Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Het wissen van de zonden (Amr Khalid)Pagina's : [1] 2

Classy.Lady
14-03-2003, 00:33


Het wissen van de zonden De vorige keer hebben we een mooie beschrijving van het paradijs gegeven, om te zien wat ons te wachten staat als we in dit leven ons best doen. Maar een ding mogen we absoluut niet vergeten.zij die het paradijs binnengaan, dragen geen enkele zonde, zij zijn volkomen rein van al het slechte.. Maar.dan maken wij geen enkele aanspraak op het paradijs, wij begaan honderden zonden per dag..hoe kunnen we dat verklaren??? De engelen zullen tegen diegenen die het paradijs binnentreden zeggen: "Vrede zij met jullie, jullie zijn gereinigd, en treedt binnen voor eeuwig." Hieruit halen we dus dat er nog hoop voor ons is.we hebben dus kans om onszelf te 'reinigen' van de zonden die we begaan..als je oog nog een kleine zonde heeft, omdat je een keer ergens hebt gekeken waar niet gekeken mag worden.val je af in de siraat, als je oor ooit iets heeft gehoord, en daarvan nog niet gereinigd is, kom je het paradijs niet binnen, en val je aldus van de siraat.in (wal 3iyaado billah, moge Allah ons ervan weerhouden) het vuur, totdat je uiteindelijk wel van die ene zonde hebt gewist, dan mag je eruit, en niet eerder. Een mooi voorbeeld waarmee je het zou kunnen vergelijken is goudwinning: Als men de goudertsen in handen heeft, en er zuiver goud uit wil halen, worden ze in hete ovens gestopt, totdat alle 'vuil' weg is, en men slecht zuiver goud over heeft. Je komt pas in het paradijs, als je zo zuiver bent als dat goud.. We zullen nu wel erg benieuwd zijn naar de manier(en) waarop we onze zonden kunnen missen, en het moge duidelijk zijn dat we dat hard nodig hebben, als we het paradijs willen bereiken.. Allah swt, de bramhartige heeft ons wel 11 kansen gegeven, 11 manieren, 11 'stations voor het wissen van de zonden', je kunt het stations noemen, omdat ze als het ware achter elkaar komen, van de een ga je naar de ander, en aan het eind, vinden we hopelijk de deuren van het paradijs.insha Allah, moge Allah ons daartoe helpen. Als wij deze kansen goed weten te benutten, staan we aan het eind van de rit dus voor de deuren van het paradijs.insha Allah. Van deze 11 stations zijn er 4 in het wereldse leven, 3 in het graf, en 4 in het op de dag des oordeels. Dus wat hierboven staat samengevat: Allemaal willen we in het paradijs terecht komen, maar je komt er alleen, als je geen enkele, ook kleine zonde bij je draagt, Allah de bramhartige heeft ons 11 kansen gegeven, onze zonden te wissen. Tijd om te verklappen wat die 11 stations zijn: De vier van het hedendaagse leven: 1- Het tonen van berouw. Daar hebben we het de tweede 'les' uitgebreid over gehad. Nog even opfrissen: wil je dat je berouw geaccepteerd wordt, dan moet je de volgende drie dingen doen: - Spijt hebben van de zonde - Het stoppen van de zonde - Nooit meer herhalen van de desbetreffende zonde Merk op dat dit niet zo moeilijk hoeft te zijn, je kunt elke avond met jezelf opsommen wat voor goeds en wat voor slechts je hebt gedaan, toon direct berouw voor je zonden, en doe het inderdaad nooit meer.subhana Allah, zo makkelijk, wat houdt ons nog tegen?? 2- Het vragen van vergeving Je zou denken, dit is precies hetzelfde als het eerste punt, maar er is een fundamenteel verschil, nl: het tonen van berouw, doe je voor een bepaalde zonde, je weet heel goed van jezelf dat je dat hebt gedaan en dat het niet mag, en je hebt er spijt van. Maar hoeveel kleien zonden zien wij over het hoofd, of geven er geen enkele betekenis aan, en maken ze klein in onze ogen??? Ook die zonden moeten gewist worden, vraag daarvoor vergeving!! Dus Allah vergeeft ons ook voor de zonden die we niet meer weten?? Hoe graag wil Allah ons in het paradijs krijgen.Hij houdt alle deuren wagenwijd voor ons open.maar wij nemen zijn gunsten en kansen niet aan.hoe kunnen wij dat nou maken??? Vergeving vragen. hoe doe je dat.simpeler kan het niet: Astaghfiro Allah. Deze twee kleine woordjes, herhalen, het is een kleien iets, maar geven wij het wel genoeg aandacht.laat iedereen eens voor zichzelf nagaan: wat is de laatste keer, dat je vijf minuten achter elkaar istighfaar hebt zitten doen?? Helaas zullen er mensen zijn die 'nooit' op deze vraag zullen antwoorden, of k heb het ooit gedaan.een keertje.. Laten we afspreken, dat we dit in ieder geval niet nalaten, na het fajr gebed, of na een ander gebed, maar hou het in ieder geval elke dag bij! Niks is makkelijker.en je kan er zoveel mee bereiken, het kan net die ene keer meer zijn wat verschil uitmaakt en dat je van de siraat wordt gered..stel je voor.. De profeet zei: "Hij die Allah om vergeving vraag, opent voor hem alle deuren, en verlost hem van alle problemen, en schenkt hem van waar hij niet verwacht." Subhana Allah.dus boven het vergeven van de zonden, ook nog dit alles.hoe barmhartig is onze Heer??? 3- Goede daden die onze zonden wissen Het wordt een aantal keren in de koraan herhaald (de precieze aya kan k nie vinden), dat een slechte daad, gewist wordt door een goede daad die je daarna verricht. De profeet saw zegt in een overlevering: ".En vervolg de slechte daad met een goede, die het voorgaande wist..." We leren hieruit dat goede daden nooit teveel zullen zijn.Wij krijgen er zegeningen voor, en daarboven wissen ze ook nog de zonden.een soort bonus. Geef extra sadakaat, doe meer dikr (gedenken van Allah swt), bidt de aanbevolen gebeden, etc. Waarom laten wij al deze zegeningen staan..hebben wij er genoeg?? Zeer zeker niet!! Als je iemand in dit leven vraagt of hij een beetje harder zijn best wil doen om meer geld te krijgen, zal hij nooit weigeren.waarom weigeren wij al dit goeds wel.een rare situatie..vergeet er niet bij, dat de profeet saw en zijn metgezellen, ook hun best deden om zoveel mogelijk zegeningen te sparen, het volgende verhaaltje maakt het ons duidelijk: Bij de slag van Badr, gingen de moslims van Medina, naar het plaatje Badr. Deze twee plaatsen zijn zo'n 150 km van elkaar verwijderd. De metgezellen hadden niet genoeg kamelen, en elk groepje van drie, moest samen 1 kameel delen. Gemiddeld zou iemand in een reis dus 100 km lopen!!! De profeet saw deelde zijn kameel met Ali ibn Abi Talib en Mathad inb abi Marthad. De profeet was toen 55 jaar, Ali was 21 en Marthad was 20. Deze twee jongemannen konden het niet over hun hart krijgen, om de oudere profeet, zo'n lange afstand af te laten leggen, dus spraken ze af dat zij zouden lopen, en de profeet mag op de kameel. Samen gingen ze het tegen de profeet saw vertellen. Hij zei: "Nee, bij Allah niet, jullie zijn niet beter dan mij in het lopen, en de zegeningen heb k net zo hard nodig als jullie." Laten we uit deze gebeurtenis onze leerpunten trekken, en laat het een steun voor ons zijn om juist overal zoveel mogelijk zegeningen uit proberen te halen. Ook Abu Bakr wilde tijdens zijn hidjra de volle prijs voor zijn rijdier betalen, om zo de volledige beloning voor zijn emigratie te behalen. Als de metgezellen en de profeet op deze manier omgingen met het behalen van zegeningen, zij die wisten dat ze het paradijs binnen zullen treden, zij die zoveel deden..wat moeten wij dan doen??Hoe hard zouden wij ins best moeten doen??? 4- Tegenspoed Het klinkt raar, maar het is echt zo..een ziekte kan rede zijn voor het wissen van vele zonden, misschien wel van een heel jaar!! Het verliezen van een kind, of een dierbaar iemand, kan ook vele zonden wissen. Maar een ding moeten we hier heel goed in de gaten houden: de profeet saw heeft ons verboden om onheil te vragen van Allah swt, maar het is juist de bedoeling, dat als je in een tegenspoed verkeert, dat je dan geduld en sabr opbrengt, en je alleen richt tot Allah swt, en alleen Hem vraagt om je bij te staan, in dat geval is een tegenspoed inderdaad een wisser voor je zonden. Dit waren de vier van het hedendaagse leven.zij die deze waardevolle kansen (helaas) hebben gemist.zij die toch te trots waren om geen vergeving te vragen, geen berouw te tonen.zij hebben veel gemist, want anderen hebben een voorsprong, maar Allah swt, is de bramhartige, de genadevolle, hij biedt ze nog drie andere kansen in het graf.., de profeet saw zei: "Het graf is een tuin, van de tuinen van het paradijs, of een kuil van de kuilen van het hellevuur." Zij die hun kansen goed hebben benut in het wereldse leven, zullen dichterbij het eerste zijn, maar zij die dat niet doen, zullen eerder bij het laatste terecht komen. Maar Allah de genadevolle geeft ons nog de volgende drie kansen: 1- Het janaza gebed Dit is het gebed wat wordt gebeden voor de dode. Hoe meer (goede) mensen bij jou gebed aanwezig zijn, des te meer zonden voor jou worden vergeven.Subhana Allah, je bent dood, kan niks meer, maar alsnog wil Allah swt jou dit schenken. Niet zo lang geleden, waren er eens in Mekka op een dag twee janaza-gebeden, de eerste persoon had bijna drie miljoen mensen, die voor hem hebben gebeden, terwijl de tweede die Mekka binnenkwam.slechts 15 mensen om zich heen had..dit duidt erop dat je imaan en jou daden in je leven. 2- De marteling van het graf Dit kun je vergelijken met de tegenspoed op aarde.het duister van het graf, de eenzaamheid, de kilte, de leegte, de angsten, de maden die zich om je heen verzamelen.Yaa Allah, zelfs daarvoor krijgen we wat voor terug!! 3- De daden die de levenden voor jou doen De profeet saw zei: "Vier daden, komen zeker aan bij de dode: Hadj, Omra, sadaka, en de smeekbede."

Classy.Lady
14-03-2003, 00:35
De dode in zijn graf weet precies wie deze daden aan hem schenkt. Hoe groot is de barmhartigheid van Allah swt, er komt werkelijk geen eind aan..keer op keer.iemand die dood is, die in zijn leven zoveel zonden heeft begaan en zijn tijd eigenlijk voorbij, kan toch nog steeds hoger en hoger bij U komen??? We zien elke keer weer, dat Allah swt steeds dichterbij ons probeert te komen.en wij, met onze trots en al..wij doen niet een de moeite om een stapje dichterbij te komen.. Nu resten ons alleen de vier stations van de dag des oordeels: 1- De omstandigheden van de dag des oordeels Denk je eens in.de zon die laag staat, het zweet, wat tot je knieën, middel, schouders, of zelfs je oren komt!! Ook dat heeft allemaal met je daden te maken, hoe goed waren jou daden?? De planeten die ook naderen, de bergen die in fijn poeder veranderd worden, de aarde die splits, de zeeën die overvloeien en daarbij komt ook nog de angst.de angst van het overgaan van de siraat....de angst van het ontmoeten van Allah swt..... 2- Het ontmoeten van Allah swt De angst van jou beurt, wanneer Allah swt jou oproept, om bij hem te komen, om te kijken wat jij in dit leven hebt voorbereidt voor die dag.voor dat moment eigenlijk. We moeten ons realiseren dat dit moment, het moeilijkste moment zal zijn. hoe zou jij je voelen als Allah swt tegen jou zegt: "Was ik zo onbelangrijk voor je, dat je mij niet wilde aanbidden, dat je anderen voorrang gaf?? " En het moment dat je je boek moet voorlezen.dit heb k gedaan, dat heb ik gedaan, en dat ook, en die er ook bij.dat alles, voor Allah swt, niemand die jou dan kan helpen, of kan verbergen.. Als we altijd aan dit moment dachten, op het moment dat we een zonde gingen verrichten.misschien dat we er dan beter doorheen komen..ik vraag Allah om ons te helpen met het volgen van Zijn pad. Er wordt zelfs verteld door de profeet saw dat er mensen zullen zijn die Allah smeken om het vuur in te gaan, in ruil dat ze dat moment niet mee hoeven te maken. 3- De vrijspraak voor jou, van de profeet saw (Shafa3a) Maar dit heeft enkel en alleen zin als je in dit leven de profeet lief hebt en van hem houdt. Dit betekent, dat je zoveel mogelijk je best doet om zijn pad te volgen, en om zijn Sunnah vast te houden. Als je je hele leven de profeet niet hebt gekend, of wilde kennen, dan kun je hier absoluut niet op rekenen!! 4- De vergeving van Allah swt Maasha Allah.boven al dit alles, al deze kansen, heb je nog een grote kans, een waardevolle kans, en dat Allah swt, na dit alles, jou alsnog, op de dag des oordeels, op het laatste moment, jou vergeeft van nog enkele zonden die jou zijn bij gebleven??? Zij die na dit alles, alsnog het vuur binnen treden.wat hebben zij gedaan, als al deze dingen hun zonden niet hebben kunnen wissen.we kunnen er slechts naar gissen. Wat we weten, is dat we nog vele kansen hebben, en dat we deze goed moeten benutten. Allah's barmhartigheid is groot, maar wij moeten ook een beetje moeite opbrengen, en ook een paar stappen in Zijn richting zetten..wie weet zullen die stappen juist datgene zijn wat jij nodig had voor Zijn vergeving?? Nog een laatste, maar zeer belangrijk punt: Van deze elf kansen, kunnen we eigenlijk zeggen dat we er maar drie in handen hebben, namelijk: het tonen van berouw, het vragen van vergeving, en het doen van vele goede daden. Daarom is daar het meeste aandacht aan gegeven. Als die goed gaan, gaat de rest ook goed, maar je hebt nooit de zekerheid dat er mensen voor jou komen bidden, of dat de profeet jou vrij zal spreken, etc. Maar je maakt er wel meer kans op als je je best doet de eerste drie te volbrengen. Bron: **************************Pure&MooieIslam

Glimlachje
14-03-2003, 01:30
Masha allah zuster , djazaak allah alfoe ghair insha allah :goedzo:

Classy.Lady
14-03-2003, 01:38
Wa ieyaakie oegtie

Hanan_A
14-03-2003, 01:56


jazakie allah geiran zuster, mag ik zo vrij zijn je te vragen waarvan je deze lezing hebt vertaald, daarmee bedoel ik heb je m direct van tv, of van een video of bandje, of van de site van 3amr, ik ben namelijk zelf ook bezig met zijn lezingen te vertalen maar moet bekennen dat ze superlang zijn, die van de ramadan was 11 word pagina`s lang, en die waar ik momenteel mee bezig ben over de hijab is nog niet af maar beslaat al 7 pagina`s. de reden dat ik ernaar vraag is dat ik geloof dat wanneer het geheel niet al te lang is meer mensen geneigd zullen zijn het te lezen, wat insha Allah meer mensen dichter tot ons geloof zal brengen. verder zou ik nog even onder de aandacht willen brengen dat het idee zich de ronde doet de lezingen van 3amr khalid nederlands gesproken op bandjes en cd`s te koop aan te bieden, via deze weg zou ik graag willen peilen naar de vraag hiernaar. verder doet zich het gerucht de ronde dat 3Amr khalid naar nederland komt en hier een lezing zal houden, bij deze vraag ik een ieder die hier meer over weet ons hiervan op de hoogte te stellen bij voorbaat shoekran allen,

Classy.Lady
14-03-2003, 02:00
hey liefje, Ik heb ze niet zelf vertaald enne...ik hou je op de hoogte..ik pm je binnenkort over 3amr khalid,ok?

Hanan_A
14-03-2003, 02:02
Origineel gepost door SadGirl2003 hey liefje, Ik heb ze niet zelf vertaald enne...ik hou je op de hoogte..ik pm je binnenkort over 3amr khalid,ok? :) oh oke, en ja graag en jazakie allah geiran oegtie :)

Classy.Lady
14-03-2003, 02:23
wa ieyaakie

gimaar
14-03-2003, 11:48
masha'allah zuster

prinses_yasmina
14-03-2003, 12:24
Salaam aleikoem wr wb Tbark Allah 3lik zuster...moge Allah swt je belonen voor deze hadith opdat veel mensen het zullen lezen en hun berouw zullen tonen en meer aan het geloof zullen doen!:goedzo: Wa aleikoem salaam wr wb.

Jemal2002
14-03-2003, 12:37
Dzajak Allahu khair zuster!!! :goedzo: You rule :D

Oeght_Fi_Islam
14-03-2003, 12:42
Asalaam alliekom wa rahmatoe allah wa barakaatoehoe Masha allah!!!! Echt heel mooi en weer een toevoeging.....ga het opslaan en insha allah uitprinten kan ik het bewaren :D insha allah djazakallah ghairan oeghtie wa asalaam alleikom wa rahmatoe allah wa barakaatoehoe

Classy.Lady
14-03-2003, 14:55


By the way..Hij is getrouwd..;) Enne ga niet andere mensen zitten te beroordelen..is niet aan ons.. Just a tip..;)

Classy.Lady
14-03-2003, 14:58
Hey people..T gaat niet over hem deze topic,ok?!!

Hanan_A
15-03-2003, 00:40
Origineel gepost door bilal18 asalamoe wa aleikoem, Amr Khalid dat is toch die man die Soenna omdraait. De Profeet saws zei : Knip de snorren bij en laat de baarden groeien en onderscheidt jullie van de heidenen. Moslim Maar hij doet het andersom. hij knipt zijn baard en en laat zijn snor groeien. Enne hij ook degene die als hij vrouwen ziet dat hij gelijk begint te huilen . met zijn driedelige pak. Hij is zeker niet getrouwd. wa aleikoem salam asalaam oe aleika wr wb ya agie soubhana allah moge allah je vergeven dat je zo neerbuigend over een moslimbroeder praat. als je de moeite zou hebben genomen je in 3amr te verdiepen had je deze uitspraak niet gedaan. ik wil je wel vertellen dat 3amr een baard had maar deze heeft weggehaald met het doel dichter tot de jeugd te komen en ze naar de islam te leiden, hij heeft dit ook eerst met vele bekende geleerden overlegt en die hebben aangegeven dat het in orde was. bovendien klopt het niet wat je hebt gezegd, hij draait de soena niet om :rolleyes: hij knipt zijn snor wel bij, er zijn geleerden die zeggen dat de baard een soena moeakhada is en geen fard wa allah oe a3lem bovendien wat is er mis met zijn pak? het is me opgevallen dat er mensen zijn die geloven dat dergelijke kleding haram is, vraag me af waar dat op gebaseerd is. en zoals zuster sadgirl al aangaf is 3amr inderdaad getrouwd, en hij heeft een zoon die alie heet, en weet je waarom hij voor deze naam heeft gekozen?, omdat de metgezel alie van de profeet (saw) zo veel van de profeet(saw) hield. als je in staat zou zijn om dat gevoel wat het ook moge zijn dat je tegen 3amr koestert weg te krijgen en in staat zou zijn neutraal naar zijn lezingen te kijken en luistren waar het ook om gaat dan zou je inzien dat je nog zeeeeeeeeeeeeeeeer veel van hem kunt leren. trouwens waar slaat dat op dat hij moet huilen als hij vrouwen ziet? hij ziet tientallen vrouwen tijdens zijn lezingen en ik heb nog niet meegemaakt dat hij kijkend naar de vrouwen spontaan in huilen is uitgebarst :rolleyes: ma3asalama,


Pagina's : [1] 2