Bekijk volle/desktop versie : Stond Shaykh Uthaymeen meningsverschil toe in 'Aqeedah?!04-12-2015, 00:21

Scholar: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Source: Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (75 A)
Date: 1415-05-08/1994-10-12
Translation: http://aFatwa.com

Question: It is known that Shî'ah and Murji'ah are significantly different from Ahl-us-Sunnah wal-Jamâ'ah. There is a principle some scholars call as "The golden rule". It stands for helping each other in that which one agrees on and excusing one another in that which one disagree on. How do we excuse these Shî'ah?

Shaykh Ibn 'Uthaymîn: This golden rule is not a golden rule at all. It is not suitable as a rule at all. That which we agree on is part of Allâh's ('azza wa jall) blessing. Unity is better than disunity.

As for that which we disagree on, it is both possible that we excuse each other and that we do not do so. If it is a disagreement in a matter about which it is possible to disagree on, no harm is done [if we disagree]. The Imâms have always disagreed. Imâm Ahmad, ash-Shâfi'î, Mâlik and Abû Hanîfah all disagreed.

However, if it is a disagreement that is not excused, such as in the creeds (´Aqâ'id, عÙائØ&macr, we do not excuse each other at all. [B]It is in this case obligatory to refer to that which has been proved in the Qur'ân and the Sunnah. The Murji'ah, Shî'ah and all other innovators are obliged to refer to the Qur'ân and Sunnah and they should not be excused.[/B]

This principle is not a golden principle. You should have called it the "tree principle" instead.[/SIZE]


Wee de leugenaars & de bedriegers die hier rond gaan en zeggen: 'Shaykh Uthaymeen stond meningsverschil toe in Aqeedah"
Allahul musta'aan, wee de leugenaars! En zij weten wie ze zijn, deze grove leugen aan Shaykh Uthaymeen hebben toegeschreven,
en zeggen dat je in Aqeedah een meningsverschil mag hebben! Toon berouw!


04-12-2015, 00:25


Er is geen meningsverschil in 'Aqeeda en niemand heeft dit beweerd.

04-12-2015, 00:28

Citaat door A_bdars:
Er is geen meningsverschil in 'Aqeeda en niemand heeft dit beweerd.

.

اÙعذر باÙجÙÙ Ù٠اÙشر٠اÙاÙبر اÙØ´ÙØ® ÙØ­Ùد ب٠صاÙØ­ اÙعثÙÙÙ٠رحÙ٠اÙÙÙ

The excuse of ignorance in major shirk Sheikh Mohammed bin Saalih al 'Othaymeen


http://https://m.youtube.com/watch?v=WFgFZsBPBIY
[/SIZE][SIZE=3]

اÙعذر باÙجÙÙ Ù٠أصÙ٠اÙدÙÙ Ù٠اÙÙسائ٠اÙØ®ÙاÙÙØ© بÙ٠أÙ٠اÙعÙ٠اÙØ´ÙØ® ÙØ­Ùد Ø£Ùا٠اÙجاÙÙ

The excuse of ignorance of the origins of religion in the contentious issues between the scholars , Sheikh Mohammed Amaan al Jaami

http://https://m.youtube.com/watch?v=NjGRsZrnb9M
[/SIZE][SIZE=3]

L'excuse de l'ignorance et la compréhension de la preuve - Shaykh Mohammed Aman al Jami

http://https://m.youtube.com/watch?v=bdEju4xSKSw
[/SIZE][SIZE=3]

اÙØ´ÙØ® صاÙØ­ اÙÙÙزا٠حÙظ٠اÙÙÙ ÙÙ ÙسأÙØ© اÙعذر باÙجÙÙ Ù٠اÙشر٠اÙØ£Ùبر

Shaykh Saalih al Fawzaan over iemand die Shirk is begaan maar hier onwetend over is

http://https://m.youtube.com/watch?v=LQNwitvxOcw
[/SIZE][SIZE=3]

The Excuse of Ignorance and Barriers to Takfir | Shaykh al-Fawzân

http://https://m.youtube.com/watch?v=lDeb3ibAcnI
[/SIZE][SIZE=3]

Shaykh Saalih al Fawzaan nogmaals:

http://https://m.youtube.com/watch?v=IOOMAyqIjRI
[/SIZE][SIZE=3]

اÙعذر باÙجÙÙ ÙاÙتعÙÙ٠عÙÙ ÙÙا٠اب٠عبداÙÙÙاب - اÙÙÙزاÙ

The excuse of ignorance and comment on the words of Ibn Abdul Wahab - Shaykh Saalih al Fawzan

http://https://m.youtube.com/watch?v=l0adfw_7Dgs
[/SIZE][SIZE=3]

The excuse of ignorance Sheikh Mohammed Saeed Raslan

http://https://m.youtube.com/watch?v=ikwWJOcf0qI
[/SIZE][SIZE=3]

The Excuse of Ignorance â Shaykh âUbayd al-Jaabiree


http://salaf-us-saalih.com/2013/10/29/the-excuse-of-ignorance-shaykh-ubayd-al-jaabiree/

Wel bepaalde kleine massaail/aspecten in de aqeeda broeder als we het volgende horen van sjaikh uthaaymien
http://https://m.youtube.com/watch?v=AibdSwEyc80

Alleen dan niet in de gehele fundering van de aqeeda

04-12-2015, 00:33
Zij is levenloos zij opent deze topic omdat mouwaysie kwam met deze spraak van sjaikh uthaymien rahumahu Allah
http://https://m.youtube.com/watch?v=AibdSwEyc80

En toen dacht zij meteen aan grootse verschillen die de aqeeda van de salaf verdelen ofzo waardoor ze ook insinueerde dat sjaikh uthaymeen een leugenaar was !

04-12-2015, 00:42


Abdars, vrees Allah, voordat je straks als een leugenaar bij Allah opgeschreven gaat worden.

14-05-2016, 02:02
Hij praat in de context van de kufri 'aqaaid van de Shias, want zij geloven in de onfeilbare imam's, die je aanroept, de vervalsing van de Qur'an, etc.

Er is geen excuus voor iemand die met dat soort dingen komt naar ons.

Hij praat niet over de nietige ijtihadi masaail waar Sunnis over verschillen.

De Ash'airah verschillen bijvoorbeeld in 'Aqidah met Shaykh Ibn Uthaymien, maar kijk wat hij zegt:

Ùا٠ب٠عثÙÙÙÙ :
" "
Ùتاب " Ø«Ùرات اÙتدÙÙÙ ÙÙ Ùسائ٠اب٠عثÙÙÙÙ " ص ٥٢

[SIZE=3]"Ik ken niemand die de Ash'aries ongelovig verklaart!"

14-05-2016, 07:50

Citaat door Durani:
Hij praat in de context van de kufri 'aqaaid van de Shias, want zij geloven in de onfeilbare imam's, die je aanroept, de vervalsing van de Qur'an, etc.

Er is geen excuus voor iemand die met dat soort dingen komt naar ons.

Hij praat niet over de nietige ijtihadi masaail waar Sunnis over verschillen.

De Ash'airah verschillen bijvoorbeeld in 'Aqidah met Shaykh Ibn Uthaymien, maar kijk wat hij zegt:

Ùا٠ب٠عثÙÙÙÙ :
" "
Ùتاب " Ø«Ùرات اÙتدÙÙÙ ÙÙ Ùسائ٠اب٠عثÙÙÙÙ " ص ٥٢

[SIZE=3]"Ik ken niemand die de Ash'aries ongelovig verklaart!"
Jazzakallaahu khayran ik wist dit niet

Ik begrijp niet waarom mijn Topic geupt wordt door iemand die gelooft dat meningsverschil toegestaan in Aqeedah en dit met man en macht heeft proberen te bewijzen om de Mushriks te verdedigen.

Weird.

14-05-2016, 10:54

Citaat door Durani:
Hij praat in de context van de kufri 'aqaaid van de Shias, want zij geloven in de onfeilbare imam's, die je aanroept, de vervalsing van de Qur'an, etc.

Er is geen excuus voor iemand die met dat soort dingen komt naar ons.

Hij praat niet over de nietige ijtihadi masaail waar Sunnis over verschillen.

De Ash'airah verschillen bijvoorbeeld in 'Aqidah met Shaykh Ibn Uthaymien, maar kijk wat hij zegt:

Ùا٠ب٠عثÙÙÙÙ :
" "
Ùتاب " Ø«Ùرات اÙتدÙÙÙ ÙÙ Ùسائ٠اب٠عثÙÙÙÙ " ص ٥٢

[SIZE=3]"Ik ken niemand die de Ash'aries ongelovig verklaart!"
Ik heb ash'aris niet ongelovig verklaard en ahl bida' zijn niet kuffaar tenzij hun bida' hen uit de Islaam plaatst.

Verder verschilde de sahaba niet in aqeeda want ze geloofde namelijk allemaal in de 'Arsh en de Pen, maar verschilde over wat als eerst geschapen werd, de 'Arsh of de Pen. Dit is een voorbeeld, beide kanten hadden bewijzen maar geloofsleer is het geloven in zowel de 'Arsh en de Pen en dit deden ze allemaal.