Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Voor de zusters , Maar de broeders kunnen er ook zeker een lering vanuit trekken..Classy.Lady
30-03-2003, 19:58


As salaam aleikum Lieve Zusters, Ik heb dit per mail gekregen en vond het zeker wel waard om met jullie te delen.. Het is nogal een beetje rommelig geschreven..heb dit ook niet kunnen bewerken :o ... Mouhim het is zeker de moeite waard! Denk, O dienares van Allah! aan het uurtje waarin jij in jou graf wordt gelegd en dat er dan aarde over je heen wordt gegooid en dat jij jou familie dan hoort terugkeren naar hun huizen en wordt er dan gezegd: ze gaan nu weg en laten jou alleen achter. En al zouden ze bij jou blijven, ze zouden jou niet kunnen helpen. Jouw familie, vrienden en geliefden hebben jou overgegeven. En jouw broers en zussen hebben jouw verlaten. Je zult niet meer naar de wereld terugkeren en jouw hassanat zullen ook niet vermeerderd worden. dus O dienares van Allah verricht goede daden om jou hassanat te vermeerderen, voor je in het graf komt te liggen en in de duisternis ervan. In dit wereldse leven is het: daden zonder ondervraging, maar in het hiernamaals is het : ondervraging zonder daden. Je hebt de kans gehad om goede daden in Doenja te verrichten... maar net als de dood houdt alles op. En wallahi, het graf zal voor jou of een tuin van de tuinen van DJennah zijn of zal voor jou een gat van de gaten van Djehannam zijn. er is geen huis voor iemand na zijn dood waarin hij kan verblijven behalve als hij die voor zijn dood zat te bouwen (met goede daden). als jij het met de goede daden hebt gebouwd, heerlijk is het om hierin te verblijven. En als jij het met de slechte daden hebt gebouwd, slecht zal het verblijf erin zijn. O dienares van Allah!!! denk aan deze graf, wanneer dat jouw voorlopige verblijf zal zijn. en denk aan jouw situatie in het graf na een paar dagen. Al het mooie van jou zal opgegeten worden door wormen. We moeten er veel aan denken en verricht goede daden die met jou zullen zijn in het graf. En wallahi het lezen van de Koran en de goede daden doen het graf verlichten. Maar films, muziek en ongehoorzaamheid aan de Koning Allah doen het graf alleen maar donkerder en smaller worden. O moslimzuster! wat staat jou te wachten ?? genot Of straf. En denk aan je eerste nacht eenzaam in het graf, wanneer dat jou voorlopige zal zijn. O moslimzuster. ik wil jou laten weten dat het graf de eerste plek is van het hiernamaals en daarna wordt er geblazen op de bazuin. de raven zullen op gaan en je zal voor je heer: Allah staan!! O zuster denk aan... als Allah jou al ondervragen, als hij tegen jou zal zeggen<< lees jou boek, je bent vandaag voor jezelf getuige>> Zus o dienares! denk na over hoe jij nu leeft, voor dat je voor Allah komt te staan! is het zoals Allah dat wil? Allah zegt in zijn boek: << ik heb de mensen en djinn alleen geschapen om mij te dienen>> ik vraag Allah om ons een goed einde te geven, en dat hij ons bij zich terug neemt terwijl wij hem dienen..... O zusters ik roep jullie op tot het slagen tijdens deze ondervraging door Allah en dat kan alleen door het vast te houden aan Het Boek: De Koran en de sunnah; de levenswijze van de profeet s.a.w. hoe heeft schaamte veel van de harten van onze vrouwen verlaten. onze vrouwen zijn slachtoffers voor die hongerige wolven. tot wanneer blijven wij makkelijk doen over de Hijaab....Zie haar hoe ze met jongens omgaat soebhanallah! alsof het haar broers zijn. Beste zus laat jou kleding lang en wijd zijn. en niet dat je met je uiterlijk zegt: Kijken jullie naar mij, kijken jullie naar deze schoonheid..... Hoe mooi is de vrouw met haar Hijaab om en hoe mooi is ze met haar bedekking en schaamte. En mooi is ze door het vasthouden aan het Boek van haar Heer en de Sunnah van haar profeet s.a.w.. Hoe kan een verstandig iemand geloven dat er van jullie zijn die hun huis uitgaan... geparfumeerd en onbedekt (niet goed bedekt). naar scholen, werk, markt enz.. Wist je niet dat de boodschapper van Allah, Mohammed s.a.w. een vrouw die parfum opdoet en langs een groep mensen komt haar geur kan ruiken, vergelijkt met een overspelige ...?!En jij weet toch dat Allah jou belangrijk heeft gemaakt als vrouw, nadat jij niets betekende en dat hij jou heeft verhoogd in positie, nadat jij verlaagd was bij anderen. Bedank jij met deze daden jou Heer? in plaats daarvan zou jij de nacht biddend moeten door brengen, de dag vasten en de Koran lezen. Als dank voor jou Heer en Schepper, voor alle gunsten die hij jou heeft geschonken. Maar jij brengt je korte tijd hier door het vermeerderen van je zondes en ongehoorzaamheden, die allemaal in jou boek genoteerd worden, die je uiteindelijk zelf zult lezen. het luisteren naar muziek en lezen van tijdschriften en het zitten bij groepen die roddelen en kletsen. En het veel onnodige vragen. o dienares hoe zal het met jou zijn als jij jouw daden zal lezen. je leest: Ammattallah komt uit haar bed. het soebh gebed heeft ze nog niet verricht, pas nadat de zon is opgekomen. staat op, bid even snel en gaat met een blote hals, strakke kleding , korte kleding, 'licht' opgemaakt de deur uit. Op school/buiten/werk begroet ze jongens met haar hand enz..... dit lees je in een boek waarin niet het kleine nog het grote door de vingers wordt gezien, alles staat erin. Hoe zul jij je voelen terwijl je voor Allah staat? dan beginnen de tranen van spijt over je wangen te stromen. en jij staat bloot voor jou schepper. De zon is dichtbij en de harten zitten vol angst en de ogen huilen. Hier zal jou geen mens kunnen helpen die je gehoorzaamde terwijl je Allah ongehoorzaam ws en geen jongen met wie je als broer bent omgegaan en geen vriend met wie je alleen bent geweest en ook geen slaap terwijl jij jouw gebed moest verrichten. Geen moeder of vader zal je hier kunnen helpen. ieder heeft zijn eigen zorgen; La illaha Illa ALLAH!!!!!!! Als Allah tegen jou zal zeggen heb ik jou niet begunstigd. Heb je de Koran niet gelezen.

speedygirl
31-03-2003, 17:13
scaryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :( :( maar wel een goede les voor alle moslimvrouwen!! goed dat je het gezet hebt meid moge allah je hiervoor belonen insha allah amin!

nimco
01-04-2003, 13:13
ik zit hier gewoon te janken, subhannallah. yaa rabb, ik doe geen parfum meer op insha allah. yazaakallahoe gairan, als je weer zoiets lees weeet je weer wat je verwachten staat en insha allah zullen we dit vaker doen. moge allah jou belonen.

Classy.Lady
01-04-2003, 13:19
aS SALAAM ALEIKUM WR WB zUSTERS, Wa ieyaakoem...Insha'allah zal ik zodra ik weer zulke teksten heb,hier plaatsen.. Moge Allah swt ons allen Leiden... Wa aleikum salaam wr wb

MocroAngel
01-04-2003, 14:17


Dit weten wij eigenlijk allemaal maar door dit soort dingen te lezen besef je pas hoe slecht wij allemaal bezig zijn, het enige waaraan gedacht wordt zijn jongens, jongens, jongens, niet wat er allemaal later met je gaat gebeuren. Hey sadgirl2003, plaats vaker dit soort dingen, probeer alle verwesterde moslims te helpen

fikeria
01-04-2003, 14:26
asalamoehlikoem heel erg goed!!!!!!!!! al zouden dit soort dingen vaker worden geplaatst zullen we insha'Allah allemaal beter na gaan denken wat ons te wachten staat. Gir Insha'Allah voor ons allemaal......... asalamoehlikoem

Classy.Lady
01-04-2003, 14:38
Ok meiden,ik heb er nog een paar.Ik plaats ze zo weer..

Classy.Lady
01-04-2003, 14:42
http://groups.msn.com/ONLYFORMOSLIMMEISJES/eniederezielzaldedoodproeven.msnw

Classy.Lady
01-04-2003, 14:52
woensdag 19 februari 2003 > > > >Bismilahie Rahmanie Raheem.. > > > >Ama ba3d... > > > > > > > > > > > > > > >As Salaam 3aleikum wa rahmatoe lahie wa barakatoehoe Zusters Fie Dien, > > > >Ik wilde insha'allah op verzoek van een zuster een stukje schrijven over de dood.. > >Moge Allah jullie genade schenken en Moge jullie harten geraakt worden... > > > > > >En wanneer tot hen wordt gezegd; Vreest wat voor jullie en wat achter jullie is,hoppelijk zullen jullie begenadigd worden > >Soera 36;45 > > > > > >Vertel t me eens Lieve Zusters...Hoe vaak staan we bij de dood stil?Vergelijk onze verlangen naar het genot van het leven en onze verlangen naar de dood om zo Insha'allah ta'ala onze beloning te ontvagen voor onze goede daden? > >Verlangen we überhaupt wel naar de dood? > >Denken we er überhaupt wel eens aan? > >En als we eraan denken,zijn het dan niet alleen momenten die van korte tijd zijn? > >Neemt de angst en de kippenvel het dan niet van ons over voor maar een enkele kleine moment? > >Doen we onszelf dan niet beloftes om terug te keren naar de juiste pad van Allah swt om enkele minuten later alles willen vergeten? > > > >"En als tegenspoed de mens treft,dan roept hij zijn Heer aan,tot Hem terugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem geschonken wordt,dan vergeet hij waarvoor hij Hem voorheen aanriep,en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afwalen.Zeg ; Geniet maar even van je ongeloof; Voorwaar,jij behoort tot de bewoners van de Hel" > >Soera 39;8 > > > >Alles vergeten en door te gaan met het genot die de doenya ons biedt om zo onze verantwoordelijkheden te vergeten en zelfs in sommige gevallen te ontkennen? > >Zijn het niet enkel momenten die ons ontroeren en de waarheid onder ogen brengen? > >Korte momenten wel te verstaan.. > >Soubhana'Allah zie hoe zwak de mens is als het gaat om onze dien te volgen, > >Om Allah swt te behagen, > >Om onze plichten te vervullen, > >Om realistisch te zijn als het om de dood gaat. > >Zien we niet in hoe de vervloekte Satan gebruik van ons maakt? > >Hoe we achter onze genot ,lusten en verlangens aan rennen,zonder de consequenties te zien? > >Mooi is het zusters hoe de doenya er soms eruit kan zien. > >Verleidelijk is het verbodene , > >En de nafs verlangt alleen naar het gemakkelijke, > >En de satan is daar om haar te voeden, > >Als wij hem niet voor zijn en onze nafs voeden met 3ilm,Taqwa,Zuivere imaan etc. etc. > >Wel die keus heb je nu nog Zuster, > >Morgen niet meer. > >Straks niet meer.. > >Ik heb dit al eerder gezegd..want lieve oegtie,wij kunnen dingen wel uitstellen.. > >Maar behoort het uitstellen niet alleen tot de Machtige Eeuwige Koning? > >Die doet laten leven en doet laten sterven? > > > >"Dat is omdat Allah de waarheid is en omdat Hij de doden tot leven brengt en omdat Hij Almachtig over alle zaken is" > >Soerah 22;6 > > > >"Hij doet leven en Hij doet sterven en tot Hem worden jullie teruggekeerd" > >Soera 1o;56 > >Die uitstelt ,verlengd en tot Hem worden we teruggekeerd? > > > >"En indien Allah de mensen zou grijpen wegens wat zij bedreven hebben,dan zou Hij geen levend wezen op haar oppervlak achterlaten.Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastgestelde tijd.En wanneer hun tijd is gekomen ; Voorwaar, Allah is alziend over Zijn Dienaren" > >Soera 35;45 > > > > > >Soubhana'Allah .Allah wakbar wa la Ielaha Iela Lah. > >Inna Lie Lah Wa Inna Ielayhi Rajie3oen. > >Lieve zuster hoeveel geef jij jezelf nog? > >20,30,40 jaar?Of meer Oegtie?? > > > >"En voor wie Wij de leeftijd verlengen doen Wij zijn lichaam verzwakken.Denken zij dan niet na?" > >Soera 36;68 > > > >Oh nee ,je geeft jezelf tot je trouwt,kinderen krijgt en kleinkinderen. > >Onze dromen vervoeren onze eindeloos weg in een illusie waar we moeilijk uit kunnen komen, > >Liever denken aan een toekomst die er misschien wel helemaal niet zal zijn, > >Dan aan de keiharde werkelijkheid. > >Ooit eraan gedacht dat misschien de Engel Des Doods nu wel onderweg naar jou kan zijn? > >O lieve zuster.wat heb je daar dan voor op voorbereid? > >Waar blijven je goede daden? > >Je gebeden op tijd..inclusief al fadjr.? > >Jou zuivere intenties.. > >Waar blijft je 3ibaada? > >Want zuster bidden we niet op tijd? > >Jawel lieve zuster dat doen we.zelfs al fadjr bidden we op tijd. > >Maar is dat niet eens in de zoveel tijd dat we dat doen? > >Om ons daarna zo superieur te voelen tegenover Allah swt.. > >Om onszelf praktiserend te moeten vinden. > >Soubhana'Allah zuster heb je hier ooit bij stil gestaan? > >Hier sta jij op, > >Het fadjr gebed wegfuivend , > >Dat doe je later wel.Althans als je zin hebt en de tijd ervoor. > >Daar zit je zuster.Op de bank..Niet beseffend in wat voor situatie je zit.. > >Roddelend met vriendinnen, > >Blikken die langs jongens afgaan, > >Een scherpe tong die harten kwetst, > >Dwalende ogen, > >Ver uit staande oren die aanwezig zijn ,daar waar ze niet horen, > >Zie toe hoe het leven je voorbijgaat.. > >Minuten gaan voorbij ,uren en dagen. > >Steeds dichter bij het graf kom je. > >Het Uur der Waarheid slaat toe. >Ontwaak zuster, > >Ontwaak mensen ,jullie die nog kunnen ontwaken, > >Jij die dit leest, > >Jij die nog een teken van leven geeft, > >Toon berouw en keer naar je Heer terug! > > > >"En vraagt jullie Heer om vergeving en wendt jullie vervolgens in berouw tot Hem, > >Voorwaar,mijn Heer is Meest Barmhartig,Meest Liefdevol" > >Soera 11;9o > > > >Keer nu je nog terug kan keren in een zuivere staat, > >Liever dat je nu keert, > >Dan dat je keert als mensen jou naar jou graf dragen. > >Inna Lie Lah wa Inna Ielayhi Razji3oen. > >Het neemt niet veel tijd in beslag.. > >Of mensen zullen die uitspraak over jou verspreiden.. > >"Weg is zuster x." > >"Soubhana'Allah gisteren was ze er nog." > >"Het is zo snel gegaan" > >"We kunnen het niet geloven" > >Allemaal uitspraken die gedaan zullen worden. > >Maar wat zullen zij jou deren? > >Jij bent er niet.. > >Jou schoonheid leeft niet meer, > >Jou vriendjes zijn niet meer bij jou, > >De tv die jou uren kon vergezellen is ver weg, > >Jou moeder,jou warmtebron..Is er ook niet. > >Oohh zuster wie is er wel dan? > >Jou daden... > >Ooh zuster wat zal deze dag toch moeilijk voor jou zijn. > >Niemand die jou zou kunnen redden nog.. > >Oh yeey.Waar blijven die jongens met die mooie beloftes? > >Oh yeey.Waar blijft jou beste vriendin.? > >Oh yeey.Waar blijft iedereen?? > >Zie en hoor hoe de laatste voetstappen jou graf verlaten. > >Oh Wee Mij . > >Oh Wee Mijn Nafs die mij zo ver heeft gebracht. > >Oh Wee Mij ,Mij en nogmaals Mij, > >Blijf mensen..Blijf bij me.Ik ben er nog. > >Niemand die je hoort Zuster..Dus doe geen moeite.. > >Doe geen moeite, > >Nu jou moeite niet nog langer van belang is. > >Jou tijd is om. > >Bereken jezelf en je daden. > >Spijt is je metgezel. > >En je daden zijn het die jou tegenspreken nu.. > >Ohhh Denk toch aan die meisje die overleden was. > >Je kende haar en plots was ze weg.. > >Je hebt gehuild om haar.. > >En je hebt jezelf beloofd om je leven te verbeteren, > >Want ja..het leven is ook niet eeuwig besefte je. > >Maar Lieve zuster. > >Was die voornemen niet van korte duur? > >Was je niet enkele dagen daarna weer begonnen met het verzuimen van je gebeden? > > > >"Maar na hen volgden andere generaties,die de shalat achterwege lieten en de begeerten volgden,Daarom zullen zij verlies tegemoet zien" > >Soera 19;59 > >

Classy.Lady
01-04-2003, 14:54
> >Heb je niet weer je belofte verbroken? > >Je hebt om dat meisje getreurd , > >Maar enkele maanden daarna ben je haar vergeten, > >Na een paar jaar wist je haar naam geeneens, > >Je hebt jezelf een belofte gedaan, > >Die je enkele tellen daarna vergeten en ontkent hebt. > >Oooh zuster..waarom denk je hier nog aan? > >Je kan niks meer terugdraaien. > >Onderproef de ellende die je hebt veroorzaakt, > > > >"Daarna zal tot degene die onrecht pleegden worden gezegd; 'Proeft de eeuwige bestraffing,jullie worden vergolden voor niets anders dan wat jullie plachten te bedrijven" > >Soera 1o;52 > >Ervaar datgene wat jij hebt uitgesteld.. > >Huil,gil en schreeuw. > >Maar hoe ver kom je ermee? > >Niet verder dan de situatie waarin je je al bevindt.. > >Het leven gaat door..Met of zonder jou.. > >Na een paar jaar is iedereen jou vergeten.. > >Hoogstens blijf je bij enkele een herinnering, > >Waar is je vriendin? > >Had jij haar niet laatst uit de problemen geholpen en stond ze niet bij jou in de krijt? > >Had ze dat niet beloofd? > >Maar oh mijn lieve Zuster..waar is ze nu? > >En die lieve jongen die jij had leren kennen? > >Beloofde hij jou niet de eeuwige bescherming? > >Waar blijft zijn bescherming? > >Daar waar enkele bescherming is dan die van Allah swt. > >Ja oegtie..Allah swt. > >Herinner je je weer iets? > >Had je niet Zijn gebeden verwaarloost? > >Had je Zijn Tekenen niet genegeerd... > > > >"Hij is Degene Die duidelijke tekenen nederzendt aan Zijn dienaar om u van duisternis in het Licht te brengen en voorwaar, Allah is voor jullie zeker Zachtmoedig en Meest Barmhartig" > >soera 5 ,Aya 9 > > > >"En er zijn veel tekenen in de hemelen en op de aarde waarvan zij voorbijgaan,terwijl zij zich ervan afwenden" > >Soera 12;1o5 > > > >Zijn die tijd die Hij jou uit genade heeft gegeven onnodig laten gaan aan de doenya? > >Oohh mijn lieve zuster.wat zou je toch maar 1 dagje naar de doenya verlangen. > >Niet langer voor de verleidingen.. > >Maar enkel om Allah swt tevreden te kunne stellen.. > > > >"Totdat ,wanneer de dood tot een van hen komt,hij zal zeggen; 'Oh mijn Heer,laat mij terugkeren" > >Soera 23;99 > > > >Als Hij swt jou 24 uur zou geven om terug te kunnen keren. > >Zou je dan geen enkele minuut verspillen? > >Denk het niet he? >Wat denk jij Lieve zuster? > >We denken hetzelfde is het niet? > >Wel mijn lieve zuster.Begin vandaag nog een nieuwe pagina.Want jij bent er nog! > >Stel het niet uit tot straks.. > >Want straks zal jij verlangen naar al was het maar1 minuut verlening. > >Het leven moet je afwegen. > >Maak je keuze en weeg het af. > > > >"En voorzeker,Wij hebben voor de mensen in deze Koran alle soorten vergelijkingen uitgelegd,maar de meeste mensen weigeren het,behalve in ondankbaarheid" > >Soera 17;89 > >Leef ernaar en bijt door. > >Weet waar je het voor doet, > >Want de dood is werkelijk een verassing, > > > >"Denken zij dan dat zij veilig zijn voor de bestraffing van Allah die hen bedekt,of dat het Uur niet onverwacht tot hen zal komen,terwijl zij het niet vermoeden?" > >Soera 12;1o7 > > > >Juist op die momenten dat je denkt er ver van te zijn. > >Is het onderweg naar Jou! > > > >************************************************** ************** > >Geschreven door een Moslimmeisje > >************************************************** ******** > >Bij de tijd,Voorzeker, > >De mens is te midden van Verlies, > >Behalve degenen die geloven en goede werken doen > >En elkaar tot waarheid en geduld aansporen. > >Koran; Soerah 1o3 > >Weet.La Ielaha Iela Lah... !!!

Classy.Lady
01-04-2003, 15:06
**Een andere weer ; ** Ik zoek toevlucht in Allah tegen de vervloekte Shaytaan, In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige, Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken hulp bij Hem en vragen Hem om vergeving. En we zoeken toevlucht in Allah tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte in onze werken. Wie door Allah wordt geleid, niks of niemand kan hem misleiden en wie Allah laat dwalen; voor hem is er geen leiding. En ik getuig dat er geen enkele godheid bestaat buiten Allah, Hij is de Enige, zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is. Allah's Zegeningen en vrede zijn met hem en zijn familie. Beste broeders en zusters, assalamoe 3alaikum, Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen: er is geen ontkomen aan. Dat moment wordt door Allah bepaald. Hij zegt: Elke ziel zal de dood ondergaan. (3:185) Waar je ook bent, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. (4:78 ) Als iemand op sterven staat, komen engelen om zijn ziel te nemen. Allah zegt hierover: Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood tot een uwer komt, Onze boodschappers zijn ziel wegnemen; zij falen daarin niet. (6:61) En hoe (zal het zijn) wanneer de engelen bij de dood hun ziel zullen nemen, hun aangezicht en hun rug treffend? (447:27) Hij zal deze engelen waarnemen en er vindt zelfs een gesprek van deze persoon met een engel plaats. Allah zegt: O, kon je het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op. (6:93) Als het een goede ziel is, wordt het begroet door zijn familie die hem voorgegaan zijn. Zij zullen hem vragen stellen over degenen, die nog in leven zijn. Hierna zullen de engelen de ziel van de ene hemel naar de andere dragen tot ze Allah bereikt hebben. Vervolgens keert de ziel terug naar de aarde en zal alles waarnemen wat met zijn lichaam gebeurt. Als de ziel zuiver is, zal hij de mensen toeroepen hem snel te begraven om de heerlijkheid die hem te wachten staat. Maar de zondige ziel zal wensen dat hij niet begraven wordt om wat hem te wachten staat. De mensen zullen echter deze zielen niet horen. Als hij begraven is komen twee engelen naar hem toe. Zij laten hem zitten en vragen hem: "Wie is jouw heer?" Als het een goede ziel is zal hij antwoorden: "Mijn heer is Allah." Daarna vragen ze hem: "Wat is jouw godsdienst?" Hij zal antwoorden: "Mijn godsdienst is Islam." Vervolgens vragen ze hem: "Wie is deze man, die onder u was gestuurd?" Hij zal antwoorden: "De boodschapper van Allah." Dan vragen ze hem: "Hoe ben je deze dingen te weten gekomen?" Hij zal antwoorden: "Ik las het boek van Allah, geloofde erin en verklaarde dat het waar was." Hierna zal de ziel in een onbeschrijflijk genot verblijven en zal wensen dat het Laatste Uur spoedig aanbreekt om de grote beloning die hem te wachten staat. Maar als de ziel slecht was zal hij op de vraag wie zijn heer is antwoorden: "Spijtig, Spijtig, ik weet het niet." Hierna zal hij in geweldige marteling verblijven en wensen dat het Laatste Uur niet zal aanbreken om wat hem aan bestraffing te wachten staat. Over zijn soortgenoten zegt Allah de Verhevene: …de poorten van de hemel zullen niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen totdat een kameel door het oog van de naald gaat…..(7:40) In zijn loopbaan zal de mens verschillende stadia meemaken. Het eerste stadium is het rijk van de baarmoeder. Het tweede is het rijk van deze wereld met al haar "ups" en "downs". Het derde rijk is het rijk van het graf. En tenslotte komt het vierde rijk die eeuwigdurend is: het paradijs of de hel. De eerste schepping van de mensen is het bewijs dat de mens na zijn dood nog een keer geschapen kan worden. De eerste keer dat Allah ons het leven schonk was het vanuit niets. Alleen al fysiek gezien, is een mensenlichaam zeer complex. Te complex om zijn ontstaan aan toeval toe te schrijven. De mens is in wezen een teken van Allah. Het fysieke mensenlichaam, zijn vermogens, het heelal, constante voortzetting van de schepping, complexe levenskring en de samenhang tussen dit alles zijn allen bewijzen van het bestaan van Allah. Wat was en wat is de mens in het heelal? Hij (de mens) was niets, een stofje en daarna een mens. Van een stofje tot een mens die zich kan verspreiden! De groeistadia van embryo tot mens staan in de Koran opgesomd. Verder kunnen we uit de Koran opmaken dat Allah de wederopstanding vergelijkt met de levenloze aarde die alleen door Zijn gebod tot leven komt. Dat deze feiten inmiddels ook wetenschappelijk worden gestaafd, is voldoende bewijs van de waarheid. De meeste mensen bezinnen zich niet over Allah's schepping. Degenen die dit wel doen, beseffen dat het heelal een Schepper moet hebben. In verhouding tot de rest van het universum is de aarde zeer klein en hoe klein is de mens daarin. Lees hoe dit 14 eeuwen geleden aan Mohammed (saw) werd geopenbaard: O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. (22:5) De tweede schepping van de mens zal na de dood zijn. Allah zegt: En zij zeggen "Zullen wij, wanneer wij tot beenderen en stof vergaan zijn, werkelijk als een nieuw schepping worden opgewekt?" Zeg "Wees steen of ijzer. Of een andere die naar uw gedachte het moeilijkst is." Dan zullen zij zeggen: "Zeg, wie zal ons dan doen herleven?" Zeg: "Hij die u de eerste maal heeft geschapen." (17: 49-50-51) Verder zegt Allah elders in de Qor'aan, dat het échte leven het leven in het hiernamaals is, namelijk in het paradijs en in de hel. Het leven in deze wereld is in verhouding met het hiernamaalse leven kortstondig en een beproeving voor de mensen. De bedoeling van dit leven is dat de mens zijn Schepper leert kennen, in Hem moet geloven en Hem aanbidden zoals Hij dat wil. De redenen waarom de Schepper moet worden aanbeden zijn talrijk. Allah zegt: Hoe kunnen jullie Allah ontkennen, terwijl jullie levenloos waren en Hij jullie het leven schonk? Hij zal jullie doen sterven en daar zal Hij jullie doen herleven en dan zullen jullie tot Hem worden teruggebracht. (2:28 ) Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. O, gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe. O Heer, verhef Mohammed en de volgelingen van Mohammed zoals U Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt verheven. Geef Uw zegeningen aan Mohammed en aan de volgelingen van Mohammed zoals U Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt gezegend in de werelden. U bent de meest geprezene en de meest wonderbaarlijke. O Heer, wij vragen U kennis omtrent zaken waarvan wij geen kennis bezitten, want U bent Alwetend! Amien! Wa Asalamo 3aleikoem wa rahmatoe Allahi ta3ala wa barakaatoeh. ____________________________ Maghreb-online.com Imam's In samenwerking met MWLN (Moslim Wereld Liga Nederland)

Classy.Lady
10-05-2003, 03:43
Upzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :hihi: