Bekijk volle/desktop versie : Canadese krant weigert spotprents uit respect voor moslimsPagina's : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

26-01-2015, 16:46

Citaat door Triangle:
Eindelijk een krant DIE ECHT weet wat vrijheid van meningsuiting is. Namelijk de vrijheid om het WEL te doen maar de verantwoordelijkheid nemen om het wel of niet doen.


Omdat gelovigen met lange tenen geen verantwoordelijkheid kennen...

26-01-2015, 16:47Citaat door Triangle:
Zoals ik zeg jij ligt dag en nacht wakker over de Islam.
Je wilt iets aantonen wat alleen jij gelooft, waarom weet ik niet.

Je hebt geen gelijk, en jou "logische vragen" zijn nergens op gebaseerd sterker nog ze zijn zo ridicuul dat ik me niet eens geroepen voel hier ook maar enige tijd in te steken.

Als jij islamitische bronnen gaat interpreteren zonder geschiedkundige kennis en zonder de context te weten, dan ben je niet meer dan een kwakzalver.
algemeen bekend.

26-01-2015, 16:48

Citaat door Afensis:
Omdat gelovigen met lange tenen geen verantwoordelijkheid kennen...
als ex-moslim als hirchi ali, zijn jullie tenen inderdaad gekrompen.
wat vinden je moslimouders van jouw afvalligheid afensis?

26-01-2015, 16:49

Citaat door Afensis:
Omdat gelovigen met lange tenen geen verantwoordelijkheid kennen...
spring voor een trein

26-01-2015, 16:50Citaat door Triangle:
Zoals ik zeg jij ligt dag en nacht wakker over de Islam.
Je wilt iets aantonen wat alleen jij gelooft, waarom weet ik niet.

Je hebt geen gelijk, en jou "logische vragen" zijn nergens op gebaseerd sterker nog ze zijn zo ridicuul dat ik me niet eens geroepen voel hier ook maar enige tijd in te steken.

Als jij islamitische bronnen gaat interpreteren zonder geschiedkundige kennis en zonder de context te weten, dan ben je niet meer dan een kwakzalver.
Echt, Triangle, je hoeft niet met al die irrelevante verhaaltjes te komen in de hoop dat je kunt verhullen dat je geen antwoord kunt geven op mijn logische en eenvoudige vraag.

Altijd maar verschuilen achter, het Arabisch dat de enige taal ter wereld zou zijn op de wereld die niet op adequate wijze zou kunnen worden vertaald.

Uit de context halen. Natuurlijk zijn er verzen, hadith die men moet bekijken in samenhang met andere verzen, met een specifieke gebeurtenis op dat moment. Maar als ik citaten uit de bronnen van de islam plaats doe ik dat uiteraard alleen als uit dat vers of hadith duidelijk iets blijkt dat een bewering die werd gedaan niet overeenkomstig is met dat vers/hadith.
Zo ook geschiedenis mij niet onbekend is.

Ik interpreteer niet voor de vuist weg.

Voorbeeldje. N..a.v. dat charlie hebdo drama werd geschreven, dat Mohammed zelf juist zo'n schier bovenmenselijk mens was, dat hij zelf ook vaak werd bespot, maar nooit wraak nam op die mensen.

Onjuist, er zijn diverse gevallen bekend uit de ahadith/moslimgeschriften waarin dit wel gebeurde.
Plaatste een hadith - sahih Bukhari - waarin luid en duidelijk zo'n geval is vastgelegd.
Met name genoemde man, die kritiek had op Mohammed, in gedichtjes die uitte met daarin ook was spot.
Mohammed die opdracht gaf om die man te vermoorden.
Met name genoemde man die dat karweitje ging doen. Vroeg oh Boodschapper mag ik ook liegen om dat doel te bereiken? Ja dat mocht. En verder in geuren en kleuren hoe die man in de val werd gelokt en vermoord.

Totaal duidelijk, niks gezeur over context, geschiedkundige kennis.

De gedane bewering klopte niet op basis van wat moslims zelf hadden vastgelegd.
Bron van de islam.
En het is niet het enige verhaal, er zijn meer gevallen bekend.

Op zich was het niets bijzonders in die keiharde tijden, alleen er werd weer iets beweerd uit het later opgestelde sprookjes verhaal. Moslims in DIE tijd vonden het ook volkomen normaal gezien de mores van die tijd, en daar hadden ze ook gelijk in, dus werd het op schrift gesteld.

Indien je het wenst, kan ik de hadith nog wel een keer plaatsen.

26-01-2015, 16:51
Ex moslims moet je negeren en marokko de toegang weigeren

26-01-2015, 16:52

Citaat door Chacha_Snackbar:
De Marokkaanse-Belgen zijn dan weer héél tolerant. Absoluut breeddenkend. En lief voor de inheemse bevolking.

Komt wellicht omdat ze allemaal ongelovig zijn.


Citaat door Afensis:
Omdat gelovigen met lange tenen geen verantwoordelijkheid kennen...
word moslim dan ben je een goed mens.

26-01-2015, 16:59

Citaat door Chacha_Snackbar:
Zo keurt de koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed
Een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4)
Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (S 65, 4).
Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1).
Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282).
De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176).


De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34).
Soerat 23 1-6
1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen.

2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden.

3. En die al hetgeen ijdel is, schuwen.

4. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat.

5. En die hun vleselijke lusten beheersen.

6. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

Gaat over praktiserende mannen. Bidden, Aalmoes betalen, verbod op overspel. Seksueel gemeenschap
enkel toegestaan met echtgenote.soerat 4.4
4. En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg.

Gaat over bruidschat


65-4
4. En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Deze vers gaat over dat het verboden is voor de man om te scheiden wanneer ze zwanger is. Dat is pas toegestaan na de bevalling.Omdat een scheiding voor de zwanger vrouw veel stress zal opleveren wat voor medische complicaties kan werken.

Soerat 3 loopt enkel tot 200. 282 bestaat niet.

soerat 4-176
Zij vragen om een uitspraak. Zeg: "Allah geeft Zijn uitspraak betreffende "Kalalah": Indien een man sterft en geen kind achterlaat en hij heeft een zuster, dan moet zij de helft van hetgeen hij nalaat ontvangen en hij zal van haar erven (alles) indien zij geen kind heeft. Maar als er twee zusters zijn, dan moeten zij twee derde van hetgeen hij nalaat ontvangen. En als er meer zijn - zowel mannen als vrouwen - dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.

Dit gaat over de regels van de erfenis wanneer de man komt te overlijden.

1. de dochter erft de helft van wat de zoon erft,
2. de echtgenote erft 1/8ste en de echtgenoot erft 1/4de als de overledene geen kinderen had.
3. de echtgenote erft 1/4de en de echtgenoot erft 1/2de als de overledene kinderen had.
4. Als de overledene geen ouders of kinderen meer had, dan erft de zuster de helft van de broer.

soerat4-34
34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Deze vers betekent dat een man geen bed hoeft te delen met zijn vrouw wanneer zij hem onrecht heeeft aangedaan.
Dat het hier nietom slaan gaat bewijst de volgende hadith:
Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."


Ik kan verder niet te diep op de soerat ingaan omdat het tijd nodig heeft. Je hebt vast gekopieerd en geplakt om je gelik te halen,jammer dat je dat met die intentie doet en niet met de intentie om daadwerkelijk achter te halen wat de betekenis zijn van deze soerats.sterkte

26-01-2015, 17:11

Citaat door Karima_X:
Soerat 23 1-6
1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen.

2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden.

3. En die al hetgeen ijdel is, schuwen.

4. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat.

5. En die hun vleselijke lusten beheersen.

6. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

Gaat over praktiserende mannen. Bidden, Aalmoes betalen, verbod op overspel. Seksueel gemeenschap
enkel toegestaan met echtgenote.soerat 4.4
4. En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg.

Gaat over bruidschat


65-4
4. En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Deze vers gaat over dat het verboden is voor de man om te scheiden wanneer ze zwanger is. Dat is pas toegestaan na de bevalling.Omdat een scheiding voor de zwanger vrouw veel stress zal opleveren wat voor medische complicaties kan werken.

Soerat 3 loopt enkel tot 200. 282 bestaat niet.

soerat 4-176
Zij vragen om een uitspraak. Zeg: "Allah geeft Zijn uitspraak betreffende "Kalalah": Indien een man sterft en geen kind achterlaat en hij heeft een zuster, dan moet zij de helft van hetgeen hij nalaat ontvangen en hij zal van haar erven (alles) indien zij geen kind heeft. Maar als er twee zusters zijn, dan moeten zij twee derde van hetgeen hij nalaat ontvangen. En als er meer zijn - zowel mannen als vrouwen - dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.

Dit gaat over de regels van de erfenis wanneer de man komt te overlijden.

1. de dochter erft de helft van wat de zoon erft,
2. de echtgenote erft 1/8ste en de echtgenoot erft 1/4de als de overledene geen kinderen had.
3. de echtgenote erft 1/4de en de echtgenoot erft 1/2de als de overledene kinderen had.
4. Als de overledene geen ouders of kinderen meer had, dan erft de zuster de helft van de broer.

soerat4-34
34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Deze vers betekent dat een man geen bed hoeft te delen met zijn vrouw wanneer zij hem onrecht heeeft aangedaan.
Dat het hier nietom slaan gaat bewijst de volgende hadith:
Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."


Ik kan verder niet te diep op de soerat ingaan omdat het tijd nodig heeft. Je hebt vast gekopieerd en geplakt om je gelik te halen,jammer dat je dat met die intentie doet en niet met de intentie om daadwerkelijk achter te halen wat de betekenis zijn van deze soerats.sterkte

26-01-2015, 17:11

Citaat door Triangle:
spring voor een trein
Omdat jij en anderen geloofsfanaten niet kunnen inzien dat gelovigen geen mensen mogen vermoorden uit de naam van hun geloof, moet ik daarom nu ook dood ? Tja, geen wonder dat jullie gevaarlijk worden geacht.

26-01-2015, 17:13

Citaat door Afensis:
Omdat jij en anderen geloofsfanaten niet kunnen inzien dat gelovigen geen mensen mogen vermoorden uit de naam van hun geloof, moet ik daarom nu ook dood ? Tja, geen wonder dat jullie gevaarlijk worden geacht.
voordat je voor een trein springt leer eerst begrijpend lezen

26-01-2015, 17:14

Citaat door Leonidas:
Des te meer aanslagen op dit soort kranten, hoe meer "respect".
Hoe meer men het grondrecht van vrijheid van meningsuiting zelf gaat beperken alleen als het om moslims gaat.

Ik heb nooit spotprenten geplaatst.

Kun je uitleggen hoe de geschriften door moslims opgesteld in vroegere eeuwen, inclusief de ahadith - zoals je weet een bron van de islam - die ik citeer haat zaaiend tegen moslims/islam kunnen zijn?
Jij heb het nooit gedaan maar verwacht wel dat andere Doen en wanneer ze het niet doen zeg je dat ze bang zijn.

Serieus Leo jij bent een ongelooflijke lafbek.

26-01-2015, 17:16Citaat door Rahma14:
jij moet respect hebben voor mijn religie .europa is ook van ons .
Dat heb ik. Heb jij ook respect voor mijn atheïsme?

26-01-2015, 17:16

Citaat door Leonidas:
100 % voor vrijheid van meningsuiting, alleen niet als het islam/moslims betreft.
Dan leggen zij zich zelfcensuur. Nogal hypocriet.
Angst.
Waarom heb jij nog nooit een cartoon geplaatst?

zelfcensuur?

Lafbek ben je.

26-01-2015, 17:18

Citaat door Chacha_Snackbar:
Dat heb ik. Heb jij ook respect voor mijn atheïsme?


Dat wordt dan zowat de uitspraak van 2015 en we zijn nog maar januari.
Hypocriet!
De smerigste dingen heb je gezegd in dat topic over die jongens in Verviers.

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36