Bekijk volle/desktop versie : Aicha Kandisha de BOKKENPOTEN DJINNPagina's : [1] 2 3 4

nadiaaa
25-03-2003, 01:39


'Aisha Kandisha. Ook Lalla 'Aisha ('vrouw Aisha'). Bekendste Djinnverhaal in Marokko, belichaming van de seksuele drang van vrouwen die mannen tot haar slaaf maakt. Ze woont bij bronnen of stromend water. De naam Aisha Kandishu is een verbastering van de vroegere Ashera Kadishu, de 'heilige Ashera', waaruit Aisha kandisha voortkwam. Haar naam is overgeleverd door de Fenicische kolonisten.
'Aisha Kandisha verschijnt in menselijke gedaante, soms als aantrekkelijke jonge vrouw, maar andere keren weer als oude heks. Ze is echter altijd te herkennen aan haar koeie- , Bokke of geitevoeten. Mannen die dit zien moeten een ijzeren mes in de aarde steken, om te voorkomen dat ze van haar bezeten raken. Dit kan leiden tot her verlies van seksuele behoefte. Het doorboren van een plaats of voorwerp met een ijzeren pin of spijker is een algemeen middel in de wereld van de magie om de macht van een geest te beperken. De geest of demoon wordt symbolisch vastgeketend, zodat hij niets meer kan uitrichten. Dat het mes in de aarde moet worden geslagen, is misschien een verwijzing naar een band van Lalla 'Aisha met de aarde.
Door rituelen waarin offers en extatische muziek centraal staan, kan het slachtoffer genezen. Er bestaat een repertoire met muziek voor 'Aisha Kandisha. Hierdoor wordt een trance-situatie opgewekt bij de dansers.Wie was Ashera Kandishu waar men Aicha Kondischa uit heeft voort verzonnen? Wel:


Asjera. Ook Ashera of Asherah; Aherah. Geboortegodin en hemelgodin van de Feniciërs en de Israeliten. Met haar naam wordt verwezen naar de boomstammen die in de Semitische godsdienst als de godin werden vereerd. Asjera betekende ook vijgeboom. De naam komt van een woord dat 'rechtop' betekent. Het kan ook 'vrouw' of 'heerseres' betekenen. Ook wordt het in verband gebracht met het Oud-Iraanse 'asja, 'Universele wet', te vergelijken met de Romeinse ius naturale.
Het woord 'Asjera' in het Oude Testament wordt vertaald als 'bos' of 'boomstam'. Het heilige bos vertegenwoordigde de geboorteplaats van alles; het was een voorstelling van de genitaalstreek van de godin. De Hebreëers vereerden de godin vooral in deze heilige bossen, zoals ook uit de bijbel blijkt. Dit bos heette Athra qaddis, 'heilige plaats'; volgens Walker werd hiermee ook de vulva aangeduid. De letterlijke vertaling is 'goddelijke xxxx'. Asjera Yam was de godin van de geboorte, beschermvrouwe van de vissers en schippers en godin van de zee (vooral aan de kust). Ze was ook godin van de wijsheid; in wijsheid was ze 'heerseres der goden'. Ze werd vereerd in Fenicië (Ugarit) door de Kanaänieten, in Palestina en door de Hebreeërs.
Vormen van haar naam waren Athirat (Hebreeuws: Ugarit), Atharat of Athirat, Athra of Aethra, Athyr, en ook het Egyptische Hathor. Walker vermeldt dat ze in Egypte ook voorkwam als Asjesj, een oude vorm van Isis; ze had hier de functie van wetgeefster. Asjesj is zowel te vertalen als 'uitgieten' als door 'verschaffen'; dit is de functie van haar borsten. Een heiligdom in Thebe heette Asjer, Asjrel of Asjrelt.

nadiaaa
25-03-2003, 01:40
Namen waaronder zij bekend is zijn Asjera Yam (vrouwe van de zee), Chawwa (Eva = leven; ook in verband gebracht met Aramees Chiwja = slang), Thanit ('vrouwelijke slang'), Dat ba'thani (vrouwe van de slang, Sinai), Labi'atu (leeuwenvrouw), Rabat Chawat ´Elat, (Grote vrouwe Eva de godin), vrouwe van de sterren, hemelkoningin, hemelgodin. Rabat ´Athirat Yam (Grote vrouwe die over de zee loopt); Qnyt. ilm of qaniyatu ´ilima (voortbrenger van de goden) (Kanaän). Rabbatu was de vrouwelijke vorm van Rabbi. Haar titel Elat (Semitisch voor 'godin') ligt aan de basis voor de naam van de Griekse Leto of Leda, de Etruskische Leta en de Romeinse Latona. 'Elat brengt haar ook in verband met de door de eveneens Semitische Arabieren vereerde Allat die Mohammed uit het heiligdom in Mekka verwijderde.
In Soemerië werd ze Asjnan (kracht van alle dingen) of Asjratoem genoemd. Athirat (Akkad), Ashirta (Amorieten). Turkooizen (hemelsblauwe) Vrouw. Vrouw van het bos. Patai laat zien hoe in de Hebreeuwse Sjekina de gedachte aan Asjera voortleeft.

Als haar metgezel wordt in Kanaän de stiergod El genoemd. Ze is een van de twee vrouwen uit een Oegaritische mythe van de -14e eeuw, die trouwen met de stiergod El. El slaat hen vanuit de verte gade als zij op een dag met haar begeleidster haar kleren wast in de zee, en vraagt hen of ze zijn dochters of zijn vrouw willen worden. Zij worden zijn vrouw. Na het heilig huwelijk tussen El de 'Stier' en Asjera als de 'heilige koe' baart zij zeventig kinderen, allen goden, waaronder de hemelse tweeling Sjaher (ook Sjar of Shachar), de ochtendster, en Sjalem of Shalim ('Vrede' of 'zonsondergang', de avondster). Zij bouwen een heiligdom in de woestein, waar ze gedurende acht jaar wonen. Asjera werd ook zelf geassocieerd met de planeet Venus. De vrouwen worden niet met name genoemd, maar uit de mythe waarin voor Baäl een huis wordt gebouwd wordt Asjera genoemd als moeder van zeventig kinderen.
De mythe is een voorloper van de Griekse mythe over de ontvoering van Europa. In Israël was Yahweh haar wederhelft.

Haar attributen zijn de slang, de vijgeboom (sycamore), lelie, leeuw, duif, geit, ezel, caduceus (vooral als Thanit), zon en halve maan (ook omgekeerd als hemel).
De vroegste inscriptie waarin Asjera werd genoemd was een Akkadische tekst die dateert van 1750 v.o.j., een Ammoritisch gedenkteken ter ere van Hammoerabi. Hier wordt haar naam gespeld als Asjratoem; ze is de 'bruid van Anoe', de Akkadische El. De Kanaänitische Asjera wordt wel genoemd als metgezel van El. Bij de Soemerische An of Anu ('hemel') rusten koningschap en kosmische wetten, voor ze door Inanna van hem werden afgenomen. Asja in Asjratoems naam betekent 'Universele wet'. Anu is te vergelijken met de Kanaänitische stiergod El. Asjerah stond in de tempel van Jeruzalem naast Jahweh, die karakteristieken van o.a. El heeft. Haar symbolen waren in deze tempel aanwezig tot de tempel in het jaar 70 AD door de Romeinen werd verwoest. In het Oude Testament staat dat de heilige vrouwen in de tempel doeken weefden waarmee ze een boomstam bekleedden, het symbool van Asjera.
Ammorieten noemden haar ook Asjirta. In het Egyptische Amarna, dat bloeide in de -14e eeuw, is in de briefwisseling met de Kanaänieten sprake van 'Athirat. In de brieven worden Asjera en Astarte veelvuldig met elkaar verwisseld. Ze was tot in Zuid-Arabië bekend, waar haar naam voorkwam als Atharat. In Tel Miqne (de huidige naam van de bijbelse plaat Ekron), nabij Ashdod, komen inscripties voor met de naam Aherah.

In een latere tijd werd Asjera geïdentificeerd met de Egyptische Hathor, die net als Asjera het epitheton 'turkooizen' of 'hemelsblauwe vrouw' droeg. Als Thanit in Fenicië en Carthago werd ze begeleid door dolfijnen en vissen. Als Chawwa (Sinai) is een slang haar metgezel. Chawwa is Hebreeuws voor Eva uit het Oude Testament. De joodse nehusj tan ('bronzen slang') van Mozes
is in feite een embleem van Asjera.
In het gebied waar Asjera werd vereerd zijn duizenden kleine beeldjes van haar gevonden voor huiselijk gebruik. Asjera wordt hier meestal naakt afgebeeld, met de handen ondersteunend gevouwen onder de borsten. Men gaat ervan uit dat de beeldjes een beschermende rol hadden bij zwangerschap en geboorte.
Ook de vijgeboom is een van haar emblemen. Dit woord komt van dezelfde wortel als het woord 'rechtop'. Asjera is in het gebied dat nu Israel heet het woord voor vijgeboom: de levensboom. Ze staat evenals de boom 'rechtop'. In de bijbel wordt de levensboom of boom der kennis asjera genoemd. In Noord-Babylonië wordt ze 'de Godin van de levensboom' of 'goddelijke vrouw van Eden' genoemd.
In de mythe 'Baäl krijgt een huis' komt de heilige Qadesj Wa-Amrur voor, een bediende van de Kanaänitische Asjera. Hij werd de 'visser van Vrouwe Asjera van de zee' genoemd. Hij zadelde haar ezel en hielp haar opstijgen toen zij op weg toog naar El om zijn toestemming te vragen voor Baäl een godenhuis te bouwen. Ashera had een bemiddelende functie, omdat zij de enige was die de stiergod kon benaderen. Zij bemiddelde gewoonlijk ook tussen de mensen en El; smeekbeden aan El werden vaak tot haar gericht.

Asjera beschermde de vruchtbaarheid van land en mensen. Ze was beschermster van de kudden, bosjes met bomen en het vruchtbaarmakende water. Haar macht werd vooral aangeroepen om bij te staan bij de geboorte en in de zaaitijd. Ze is de hemelkoningin die in de bijbel wordt genoemd, voor wie het vuur wordt gestookt en brood wordt gebakken (Jeremia 7:18-19, 44:15). Als ze werd vereerd, bracht zij de mensen vrede en overvloed. Wie de hulp van El wil, zoekt liever contact via Asjera (hoewel ook Anat wel als bemiddelaar fungeert).
Als 'Leeuwenvrouw', Labi 'atu, wordt ze afgebeeld terwijl ze een leeuw berijdt; ze houdt lelies en slangen in haar hand. In de Sinai werd ze voorgesteld met het hoofd van een leeuw. Ook in de Punische tempel bij Siagu heeft ze een leeuwenhoofd. Als Qadasja, 'Heilige vrouw', staat ze op een leeuw. Als Qetesh is ze bekend in Egypte. Hier werd ze begeleid door de fallische god Min.
Afbeeldingen van deze soort zijn gevonden in de Levant, Egypte en Noord-Afrika. In de teksten van Oegarit wordt naar haar zoons verwezen als 'leeuwen'. Haar priesters hadden de functie van orakel.
Als 'Hemelkoningin' of 'Vrouwe van de sterren in de hemel' wordt ze begeleid door zon, maan en hemel.
Bij de zeevarende volken had Asjera een rol als beschermster en gids van de scheepslieden. Dit blijkt onder andere uit haar titel op inscripties uit Oegarit, 'Grote Vrouwe die de zee bewandelt', Rabat ´Athirat Yam, of 'Vrouwe van de zee', Asjera Yam. Als Tanit werd ze begeleid door dolfijnen en vissen.

Mazlout
25-03-2003, 01:49
leuke background info,

zelfs senhaji heeft over haar gezongen,


waow 3aari 3leeek ya Aicha!

maar verder geloof ik nie in bijgeloof...
wel in djinns, maar nie in bijgeloof, pinnen ergens insteken zal nie helpen, vrees ik, zoek je heil bij god,
La Illaha Illa Allah, wa7dahou la sharikah

nadiaaa
25-03-2003, 01:56
Inderdaad Mazlout

Samah
25-03-2003, 21:53


Het bestaat echt hoor meiden serieus ik heb er ook last van dus ik kan het weten!!!

Samah
25-03-2003, 21:54
Je kunt haar graf trouwens bezoeken in Lella Aisha Bahrya in Casablanca, het is heel bekend in casa.

HalfBlood
26-03-2003, 00:27
dit is nieuws voor mij .. maar toch leuk om te weten.

salwa23
27-03-2003, 10:30
bismillah rahman el rahim :maf3: :fucyc: :schok:

noel33
29-03-2003, 01:51
Grappig voor 10 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over haar. Toen ik thuis kwam en vragen stelde aan me pa trok hij wit weg en zei dat ik niet over zulke dingen moest praten. Wel is mij altyd geleerd dat inderdaad daar waar water vloeit of het een bron is of een plas een meer of een rivier daar leven djins. Ook heb ik geleerd daar waar vlees, rauw vlees is zijn ook djins, daarom hoor je het beste altyd Bismillah te zeggen als je rauw vlees haalt bij de slager en nog beter dit ook te zeggen als je deze ruimte binnen gaat. o wie zo is het goed als je dit zegt bij het binnentreden of als je ergens over heen stapt.
Mij is ook geleerd dat je ook niet zomaar heet of gekookt water door de gootsteen mag gieten, djin zal je terug straffen.
En dit heb ik wel aan den lijfe mee gemaakt.

Ik was bij een vriendin en vertelde dat ze g1 heet water door de gootsteen mocht doen. Ze reageerde met wat een onzin ik geloof die verhalen niet. Iedere x als ik bij haar me handen onder de kraan deed verbrande ik me handen dat zelfs zij verbaasd was.
Maar het is me thuis ook wel eens gebeurdt dat ik me later ook verbrandde. En nooit geen heet water op aarde gooien.
Dat doe ik dan ook maar niet. Ik zeg altyd een gewaarschuwd mens telt voor 10.
Maar grappig dat ik hier de achterliggende informatie lees. Toen iemand me vertelde wat mensen mee maakte weet ik wel dat ik dagen over haar had gedroomd en dat ik op een gegeven moment niet durfde te slapen.
Maar dat was 10 jaar geleden. Ik vind zo wie zo zulke onderwerpen eng. En toch trekt het me aan.
Maar goed leuk dat je zoveel moeite hebt gedaan om dit te schryven.
Groetjes Noel

JongeDame
09-04-2003, 13:01
Dank je voor de informatie, erg interessant! Ik heb een neefje die me altijd aicha kandisha noemt als we elkaar aan het plagen zijn, nooit gedacht dat ik op een oude heks lijk.......Je leert nog es wat....

Greetzzz

MocroPrinsesje
09-04-2003, 16:51
a3odobilah.


ben ik nu wat informatie rijker want ik hoorde weleens over 'haar'....

mimia
09-04-2003, 19:14
[QUOTE]Origineel gepost door Mazlout
[B]leuke background info,

zelfs senhaji heeft over haar gezongen,


waow 3aari 3leeek ya Aicha![QUOTE]

had chebKhalid niet over haar gezongen dan?

AICHA.... Ecoute moi......:boogie: ooooooowwww.....AICHA....:boogie:

Amira1980
10-04-2003, 10:49


Mooi nr:
Aicha....xzuchtx
Oh ja vraagje waar komt cheb Khaled vandaan?
Nieuwsgierig....

Nadah
10-04-2003, 13:02
ik haat het als sommige meisjes dit liedje horen mut hun haren heen en weer rond draaien en als ze flauw vallen
en later zeggen ze ik ben bezeten door aisha je bent bezeten door niets
3la bijgeloooof
l moehiem ik heb wel een keer over een vrouw met bokkepoten gedroomd en ik zeg je sinds dien slaap ik niet meer ik geloof wel in djins maar meer niet ewilie grak fie shitaan ik begin vet nog af te vallen
terwijl ik gewoon nog koran lees voor het slapen gaan en shahada doe e ik ga gek worden wellah ben bang dat ik nog een keer over haar ga dromen

fat0shjj
20-11-2007, 14:43
Wauw...

Pagina's : [1] 2 3 4