Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Les over Riyaa-e, SUPERBELANGRIJK!!!Lees dit dus!Classy.Lady
14-03-2003, 00:38


Les over Riyaa-e, door Abdul-Jabbar van de Ven. Geplaatst op dinsdag 31 juli 2001 @ 15:17 In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Ik wil in deze paar minuten die mij weer een paar minuten dichter bij mijn graf brengen, enkele woorden aan jullie meegeven, als goede raad. Als je gelooft dat er een Hiernamaals is, waar je verantwoording af moet leggen voor je daden, let dan goed op. Ik wou jullie wat vertellen over iets verraderlijks, dat in je daden kan sluipen zonder dat je er erg in hebt, waardoor al je daden misschien wel voor niks zullen zijn. Een ziekte die moeilijk te zien is. Een ziekte waarvan de Profeet heeft gezegd in een sahih-hadith: "...want het is onopvallender dan het kruipen van een mier." Deze ziekte draagt de naam "Riyaa-e", wat in de Arabische taal zoveel betekent als: op het eerste gezicht met iets goeds bezig zijn, maar met huichelarij in je hart. In de Shari'a wordt Riyaa-e omschreven als: "het verrichten van daden die geliefd zijn bij Allah (zoals bidden, Qor’aan lezen, etc.), met de intentie om iemand anders dan Allah te behagen." Elke broeder of zuster zal vroeg of laat zien dat de Shaytaan hem deze ziekte probeert in te fluisteren, maar degenen die actief bezig zijn met da'wah, en veel lessen en lezingen geven, zullen extra kwetsbaar zijn voor deze ziekte. Daarom beste broeder, beste zuster, doe je wat je doet oprecht voor Allah, of ben je soms trots op wat de mensen van je vinden? Deze ziekte begint in het hart, maar kan je hele lichaam aantasten. Je tong kan op de mooiste manier Qor’aan gaan lezen, maar alleen maar zodat de mensen zullen uitroepen: "Maa shaa Allah, wat heeft hij een mooie stem!" Je benen kunnen lopen rond de Ka'bah, maar alleen maar zodat je jezelf "Hadji" kunt noemen als je terugbent in Nederland. Wees hierover eerlijk tegenover jezelf, en je zult zien dat je misschien wel eens meer bent aangetast dan je zelf dacht. De grote geleerde van vroeger, Imaam Soefiyaan at-Thawrie (leefde meer dan 1200 jaar geleden) zei hierover:"Niets is voor mij moeilijker om te verbeteren dan mijn intenties, aangezien ze continu proberen te veranderen." Dit is de uitspraak van een van de leidende geleerden van de Islam, en kijk naar zijn eerlijkheid en nederigheid tegenover de waarheid! Als dit de uitspraak is van een man die constant bezig was met Allah, wat denk je dan van jou en mij vandaag de dag? Een andere grote geleerde, Ibn Al-Moebaarak (geboren in 118 na de Hidjra), zei hierover: "Het is goed mogelijk dat een kleine daad kan worden vergroot (dwz ; in zijn beloning) door zijn intentie, en het is goed mogelijk dat een grote daad kan worden verkleind door zijn intentie". In een Sahih hadith, overgeleverd in Moesnad Ahmad, lezen we dat de Profeet heeft gezegd: "Hetgeen wat ik meeste vrees voor jullie is de kleine shirk." Ze zeiden: "En wat is de kleine shirk, o Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Riyaa-e". En Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt hierover in Zijn Boek (76:8-9): "En zij (de dienaren van Allah) gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank". En in Soera An-Nisaa, aaya 142, lezen we: "Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden, en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in het gebed staan, staan ze er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig." En in Soera 107, aya 4-6, lezen we: "Wee dan de verrichters van de salaat, degenen die onachtzaam zijn met hun salaat. Degenen die er een vertoning van maken..." In deze kleine vorm van Shirk schuilen grote gevaren en nadelen. Een van die gevaren kunnen we lezen in de volgende sahih hadith ("Sahih at-Targhieb wat-Tarhieb", nr.23), waarin de Boodschapper van Allah heeft gezegd: "Wie opschept over zijn daden tegenover anderen, Allah zal hem vernederen voor de ogen van Zijn schepping, en zijn reputatie omlaag halen." Een ander, enorm gevaar is, zoals we al hebben gezien, dat je daden niet geaccepteerd zullen worden door Allah, waardoor je op de Dag des Oordeels zal behoren tot de armste der armen. Zoals de Profeet heeft gezegd in een sahih hadith: "Allah accepteert geen enkele daad, behalve als het met oprechtheid voor Hem is gedaan, daarmee Zijn welbehagen zoekend." Dus, beste broeder, beste zuster, moge Allah genade met je hebben, en speur jezelf na op de symptomen van deze ziekte. Wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover Allah. Een medicijn om je te beschermen tegen Riyaa-e, is het opdoen van kennis. Zoals Allah zegt in de Qor’aan (35:28):"Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen". Als we Allah leren kennen, zullen we van Hem houden, maar tegelijkertijd zijn straf proberen te ontwijken. Als we leren over Al-Aakhira (het Hiernamaals), weten we wat ons te wachten staat. Als we leren over tawhied, weten we dat Riyaa-e een vorm van Shirk is. Een ander belangrijk medicijn in onze strijd tegen deze ziekte is natuurlijk doe'aa. De Profeet heeft ons geleerd de volgende doe'aa regelmatig op te zeggen: "Allahoemma ienie 'awdhoe bieke en oeshrike bieke wa ennaa a'lem, wa astagfiroeke liemaa laa a'lem". ("O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U dat ik wetend (bewust) deelgenoten aan U toeken, en ik vraag Uw vergeving voor wat ik niet weet."). Aangezien de Profeet heeft gezegd dat deze kleine vorm van shirk onopvallender is dan het kruipen van een mier, kan hij onder de tweede vorm van shirk vallen ("voor wat ik niet weet"). Voor zover mijn korte nasiha aan jullie en allereerst aan mijzelf. Moge Allah onze harten genezen, zodat onze Oemmah sterker zal worden en we Al-Djanna mogen bewonen! Was-salaam Aleikoem wa rahmatoellah.

Hanan_A
14-03-2003, 03:04
jazaki allah geiran zuster dat je deze zeer waardevolle nasi7a met ons hebt gedeeld, hieruit blijkt maar weer dat de islam ons o.a leert om onszelf; ons handelen, onze daden, de gevoelens die we voelen etc te analyseren en te verbeteren moge allah ons bewust maken van al wat slecht voor ons is...

Classy.Lady
14-03-2003, 03:16
wa ieyaakie lieve zuster! T klopt jah..en soubhana'allah zie hoe sluierig de mens is en hoe vaak we goede daden voor de mensen verrichten...om een goede naam te zaaien ze3ma..Helaas vergeten we Allah swt maar al te vaak..

Classy.Lady
14-03-2003, 12:51
Origineel gepost door smartie2 spreek voor jezelf :rolleyes: :rolleyes: sorryyyzzzzz :rolleyes: :rolleyes: :D :D

somaya20
14-03-2003, 13:50


Macha Allah dit is echt mooi en goed dat je het hier plaatst echt mooi wallah en ja Kennis opdoen is het beste medicijn voor alles. Beslamma :zwaai:

Eindje040
26-06-2014, 09:35
Deze vinnik wel goed. Up