Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : test je kennis d.m.v. een quiztetouan_diva
20-03-2003, 19:47


salaam wa alaikoum broeders en zusters hier hebben jullie ene quis om jullie kennis te peilen, ik zal inscha Allah over een week de antwoorden neerzetten Ghair inscha Allah salam wa alaikoum Leven, dood, hel en Paradijs 1 De mens is geschapen alleen ..... A om gelukkig te leven B om goed te doen. C om Allah te aanbidden. D om zoveel geld te sparen. 2 Wie is de grootste vijand van de mens? A geld B armoede C shaytaan D djinn 3 Vergeleken met het komende leven, is het wereldse leven ... A gelijkwaardig B 'gezelliger'. C niets waard D veel waard. 4 De plaats waarin mensen hun tijd moeten doorbrengen tot de Dag des Oordeels, wordt in de Islaam '............' genoemd. A Jannah B Jahannam C Barzakh D Akhirah 5 De Profeet Mohammad zei: "Er zijn drie dingen die een mens tot aan zijn graf volgen: zijn familie, zijn bezittingen en zijn daden. Twee hiervan zullen terugkeren en één zal bij hem blijven." Welk van de drie zal bij hem blijven? A zijn bezittingen B zijn familie C zijn daden 6 As-saa'ah (het Uur) is het gebeuren waarbij de gehele schepping van Allah wordt vernietigd. Alles en iedereen gaat dood behalve ... A de Engel Mika'iel (Michael). B profeet Mohammad. C de Engelen D Allah de ALmachtige 7 Na de Wederopstanding zal de zon dichterbij komen. Dan zullen sommige mensen beschermd worden onder een schaduw die Allah tot stand zal brengen. Hoeveel groepen mensen zullen op die dag worden beschermd door Allah? A 1 B 3 C 5 D 7 8 Tijdens de berechting zullen de mensen in drie groepen worden verdeeld. Eén groep daarvan zal direct naar het Paradijs gaan. Moge Allah ons laten toebehoren tot deze groep! Hoe heet deze groep mensen? A As-sahaabah B As'haaboel may'manah C As'haaboel mash'amah D Assaabiqoen 9 Bij ieder mens zijn er constant twee engelen aanwezig die alle handelingen van de mens opschrijven in het boek der daden. Het boek der daden wordt tijdens de berechting van recht, links of achter de rug gegeven. De mensen aan wie het boek van ....... wordt gegeven zullen naar het Paradijs gaan. A links B rechts C voren D achteren 10 De enige manier om gered te worden van de Hel is om Allah de Almachtige en Profeet Mohammad te gehoorzamen. A waar B onwaar 11 De eerste mensen die berecht zullen worden is het volk van ........... . A Iblies de Verworpene B Saoedi Arabië C Profeet Adam D Profeet Mohammad 12 De eerste daad waarover het schepsel zich moet verantwoorden op de Dag des Oordeels is A zijn bezittingen B het gebed C de intentie D zijn familie 13 In tegenstelling tot andere schepselen zijn wij, mensen en de djinn, niet vrij in onze keuzes. A waar B onwaar 14 De Weegschaal is een andere fase waar de mensen doorheen moeten. De goede daden worden op de rechterkant van de Weegschaal geplaatst en vergeleken met de slechte daden op de linkerkant. Als de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden, dan gaat men naar het Paradijs, anders naar de Hel. Hoe heet de Weegschaal in het Arabisch? A imaan B mizaan C barzakh D firdaous 15 Shafa'ah (voorspraak) is het bemiddelen van degene die daartoe de toestemming krijgt van Allah, bijvoorbeeld om vergeving voor anderen te vragen. Volgens één van de overleveringen van de Profeet Mohammad zijn er drie groepen mensen die shafa'ah mogen doen. Noem ze. A profeten B godsdienstgeleerden C presidenten en ministers D martelaren E imams F ambtenaren 16 Het Paradijs bestaat uit acht verschillende verdiepingen. Hoe heet de laagste verdieping? A Qarar B Darul Moeqamah C Firdaous D Na'iem 17 Allah zal het lichaam van de paradijsbewoners zodanig herscheppen zodat het voor hen niet nodig zal zijn zich te onlasten, spuwen of snuiten. Het voedsel dat gegeten wordt zal vanzelf overgaan door het transpireren dat de geur van muskus zal hebben! A waar B onwaar 18 Allah heeft voor het Paradijs speciale vrouwen geschapen die ontzettend mooi zijn en een perfect karakter hebben. De aardse vrouwen die in het Paradijs zullen komen zullen wél hoger in rang zijn. Hoe heten de speciale vrouwen? A Nisaa' B B Noerul Jannah C Akhawaat D **** al-'ayn 19 In de Hel zal de verbrandde huid van ongelovigen, afgodendienaren en sommige gelovigen vernieuwd worden om opnieuw verbrand te worden! A waar B onwaar 20 In de Quran is een aantal benamingen van de Hel te vinden, waaronder ...... . A Hoetamah B Darus Salaam C Adn D Na'iem 21 Het voedsel in de Hel bestaat o.a. uit spoelsel van wonden, ijskoude vloeistof, kokende water en helse vruchten bestaan! A waar B onwaar

Oem_Lena
20-03-2003, 21:49
1=c 2=c 3=c 4=d 5=c 6=d 7=d 8=a 9=b 10=a 11=c 12=b 13=b 14=b 15=e 16=a 17=a 18=d 19=a 20=b 21=a

Meditel22
20-03-2003, 23:12
je hebt een fout zuster! vraag 4 = c ;) zo leer je wat van een bekeerde !

Shining_Star
22-03-2003, 00:10
1c 2c 3c 4c 5c 6d 7? 8a 9b 10a 11? 12b 13b 14b 15e 16a 17a 18d 19a 20? 21a

ouarzazategirl
22-03-2003, 18:17


nou ik heb het geprobeerd, en ik heb niet bij de mensen boven mij afgeken hoor, maar sommige vragen wist ik niet.. en somige wist ik niet zeker. hier heb je mijn antwoorden, hoop natuurlijk dat ze goed zijn. 1-c 11-a 2-c 12-b 3-c 13-a 4-- 14-b 5-c 15-a 6-d 16-- 7-d 17-a 8-- 18-a 9-b 19-a 10-a 20-d 21-b let niet op die mooie rechte lijnen....

chouroek
22-03-2003, 19:26
Origineel gepost door Meditel22 je hebt een fout zuster! vraag 4 = c ;) zo leer je wat van een bekeerde ! salaam alikoum broeder! je hebt zeker gelijk, want AKHIRAA is dag des oordeels! Trouwens ik heb nog iets te vertellen hierover. Ider van ons zou vier werelden kennen ARA7IEM(baarmoeder),DOENYA,BARZAKH en YAOUM EDIEN kijk hoe groot DOENYA is in vergelijking met ARA7IEM het verschil tussen de twee is het zelfde verschil tussen DOENYA en BERZAKH en BARZAKH en YAOUM EDIEN. wasalaam alikoum

chouroek
22-03-2003, 19:30
Origineel gepost door najibsri Vraag 18 is ook leuk te weten die vrouwen die in de dunia sli7ien zijn en het paradijs binnen treden heten Hasna'a salaam alikoum! in vraag 18 is het antwoord D in ze heten 7oer al-3ayn en die sterren staan daar omdat ze anders in plaat van 7 H moesten typen ;)

Eindje040
26-06-2014, 10:38
En nu ben je zeker 1 van de ullamah