Bekijk volle/desktop versie : wonder in koran16-04-2002, 14:20
In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige
STATISTISCH WONDER IN DE KORAN

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Quran, welk slechts een fractie is van wat het Heilge Boek de mensheid geeft. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoered en kwam tot de volgende resultaten:

Arabisch (Betekenis)
Aantal keren vermeld in Quran
Ad-Dunya (Deze wereld)
115

Al-Akheerah (Hiernamaals)
115
Al-Malaa'ikah (Engelen)
88

Al-Shayaateen (Satan)
88
Al-Hayah (Leven)
145

Al-Maout (Dood)
145
Al-Rajul (Man)
24

Al-Mar-ah (Vrouw)
24
Al-Shahr (Maand)
12

Al-Yaum (Dag)
365
Al-Bahr (Zee)
32

Al-Bar (Land)
13Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%
en
13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%). Deze feiten illusteren weer een ander wonder van de koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

16-04-2002, 17:13


Nee leeuwenhart inderdaad ze heeft het niet zelf zitten tellen. De studie is gedaan door Dr. Tariq Al Suwaidan, een bekende geleerde van Ikhwan Al Moslimoen.

17-04-2002, 13:22
klopt ik heb het niet zelf getypt zoals nadia al zei.
ik heb dit via een emailtje gehad

amina

01-05-2005, 02:06
/\

01-05-2005, 10:39


Sub7an'Allah.

01-05-2005, 10:46

Citaat door hypocriet:
De Koran is juist niet uit op wonderen!

Dat gegoochel met cijfers en zogenaamde overeenkomsten in getallen lijkt te passen in theorietjes van enkele geleerden. Geloof niet alles wat de mensen beweren. IJdelheid is geleerden niet vreemd. De getallentheorie is een valkuil waarvoor je moet oppassen. Er zijn "onderzoeken" geweest waar de getallen gemanipuleerd zijn om de "toevallige" overeenkomsten aan te tonen.
Als je hierin gelooft dan geloof je niet in de waarheid van de Koran
De Heilige Qur`an is in z'n geheel 'n wonder! Wat betreft hocus-pocus met getallen ben ik het met je eens. Dat komt ook helemaal niet naar voren in de Sunnah.