Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Het Huwelijk...Pagina's : [1] 2 3

Camilla27
15-03-2003, 00:14


het huwelijk De islam beschouwt het huwelijk niet als een heilig sacrament, maar als een contract voor het leven, dat slechts in allerlaatste instantie ontbonden kan worden door een scheiding. Het huwelijk is net bedoeld als een arena voor de strijd tussen seksen, noch als middel om vrouwen gevangen te houden en ze ruw te behandelen, maar als een instituut dat veiligheid en stabiliteit biedt aan beide partners en de kinderen, die ze eventueel krijgen. “...zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar.” (soerat el bakara 2:187) Er zijn bepaalde richtlijnen vastgelegd in de islam, waardoor een aantal zaken soepel kunnen verlopen. Allereerst de manier om een partner te vinden en vervolgens de rechten en plichten van zowel man en vrouw. Een partner vinden. De islamitische manier om een echtgeno(o)t(e) te vinden, wordt meestal beschreven als een gearrangeerd huwelijk. Dit betekent niet dat de islam de gewoonte goedkeurt om jonge meisjes te dwingen tot ongeschikte huwelijken, zoals het algemene beeld het afschildert. Wat het wel betekent is dat afspraakjes maken niet is toegestaan binnen de islam. Intimiteit voor het huwelijk moet worden vermeden -zelfs elkaars hand vasthouden of zoenen. Het paar mag elkaar ontmoeten als men dat wil, maar onder gepaste begeleiding. Het meest belangrijk, vooral voor jongere vrouwen, is om te bedenken dat de islam jou in deze kwestie het laatste geeft: je hebt het recht “nee” te zeggen. Jonge vrouwen kunnen zich erg verlegen voelen, maar als je echt ongelukkig bent met de partnerkeuze van je ouders (of voogd) moet je er iets van zeggen. Als je je mond houdt, zal dat worden opgevat als jouw instemming met het huwelijk. Abu Hurayra RA (vertelde dat de boodschapper van Allah (Saas) zei: Een eerder getrouwde vrouw moet niet ten huwelijk worden gegeven zonder geraadpleegd te worden, en een maagd moet niet ten huwelijk worden gegeven, voordat haar toestemming is verkregen. Toen gevraagd werd hoe haar toestemming kon worden opgemerkt, antwoordde hij dat dit was, doordat ze er niets tegen in bracht. De criteria waarmee men rekening moet houden, hebben niet alleen betrekking op vroomheid, maar ook op verwantschap, eergevoel en beroep/opleiding niveau. De geleerden adviseren vrouwen te trouwen met iemand van gelijke of hogere status, maar mannen te trouwen met iemand van de zelfde of lagere status. Dit is omdat de status van de echtgenote en kinderen zal stijgen of dalen overeenkomstig de positie van de echtgenoot. Als een vrouw beneden haar stand trouwt, kan ze ontstemd raken door het verlies aan status, hetgeen de stabiliteit van de familie kan schaden.

Camilla27
15-03-2003, 00:18
Voor vrouwen die trouwen binnen de gemeenschap die zij en hun ouder goed kennen (ofwel in Europa of in hun thuisland) is het betrekkelijk gemakkelijk om de status van een toekomstige echtgenoot te achterhalen. Het is een ander verhaal voor moslims die kiezen voor een interraciaal huwelijk. Vooral voor bekeerden die wellicht een idealistisch beeld hebben van islamitische gelijkheid en zich mogelijk niet bewust zijn van de traditionele sociale gelaagdheid, die bestaat in veel moslimlanden. Op zoek naar een echtgenoot zijn er ook valstrikken voor vrouwen die er niet op bedacht zijn. De volgende worden slechts genoemd om mensen te waarschuwen en de hoop dat liefdesverdriet kan worden vermeden, insha’allah. 1) Verblijfsvergunningjagers. Nederlandse moslimvrouwen kunnen ten prooi vallen aan mannen die minder geïnteresseerd zijn in een oprecht islamitisch huwelijk dan in het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. In de meest extreme gevallen kan het zijn dat de verblijfsvergunning najagende echtgenoot zijn vrouw slecht behandelt en haar laat vallen zodra zijn aanvraag voor naturalisatie erkend is. 2) Heimelijke polygamisten. De islam staat polygamie toe, maar de Nederlandse wet niet. Een tweede vrouw die alleen volgens de islamitische wet getrouwd is, heeft geen rechten volgens de wet van het land (Nederland). In het belang van openheid en eerlijkheid moeten beide partners zich bereid tonen te trouwen volgens burgerlijk als islamitisch recht. Een toekomstige bruid heeft het recht op de hoogte te worden gesteld omtrent enige andere vrouw. Een eerste vrouw zou ook op de hoogte moeten worden ebracht omtrent een tweede vrouw. Er is een geval bekend waarin blijkbaar zonder medeweten van de betrokkenen- een man tegelijkertijd getrouwd was met twee nauw aan elkaar verwante vrouwen. Deze gang van zaken is haram

appelsap
15-03-2003, 00:20
:D ,,rechtermuisknop..kopieren ..plakken .. :D

Camilla27
15-03-2003, 00:20
Rechten en plichten De islam geeft ons als vrouw en echtgenote rechten, maar in het opkomen van onze rechten moeten we onze plichten niet uit het oog verliezen. We kunnen niet verwachten alle privileges te hebben zonder bereid te zijn ook onze verantwoordelijkheden op ons te nemen (natuurlijk moeten ook mannen bereid zijn hun plichten te vervullen, en niet slechts genieten van de luxe van hun privileges.....maar dat is een ander verhaal) Op de dag des oordeels zal Allah ons vragen wat wij deden, niet wat onze vaders, broers en echtgenoten deden. De vrouw heeft recht op voedsel, onderdak en kleding. Hiervan moet haar man haar onderhouden. Waarvan hij haar voorziet, moet gelijk zijn aan datgene waarvan hij zich zelf voorziet. De vrouw heeft ook recht op een eerlijke behandeling door haar man; ze is geen doelwit van misbruik (lichamelijk of geestelijk), maar een metgezel die gekoesterd moet worden. Deze verplichtingen worden allemaal opgesomd in de volgende Hadith: Bahz ibn Hakim vertelde: Ik vroeg de profeet (Saas) hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie je zelf kleden en sla of berisp hen niet.

Camilla27
15-03-2003, 00:21


Origineel gepost door appelsap :D ,,rechtermuisknop..kopieren ..plakken .. :D alleen waar we wat aan hebben..en van kunnen leren

appelsap
15-03-2003, 00:23
Origineel gepost door Camilla27 alleen waar we wat aan hebben..en van kunnen leren :D geef je gelijk... :goedzo:

Camilla27
15-03-2003, 00:25
Verplichtingen. Volgens de geleerden is de belangrijkste plicht van de vrouw de integriteit van het huwelijk te beschermen. Hieronder vallen devolgende categorieën. 1)De seksuele relatie. De vrouw mag haar man geen seks weigeren. Dit omdat in de islam het huwelijk de enige legitiemeuitingsmogelijkheid is voor de natuurlijke seksuele behoefte. Als je je man dit ontzegt, dwing je hem mogelijk de grenzen van de islam te overschrijden. We moeten erkennen dat er in deze niet-islamitische omgeving heel wat verleidingen om ons heen zijn en het echtpaar moet elkaar helpen om op het rechte pad te blijven. Natuurlijk is dit recht op seksuele bevrediging wederzijds; de vrouw heeft het zelfde recht. 2)Discretie. De vrouw behoort niet met jan en alleman familiezaken te bespreken. In het bijzonder de seksuele relatie van het paar is strikt vertrouwelijk en mag met niemand worden besproken. Dit is in overeenstemming met het islamitisch concept van eerbaarheid. 3)Gehoorzaamheid aan de echtgenoot. Dit is niet alleen van toepassing op het gebied van seks, maar ook op andere zaken. Het enige geval waarin een vrouw haar man ongehoorzaam mag zijn, is wanneer hij tegen de islam ingaat. In dat geval gaat gehoorzaamheid aan de wetten van Allah boven gehoorzaamheid aan de verlangens van een man. 4) Trouw. Het spreekt voor zich dat trouw van zowel de kant van de man en de kant van de vrouw vereist is. De vrouw in het bijzonder wordt genoemd in de volgende ayat. De mannen zijn zakenwaarnemers voor de vrouwen, omdat god de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. de deugzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat god er voer waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen dan moeten jullie niet meer proberen haar nog iets aan te doen. God is verheven en groot. (soerat an-nisa 4:34) Ontrouw van de vrouw , echt of gevreesd, s in de islam het enige geval waarin het slaan van een vrouw is toegestaan. Zelfs dan is het een laatste toevlucht en mag ze alleen met zachte hand worden geslagen. De man mag zijn vrouw niet slaan omdat het eten te laat klaar is gemaakt of omdat hij in een slecht humeur is. Het is meestal zo dat de vrouw verantwoordelijkheid neemt voor de meeste huishoudelijke taken, alhoewel sommige geleerden dit beschouwen als een van de verplichtingen van de vrouw. Het huwelijk vergt een gezamenlijke inzet. Het is ook iets dat tijd vraagt. Beide partners moeten bereid zijn het huwelijk te laten slagen en een scheiding niet beschouwen als een gemakkelijke uitweg wanneer het moeilijker gaat. wil een huwelijk slagen dan vereist dit een hoop geven en nemen, een beetje humor en een diepe toewijding aan islamitische principes evenals aan het huwelijk als een islamitische plicht.

chebbajosra
13-12-2004, 13:13
kijk hoe mooi ons geloof is, mooier dan dit bestaat gewoon niet soebhanalahhh !!!!!!!!!!!!!!!!!

LaMorena
13-12-2004, 16:12
Waar heb je dit vandaan?

BerberDude
13-12-2004, 17:06
Ik vind het huwelijk ook heilig. Nooit zal ik mijn huidige (en toekomstige 3) vrouw(en) verlaten! het huwelijk is voor het leven, ook in de Moderne Islam

Stellamaris
03-04-2007, 00:02
In het huwelijk is de vrouw in die zin onderdanig aan de man dat hij de baas is, d.w.z. degene die zijn vrouw en kinderen leidt op het rechte pad, ze behoedt voor afdwalingen. Mannen zijn hier beter geschikt voor dan vrouwen omdat wij naïef zijn, makkelijk te beïnvloeden en ons meer door emoties laten leiden dan door ons verstand. Het heeft dus niks te maken met het feit dat vrouwen dommer/minder waard zouden zijn dan mannen, dat slaat gewoon nergens op! Door haar man te gehoorzamen, krijgt de man respect voor haar en wordt de basis gelegd voor een goed huwelijk.

jantjehoed
03-04-2007, 08:58
Ik vind het huwelijk ook heilig. Nooit zal ik mijn huidige (en toekomstige 3) vrouw(en) verlaten! het huwelijk is voor het leven, ook in de Moderne Islam Je weet niet wat er je te wachten staat in het leven. Zeg nooit nooit! Ps. jij zal werk hebben 4 vrouwen.

jantjehoed
03-04-2007, 09:00


In het huwelijk is de vrouw in die zin onderdanig aan de man dat hij de baas is, d.w.z. degene die zijn vrouw en kinderen leidt op het rechte pad, ze behoedt voor afdwalingen. Mannen zijn hier beter geschikt voor dan vrouwen omdat wij naïef zijn, makkelijk te beïnvloeden en ons meer door emoties laten leiden dan door ons verstand. Het heeft dus niks te maken met het feit dat vrouwen dommer/minder waard zouden zijn dan mannen, dat slaat gewoon nergens op! Door haar man te gehoorzamen, krijgt de man respect voor haar en wordt de basis gelegd voor een goed huwelijk. Je kan niet elke vrouw aan dezelfde kant scheren. Er zijn vrouwen die beter kunnen leiden dan mannen. Die zich minder door emoties laten leiden. Je hebt ook mannen die minder goed kunnen leiden dan vrouwen. En zo verder. Ps. gehoorzamen? Ik vind respect van beide kanten veel belangrijker en dat je alles met 2 beslist en bepaald.

Stellamaris
03-04-2007, 09:53
Wanneer je het element de man is de leider in het huwelijk wegneemt dan haal je het fundament onder het huwelijk weg, vandaar al die echtscheidingen. Een goede echtgenoot zal zeker het belang van zijn vrouw voor ogen houden en een rol laten spelen bij de beslissingen die hij neemt maar de man is degene die beslist en wij hebben hem te gehoorzamen, wat niet moeilijk is als hij het beste voorheeft ook met ons. Je man zien als je leermeester en je aan hem onderwerpen geeft je een rust die je huwelijk heel erg ten goede komt en ook jezelf als persoon.

jantjehoed
03-04-2007, 09:57
Wanneer je het element de man is de leider in het huwelijk wegneemt dan haal je het fundament onder het huwelijk weg, vandaar al die echtscheidingen. Een goede echtgenoot zal zeker het belang van zijn vrouw voor ogen houden en een rol laten spelen bij de beslissingen die hij neemt maar de man is degene die beslist en wij hebben hem te gehoorzamen, wat niet moeilijk is als hij het beste voorheeft ook met ons. Je man zien als je leermeester en je aan hem onderwerpen geeft je een rust die je huwelijk heel erg ten goede komt en ook jezelf als persoon. Is voor jou van toepassing. Maar niet voor iedere vrouw. ;)


Pagina's : [1] 2 3