Bekijk volle/desktop versie : het bewuste artikel !!!03-03-2003, 12:51
Salam,
Ik weet niet of iedereen het bewuste artikel heeft gelezen in
Trouw,voor hen die dat niet gedaan hebben is het hier.Lees het,het is
de moeite waard.

Ayaan Hirsi Ali
Politiek schadelijk voor mijn ideaal
door Arjan Visser
2003-01-25

Ayaan Hirsi Ali (Somalië, 1969) is politica. Ze werkte als tolk in
abortusklinieken en Blijf-van-mijn-lijf huizen en was als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Wiardi Beckmann-
stichting van de Partij van de Arbeid. Met haar openlijke kritiek op
de islam oogstte zij, behalve lof, ook veel kritiek. Dreigementen
zorgden er voor dat zij moest onderduiken. In oktober 2002 stapte
Hirsi Ali over naar de VVD omdat ze meent bij die partij de belangen
van de mishandelde allochtone vrouw beter te kunnen behartigen.


1.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

,,Mijn geloof is een geloof van angst geweest. Bang om dingen fout te
doen. Bang dat Allah boos zou worden. Bang om in de hel terecht te
komen. Bang voor vlammen, bang voor vuur. Allah was als de overheid:
overal en altijd aanwezig, klaar om mijn vader op te halen en in de
gevangenis te gooien. Zo was mijn relatie met Allah: zo lang hij mij
maar met rust liet, was ik al lang tevreden. O ja, ik heb gebeden
toen ik pijn had, ik heb Allah gesmeekt dat hij ervoor zou zorgen dat
mijn moeder ophield met slaan, maar zoals kinderen op een dag
begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat, zo accepteerde ik dat ik van
Hem niet veel hoefde te verwachten. Ik ben, denk ik, van nature een
atheïst, het heeft alleen even geduurd voordat ik mijn overtuiging
ergens zwart op wit kon terugvinden. Het klinkt misschien arrogant,
maar ik denk dat de meeste mensen die zichzelf gelovig noemen in
wezen atheïst zijn. Ze vermijden de vraag of ze werkelijk in God
geloven en verliezen zichzelf in afgeleiden. We zouden in Nederland
een debat moeten voeren over de vraag: komt de moraal van ons,
mensen, vandaan of wordt alles door God ingegeven? En dan moeten we
beginnen met een analyse van het optreden van Jan Peter Balkenende.
Heb je wel eens goed naar hem geluisterd? Hij heeft het altijd over
de bijbelse normen en waarden, nooit over de dingen die God ons
vraagt te doen of te laten. Balkenende, de wetenschapper, de man die
moest leren weerleggen om tot een bepaalde waarheid te komen, gelooft
dat de wereld in zes dagen is geschapen? Dat Eva gemaakt is uit de
rib van Adam? Dat bestaat niet. Wetenschappers geloven niet. Ik ben
ervan overtuigd dat Balkenende geen christen is.''

03-03-2003, 12:53


2.Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat
boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in
de wateren onder de aarde is
,,Met het eerste gebod wilde Mohammed het gezond verstand opsluiten
en met het tweede gebod werd de mooie, romantische kant van de
mensheid geknecht. Ik vind het echt gruwelijk dat zoveel mensen van
kunst verstoken blijven. In die zin is de islam een overleefde
cultuur. Dat wil dus zeggen: onveranderlijk, versteend. Alles staat
nu eenmaal opgetekend in de Koran en daar valt niet meer aan te
sleutelen. Persoonlijk blijf ik de leer van Mohammed achterhaald
vinden, maar omdat ik in mijn nieuwe rol, als politica, niet in debat
kon gaan met mensen die mij steeds weer voor de voeten zouden werpen
dat ik hen achterlijk had genoemd, heb ik die opmerking teruggenomen.
Of eigenlijk zou ik moeten zeggen dat ik mijn woorden heb
genuanceerd: ik vind de islam - je overgeven aan de wil van Allah -
een achterlijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat ik de
dragers van het geloof ook achterlijk vind. Zij lopen achter. Dat is
iets anders. Zij kunnen nog vooruit.''

3.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken
,,Op het beledigen van zijn profeet, Mohammed, staat de doodstraf.
Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker
boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen. Lees het maar na
in de Koran: hij stal Zayneb, de vrouw van zijn leerling door te
zeggen dat het de wil van Allah was. En erger nog: hij werd verliefd
op Aisha, de negenjarige dochter van zijn beste vriend. Haar vader
zei: 'Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt', maar
Mohammed wilde zo lang niet wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt
van Allah de boodschap door dat Aisha zich moet klaarmaken voor
Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed: het is geoorloofd om
het kind van je beste vriend af te pakken. Mohammed is, gemeten naar
onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran. Hij is tegen
vrije meningsuiting. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het
verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan al die megalomane
machthebbers uit het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam. Vind
je het vreemd dat Saddam Hoessein er is? Mohammed is zijn voorbeeld.
Mohammed is een voorbeeld voor alle moslimmannen. Vind je het vreemd
dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn? Jij schrikt ervan als ik
die dingen zeg, maar je maakt een fout die de meeste autochtone
Nederlanders maken: je vergeet waar ik vandaan kom. Ik ben moslim
geweest, ik weet waar ik over praat. Ik vind het verschrikkelijk dat
ik, levend in een democratisch land, waar het recht op vrije
meningsuiting ons grootste goed is, nog altijd te maken heb met de
posthume chantage van de profeet Mohammed. In Nederland mag meneer
Aboutaleb de Koran lezen en denken: die Mohammed is fantastisch. En
ik mag vinden: Mohammed is als individu verachtelijk. Mohammed zegt
dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen,
bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als
haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt - ik wil
laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de 'waarheid'
die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid.
Ik weet dat de vrouwen die zich moslim noemen mij nu nog niet zullen
snappen, maar op een dag zullen ze die oogkleppen afdoen. We moeten
alle socialisatiekanalen - gezin, onderwijs, media - inzetten, om
ervoor te zorgen dat moslimvrouwen zelfstandig en
inkomensonafhankelijk worden. Dat vergt heel veel jaren, maar op een
dag zal die vrouw, net als ik destijds, beseffen: ik wil het leven
van mijn moeder niet.''

4.Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de
Here uw God, dan zult gij geen werk doen
,,Op drukke momenten denk ik: nu moet ik tot mijzelf komen. Dan wil
ik alleen zijn. In mijn pyjama rondlopen, boekje lezen. Of gewoon
niet opstaan. Ja, lummelen, daar komt het uiteindelijk op neer. Er is
een tijd geweest dat ik wel drie dagen achter elkaar lummelde, maar
de laatste maanden is het er niet meer van gekomen. Ik denk dat de
zondag zoals die door christenen wordt ingevuld mij nog goed van pas
gaat komen.''

5.Eer uw vader en uw moeder
,,Allah zegt: eerst gehoorzaam je mij, dan gehoorzaam je de profeet
Mohammed en daarna je vader en je moeder. In alles. Er is maar één
moment waarop je ongehoorzaam mag zijn: als ze je vragen niet langer
in Allah te geloven. Ik heb lang gewacht met het naar buiten brengen
van mijn breuk met de islam. Bang voor de consequenties: het verlies
van mijn familie. Ik heb mijn leven lang de kool en de geit willen
sparen - tot het niet langer kon. Alles wat ik nu doe, alles wat ik
schrijf en zeg, had ik niet kunnen doen als ik in die spagaat was
blijven steken. Nu staat er een grote, lege God tussen ons in; mijn
familie wil mij niet meer zien. Zo pervers kan religie zijn: ze
infiltreert in intieme relaties en dwingt ouders te kiezen tussen hun
kinderen en hun God.''

,,Ze zijn altijd in mijn gedachten. Er is gemis. Verdriet. En toch
kan ik mijn schuldgevoelens beter de baas nu ik niet langer geloof
dat ik mijn ongehoorzaamheid moet bekopen met een plaatsje in de hel.
Wat mij zo verdrietig maakt, is de gedachte dat dit allemaal zo
onnodig is: waarom accepteren ze mij niet zoals ik ben? Ik wil dat
mijn vader erbij is als ik word beëdigd in de Tweede Kamer. Ik wil
dat hij me vasthoudt en knuffelt, net als vroeger. Het zal niet
gebeuren. Ik wil mijn moeder geld sturen, maar het geld zal haar niet
bereiken. Ik wil weten of het goed met haar gaat, maar ik durf haar
niet te bellen. Zij kiest voor Allah, niet voor mij.''

,,Mijn moeder is streng, een vrouw met een sterke wil. Ze weet haar
omgeving naar haar hand te zetten en als het niet lukt, gaat ze
slaan, smijten. Bij ons in huis was alles stuk. Ze was koel,
afstandelijk, perfectionistisch. Als ik op school negen van de tien
vragen goed beantwoordde, vroeg zij alleen waarom ik dat ene foute
antwoord had gegeven. Ik was bang voor haar, maar ik heb haar ook
bewonderd. Ze was er altijd voor ons en ze heeft het ook nog eens
alleen moeten doen. Mijn vader was, in de tijd dat hij mijn moeder
leerde kennen, de belangrijkste man van Somalië. Het was kort na de
onafhankelijkheid. Mijn vader was vierentwintig uur per dag bezig met
politiek, met het oprichten van een parlement, met alfabetisering.
Toen de democratische beweging tot stilstand werd gebracht en mijn
vader in de gevangenis belandde, was zij heel loyaal. Zij bezocht hem
iedere dag en bracht hem eten. Maar op haar zwakke momenten, als zij
hem nodig had, liet hij haar in de steek. Steeds weer. We moesten hem
volgen naar andere landen, waar zij - de trotse dochter van een
vooraanstaand rechter - de taal niet sprak, waar ze het huis uit
moest - terwijl Allah haar vraagt binnen te blijven - om in gebrekkig
Arabisch boodschappen te doen. Ik begrijp wel waarom ze zo boos is
geworden. Het is een oneerlijke vergelijking, maar ik kom er niet
onderuit: ik mis mijn vader meer dan mijn moeder. Hij was lief, hij
knuffelde ons, hij speelde met ons. Mijn vader zei dat ik mooi was.
En slim. Hij prijsde mij de hemel in. Als mijn vader thuis was, was
ik gelukkig. Maar hij ging steeds weer weg. Zonder behoorlijk
afscheid te nemen. De laatste keer zei mijn vader: 'Ik kom het
volgend weekend terug' maar hij dook pas tien jaar later weer op. En
toch... ja, misschien is het verlies van contact met mijn vader wel
de grootste prijs die ik betaal. Ik wil hem op gaan zoeken, maar ik
weet dat hij de deur dicht zal gooien. Ik weet dat hij liever blijft
hangen in de waan dat ik geestelijk ziek ben, maar ik zal nog een
keer gaan, en nog een keer. Als ik hem mis. Als ik de drang voel om
hem te spreken. Als ik wil dat hij mij nog eens vasthoudt. Ik ben
realist genoeg om te weten dat hij nu niet naar mij zal luisteren,
maar ik ben ook idealist genoeg om te blijven hopen dat hij op een
dag weer open zal doen.''

6.Gij zult niet doodslaan
,,Een enkele godsdienstwaanzinnige zal mij willen doden omdat ik
atheïst ben geworden en omdat hij, door mij te vermoorden, in de
hemel denkt te komen, maar ik geloof dat ik vooral een bedreiging ben
voor de moslims die bang zijn dat ik in staat zal blijken te zijn de
mening van de Nederlanders te veranderen en er zo voor zal zorgen dat
etnisch bepaalde subsidies worden ingetrokken of islamitische scholen
worden gesloten. Vergis je niet: ik heb al veel Nederlandse moslims
aan mijn zijde, ze komen alleen nog niet naar buiten. Maar zodra ze
dat doen, zodra dingen gaan veranderen en wet worden, zal het geen
zin meer hebben om mij te doden. Voor mij is het gewoon een kwestie
van volhouden. Hoe lang ik nog bewaking nodig heb? Niet lang meer.
Het gaat niet alleen over mij. De islam en de manier waarop mensen of
partijen zich inzetten om de leer van Mohammed te verdedigen is een
internationaal onderwerp geworden, opgetekend in rapporten van de
Verenigde Naties. Bin Laden en zijn stoet hebben precies het
tegenovergestelde bereikt van wat zij voor ogen hadden. Het zal eerst
erger worden - de aanval op Irak zal aantonen hoe erg - maar 11
september, mark my words, was het begin van het einde van de islam.''

03-03-2003, 12:56
7.Gij zult niet echtbreken
,,Ik werd uitgehuwelijkt aan een verre neef. Het was de bedoeling dat
ik, met hem, in Canada een gezin ging stichten. Toen ik vluchtte,
heeft mijn vader mij verstoten. Na verloop van tijd kreeg mijn vader
spijt van zijn beslissing en heeft hij alles op alles gezet om voor
mij een scheiding te regelen. Hij vond dat ik opnieuw moest trouwen
omdat het vooruitzicht dat ik kinderloos zou sterven voor hem
onverdraaglijk was. Deze zomer is die echtscheiding rondgekomen, maar
het goede nieuws verbleekt natuurlijk bij de wetenschap dat ik al die
jaren mijn man niet trouw ben geweest. Ik heb verschillende vriendjes
gehad en vijf jaar met iemand samengewoond. Ik heb het mijn vader
niet verteld, maar de Somalische gemeenschap in Nederland - die mij
nauwlettend in de gaten houdt - heeft die informatie zeker
doorgespeeld. Het ziet er niet best voor mij uit: voor het plegen van
ontucht verdien ik volgens de Koran honderd stokslagen en voor het
plegen van overspel kan ik gestenigd worden. Over bedreigingen
gesproken...''

,,Los van de religieuze context, ben ik altijd trouw geweest. Ik heb
gemerkt dat mensen het moeilijk vinden om een relatie met mij aan te
gaan. Marco, de jongen met wie ik heb samengewoond, zei altijd dat ik
ongrijpbaar was. 'Je uit je niet,' zei hij, 'ik weet nooit waar ik
aan toe ben met jou.' Het is waar: ik vind het moeilijk om mij te
hechten, maar ik doe het wel. Het loopt eerder stuk op ruzie. Ik kan
nu goed met Marco opschieten, zo goed zelfs dat hij zich afvraagt
waarom we niet weer gaan samenwonen, maar ik weet hoe driftig hij kan
worden en zoiets wil ik gewoon niet meer meemaken. Ik kan niet razen.
Ik wil niet razen. Ik kom uit een gezin waarin het altijd herrie was.
Ik wil het tegenovergestelde.''

8.Gij zult niet stelen
,,Mijn moeder vond sportles onzedelijk. Het extra geld dat daarvoor
werd gevraagd, wilde ze mij niet geven. Daarom stal ik het. Hetzelfde
gold voor zangles, of de kleurpotloodjes die wij van school moesten
kopen. Zodra zij in de gaten had dat er geld uit haar portemonnaie
was verdwenen, begon ze te vloeken, greep mij bij mijn haren en trok
me de hele kamer door. Ik had altijd overal schaafwonden. Ze sloeg me
met de hand, met een stok of met iets anders wat binnen haar bereik
lag. Ik stal ook voedsel uit mijn moeders voorraad om weg te geven
aan de mensen die bij ons kwamen bedelen. De eerste keer kon mijn
moeder er nog wel om lachen, maar toen er op een dag een hele meute
voor de deur zat - en merkte dat ons eten voor die maand uit de kast
was verdwenen - werd ze woedend.''

,,Een heilige? Ik? Nee, helemaal niet. Ik heb slechte dingen gedaan.
Meisjes gepest op school, belletje getrokken, mijn oma getreiterd. Is
dat niet slecht genoeg? Dan zal ik je vertellen hoe ik ervoor heb
gezorgd dat onze koran-leraar werd gebrandmerkt. Nadat mijn moeder
erachter was gekomen dat wij op koran-school niet wilden deugen, had
zij een privé-leraar aangenomen om ons thuis les te komen geven. Van
hem moesten we zelf inkt maken en daarmee gedeelten uit de Koran op
planken overschrijven. Daarna moesten de planken gewassen worden en
begonnen we van voor af aan. Elke zaterdag weer. Na een tijdje had ik
er genoeg van, sloot ik mij, samen met mijn zusje, op in het toilet.
De leraar, mijn moeder, mijn oma: wie er ook aan de deur kwam, we
deden niet open. Ik riep de vreselijkste dingen tegen de koran-
leraar, dat op planken schrijven in de zestiende eeuw al niet meer in
de mode was. Op een gegeven moment heeft mijn moeder de leraar
weggestuurd: 'Hier is je geld, ze willen geen koran-les. Ik ben
doodmoe, laat maar gaan.' Niet veel later - ik was alleen thuis - zag
ik de koran-leraar terugkomen. Ik holde naar de poort, maar ik was te
laat. Hij trok mij het huis in, deed mij een blinddoek om en begon me
te slaan. Hij sloeg en hij sloeg tot ik mijn blinddoek wist af te
trekken. Toen greep hij mijn hoofd vast en sloeg het tegen de muur.
En nog een keer. Ik hoorde 'krak' en raakte buiten kennis.
Schedelbasisfractuur. De twaalf dagen die ik in het ziekenhuis had
doorgebracht heeft hij moeten betalen. Plus smartegeld. Hij kon zich
nergens meer vertonen. Voor zijn leven getekend. Dat heb ik op mijn
geweten: ik heb iemand het bloed onder de nagels vandaan gehaald.''

9.Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste
,,Ik beheers de kunst van het liegen, maar toen het liegen niet meer
nodig was - er is geen God, ik hoef niet de waarheid te spreken omdat
God dat van mij wil - heb ik er bewust voor gekozen om het nooit meer
te doen.''

10.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is
,,Het hangt er vanaf wàt je begeert. Ik zou, net als bijvoorbeeld
Karl Popper, filosofische stukken willen schrijven. Dus paradoxaal
genoeg is deze stap - de politiek ingaan - schadelijk voor mijn
ideaal. Het liefst wil ik filosoof worden en mijn eigen theorieën
uitwerken. Een ruimte om te schrijven, iemand die voor mij
schoonmaakt, geen zorgen over mijn dagelijks brood, echte debatten
voeren in plaats van praatjes over niets. Dat zal mij, uiteindelijk,
gelukkig maken.''

03-03-2003, 13:40
hey islamlove
goed van je dat je hier heb opgezet!

xxxxxx

03-03-2003, 13:46


Ik was die xxxx vergeten en nu herinneren jullie mij haar weer.

03-03-2003, 14:56
Die Arshi moet echt een andere hobby gaan zoeken.

03-03-2003, 17:12
Als ik de naam Arshi al lees wil ik niet verder lezen
De moeite niet waard ik ga men hersenen niet vergiftigen

04-03-2003, 08:22

Citaat:
Origineel gepost door Islamina
Ik vind haar zielig...Ze is psychisch niet echt 100%
`JA WAT MOETEN WE ER AAN DOEN!!!!

laat die gek maar door gaan maar uit eidelijk schiet ze er niks mee op


05-05-2003, 12:36

Citaat:
Origineel gepost door murtid
ben je al mee bezig vrees ik
machallah mijn zusters en broeders sokran voor jullie moeiten dat jullie het hebben gelezen en voor jullie reacties


liefs jullie zuster in de islam