Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Doe3a voor voor een proefwerk,examen,enznadoria_16
29-03-2003, 19:40


Asalamoe Alikoem Warahmatoehoe Wabarakatoehoe Als jullie willen slagen voor een examen of iets anders (proefwerk of zo), lees dan de volgende Du'aa: 1 De Profeet (vzmh) hoorde een man dit zeggen: Allahoema Inie Asa'Aloeka bi'Anie Ashadoe Anaka Anta Allahoe Alladie La Illaha Illa Anta Al Ahadoe Assamadoe Alladie Lam Yalied walem Yoelied walem yakoen Lahoe koefoe wan ahad. vertaling: 'O Allah ik vraag U bij mijn getuigenis dat U Allah bent en er geen God is behalve U, de Enige en bent en er geen God is behalve U , de enige en Degene van Wie al het geschapene afhankelijk is, Degene die niet verwekt heeft en niet is verwekt en aan hem is niet één gelijkwaardig.' De Profeet (vzmh) zei toen hij dit hoorde: "Bij Degene in wiens Hand mijn ziel ligt, hij heeft Allah gevraagd met Zijn meest Geweldige Naam. Als Hij bij deze naam aangeroepen wordt verhoort Hij en als Hij daarbij gevraagd wordt geeft Hij " (overgeleverd door Ahmad, abu Dawood en anderen) 2 De aanroeping van de Profeet Yunus die hij zei toen hij in de buik van de vis zat: 'La Illaha Illa Anta Sobhannaka Innie Koentoe mien Dhallimiena' vertaling: "Er is geen God behalve U, verheven bent U, ik was een onrechtpleger" Als een persoon hiermee aanroept om wat dan ook, zal Allah hem verhoren ( Overgeleverd door Ahmad) 3. Men moet hiernaast natuurlijk wel de normale middelen om te slagen uitvoeren. Zoals leren en doen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Asalamoe Alikoem

saloua16
29-03-2003, 20:32
HARDSTIKKE TOF VAN JE DAT JE HET HIER OP HET FORUM HEBT GEZET IK HEB ER ALTIJD AL NAAR GEZOCHT EN EERLIJK GEZEGD NOOIT GEVONDEN ZO'N DUA!!! IK HEB DIT JAAR EXAMES DUS IN SCH ALLAH WORD HET MET BEHULP VAN DEZE DUA SLAGEN!!! NOG MAALS BEDANKTTTT!!!!!!!

nadoria_16
30-03-2003, 10:08
Asalamoe Alikoem Warahmatoehoe Wabarakatoehoe Graag gedaan en veel suc6 met je examens

Assia_20
31-03-2003, 01:24
Hier heb je nog een paar dua's DUA BEFORE STUDYING Allahumma infa'nii bimaa 'allamtanii wa'allimnii maa yanfa' unii. O Allah! Make useful for me what You taught me and teach me knowledge that will be useful to me. Allahumma inii as'aluka fahmal-nabiyyen wa hifthal mursaleen al-muqarrabeen. O Allah! I ask You for the understanding of the prophets and the memory of the messengers, and those nearest to You. Allahumma ijal leesanee 'amiran bi thikrika wa qalbi bi khashyatika. O Allah! Make my tongue full of Your remembrance, and my heart with consciousness of You. Innaka 'ala ma-tasha'-u qadeer wa anta hasbun-allahu wa na'mal wakeel. (O Allah!) You do whatever You wish, and You are my Availer and Protector and the best of aid.

Assia_20
31-03-2003, 01:27


DUA AFTER STUDYING Allahhumma inni astaodeeuka ma qara'tu wama hafaz-tu. O Allah! I entrust You with what I have read and I have studied. Faradduhu 'allaya inda hagati elayhi. (O Allah!) Bring it back to me when I am in need of it. Innaka 'ala ma-tasha'-u qadeer wa anta hasbeeya wa na'mal wakeel. (O Allah!) You do whatever You wish, and You are my Availer and Protector and the best of aid.

Assia_20
31-03-2003, 01:29
DUA WHILE STUDYING SOMETHING DIFFICULT Allahumma la sahla illama ja-'altahu sahla wa anta taj 'alu al hazana etha shi'ta sahla O Allah! Nothing is easy except what You have made easy. If You wish, You can make the difficult easy.

Assia_20
31-03-2003, 01:34
DUA FOR ANXIETY Allahumma inni a'oodhoo bika minal-hammi walhuzni, wal-'ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni, wa dal'id-dayni wa ghalabatir-rajaal O Allah! I seek refuge in You from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts and from being oppressed by men.

Assia_20
31-03-2003, 01:37
DUA FOR DISTRESS Allahumma rahmataka arjoo falaa takilnee ilaa nafsee tarfata 'aynin wa aslih-lee sha'nee kullahu, laa ilaha illa anta O Allah! It is Your mercy that I hope for so do not leave me in charge of my affairs even for a blink of an eye and rectify for me all of my affairs. None has the right to be worshipped except You.

MAMASITA
31-03-2003, 10:51
ik zal ze zeker gaan leren!............... dua's helemaal top! en insha allah slaag ik dit jaar wel!