Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Nu we toch bezig zijn !LZN
08-06-2005, 14:29


We hebben het allemaal over het gebed en over de vakantie. Mijn vraag is nu, hoe doen jullie de salaat onderweg? Samenvoegen, inkorten, op tijd? :hadj: I am so curious.....

Marisah
08-06-2005, 14:43
Ik voeg samen en kort in... reizigersgebed.. op mijn kleedje in het gras...

Zusterke001
08-06-2005, 14:45
Reizigersgebed uiteraard. Samenvoegen en inkorten behalve salaat maghreb. Dus, Fajr & Sobh: 2x2 Dohr & Asr : 2x2 Maghreb en Isha: 3x2

saadia29
08-06-2005, 14:46
Eerlijk gezegd heb ik nooit gebeden onderweg. Insha allah doe ik het dit jaar wel.

batata112
08-06-2005, 14:49


Reizigersgebed uiteraard. Samenvoegen en inkorten behalve salaat maghreb. Dus, Fajr & Sobh: 2x2 Dohr & Asr : 2x2 Maghreb en Isha: 3x2 sobh? is geen verplicht gebed he....

Marisah
08-06-2005, 14:49
Reizigersgebed uiteraard. Samenvoegen en inkorten behalve salaat maghreb. Dus, Fajr & Sobh: 2x2 Dohr & Asr : 2x2 Maghreb en Isha: 3x2 Zo dus niet.... maar fadr 2 dohr en asr is 2x2 en magreb en isa 3x2

Zusterke001
08-06-2005, 14:50
sobh? is geen verplicht gebed he.... verklaar je nader

saadia29
08-06-2005, 14:51
verklaar je nader Daar vraag je wat :rolleyes:

batata112
08-06-2005, 14:52
verklaar je nader ik zou niet weten hoe. de verplichte salaat zijn de vij, sobh zoals dit vaak wordt aangegeven heeft verschillende betekenissen bij marokkanen. waar het officieel op neerkomt is dat fadjr de verplichte twee rakaat zijn en sobh de vrijwillige twee voor al fadjr. Mensne maken hiervan vaak een verplicht gebed omdat de rasoellah saalahoe alahi wa salaam deze nooit achterwege heeft gelaten. maar dit maakt deze twee rakaat niet verplicht, wel sunnah moeakada edit: het "officiele stuk" klopt volgens mij niet wat betreft benamingen estagfiruAllah. Maar verder maakt dit niet uit voor de rest van het verhaal

Zusterke001
08-06-2005, 14:54
ik zou niet weten hoe. de verplichte salaat zijn de vij, sobh zoals dit vaak wordt aangegeven heeft verschillende betekenissen bij marokkanen. waar het officieel op neerkomt is dat fadjr de verplichte twee rakaat zijn en sobh de vrijwillige twee voor al fadjr. Mensne maken hiervan vaak een verplicht gebed omdat de rasoellah saalahoe alahi wa salaam deze nooit achterwege heeft gelaten. maar dit maakt deze twee rakaat niet verplicht, wel sunnah moeakada Meen je dat nou écht? zijn hier ook al meningsverschillen over?? maar als men in de moskee bidt, dan bidt men toch gezamenlijk ook sobh?? en fajr toch apart?

oem_mujahid2
08-06-2005, 14:54
In verschillende overleveringen leest men dat al-fadjr gebed ook wel sobh' genoemd wordt, beiden zijn hetzelfde. 'Athaa' ibn yazied Al djonda'ie heeft gezegd dat hij Abou Sa'ied Al khodarie heeft horen zeggen:"Ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen:"Er is geen gebed na Sobh' totdat de zon stijgt en er is geen gebed na Salat Al 'asr totdat de zon ondergaat" (Boekharie 551). In bepaalde gebieden wordt Alfadjr aangegeven als "Soennat Al fadjr" (de twee rak'as die verricht worden voor de verplichte fadjr gebed). Maar dit is een niet een wettige benaming. We onderscheiden hierbij twee gebeden, en wel Soennat Al fadjr en de verplicht gebed Al fadjr, Sobh' is hetzelfde als de verplichte fadjr gebed. Wat Shoeroeq (zondsopgang) betreft, de profeet heeft een verbod gesteld om tussen Alfadjr en zondsopgang te bidden. Overgeleverd door 'Omar ibn Elkhatab dat de boodschapper van Allah ons heeft verboden om een gebed te verrichten na salat Asobh' (fadjr), totdat de zon opkomt. En na Al 'asr totdat de zon ondergaat." (Al boekharie 547). Aboe Hoerayra (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft gezegd:"de boodschapper van Allah heeft mij geadviseerd om geen afstand te nemen van drie dingen totdat ik sterf: dat ik drie dagen van ieder maand vast, het bidden van de doh'a-gebed en het bidden van Alwietr voor dat ik ga slapen" (Boekharie 1107). Adoh'a gebed kan men na de zonsopgang verrichten. Overgeleverd door Sa'id ibn Naafie' dat hij zei:"Aboe Bieshr Al ansaarie (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft me een keer Salat Adoh'a zien bidden toen de zon opkwam, hij heeft mij afgeraden om te bidden bij zonsopgang en zei de boodschapper van ALlah heeft gezegd:"Bid niet, tot na de zondsopgang.." (Ahmed 20884). En Allah weet het het beste. Cyber-imam Het team van al-Islaam.com

batata112
08-06-2005, 14:57
Meen je dat nou écht? zijn hier ook al meningsverschillen over?? maar als men in de moskee bidt, dan bidt men toch gezamenlijk ook sobh?? Nah, de mening van ahloel sunnah wal djamaa hier over is unaniem. Wat er gebeurd is in de loop der tijd is dat men (vooral de oudere marokkanen) er een verplichting van hebben gemaakt. Reden: de rasoellah saalahoe alahi wa salaam heeft het nooit achterwege gelaten. maar met deze retorica zou de siwaak ook verplicht zijn op bepaald emomenten, dit terwijl er een hadith is die duidelijk aangeeft dat dit niet zo is. ALs men in dem oskee bidt (bij ons) dan bidt iedereen sobh ,gewoon weg van wege het feit dat het zo een belangrijk vrijwillig gebed is. Er zit echter geen zonde in als je het achterwege laat, het is wel een hele grote verspilling Wa Allah hoe Alim

tangia21
08-06-2005, 16:51


volgens mij ben je niet verplicht te bidden tijdens het reizen net als vasten :confused: of heb ik het fout???

Marisah
08-06-2005, 16:56
Jawel tangia21, daarom bestaat er een speciaal reizigersgebed... allah maakt het ons makkelijk!!! Alhamdoelilah. Ik zal ff wat plaatsen erover... het uitgangsprincipe is dat je bepaalde gebeden samenvoegt en inkort, daarnaast mag je de samen te voegen gebeden bidden binnen de beide gebeden... dus magreb en isa bid je IN de tijd van magreb en isa, kan dus om 22.15 maar ook om 00.30 zeg maar grof gezegd... Ik zal ff google en...

Marisah
08-06-2005, 17:09
Helaas geen nl gevonden, mss iemand anders. Wel engels± zie http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=49885&dgn=4