Bekijk volle/desktop versie : salam allemaal! Kom is even!Pagina's : [1] 2

29-11-2015, 22:09
Heb een hele leuke vraag voor jullie!

Wie hebben er allemaal met allah gepraat?

29-11-2015, 22:45


Moesa 'alaaihi salaam en de profeet vzmh

29-11-2015, 22:50
Alle lof zij Allah.

Allereerst:

Allah vertelt ons in Zijn Heilige Boek over de manieren van openbaring aan Zijn geërde profeten waaronder het praten van achter een scherm. Allah (de Verhevene) zegt: âHet past de mens niet dat Allah tot hem spreekt, behalve door middel van een openbaring of van achter een scherm of door het zenden van een gezant (Djibriel), die het dan openbaart met Zijn toestemming, zoals Hij wil. Voorwaar, Hij is Verheven, Alwijs.â (Soerat As-Shoeraa (42) aayah 51). Verder bericht Allah (de Verhevene) dat het spreken tot een profeet vanachter een scherm een hoge status van de profeet aangeeft die gesproken wordt: âDat zijn de boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en onder hen zijn er die Hij (enkele) graden verheven heeft.â (Soerat al-Baqarah (2) aayah 253).

Onder deze profeten die door Allah gesproken zijn:

1. Aadam (Allahâs vrede en zegen zij met hem):

Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over dat een man vroeg: âO boodschapper van Allah, was Aadam een profeet?â De profeet (Allahâs vrede en zegen zij met hem) antwoordde: âWelzeker een profeet die door Allah gesproken is.â De man vroeg weer: âHoeveel tijd was er tussen hem en Noeh?â Hij (Allahâs vrede en zegen zij met hem)zei: âTien eeuwen.â Overgeleverd door Ibn Hâiebbaan in zijn Sahieh (14/69) en geclassificeerd als Sahâiehâ door Shoe'ayb al-Arna-oot.

2. Moesa (Allahâs vrede en zegen zij met hem):

Allah (de Verhevene) zegt: âEn Allah voerde een gesprek met Moesaa.â (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 164). Allah (de Verhevene) zegt ook: âEn toen Moesaa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken.â (Soerat al-Aâraaf (7) aayah 143) en de uitspraak van Allah (de Verhevene): âHij (Allah) zei: "O Moesaa. voorwaar, Ik heb jou uitverkoren boven de (andere) mensen, door middel van Mijn boodschap aan jou en Mijn Woord.â (Soerat al-Aâraaf (7) aayah 144).

3. Mohammed (Allahâs vrede en zegen zij met hem):

Dit is bevestigd tijdens de hemelreis, hierover is er een overlevering waarin het volgende is gekomen:âDe profeet (Allahâs vrede en zegen zij met hem) keerde daarop terug en kwam onderweg langs Moesaa, die hem vroeg: âWat heeft jouw Heer opgedragen?" Hij antwoordde: âVijftig gebeden". Moesaa zei: âJe volk kan geen vijftig gebeden op een dag en een nacht uitvoeren, ga terug naar je Heer en vraag Hem om vermindering. Bij Allah, ik heb de mensen van Israël minder dan dit gevraagd, toch zijn zij verzwakt en hebben het nagelaten, ga dus terug naar je Heer en vraag hem om vermindering voor je volk.â En ik ging terug en het werden er tien, ik kwam terug bij Moesaa en wederom zei hij hetzelfde: âGa terug naar je Heer en vraag hem om vermindering.â De boodschapper van Allah (Allahâs vrede en zegen zij met hem) zei: âIk durf uit verlegenheid mijn Heer het niet nog een keer te vragen. Ik geef hieraan toe en ik ben zo tevreden." Overgeleverd door al-Boekhaarie (3674) en Moeslim (162).

al-Haafidhz Ibn Hâadjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDit is het meest sterke bewijs dat Allah Zijn boodschapper Mohammed (Allahâs vrede en zegen zij met hem) heeft gesproken tijdens de Israa-e en Miâraadj zonder tussenkomt (van Djibriel).â Zie Fet-hâ al-Baarie (7/216).

Ibn Kethir (moge Allah hem genadig zijn) zei: âAllah (de Verhevene) zegt: âOnder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeftâ betekent: Moesaa, Mohammed en zo ook Aadam (vrede zij met hen allen) zoals aangegeven door de hâadieth die is overgeleverd in "Sahâiehâ Ibn Hâiebbaan" van Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn). ââ¦En onder hen zijn er die Hij (enkele) graden verheven heeftâ, zoals bewezen in de hâadieth van Israa-e toen de profeet (Allahâs vrede en zegen zij met hem) de profeten zag in de hemel, volgens de gradatie die zij hebben bij Allah, de Almachtige.â Einde citaat. Zie Tefsier Ibn Kethir (1/670).

Over de hâadieth van Abu Dzarr waarnaar verwezen werd door Ibn Kethir (moge Allah hem genadig zijn) die gekomen is in Sahâiehâ ibn Hâiebbaan (2/76) heeft Sheikh Shoeâayb al-Arna-oot gezegd: âDe isnaad ervan is zeer zwak.â Einde citaat. De eerder genoemde overlevering van Aboe Oemaamah is voldoende hierover.

Ten tweede:

Over de nadruk dat Moessa specifiek genoemd is dat hij de âKaliem-oe Allahâ genoemd wordt zei Sheikh âAbderahmaan al-Mahmood (moge Allah hem beschermen ): âDe reden van het noemen van Moessa als âKaliem-oe Allah âen de kennis is bij Allah hieroverâ ondanks dat Allah ook sprak tot Mohammed en Aadam is dat Allah hem sprak op aarde terwijl Moesaa (vrede zij met hem) gesproken in de staat van zijn menselijke natuur was, in tegenstelling tot het spreken van Allah tot Aadam (vrede zij met hem), want hij is gesproken door Allah in de hemelen. Wat betreft het spreken tot Mohammed: Allah heeft met hem gesproken toen hij met lichaam en ziel in de hemelen was tijdens de Miâraadj. Echter het praten met Moesaa (vrede zij met hem)was op aarde en dit is een van de voorrechten van Moesaa.â Zie âTayseer Loemâat al-Iâtiqaad (blz. 152).

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

29-11-2015, 22:53
Sanae de snap ik niet

Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over dat een man vroeg: âO boodschapper van Allah, was Aadam een profeet?â De profeet (Allahâs vrede en zegen zij met hem) antwoordde: âWelzeker een profeet die door Allah gesproken is.â De man vroeg weer: âHoeveel tijd was er tussen hem en Noeh?â Hij (Allahâs vrede en zegen zij met hem)zei: âTien eeuwen.â Overgeleverd door Ibn Hâiebbaan in zijn Sahieh (14/69) en geclassificeerd als Sahâiehâ door Shoe'ayb al-Arna-oot.

29-11-2015, 22:58


1 eeuw = 100 jaar
10 eeuwen = 1000 jaar

En Allah weet het best.

29-11-2015, 23:03
Oh ik heb verkeerd gelezen, ik weet wel wat een eeuw is.
Hij bedoelt dat was de jaartelling tussen Adam en noeh.

30-11-2015, 00:37
Er is 1 goed. Dat is mousa vrede zijn met hem.
Ik heb het over directe gesprek(zonder een engel of iets) Bij mousa was het die berg waar allah schreef.
Nu nog de rest.

30-11-2015, 00:43
Laat ik de vraag duidelijker stellen
Met welke schepsel heeft allah live gepraat zonder tussen persoon.
(niet dat je gaat denken aan een stem van allah of zo iets 7asahjah wahlilah)

01-12-2015, 00:16
is het moeilijk?

01-12-2015, 02:16
Nou ik geef het andwoord

Allah praate tegen:
Hemel en aarde(asmawati walard)
Mousa vrede zijn met hem
De engelen
Iblies

Pagina's : [1] 2