 vierkante meter uit het paradijs, overwint
het?? En dan nog te bedenken, dat je nooit dat kleine stukje zult krijgen...maar meer...veel meer!!

05-04-2003, 15:00


De vrouwen in het paradijs:

De profeet saw zei: "Als een van 7oor al3ayn (Letterlijk: Licht van het Oog) een puntje van haar vinger naar buiten zou steken, lichten de hemelen en aarde daarvan op, zonder de zon en de maan."

Allah swt zegt in Soerat ar-Rahmaan-30: "Voorwaar, Wij hebben dezen tot
een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd."

De profeet zei: "Als een vrouw haar paleis binnenkomt, en tegen haar man
praat, zal hij het hele paradijs vergeten..."

Dus al die zaken die hebben opgenoemd...vergeet hij...in een paar
seconden...door zijn eigen vrouw....??


In de tijd van de sahaba kwam het eens voor dat als een briesje langs
kwam, een metgezel zei dat hij daarin de geur van het paradijs rook....

Aan het begin van een slag rook ieder de geur van het paradijs op bepaalde
plaatsen, als men na het gevecht naar ze op zoek ging...lagen de
martelaren precies daar waar ze geur van het paradijs voordat de slag begon roken....Subhna Allah, de profeet zegt: "De geur van het paradijs is te ruiken van een afstand van een reis van 500 jaar!"

Dus de metgezellen stonden zo dicht bij het paradijs....en wij... staan
wij verder dan een reis van 500 jaar van het paradijs.....


Er is nog een punt: Adam as werd toen hij geschapen werd in het paradijs
gezet, velen van ons denken dat dat zijn huis en eeuwige verblijfplaats
was, maar let op de volgende aya, voordat Allah swt Adam schiep: "En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen,""
al-Baqara, 30

Dus het paradijs was zijn eerste thuis, het is alsof Allah tegen ons wil
zeggen, dat is waar jullie vandaan komen, dus zorg ervoor dat je daar
terugkomt!! Je kunt het vergelijken met het verlangen naar je vaderland,
hier in het wereldse leven...zo moeten wij ook verlangen naar het
paradijs...


Tenslotte nog een mooi moment:

Allah swt zal de mensen van het paradijs bij zich roepen, en zegt: "O mijn
dienaren, ik wil dat jullie mij komen bezoeken!"

Dan komt iedereen rond de troon van Allah swt zitten. Allah zegt: "Vrede
zij met jullie allen."

Zij antwoorden: "O Allah, u bent de vrede, en de vrede komt van u,
geprezen zij u, de meest bramhartige en vrijgevige."

Allah zegt: "Wens iets."

Zij antwoorden: "Wij wensen slechts het aanschouwen van uw gezicht..."

Allah swt benaderd iedereen persoonlijk en zegt: "O mijn dienaar, ik ben
tevreden over jou, ben jij ook tevreden over mij? Herinner je je die zonde,
en die zonde, en die zonde...?"

De dienaar: "Maar Allah, u had mij toch vergeven?"

Allah swt zegt dan: "Zeer zeker, met mijn vergeving heb je jou status in
het paradijs bereikt. Wens maar mijn dienaar!"

De dienaar begint op te noemen: "Ik wil dat, en dat, en ook nog dat mijn
Heer...en dat en dat..."

Totdat de dienaar niks meer weet..dan zegt Allah swt: "Ben je dat en dat
en dat niet vergeten"

Subhaana Allah...Hoe Barmhartig is onze heer Zouden wij al dit goede van
ons willen laten gaan..voor een kort leven, wat wij hier doorbrengen

Mijn beste moslimbroeders en zusters. Laten wij elkaar zoveel mogelijk
steunen om het goede te doen. Laten wij elkaar niet bekritiseren maar met
geduld en vriendelijkheid begeleiden. Keer elkaar niet de rug toe en
spreek geen kwaad woord over elkaar. Moge Allah swt ons allen belonen met deze prachtige eindbestemming.

Ghair insha'allah .......Wa Eleihkomo a Salaam...Mariam (Ik heb dit zelf niet Geschreven , Maar heb het Opgestuurd gekregen van een Hele Lieve Vriendin...)

05-04-2003, 15:04
Zjazaak Allahoe Gairan ougti

Heb em ook via mail gehad echt Masha Allah

Ma3a salama sis

05-04-2003, 15:40
Amin Oegtie....Mischien hebben we Hem van Dezelfde Gekregen.....Woon je in Amsterdam?.....

05-04-2003, 15:45


Ja klopt ontspoorde stad A'dam
En wie weet Allah ou a3lam (wereld is zooo klein of eerder gezegd Holland is klein)

Salaams stadsgenootje

05-04-2003, 15:49
Wereld is zeker Klein....Wa Eleihkomo Salaam Stadsgenootje!!!!!

16-03-2006, 13:00
Dit is een oude topic, maar ik vond 'm ergens.

Ik kan maar een ding zeggen, Macha'Allah!!! Ik heb het echt met zó veel bewondering gelezen

Moge Allah ons allen op het rechte pad leiden! Amien yarab!

16-03-2006, 22:06

Citaat door engeltje4evaah:
Dit is een oude topic, maar ik vond 'm ergens.

Ik kan maar een ding zeggen, Macha'Allah!!! Ik heb het echt met zó veel bewondering gelezen

Moge Allah ons allen op het rechte pad leiden! Amien yarab!
Masha Allah..dit zet je echt aan het denken..!!


16-03-2006, 22:25
Mash'allah dit heeft mij echt geraakt, niet normaal..

Inshallah zullen wij als moslims nog meer ons best doen om Allah subhana wa ta'la tevreden te stellen Amine..

Wa alykom salaam

18-03-2006, 11:45

Citaat door ^Elvise^:
Mash'allah dit heeft mij echt geraakt, niet normaal..

Inshallah zullen wij als moslims nog meer ons best doen om Allah subhana wa ta'la tevreden te stellen Amine..

Wa alykom salaam
Amien yarab!