Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : DE BEPROEVING - echt de moeite waard!!!Marokaan19
14-03-2003, 16:42


DE BEPROEVING >>Vroeger leefde er eens een koning, die een tovenaar in dienst had. >>Toen de tovenaar oud werd, vroeg hij de koning: >>- Ik ben oud geworden, wilt u mij een jonge man sturen, aan wie ik >>mijn toverkunsten kan leren. >>De koning zond de tovenaar een jonge man zodat hij hem de >>toverkunst kon bijbrengen. (De jonge man ging elke dag naar de >>tovenaar.) Op zijn weg naar de tovenaar ontmoette de jonge man een >>monnik. (De monnik was een moslim, die de mensen tot de Islaam riep >>en hen over de Islaam vertelde). De jonge man luisterde >>(aandachtig) naar de monnik, en zijn woorden maakten grote indruk >>op hem. >>Op weg naar de tovenaar (en terug naar huis), ging hij altijd bij >>de monnik langs (om dingen over de Islaam te leren). Omdat hij te >>laat bij de tovenaar kwam, gaf de tovenaar hem pakslaag. (Hij kwam >>ook te laat thuis. En zijn ouders gaven hem ook pakslaag.) >>Toen hij dit bij de monnik klaagde, zei de monnik: >>- Als je bang bent voor de tovenaar, (omdat je te laat bent) zeg >>dan: >>- Ze hebben mij thuis opgehouden. >>- En als je bang bent voor je ouders ,(omdat je te laat bent) zeg >>dan: >> De tovenaar heeft mij opgehouden. >> >> Zo ging het dag in dag uit. Op een zekere dag werd de weg door >>een enorm roofdier (een leeuw), geblokkeerd, waardoor niemand meer >>over de weg durfde te lopen. De jonge man zei: >>- Vandaag zal ik er achter komen wie beter is, de tovenaar of de >>monnik. >>Hij pakte een steen van de grond en zei: >>- O mijn Allaahu Ta`ala, als U meer van de zaak van de monnik houdt >>(die de mensen tot de Islaam roept) dan de zaak van de tovenaar >>(die de mensen met tovenarij bedriegt), zorg ervoor dat het beest >>met deze steen dood gaat, zodat de mensen weer over de weg kunnen >>lopen. >>Hij gooide de steen naar het beest en doodde het. De mensen konden >>nu hun weg weer verder volgen. Hij ging naar de monnik en vertelde >>hem wat er gebeurd was. De monnik zei: >>- Mijn jongen, vanaf vandaag ben jij een betere (moslim) dan ik. Je >>zaak (geloof in Allaahu Ta`ala, liefde voor Allaahu Ta`ala en >>vertrouwen op Allaahu Ta`ala) is zo perfect, dat (Allaahu Ta`ala) >>je binnenkort zal beproeven. Als je beproefd wordt, wil je dan mijn >>naam niet noemen, (en niet vertellen dat ik jou de Islaam heb >>geleerd)?. >>(Door zijn sterk geloof in Allaahu Ta`ala), kon de jonge man (met >>Allaahu Ta`alas wil en hulp) de blinden genezen, (zodat ze weer >>konden zien), de melaatsen genezen en in feite kon hij de mensen >>van vele soorten ziektes genezen. >>Toen een blinde vriend van de koning over hem hoorde, kwam hij met >>heel veel geschenken naar hem. Hij zei tegen de jonge man : >>- Als je mij geneest, dan zal ik je met al deze geschenken >>overladen. >>De jonge man zei: >>- Ik kan niemand beter maken. Het is Allaahu Ta`ala die (mensen van >>hun ziektes) geneest. En als jij in Allaahu Ta`ala gelooft, dan zal >>ik bidden tot Allaahu Ta`ala om je te genezen. >>De vriend van de koning getuigde zijn geloof in Allaahu Ta`ala (en >>werd moslim). Daarop genas Allaahu Ta`ala hem, (zodat hij weer kon >>zien.) >>Toen deze man bij de koning kwam, ging hij naast de koning (bij >>zijn troon) zitten, zoals hij het altijd deed. (De koning merkte >>natuurlijk meteen op dat zijn vriend kon zien.) Daarom zei de >>koning: >>- Wie heeft je ogen beter gemaakt?. >>De vriend van de koning zei: >>- Mijn Rabb. >>De koning zei: >>- Heb jij dan een andere Rab dan mij?. >>(In dat land moesten de mensen in de koning geloven alsof hij een >>god was.) >>De vriend van de koning zei: >>- Jouw Rab en mijn Rab is niemand anders dan ALLAAHU TA`ALA. >>Daarop liet de koning hem arresteren. Hij liet hem net zolang >>martelen totdat hij zei waar de jonge man was (die hem tot de >>Islaam uitnodigde en hem genas). >>Vervolgens werd de jonge man (opgepakt en) bij de koning >>voorgeleid. (De koning herkende de jonge man natuurlijk meteen.) >>De koning zei: >>- O mijn jongen, het is mij ter ore gekomen, dat je zo bekwaam bent >>geworden in de tovenarij, dat je zelfs blinden en melaatsen kunt >>genezen en dat je zo en zo doet. (Klopt dat allemaal ?.) >>De jonge man zei: >>- Ik genees niemand; het is Allaahu Ta`ala Die geneest.

Marokaan19
14-03-2003, 16:44
>>De koning liet hem ook arresteren en martelen. (De koning wilde >>weten wie hem van zijn geloof had veranderd en hem tot de Islaam >>had uitgenodigd.) (Hoewel de jonge man de monnik beloofd had niet >>zijn naam te noemen als hij beproefd werd) Kon de jonge man niet >>meer tegen al het martelen.) Dus hij noemde de naam van de monnik. >>De monnik werd ook (opgepakt en) bij de koning voorgeleid. >>Er werd tegen de monnik gezegd: >>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je >>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rabb, maar in de koning). >>De monnik weigerde (om een kaafir te worden). >>De koning vroeg om een zaag. Hij plaatste de zaag in het midden van >>zijn hoofd en hij zaagde totdat zijn hoofd in tweeen uit een viel. >>Vervolgens werd de vriend van de koning gebracht. >>Er werd tegen hem gezegd: >>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je >>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rab maar in de koning). >>De vriend van de koning weigerde (om een kaafier te worden). >>De zaag werd in het midden van zijn hoofd geplaatst en er werd >>gezaagd totdat zijn hoofd in tweeen uit een viel. >>Tenslotte werd de jonge man gebracht. Er werd tegen hem gezegd: >>- Verander van je geloof. (Zeg dat je geen moslim bent. Zeg dat je >>niet meer in Allaahu Ta`ala gelooft als Rab maar in de koning). >>De jonge man weigerde (om een kaafir te worden). >>De jonge man werd aan een groep hovelingen van de koning >>overhandigd. En de koning zei tegen hen: >>- Breng hem naar die en die berg, klim met hem de berg op en als >>jullie de top van de berg bereikt hebben, vraag hem om van zijn >>geloof te veranderen, als hij het weigert, gooi hem dan (van de >>berg af). >>De hovelingen van de koning namen hem mee en dwongen hem de berg op >>te klimmen. De jonge man zei (de volgende du`a): >>- O mijn Allaahu Ta`ala, bescherm mij tegen hen, op de manier hoe U >>het wilt. >>Op dat moment begon de berg te schudden en de hovelingen van de >>koning vielen allen van de berg, dood neer. De jonge man liep terug >>naar de koning. De koning zei: >>- Wat is er gebeurd met je metgezellen (mijn hovelingen) ?. >>De jonge man zei: >>- Allaahu Ta`ala heeft mij tegen hen beschermd. >>De jonge man werd weer aan een aantal hovelingen van de koning >>overhandigd. >>En de koning zei tegen hen: >>- Breng hem weg en vaar met hem op een kleine boot de oceaan op. >>Als jullie in het midden van de oceaan zijn, vraag hem om van zijn >>geloof te veranderen, als hij weigert, gooi hem dan (in de oceaan). >>De hovelingen van de koning namen hem mee. >>De jonge man zei (weer de volgende du`a): >>- O mijn Allaahu Ta`ala, bescherm mij tegen hen op de manier hoe U >>het wilt. >>Op dat moment kantelde de boot en hovelingen van de koning >>verdronken allen in de oceaan. De jonge man liep (weer) terug naar >>de koning. >>De koning zei: >>- Wat is er gebeurd met je metgezellen (mijn hovelingen) ?. >>De jonge man zei: >>- Allaahu Ta`ala heeft mij tegen hen beschermd. >>(De koning had een aantal maal geprobeerd de jonge man te doden >>maar het mislukte iedere keer. Allaahu Ta`ala heeft de jonge man >>geholpen tegen de ongelovigen omdat: >>- hij in Allaahu Ta`ala geloofde, >>- het meest van Allaahu Ta`ala hield, >>- voor niemand anders bang was dan voor Allaahu Ta`ala, >>- alleen hulp aan Allaahu Ta`ala vroeg, >>- alleen op Allaahu Ta`ala vertrouwde en >>- alles deed wat Allaahu Ta`ala van hem wilde en niets deed wat hij >>zelf of de sjaytaan wilde. >>De jonge man keerde steeds terug naar de koning om hem te laten >>zien dat Allaahu Ta`ala de enige Rab was en dat Allaahu Ta`ala >>alleen de moslims hielp. Zo hoopte hij dat de koning ook moslim zou >>worden. Maar jammer genoeg wilde de koning niet moslim worden. Hij >>gaf de hoop op dat de koning moslim zou worden.) Daarom zei hij aan >>de koning : >>- Je kunt mij niet doden, mits je doet wat ik je ga zeggen. >>De koning zei: >>- Wat is dat ?. >>De jonge man zei: >>- Je moet (alle) mensen op een (groot) plein verzamelen. Je moet >>mij aan een stam (van een boom) vastbinden. >>Dan moet je een pijl uit mijn pijlkoker op de boog spannen en zeg: >>- (Ik schiet) in naam van Allaahu Ta`ala, de Rab van deze jonge man >>Schiet de pijl op mij. Als je dat doet, dan pas kun je mij doden. >>(Op deze manier probeerde de jongen de mensen te laten zien dat >>Allaahu Ta`ala hun Rab is en niet de koning en dat ze daarom alleen >>de Islam als godsdienst konden kiezen. Hij wilde ook laten zien dat >>alleen iets kan gebeuren als Allaahu Ta`ala het wil en niet als de >>koning het wil.) >>Zo verzamelde de koning (alle) mensen op een plein, bond de jonge >>man vast aan een stam (van een boom). Vervolgens nam hij een pijl >>uit de pijlkoker en plaatste daarna de pijl op de boog en zeg: >>- (Ik schiet) in naam van Allaahu Ta`ala, de Rab van deze jonge man >>Hij schoot de pijl en hij raakte op de slaap van de jonge man . >>De jonge man legde zijn hand op zijn slaap, waar de pijl hem had >>geraakt en hij overleed. >>De mensen zeiden: >>- Wij betuigen ons geloof in de Rab van deze jonge man . >>(Precies wat de jongen wilde was gebeurd: iedereen geloofde nu in >>Allaahu Ta`alas eenheid, en iedereen werd moslim). >>De hovelingen van de koning kwamen naar de koning toegesneld, en ze >>zeiden tegen hem: >>- Hebt u gezien waarvoor u zo bang voor was?. (Dat u volk moslim >>zou worden). Bij Allaahu Ta`ala, waar U bang voor was is u >>overkomen. Alle mensen geloven (in Allaahu Ta`ala als hun Rab en >>niet in u). (Ze zijn nu allen moslim geworden.) >>Meteen beval de koning zijn mannen om bij elke hoek van de straat >>grachten te graven. Toen de grachten gegraven waren, werd er vuur >>daarin gegooid. De koning zei (aan zijn mannen): >>- Een ieder die niet van zijn godsdienst (Islaam) verandert, zal >>gedwongen in het vuur gegooid worden of er zal gevraagd worden >>(vrijwillig) in het vuur te springen. >>De mannen van de koning deden wat hun was opgedragen. >>(De moslims kozen liever de dood in het vuur dan van de Islaam af >>te vallen), totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij aarzelde >>even in het vuur te springen (of de Islaam op te geven). Op dat >>moment zei de baby aan haar moeder: >>- O mama, heb geduld (met deze beproeving), want (al ga je dood) je >>geloof is de Waarheid. >>Wa'l hamdulillaahi Rabbi'l `aalamien Sadaka allahoe al3adiem......

Liloesh
14-03-2003, 17:29
Mashallah :goedzo:

Fitrah
14-03-2003, 18:22
Salaam Ailikoem het was zeker de moeite waard om te lezen..

naisha
14-03-2003, 18:26


Origineel gepost door Islamina Salaam Ailikoem het was zeker de moeite waard om te lezen.. ja het was zeker de moeite waard om te lezen. :goedzo: :goedzo:

SoumiaT
14-03-2003, 22:47
Hoe bedoel je de moeite waard. Ik ben gek op dit soort dingen. Inshallah zullen er nog meer volgen.

khadies17
15-03-2003, 00:09
wallah echt mooi het was de moeite waard om te lezen. soekran

Eindje040
26-06-2014, 09:35
Ook upp voor jou! Alleen nooit meer dit doen ''>>>>>''