Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Waarom zullen er meer Vrouwen dan mannen in de hel zijn??Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Oem_zackaria
27-03-2003, 23:06


Bismillah Arahmani Arahim Vraag: Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn? wassalam Antwoord: Sheikh Moehammad Salieh Al Moenajjied antwoordde hierop met het volgende: Het is overgeleverd van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) dat vrouwen het overgrote deel van de hel zullen bewonen. Het is overgeleverd van 'Imraan ibn Hoesayn dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren. En ik keek in de hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 3241; Moesliem, 2737) De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) vroegen de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) wat de reden is, voor dit verschijnsel, en hij antwoordde als volgt: Het is overgeleverd dat 'Abd Allaah ibn 'Abbaas zei, dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: 'aan mij werd de Hel getoond en ik heb nog nooit iets angstaanjagender gezien dan dat. Tevens zag ik dat de meerderheid van de Hel vrouwen waren. Zij vroegen, "waarom, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Het komt door hun ondankbaarheid (koefr)." De metgezellen vroegen: "zijn zij ondankbaar tegenover Allah?" De boodschapper antwoordde hierop: "zij zijn ondankbaar tegen hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, 'ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 1052) Het is overgeleverd dat Aboe Sa'ied Al Khoedrie zei: "De boodschapper van Allah verliet de Musalla op de dag van 'Eid al Adha of 'Eid al Fitr. Hij liep langs de vrouwen en zei 'O vrouwen! Geef in liefdadigheid, want ik heb gezien dat jullie de meerderheid van de Hel bevolken.' Zij vroegen, 'Waarom is dat zo, O boodschapper van Allah?' Hij antwoordde, 'Jullie vloeken regelmatig en zijn ondankbaar jegens jullie mannen. Voorwaar, ik heb nooit iemand meer tekort zien komen in intelligentie en religieuze verplichtingen gezien dan jullie. Een voorzichtige, gevoelige man kan door enkelen van jullie in dwaling worden gebracht. De vrouwen vroegen, 'O boodschapper van Allah, waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting? ' Hij vroeg, 'Is de getuigenis (shahada) van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man? 'Zij zeiden: 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in intelligentie.' De profeet vervolgde, 'Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?' De vrouwen antwoordden, 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.'" Overgeleverd door Boekhaarie, 304) Het is overgeleverd dat Jaabier ibn 'Abd Allah zei: "ik woonde de 'Eid gebeden, in het gezelschap van de profeet, bij. Hij begon met het gebed voor de khoetbah, zonder dat er adhaan of iqaamah aan was voorafgegaan. Daarna stond hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) op, leunend op Bilaal, en spoorde de mensen aan om Allah te vrezen en te gehoorzamen. Hij gaf een preek aan de mensen en herinnerde hen [vertaler: aan datgene waar de preek over ging]. Daarna ging hij naar de vrouwen en preekte hen toe en herinnerde hen. Toen zei hij: 'geef in liefdadigheid, want jullie vormen de meerderheid van brandstof van de Hel. Een vrouw met donkere wangen stond op in het midden van de vrouwen en vroeg, 'waarom is dat, O boodschapper van Allah?' Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) antwoordde, 'omdat jullie te veel klagen en ondankbaar zijn aan jullie mannen.' Toen begonnen zij hun juwelen weg te geven in liefdadigheid, door hun oorbellen en ringen te gooien in Bilaal's gewaad." (overgeleverd door Moesliem, 885) Onze gelovige zusters die deze hadieth lezen, dienen zich te gedragen zoals de Sahaabiyaat die deze les leerden en goede daden begonnen te verrichten, om ver verwijderd te blijven van het behoren tot de meerderheid van de Hel (met Allah Zijn Wil). Ons advies aan de zusters is om zich vast te klampen aan de regels en verplichte handelingen in de Islam, met name het gebed, en ver verwijderd te blijven van datgene dat Allah heeft verboden. Hierbij moet moet name gedacht worden aan de wijdverspreide vormen van shirk onder vrouwen, zoals het zoeken van behoeften bij iemand anders dan Allah [vertaler: bijvoorbeeld iemand anders aanroepen, smeken voor hulp etc.], het bezoeken van waarzeggers, beoefenaars van hekserij etc. Wij vragen Allah om al onze broeders en zusters van het Vuur, en de woorden en daden die ertoe leiden, vandaan te houden.

nadia01
28-03-2003, 15:19
Origineel gepost door Oem zackaria Bismillah Arahmani Arahim Vraag: Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn? wassalam Antwoord: Sheikh Moehammad Salieh Al Moenajjied antwoordde hierop met het volgende: "ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren. En ik keek in de hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 3241; Moesliem, 2737) "Het komt door hun ondankbaarheid (koefr)." De metgezellen vroegen: "zijn zij ondankbaar tegenover Allah?" De boodschapper antwoordde hierop: "zij zijn ondankbaar tegen hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, 'ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 1052) De vrouwen vroegen, 'O boodschapper van Allah, waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting? ' Hij vroeg, 'Is de getuigenis (shahada) van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man? 'Zij zeiden: 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in intelligentie.' De profeet vervolgde, 'Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?' De vrouwen antwoordden, 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.'" Overgeleverd door Boekhaarie, 304) de vrouwen en preekte hen toe en herinnerde hen. Toen zei hij: 'geef in liefdadigheid, want jullie vormen de meerderheid van brandstof van de Hel. Een vrouw met donkere wangen stond op in het midden van de vrouwen en vroeg, 'waarom is dat, O boodschapper van Allah?' Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) antwoordde, 'omdat jullie te veel klagen en ondankbaar zijn aan jullie mannen.' . Waarschijnlijk is het heel erg wat ik nu ga zeggen, maar waarom krijg ik toch het gevoel van oneerlijkheid en onrechtvaardigheid als ik dit lees.. waarom gaat een vrouw naar de hel als ze niet doet wat die mannen zeggen!!!!!! En waarom gaan niet de mannen naar de hel als ze niet luisteren naar de vrouwen??????? Ligt het aan mij of is het gewoon oneerlijk???

nadiaaa
28-03-2003, 15:45
Hai Nadia, Leuk eens weer een sign of life van je te zien :) Ik snap wat je bedoelt...zucht. En als ik de topic lees dan begrijp ik waar de uitdrukking vrouwen zijn net slangen vandaan komt. Hoe tegenstrijdig is het als bijna iedere man zegt dat zijn moeder de allerliefste/beste/vrome vrouw op de wereld is. Maar misscchien ligt dit aan het feit dat de zoon in kwestie niet zoveel verplichtingen heeft t.o.v. moeder. Een andere rolverdeling dus. Ik begrijp ook je woorden als: waarschijnlijk is het heel erg wat ik ga zeggen..............want ik heb dat een beetje bij het gebeuren dat voor de man al duidelijk is dat er een x aantal maagden met amandelvormige ogen in het paradijs op hem wachten enzo. Waarom staat er nergerns beschreven dat er een x aantal maagdelijke adonissen naar smaak op ons wachten in het paradijs. Ik houd mezelf maar voor de gek dat het te maken heeft met de zwakte van de man. Beloof hem meisjes en sex en hij zal er voor gaan. Het erfrecht is ook iets waar ik nog niet helemaal uit ben. Ik bedoel vroeger erfden vrouwen niets. Die tijd een vooruitstrevend iets dat wij vrouwen al een deel van de erfenis kregen. Maar toch raar als bijvoorbeeld je vader overlijdt en jij als zusje minder krijgt dan je 3 grote broers.

nadia01
28-03-2003, 16:47
hey hallo Nadiaaa, ja, ook leuk om weer een teken van leven van jou kant te zien... Ik ben blij dat jij mij begrijpt.... Ik wil zoveel zeggen over dit onderwerp maar ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen.. want het meeste wat ik wil zeggen is negatief...Elke keer als ik wat wil typen haal ik het weg omdat ik geen zin heb in die zinloze reacties die ik dan ga krijgen... Ik snap niet waarom het zo oneerlijk is allemaal terwijl er word gesproken over gelijkheid... ik kan dat nergens in terugvinden.. zeker niet als ik zulke dingen lees.. En inderdaad, veel mannen zijn eikels geworden doordat soort beloftes... Vier maagden met amandelvormige ogen....

nadia01
28-03-2003, 16:49


en buy the way.. als hij 1 vrouw niet eens kan gelukkig maken, hoe moet hij dat doen met 4 vrouwen??????????? Ps: wanneer spreken we af?

nadiaaa
28-03-2003, 17:52
Heb je een PM gestuurd :zwaai:

CyberMujahida
28-03-2003, 18:10
Wat jullie zeggen is niet erg. Het geeft alleen aan dat je niet alles begrijpt of dat je niet weeet waarom iets zo is. Nadia je vroeg waarom moeten vrouwen wel naar mannen luisteren en niet andersom. In de Islam zijn vrouwen en mannen gelijk, maar ze zijn niet hetzelfde. De taakverdeling is anders. In het huwelijk is het de man die voor de vrouw zorgt en haar beschermd, en onderwijst, af en toe haar belangen vertegenwoordigd en ook verantwoordelijk is voor haar. In ruil daarvoor zorgt de vrouw voor de kinderen en het huis. Wat betreft dat luisteren, dat heeft te maken met dat de man verantwoording af moet leggen voor wat zijn vrouw gedaan heeft. De taak van de man is in dat opzicht veel zwaarder als dat van de vrouw, want hij draagt de verantwoording voor zijn vrouw en kinderen. Het is zijn taak hen op het rechte pad te wijzen en te vertellen wanneer ze evrkeerd bezig zijn. Dat is een van de redenen dat een vrouw moet luisteren naar haar man en dat kinderen moetn luisteren naar hun ouders. Het Islamitische huewlijk kun je zien als een schip, de man is de kapitein en de vrouw is de koersbepaler. Bovendien zorgt het ervoor dat een machtstrijd binnen een huwelijk voorkomen word. andere nadia had het over erfrecht. Ja dat klinkt oneerlijk, maar als je wat beter kijkt is dat het niet. Ik zal je uitleggen waarom. Een vrouw krijgt de helft van wat een man krijgt. Maar wat een man krijgt hoort hij aan zijn gezin te besteden, en wat een vrouw krijgt mag ze zelf houden en gebruiken voor wat ze maar wil.

nadiaaa
28-03-2003, 23:22
Ik weet niet maar ik vind dat je nogal uitgaat van een eenzijdige situatie wat betreft de rolverdeling van de man en de vrouw. Je stelt dat de man de vrouw onderwijst. Maar waarin?? Wie zegt dat de man meer weet dan de vrouw? Ik ken genoeg situaties waar de vrouw eerder de man noodzakelijk dient te onderwijzen dan de man de vrouw. Je gaat er helemaal vanuit dat de man de vrouw onderwijst. Maar nergens lees ik dat de vrouw de man onderwijst. Alsof iedere vrouw per definitie in de armen van een onderwijzer valt die meer weet van het geloof, slimmer is, breder ontwikkelt is, hoger opgeleid is, meer levenservaring heeft etc. en dan 'het vrouwtje' even terecht wijst op dingen die ze verkeerd doet.

Najib26
29-03-2003, 00:40
Misschien omdat er meer vrouwen dan mannen zijn? Allahoe 3alem.

tonk
29-03-2003, 10:48
Haha, Najib, dat was ook mijn eerste gedachte toen ik de titel van dit topic zag. De andere verklaringen bevallen mij eerlijk gezegd maar matig. Ze gaan uit van een nogal negatief vrouwbeeld. En van een cultuur die totaal de mijne niet is.

kickgirl
29-03-2003, 10:59
Nou Ik heb eerlijk gezegd geen problemen met dit verhaal. Het is iets wat ik zal respecteren en waar ik naar toe wil is het Inshallah ook toe te passen. Ik ben een moderne meid, maar ik zie het nut van deze topic wel. Hoezo? Een negatief beeld van de vrouwen? Het waarschuwt ons vrouwen alleen maar!!!

tonk
29-03-2003, 14:55
Ik vind het volgende over vrouwen toch op zijn minst erg onaardig: "Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, 'ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen.' " "Hij vroeg, 'Is de getuigenis (shahada) van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man? 'Zij zeiden: 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in intelligentie.' De profeet vervolgde, 'Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?' De vrouwen antwoordden, 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.'"

nadia01
30-03-2003, 14:21


We leven in een andere tijd nu... Als mijn exman mij moest ondewijzen dan had ik nu een groot probleem gehad aangezien hij niet eens bidden en aangezien hij nog veel slechtere dingen deed... De meeste vrouwen van deze tijd en zeker in Europa hoeven geen man om ze te onderwijzen of om ze op het rechte pad te leiden.. Ik denk dat het eerder andersom is... Ik vind dat de mannen door dat soort teksten op een voetstuk worden geplaatst waar ze helemaal niet horen.. want de meeste mannen zijn geen lieverdjes...

nadiaaa
30-03-2003, 17:05
Origineel gepost door nadia01 We leven in een andere tijd nu... Als mijn exman mij moest ondewijzen dan had ik nu een groot probleem gehad aangezien hij niet eens bidden en aangezien hij nog veel slechtere dingen deed... De meeste vrouwen van deze tijd en zeker in Europa hoeven geen man om ze te onderwijzen of om ze op het rechte pad te leiden.. Ik denk dat het eerder andersom is... Ik vind dat de mannen door dat soort teksten op een voetstuk worden geplaatst waar ze helemaal niet horen.. want de meeste mannen zijn geen lieverdjes... Helemaal mee eens:D

nadia01
31-03-2003, 12:22
Origineel gepost door nadiaaa Helemaal mee eens:D hihi


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9