Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Tawhid hebben zonder daden te verrichten? Shaykh Mohammed BazmoolDa3wahLilah
26-11-2015, 23:26


Tawhid hebben zonder daden te verrichten ? - Shaykh Muhammad Bâzmûl (hafidhahullâh) Het geloof van sommige mensen dat de tawhîd en haar regelgeving bevestigd is voor het individu zonder daad (van zijn kant). Sommigen zeggen : "Ik getuig dat geen godheid het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah", maar je vindt dat hij niet bidt, dat hij niet vast, ... Hij gelooft dat hij uitsluitend door de geloofsgetuigenis verzekerd is van het Paradijs, en verzekerd dat hij vrij is van shirk, en verzekerd dat hij vrij is van het Vuur. En dit is een fout. Voorwaar, de Boodschapper ('alayhi s-salâtu was-salâm) zegt in de authentieke hadith op gezag van Abû Hurayra dat hij zegt : "Ik zei : O Boodschapper van Allah, wie zal de gelukkigste mens zijn dankzij jouw bemiddeling op de Dag der Opstanding ?" Hij ('alayhi s-salâtu was-salâm) zei : "O Abû Hurayra, ik wist dat niemand me deze vraag kon stellen voor jou, omwille van jouw verlangen naar ahâdîth. De gelukkigste mens, omwille van mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding, zal degene zijn die zegt : "Ik getuig dat geen godheid het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah" ... " Enkel dat ? (Nee,) hij zei : "... oprecht uit zijn hart, of uit zijn ziel." [1] Dus wat heeft hij als voorwaarde gesteld ? Oprechtheid. En de geloofsgetuigenis is niet oprecht wanneer je daden niet bevestigen wat zich in jouw hart bevindt. Omdat de Boodschapper zegt : "Zeker, er is in het lichaam een stuk vlees : als het goed is, is het hele lichaam goed en als het verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven. En dit is het hart." [2] Dus als de tawhid in jouw hart oprecht is voor Allah, dan wordt deze onvermijdelijk bevestigd door de daden. -------------------------------------------------------------------------------------- [1] Sahîh al-Bukhârî, 99. [2] Sahîh al-Bukhârî, 52. [Vertaling : ابو معاذ محمد داود] https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VeeADSVQ8og https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VeeADSVQ8og

Da3wahLilah
01-12-2015, 00:57
What is Hizbiyyah: http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=269